معایب خرید طلا بصورت سنتی


حسابداری طلا فروشی

در سلسله مقالات آموزش حسابداری طلا فروشی در پی آن هستیم که شما را به طور مختصر و مفید با مفاهیم حسابداری و حسابداری طلافروشی آشنا کنیم.
آموزش حسابداری طلافروشی : تفاوت حسابداری طلا با دیگر صنوف
در حسابداری اصل بر پایه ثبات دارایی ، بدهی و سرمایه است. سود و زیان محاسبه شده و در پایان دوره ، سود یا زیان به سرمایه اضافه معایب خرید طلا بصورت سنتی یا از آن کسر شده و یا در سود و زیان اندوخته ذخیره می شود.
در حسابداری صنف طلا ، دارایی شناور براساس قیمت روز محاسبه می شود و به دلیل تهاتر یا معامله پایاپای طلا ، حساب بدهکاری و بستانکاری برای اشخاص بدست می آید وآن را نیز به صورت شناور و بر اساس قیمت روز محاسبه می کنند. بنابر این سرمایه در این صنف ثابت نبوده و سرمایه در این صنف بر اساس قیمت روز به صورت شناور محاسبه می شود واین امر باعث می شود سود و زیان حسابداری به صورت شناور در آمده و محاسبه آن بسیار پیچیده و خارج از توان بسیاری از اشخاص باشد.

فهرست مطالب این صفحه

آموزش حسابداری طلا : تاثیر شناور بودن قیمتها در سود

اگر فردی ۱۰۰ تومان داشته باشد و قیمت هر گرم طلا در بازار ۱۰ تومان باشد و این فرد ۱۰ گرم طلا با آن بخرد در صورتی که قیمت طلا در بازار به ۱۲ تومان برسد این شخص صاحب ۱۰ گرم طلا است که قیمت آن ۱۲۰تومان است. به این تغییر، تعدیل قیمت گفته میشود. در اینجا هنوز سودی حاصل نشده است اما در این مرحله ، دارایی و سرمایه فرد به صورت شناور به ۲۰ واحد افزایش یافته است. حالا اگر این فرد با سود ، طلای خود را با قیمت ۱۲۸ تومان بفروشد، در قانون حسابداری این فرد ۲۸ تومان سود داشته است اما در صنف طلا این سود مورد تایید نیست. در این صنف، بر اساس قیمت روز، فقط ۸ تومان سود محاسبه می شود.

اما پیچیدگی این صنف به اینجا ختم نمی شود. درصورتی که بعد از فروش، قیمت هر گرم طلا به ۱۳تومان افزایش یابد، این فرد ۲ تومان زیان کرده است و دیگر نمی تواند ۱۰ گرم طلا را مجدد خریداری کند، برای اینکه فرد ما ۱۲۸ تومان دارد اما ۱۰ گرم طلا ۱۳۰تومان شده است.
آموزش حسابداری طلا فروشی : واحد های اندازه گیری صنف طلا و جواهر
صنف طلا و جواهر صنفی است باستانی و واحدهای اندازه گیری آن بسیار باستانی هستند.
• کوچکترین واحد اندازه گیری این صنف گندم است که برابر با ۰/۰۴۸ سوت گرم است
• واحد دیگر لپه است که برابر با ۲ گندم که برابربا ۰/۰۹۶ سوت گرم است
• واحد دیگر نخود است که برابر ۲ لپه یا ۴ گندم است که برابر با ۰/۱۹۲ سوت گرم است
• واحد دیگر قیراط است که براساس تخم یک گل انتخاب شده است و برابر ۰/۲ سوت گرم است
• واحد دیگر مثقال معایب خرید طلا بصورت سنتی است که برابر با ۲۴ نخود است و برابربا ۴/۶۰۸۳ گرم است
• واحد دیگر اونس است که واحد قیمت گذاری جهانی طلا بوده و برابر با ۳۱/۱۰۳۴۳ گرم است
البته امروزه از واحدهای مثقال، گرم، قیراط و اونس استفاده می شود و واحدها ی نخود، لپه و گندم منسوخ شده اند.

آموزش حسابداری طلافروشی : طلا ، خاصیت و معایب آن

خاصیت خنثی بودن طلا در مقابله با اسیدها و هوا که باعث میشود تغییر حالت و رنگ ندهد، یکی از مهمترین خواص طلا است که باعث گرانبها بودن آن شده است. همچنین خاصیت چکش خوری بسیار بالایی که باعث شکل پذیر بودن آن و ساخت مصنوعات متفاوت می شود از جمله دلایل برتری طلا بر دیگر فلزا ت است.
بزرگترین عیب وایرادی که طلا دارد، نرم بودن بیش از اندازه طلا است که باعث میشود تا با کمترین فشار یا کوچک ترین ضربه تغییر شکل بدهد.

آموزش حسابداری طلافروشی : ساخت آلیاژ طلا

برای اینکه تغییر شکل اشکال ظریف را در طلا از بین ببریم، بهترین کار ترکیب فلز طلا با فلزات دیگر است و ازآنجا که طلا فلزی بسیار گرانبها است باید این کار با اصول ، قوانین و استاندارد خاص خود انجام شود. ترکیب فلز طلا با فلزات دیگر را عیار کردن می گویند. هرچه فلزات دیگر به طلا نسبت کمتری داشته باشند عیار طلا بالا تر و هرچه این نسبت بیشتر باشد، عیار طلا پایین تر می آید.

• هرچه عیار طلا بیشتر باشد فلز نرم تری داریم
• هرچه عیار طلا کمتر باشد فلز سخت تری داریم

آموزش حسابداری طلا فروشی : استاندارد باستانی عیار طلا

در عصر باستان عدد۲۴ عدد قدرت مندی حساب میشده بنابراین عدد ۲۴ رابرای شمش خالص طلا استفاده می کردند.
برای عیار کردن طلا مانند شیرینی پزی، امروزه از ۲۴ پیمانه بهره می‌گیرند.
اگر ۱۸ پیمانه طلای خالص را با ۶ پیمانه فلزات دیگر که جمع آنها به ۲۴ برسد را باهم ترکیب کنیم طلا ۱۸ عیار بدست می آوریم.
اگر ۱۷ پیمانه طلای خالص را با ۷ پیمانه فلزات دیگر ترکیب کنیم طلای ۱۷ عیار بدست می آید.
اگر ۹ پیمانه طلای خالص را با ۱۳ پیمانه فلزات دیگر تریکب کنیم طلای ۹ عیار بدست می آوریم.
در قیمت گذاری عیار های مختلف طلا فقط ارزش فلز طلا محاسبه می شود و بهای فلزات دیگر اهمیتی در قیمت گذاری آن ندارد.
صنف طلا صنف باستانی دارای پیشینه چند هزار سال است که همچنان به سنتهای خود وفادار است و به دلیل همزاد بودن این صنف و پیدایش قوانین حسابداری قوانین معایب خرید طلا بصورت سنتی موازی برای خود ایجاد کرده و حسابداری مخصوص خود حسابداری طلا فروشی را ایجاد کرده است.

طلا به دلیل ارزش وقیمت جهانی وتعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در پشت اقتصاد قرار دارد و فعالان این صنف راضی نمی شوند تا طلا سرمایه خود را با وجوه رایج کشور که دارای ارزش پایین تری است معامله کنند پس همچنان مانند زمان باستان طلا خود تهاتر میکنند و در ازای تحویل دادن طلا از طرف حساب خود طلب طلا میکنند به اینگونه معاملات معاملات پایاپای نیز گفته می شود که اصل حسابداری طلا فروشی به حساب می آید.

ودر هر زمان که نیاز باشد طلا را به وجه رایج کشور تبدیل کننده آن را در قیمت روز طلا در کشور تبدیل وبه این عمل پولی کردن گفته می شود
واما با مشتریان خود همانند دیگر صنوف ذ قیمت کالای خود را محاسبه سود وارزش افزوده را به آن اضافه و به مشتریان خود می فروشند
ولی به دلیل اینکه نمی خواهند طلا خود از دست بدهند به جای طلا فروخته شده طلا خریداری میکنند تا میزان طلای خود را ثابت نگه دارند تا در نوسانات قیمت طلا دچار زیان نشوند.

حسابداری طلا فروشی

بنابر این معاملات در حسابداری طلا فروشی به دو دسته تقسیم میشود:

معاملات درون صنف که درآن طلا را پایاپای معامه میکنند و به اسناد آن دریافت و پرداخت میگویند.
معاملات بیرون از صنف که با افراد جامعه طرف حساب هستند و در این بخش مانند دیگر صنوف طلا را مانند کالا خریداری و می فروشند.

پیچیدگی حسابداری طلا فروشی بیشتر در بخش درون صنف است که به تهاتر یا معاملات پایاپای اقدام میکنند زمان ورود کالا که در دیگر صنوف بوسیله فرایند خرید است صنف طلا از گزینه دریافت جنس استفاده می کنند و در زمان خروج کالا از سیستم که در دیگر صنوف بخش فروش است صنف طلا از گزینه پرداخت جنس استفاده می کند در بهترین برنامه های طلا فروشی نیز از همین سیستم حسابداری طلافروشی استفاده می شود.

در حسابداری دیگر صنوف حساب ها در ستون بدهکار و بستانکار ریالی نگه داشته میشود اما در حسابداری طلا فروشی به دلیل تهاتر ای معامله پایاپای در چهار ستون بدهکار و بستانکار ریالی و بدهکار و بستانکار طلایی نگه داشته می شود
طلای در یافت و یا پرداخت شده را در حساب طلایی افراد نگه داری مکنند و برای جلو گیری از پیش آمدن اختلاف حساب حساب طلایی افراد بر اساس عیار طلا رایج کشور محاسبه و نگه داری میکنند.

طلای رایج کشور ما ایران طلای ۷۵۰ یا ۱۸ عیار است پس هر طلای دریافتی و پرداختی با عیار های مختلف برای ثبت در حساب طلایی افراد به طلای ۷۵۰ یا ۱۸ تبدیل میشود و حتی در زمانها پولی کردن وزن ۷۵۰ وجه دریافت شده یا پرداخت شده محاسبه و به حساب طلایی فرد برده می شود.
یکی از مهم ترین بخش های در حسابداری طلا فروشی محاسبه اجرت طلا ساخته شده است.

اجرت در حسابداری طلا و طلافروشی

سازندگان صنف طلا برای محاسبه مزد ساخت طلای خود از چهار روش استفاده می کنند.
اجرت گرمی
اجرت کل (هر عدد)
اجرت دردصدی
ویا ترکیب اجرت گرمی ودرصدی
اجرت گرمی
در این روش سازندگان طلا برای محاسبه مزد خود در ارزای ساخت هر گرم طلای ساخته شده مبلغی از وجه رایج کشور را در نظر میگیرند و وزن طلای ساخته شده را در اجرت مورد نظر ضرب کرده و مزد ساخت خود را محاسبه میکنند به این روش در حسابداری طلا فروشی اجرت گرمی گفته می شود.

مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی

سازنده ما ۱۰ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد هر گرم ۱۰۰.۰۰۰ ریال فاکتور کرده است.
۱۰ گرم ضرب در ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم برابر است با ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پس سازنده ما ۱۰ گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند.
حسابداری طلا فروشی سند نرم افزار حسابداری طلا تمام عیار ۱

اجرت کل در حسابداری طلا فروشی

در این روش سازندگان طلای برای محاسبه مزد ساخت کالا های ظریف و یا نیاز مند دقت بالا دیگر وزن کالا خود را ملاک برای محاسبه قیمت کالای خود نمی داند و برای هر واحد کالای ساخته شده بهایی در نظر می گیرند به این روش اجرت کل گفته میشود.
مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا و طلافروشی
سازنده ما ۲ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد کل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال فاکتور کرده است.
در روش وزن در محاسبات تاثیری ندارد
پس سازنده ما ۲ گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند.

اجرت درصدی در حسابداری طلا فروشی

در این روش سازندگان طلا که می خواهند اجرت کالا خود را با نرخ روز محاسبه کنند و در قیمت های وتوافق های خود ثابت باشند به جای اجر ت گرمی یا کل اجرت درصدی را انتخاب میکنند این روش به این صورت است که توافق میکنند در ازای هر صد گرم کار چند گرم طلا به عنوان مزد دریافت کنند که برای محاسبه آن وزن کالای را در اجرت درصدی توافق شده ضرب و وزن طلایی که به عنوان مزد تعیین کرده اند را بدست می آورند.
مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی
سازنده ما با مشتری طلا فروشی خود توافق کرده است در ازای هر صد گرم کار هفت گرم طلا مزد دریافت کند.
سازنده ما ۱۰ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد %۷ فاکتور کرده است.
۱۰ گرم ضرب در ۷% اجرت برابر است با ۰.۷ طلا
پس سازنده ما ۱۰.۷گرم طلا را برای مشتری خود فاکتور میکند.
در بهترین برنامه های طلا فروشی نیز از همین سیستم حسابداری طلافروشی استفاده می شود.
اجرت گرمی و اجرت درصدی حسابداری طلا فروشی
در حسابداری طلافروشی و در این روش، سازندگان طلا بنا بر شرایط بازار و نحوه تولید خود مزد خود را به دو قسمت تقسیم میکنند قسمت از آن را به صورت وجه رایج کشور با قانون اجرت هر گرم و قسمت از آن را با قانون اجرت درصدی محاسبه میکنند این روش نیازمند دقت بالا در ثبت است باعث اشتباه نشده و اختلاف حساب پیش نیاید.
مثال ثبت و فاکتور در حسابداری طلا فروشی
سازنده ما با مشتری خود توافق کرده است در ازای هر صد گرم کار هفت گرم طلا مزد دریافت کند بعلاوه ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم
سازنه ما ۱۰ گرم کالای ساخته شده خود را با مزد %۷ بعلاوه مزد هر گرم ۱۰۰.۰۰۰ ریال فاکتور کرده است.
۱۰ گرم ضرب در ۷% اجرت برابر است با ۰.۷ طلا
۱۰ گرم ضرب در ۱۰۰.۰۰۰ ریال اجرت هر گرم برابر است با ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پس سازنده ما ۱۰.۷گرم طلا با اجرت ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال را برای مشتری خود فاکتور میکند.
همانگونه که متوجه شده اید روش ها متفاوت و محاسبات گوناگون در حسابداری طلافروشی حتی حسابداران خبره را نیازمند کمک نرم افزار حسابداری طلا تمام عیار می کند.

جهت دانلود ویدئو و فیلم های آموزش حسابداری طلا فروشی و نرم افزارهای حسابداری طلا فروشی به وب سایت فروشگاه حسابداری اقتصاد قرن مراجعه نمایید…

معایب خرید طلا بصورت سنتی

مرکز آموزش های تخصصی هنر

مشاوره رایگان دوره ها

۰۲۱-۲۲۵۸۰۵۰۵

تصویرگران پویااندیش

مرکز آموزش های تخصصی هنر

طراحی طلا و جواهرات

معرفی شغل طراحی طلا و جواهرات

فهرست عناوین

شغلی با عنوان طراح جواهرات ، شما را قادر می سازد تا خلاقیت و مهارت های تجاری خود را با توانایی های ساختن ترکیب کنید طراحان جواهرات ، با استفاده از مواد مختلف از جمله طلا، نقره و سنگ های قیمتی، جواهرات را طراحی می کنند و می سازند. هم می توانید طرح هایی برای تولید انبوه درست کنید، هم جواهرات را در تعداد کم تولید کنید و یا قطعات سفارشی مشتریان را بسازید. اگر برای یک شرکت کار می کنید، طرح های شما توسط سایر کارکنان این شرکت ساخته می شود.

چگونه طراحی طلا و جواهرات انجام بدهیم

مسئولیت ها برای طراح جواهرات

شما به عنوان یک طراح جواهرات خویش فرما باید:

 • به مشتریان، مشاوره دهید
 • در مورد گزینه های مشتری، صحبت کنید و ایده های اصلی را تنظیم نمایید
 • گاهی با استفاده از طراحی کامپیوتری (CAD)، ایده ها را تشریح کنید، تا مشتری بتواند طراحی پایانی را تجسم کند. اگر جواهرساز هستید، فعالیت های شما شامل موارد زیر خواهد بود:
 • نصب – ساخت چارچوب برای جواهرات. این مرحله شامل بررسی، فرم دادن و دریل کاری در فلز، و باز کردن سوراخ هایی است که در آنها باید سنگ ها را قرار دهید
 • ساخت مدل (ریخته گری) – ساخت یک شی یا جزئیات تزئینی با استفاده از یک قالب.
 • مهرزنی و کار مطبوعاتی
 • تعقیب – ساخت یک الگوی منتصب بر روی سطح فلز
 • جوش دادن و ساخت
 • پرداخت (صیقل) – اطمینان از پایان کار قطعه.

معرفی طراحی طلا و جواهرات

مراحل شغل طراحی طلا و جواهرات

همچنین می توانید فرآیندهای تخصصی زیر را خودتان انجام دهید، اما اغلب قطعات جواهرات به شرکت ها (کارگران بیرونی) ارسال می شوند تا این پروسه ها در آنجا تکمیل گردند:

 • قرار دادن سنگ – اعمال تنظیمات لازم به پایه برای اطمینان از اینکه پایه ، کاملا متناسب با سنگ باشد. این مرحله می تواند شامل کارهای بسیار پیچیده ای باشد، مانند حذف ترک های ریز فلز.
 • آبکاری الکتریکی – لایه گذاری یک فلز گرانبها روی یک فلز پایه
 • لعاب دادن – ترکیب کردن شیشه پودری با یک فلز در یک کوره برای ساخت الگوها و تصاویر رنگی
 • جوش دادن – متصل کردن قطعات فلز با استفاده از روش-های سنتی یا با لیزر
 • حکاکی – کنده کاری حروف یا الگوها روی فلزات گرانبها بوسیله ی دست یا با تولید کامپیوتری (CAM). ارتقاء و توسعه کسب و کار برای شما به عنوان یک طراح جواهرات خویش فرما، بسیار مهم است. بسیاری از طراحان سعی می کنند با شبکه سازی، ورود به عرصه رقابت و شرکت در نمایشگاه های صنایع دستی، شهرت خود را تقویت کنند. فعالیت های دیگری که می توانید انجام دهید، شامل مشاوره با گالری ها، فروشگاه ها و تامین کنندگان، و تحقیق در زمینه جواهرات و روند مد است.

درآمد طراحی طلا و جواهرات

حقوق طراح جواهرات

اکثر طراحان، حرفه ای خود را به صورت آزاد شروع می کنند. می توانید تصمیم بگیرید که موقعیتی با دستمزد پایین تر داشته باشید و در عوض بتوانید مهارت های خاصی را از سازندگان باتجربه کسب کنید. بسته به اینکه آیا شما استخدام هستید یا خویش فرما، چقدر تجربه دارید، موفق و نامی هستید، و چقدر در زمینه ترویج کسب و کار خود، فعال و ماهر هستید، روی حقوق شما تاثیر زیادی می گذارید. امکان درآمدزایی بالا هم وجود دارد، اما در اوایل دوران حرفه ای، ممکن است دشوار باشد و حتی شاید نیاز به درآمد اضافی نیز داشته باشد.

ساعت کاری طراحی طلا و جواهرات

ساعات کاری طراحان جواهرات

اکثر طراحان جواهرات ، خویش فرما و یا فریلنسر هستند، که این باعث می شود تا انعطاف پذیری و فرصت بیشتری برای ساعت ها کار یا به صورت پاره وقت وجود داشته باشد. اگر خویش فرما هستید، حتماً متوجه خواهید شد که ساعت های شما برای پاسخگویی به تقاضا تغییر خواهد کرد. برای طراحان استخدامی، ساعات کاری معمولا منظم است و تغییری ندارد. چه انتظاری می رود

 • محیط کار، می تواند از یک کارگاه کوچک تا یک کارگاه بزرگ باشد، که ممکن است پر از سر و صدا و گرد و خاک باشد. طراحان جواهرات خویش فرما، می توانند یک کارگاه را با طراحان دیگر به اشتراک بگذارند.
 • شما به عنوان یک طراح جواهرات آزاد و یا خویش فرما، می توانید در هر مکانی کار کنید. اثر طراحان شاغل، در شهرها مشغول به کار هستند. شهرهایی که در آنها، تعداد کارخانه های تولید جواهرات و کارگاه ها قابل توجه هستند، عبارتند از بیرمنگام، ادینبورگ، گلاسکو، لندن و شفیلد.
 • طراحان خویش فرما، اغلب در نمایشگاه های صنایع دستی و خرده فروشی ها کار می کنند و محصولات خود را به فروش می رسانند.
 • سفر به نمایشگاه ها، جزئی از این کار محسوب می شود.
 • در کوتاه مدت، طراحان گاهی اوقات قبل از اینکه کار مرتبط پیدا کنند، به کارهای موقت رو می آورند. کار کردن بصورت پاره وقت و نگه داشتن هدف بلندمدت در ذهن، و همچنین مراحل مورد نیاز برای رسیدن به آن، یک مصالحه ی ضروری است.

آموزش های لازم طراحان جواهرات

برای اینکه یک طراح جواهرات باشید، نیازی به دانش خاصی ندارید – داشتن دیدگاه های هنری ، مهم تر هستند -و البته باید یک دوره آموزش حرفه ای طراحی جواهرات را بگذرانید . برای طراحی جواهرات در دو بخش می توانید وارد شوید :

مهارت ها

 • شما باید از این خصایص برخوردار باشید:
 • تفکر و دید خلاق، برای تولید ایده های جدید
 • توانایی عملی برای تولید قطعه ای که در بازار، مطلوبیت داشته باشد
 • توانایی عملی برای کار با ابزار و مواد، مانند فلزات و سنگ های قیمتی
 • مهارت های طراحی و مهارت های کامپیوتری برای تولید طرح
 • زبردستی، توجه به جزئیات و هماهنگی خوب بین دست و چشم
 • مهارت های سازمانی و مدیریت زمان و توانایی کار کردن تا موعد مقرر
 • برخورداری از آگاهی تجاری و اعتماد به نفس و داشتن خلق و خوی موفقیت در جهان کسب و کار
 • توانایی مطرح کردن خودتان و کارتان در بازار
 • مهارت در مذاکره و متقاعد کردن در هنگام برخورد با تامین کنندگان و خریداران
 • تعهد و اشتیاق به کار.

تجربه کاری

تجربه کاری، ارزشمند است و به شما کمک می کند تا شبکه ای از مخاطبین صنعت ایجاد کنید، و همچنین تجربه کاری خود را در اختیار صنعت جواهرات قرار دهید. شاید تجربه های کاری شما، جای دوره تحصیلی را بگیرد و یا می توانید سعی کنید با جواهرفروشی ها در تماس باشید تا در صورت امکان، فرصت-های موجود را از دست ندهید. کارآموزی، نادر است، اما اطلاعات بیشتر را می توانید از اینجا کسب کنید. مثلاً، شرکت Goldsmiths یک طرح کارآموزی برای افراد 16 تا 24 ساله اجرا می کند که تا پنج سال به طول می انجامد.

آموزش طراحی طلا و جواهرات

کارفرمایان

برای اینکه جایگاه خود را محکم کنید، لازم است که در رویکرد جستجوی شغلی خود، انعطاف پذیر و فعال باشید. به بعضی از فارغ التحصیلان، کارهایی مطابق را مدارک تحصیلی پیشنهاد می شود، اما برای بسیاری از افراد، واجب است که ارتباط برقرار کنند و از هر فرصتی که بوجود می آید نهایت استفاده را ببرند. داشتن نمونه کار، وبسایت و یا تصاویر از کارتان روی یک CD، مدرک مفیدی است تا نشان دهد که شما مهارت ها و ایده-های لازم در طراحی را دارید. اکثر طراحان جواهرات، یا خویش فرما هستند – کارگاه یا استودیوی خودشان را ایجاد می کنند، و یا آزاد کار می کنند – و با سازندگان فردی کار می کنند، و یا طراحان مد و جواهرات معایب خرید طلا بصورت سنتی کار می کنند. شما می توانید با شناساندن خود و کارتان، کسب و کار خود را بسازید. می توانید طرح های خود را به شرکت های تولیدی بفروشید یا جواهرات خودتان را طراحی کنید و از طریق فروشگاه های صنایع دستی، گالری ها و خرده فروش های آنلاین به فروش برسانید. فرصت های شغلی به ندرت تبلیغ می شود و برنامه های متفکرانه، می توانند موثر باشند. دانستن اینکه کجا به دنبال شغل باشید، چگونه خودتان را ارتقا دهید، و میل به شبکه سازی و بهره بردن از فرصت ها، بسیار مهم است. در مورد مخاطبینی که از طریق دوره ها با آنها آشنا شدید، به ویژه طی تجربه-های کاری، فکر کنید. امکان استخدام در شرکت های طراحی بزرگتر وجود دارد. کارفرمایان معمولی، کارخانه ها و کارگاه هایی هستند که جواهرات تولید می کنند. شرکت ها اغلب شرکت های کوچک و متوسطی (SME) هستند که حداکثر 20 نفر در آنها کار می-کنند.

آیده شغلی طراحی طلا و جواهرات

توسعه حرفه ای

تمرین کردن در طول کار، به شما کمک خواهد کرد تا مهارت-های خود را بالا ببرید و با روش ها و تغییرات جدید در صنعت، همگام باشید. مطالعه بیشتر هم برای شما فرصت آزمایش، تنوع و یا تولید کار بهتر در یک تخصص را فراهم می کند. در سطح فوق لیسانس، دوره های آموزشی عبارتند از:

 • زرگری
 • جواهرفروشی
 • فلز کاری
 • نقره کاری

دوره های مهارتی کوتاه تر، که در کالج ها یا سازمانهای تجاری ارائه میm شوند نیز مفید هستند، و می توانند راه سریع-تر و ارزان تری برای اضافه کردن به تخصص شما باشند. دوره-های تخصصی در زمینه هایی نظیر کارگذاری، حکاکی، میناکاری و برش و کنده کاری روی سنگ های قیمتی، وجود دارد. اگر در یک شرکت استخدام شوید، احتمالا خودشان دوره آموزشی برگزار می کنند. این دوره معمولا توسط یک صنعتگر با تجربه-تر، آموزش داده می شود. اگر هدفتان، خویش فرمایی باشد، برخورداری از مهارت های کسب و کار، مهم هستند.

طراحی طلا و جواهرات چیست

آینده ی شغلی طراحی طلا و جواهرات

پیوستن به یک سازمان حرفه ای می تواند به پیشرفت حرفه ای شما کمک کند و راهی مناسب برای دیدار و معایب خرید طلا بصورت سنتی برقراری ارتباط با طراحان مجرب است. شرکت در نمایشگاه ها می تواند در توسعه حرفه ی شما مهم باشد. شناخته شدن می تواند یک روند طولانی باشد، اما دستاورد آن می تواند عالی باشد. اگر تمایل دارید که کسب و کار خود را رشد دهید، به یادگیری ادامه دهید و به منظور ساخت جواهرات مطلوب و اصیل، با روندها همگام شوید. طراحان جواهرات، می توانند به حوزه های دیگری مانند طراحی مد یا خرید و فروش از طریق خرده فروشی نیز بپردازند. همچنین می توانند برای گالری ها کار کنند، و یا با تمرین بیشتر، در مراکز آموزش عالی، آموزش دهند. ممکن است در زمینه نقره هم اگر آماده ی یادگیری مهارت های اضافی هستید، فرصت هایی وجود دارد.

خرید در وان ترکیه

اگر بخواهیم دو پیشنهاد خوب برای علاقه‌مندان به خرید سوغاتی در کشور ترکیه داشته باشیم باید اسم دو شهر وان ترکیه و استانبول را ذکر کنیم. یکی از جذابیت‌های مهم برای مسافران تور وان ترکیه خرید کردن از پاساژها و فروشگاه های این شهر است؛ اما خرید در شهر وان ترکیه هم شرایط خاص خود را دارد. به همین دلیل در این بخش از سفرهای مجازی فاینداتور قصد داریم به کلیه نکاتی که برای مسافران تور زمینی وان در هنگام خرید پیش می‌آید پاسخ دهیم تا یک خرید عالی در این سفر داشته باشید.

بهترین زمان خرید تور وان

بهترین زمان خرید تور وان فصل بهار و پاییز است اما بسیاری از گردشگران به‌خصوص ایرانیها در فصل تابستان هم به وان سفر می‌کنند. در کل در نظر داشته باشید که آب‌وهوای شهر وان در زمستان‌ها سرد و برفی و در تابستان‌ها گرم و خشک است. در بهار و پاییز بارش باران هوای این شهر را معتدل می‌کند.

بهترین زمان خرید تور وان

از وان چی بخریم؟

در شهر وان ترکیه هم بازار‌های سنتی و تاریخی وجود دارند که مملو از اجناس رنگارنگ و سوغاتی‌های معروف ترکیه هستند و هم پاساژهای لوکس و مدرن که پاتوق علاقه‌مندان به مد و برند می‌باشند و تجربه خرید از ترکیه را به بهترین وجه برای شما به ارمغان می آورند. فرش‌ها و قالی‌های ترک، زیور‌آلات (نقره‌های سیاه قلم ساواتلی (Savatlı) که از نقوش پادشاهی اورارتو (Urartu) الهام گرفته شده از مرکز خرید آتاسوی آرت (Atasoy Art))، ظروف مسی و برنجی، قوری، قهوه‌جوش، قلیان، صنایع دستی حکاکی شده بر چوب گردو و لباس‌های برند در کنار خوردنی‌های خوشمزه مانند شیرینی‌های وسوسه‌ کننده ترکی از جمله باقلوا در این مراکز به فروش می‌رسند. کسانی که به فرآورده‌های لبنی علاقه‌مند هستند می توانند در روزهای پایانی اقامت خود اوتلو پنیر وان (otlu peynir) که حاوی گیاهان محلی با خواص دارویی ست را نیز خریداری کنند.

همچنین کسانی که قصد خرید جهیزیه دارند می توانند لوازم الکترونیکی و خانگی خود را از مراکز خرید شهر وان در شعب برندهای ترک مانند برند بکو Beko)‎)، آرچلیک (Arçelik)، وستل (VESTEL) و برند وایت اند بژ (white & beige)، مادام کوکو (madame coco)، انگلیش هوم (English Home)، کاراجا (KARACA)، ازدیلک (ozdilek) و . تهیه نمایند.

از وان چی بخریم ؟

خريد پوشاک در وان

مهمترین منبع خرید پوشاک در وان ترکیه فروشگاه های برشکا (Bershka) هستند. این فروشگاه در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد که در آن مجموعه‌ای از برندهای معروف لباس مانند زارا (Zara)، زارا هوم (Zara Home)، پول اند بیر (Pull&Bear)، ماسیمو دوتی (Massimo Dutti)، اویشو (Oysho)، استرادیواریوس (Stradivarius) و اوترکه (Uterqüe) به مشتریان عرضه می‌شود. همچنین می توان در سبد خرید خود برند سوئدی اچ اند ام و یا برندهای ترک مانند ال سی وایکیکی، ماوی، کوتون (Koton)، دفاکتو (DeFacto) و . را نیز جای داد.

خريد پوشاك در وان فروشگاه برشکا در وان

فروشگاه برشکا در وان

برشکا که یکی از زیرمجموعه‌های برند گروه اسپانیایی فعال در صنعت مد؛ ایندیتکس (Inditex) است در بیش از 70 کشور جهان از جمله کانادا، امریکا، مالزی، ایتالیا، دبی، روسیه، تایلند، کره جنوبی، ترکیه و . شعبه دارد. برای اطلاع دقیق از فروشگاه‌های برشکا می‌توانید به سایت این برند مراجعه کنید: www.bershka.com/tr/en/

نمایندگی زارا در وان ترکیه

برشکا نمایندگی برند زارا در شهر وان ترکیه است. زارا نیز همچون برشکا یک خرده فروشی پوشاک اسپانیایی و زیرمجموعه ایندیتکس است که در زمینه فست فشن (Fast fashion) با ارائه محصولاتی مانند پوشاک، اکسسوری، کفش، عطر و . در بازارهای جهانی فعالیت می کند.

نمایندگی زارا در وان ترکیه

مراکز خرید وان

در شهر وان مراکز خرید بسیاری وجود دارند که معروف‌ترین آنها را به شما معرفی خواهیم کرد:
• مرکز خرید اِی وی ام وان | Van AVM

• مرکز خرید وان پارک ای وی ام | Van Park AVM

• مرکز خرید وان متروپولیتن مال | Van Metropolitan Mall

مراکز خرید وان مراکز خرید وان

عمده فروشی لباس در شهر وان ترکیه

به جز مراکز خرید و فروشگاهای نمایندگی برندهای لباس شما می‌توانید از بازار محلی وان و یا سایر فروشگاه‌‌های کوچکتر اجناس موردنظرتان را خریداری کنید. فروشگاه‌های برند که نمایندگی معتبر هستند نیز اجناس را به صورت عمده به فروش می‌رسانند. توجه کنید چند سایت ایرانی مانند آی ان اف کمپانی (ifncompany) و مارکاترند (markatrend) برای خرید عمده و تک اجناس ترکی وجود دارند.

عمده فروش لباس در شهر وان ترکیه

بهترین عمده فروش های ترکیه

برندهایی که در ترکیه فعالیت دارند یا جزو معروف‌ترین شرکت‌های پوشاک دنیا هستند و یا متعلق به خود کشور ترکیه می‌باشند اما مهمترین عمده فروش‌های ترکیه و شهر وان شامل موارد زیر می‌شوند:

عمده فروش لباس در شهر وان ترکیه

بازار محلی وان ترکیه

سفر به شهر وان بدون رفتن به بازار سنتی وان (Old market Van) کامل نخواهد شد. بازار سنتی وان معمولا بخشی از برنامه بازدید گردشگران در تور وان است تا بتوانند ضمن بازدید از بافت قدیمی بازار، لوازم و سوغاتی‌های مورد نیاز خودشان را خریداری کنند. خرید از این بازار سنتی با اجناس مختلف و رنگارنگش در کنار بازدید از قلعه قدیمی وان می‌تواند لذتبخش‌ترین بخش سفر شما به این شهر کوچک و زیبای ترکیه باشد .

ازار محلی وان ترکیه

زمان حراجی های شهر وان ترکیه

بهترین زمان برای خرید ارزان و مقرون به صرفه در تور وان یک هفته مانده به عید فطر، روز مادر، اواسط اردیبهشت همزمان با جشنواره معایب خرید طلا بصورت سنتی بهاری و هفته اول دی ماه (کریسمس) است.

زمان حراجی های شهر وان ترکیه

مراکز خرید ارزان در وان ترکیه

در کنار پاساژهای لوکس شهر وان، مراکز خرید و بازارهایی وجود دارد که می‌تواند پیشنهاد خوبی برای گردشگرانی باشد که به دنبال خرید ارزان در ترکیه هستند. بازار روس‌ها در شهر وان (Russian bazaar)، بازار سنتی وان (Old market Van) در خیابان جمهوریت، بازار کاظم کارابکیر و مرکز خرید ای وی ام وان جزو ارزان‌ترین و بهترین بازارهای شهر وان هستند.

خرید در وان ترکیه

خرید اینترنتی از وان ترکیه

بیشتر مراکز خرید ترکیه دارای سایت رسمی و درگاه خرید آنلاین هستند. شما می‌توانید از فروشگاه‌های برشکا و وان ای وی ام خریدهای اینترنتی خود را انجام دهید.

مراکز خرید ارزان در وان ترکیه

مرکز خرید آیدین پریهان وان

مرکز خرید آیدین پریهان که دقیقا در مرکز شهر وان ترکیه و در نزدیکی رستوران معروف تامارا گریل واقع شده است و همیشه مملو از مردمی است که مشتاقانه به دنبال جنس و کالای مورد نظرشان هستند پیشنهاد بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به خرید می‌باشد البته توجه داشته باشید که قیمت‌ها در این مرکز خرید کمی بالاتر از بقیه فروشگاهای شهر وان ترکیه است. بیشتر مغازه‌های مرکز خرید آیدین پریهان شامل لباس فروشی‌ها به‌خصوص لباس های کودکان و نوجوانان هستند. همچنین در این مرکز خرید لوازم الکترونیکی و شیرینی فروشی‌های خوب نیز وجود دارد که می‌توانید از آنها خرید کنید.

خرید در وان ترکیه

چند نکته مهم برای خرید در وان

1- مراقب حجم خریدتان باشید تا در گمرک دچار مشکل ( مشکل اضافه‌بار) نشوید.
2- بهتر است خریدتان را در کیسه فروشگاه مربوطه نگه دارید و پس از عبور از مرز آنها را جابه جا کنید.
3- برای خرید عمده بهتر است از پاسپورت افرادی استفاده کنید که مطمئن هستید قصد سفر مجدد به ترکیه را ندارند.
4- همه پولتان را به لیر تبدیل نکنید؛ در صورت نیاز می توانید از صرافی‌های شهر برای تبدیل ارز استفاده کنید.
5- در شهر وان می‌توانید به راحتی چانه بزنید و تخفیف بگیرید، حتی اگر ترکی بلد نیستید از واژه ایندریم Indirim به معنی تخفیف (در زبان ترکی) استفاده کنید.
6- در مورد اجناس برندهای معروف باید بدانید که عموما قیمت آنها در وان معایب خرید طلا بصورت سنتی از قیمت تمام شده آنها در تهران کمتر درمی‌آید.
7- برای خرید خوراکی و مواد خوردنی بهتر است از فروشگاه‌های معتبر مانند میگروس و کارفورسا استفاده کنید.
8- در حال حاضر در مراکز خرید ترکیه برای اخذ کیسه باید هزینه‌ی جداگانه پرداخت کنید بنابراین خود را برای مواجه شدن با این موضوع آماده کنید.

خرید در وان ترکیه

سقف مجاز خرید از وان ترکیه چقدر است ؟

به صورت کلی و همه جانبه اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم در مورد میزان همراه داشتن ارز در هنگام ورود به خاک ترکیه هیچ محدودیتی وجود ندارد اما لازم است که رقم دقیق آن در پاسپورت شما ثبت شود و در خصوص خروج ارز از این کشور حداکثر تا 5,000 دلار یا معادل آن می توان به همراه داشت.
در مورد بار، هر مسافر می تواند 30 کیلو بار (مانند پوشاک اما در مورد طلا، الماس، نقره و . بررسی بر اساس وزن صورت می گیرد) در سفر هوایی و 40 کیلوگرم بار در سفر زمینی (به این شرط که کالای شخصی محسوب شود بنابراین مسافر مجاز به وارد کردن کالای تجاری نیست مثل وارد کردن نوع خاصی از لباس به شکل یکسان از 1 برند) تا سقف ۸۰ دلار به همراه خود داشته باشد تا مشمول عوارض گمرکی نشود. لطفا توجه داشته باشید که چنانچه بار شما از سقف مجاز بیشتر باشد در صورتی که بار اول است از معافیت برخوردار می شوید اما پاسپورت مهر خورده شما این معنی را می دهد که تا پایان سال دیگر حق استفاده از معافیت را ندارید. اگر سقف مجاز را در حمل پوشاک از ترکیه رد کردید یا مشمول جریمه می شوید و یا در بدترین حالت باید خود را برای مرجوع شدن بارتان آماده کنید. پیشنهاد می شود اگر حجم بار شما زیاد است برای آگاهی بیشتر از صفحه ارسال بار از ترکیه به ایران بازدید کنید.

سخن فاینداتور

خرید کردن همیشه لذت بخش است به‌ویژه اگر بتوانیم با تخفیف خوب جنس مورد نظرمان را پیدا کنیم. در این مطلب سعی کردیم تا به مهمترین نکاتی که برای خرید در وان ترکیه احتیاج دارید پاسخ بدهیم.

پانسمان نوین

پانسمان کلاژن

جهت پانسمان زخم می‌توان از دو روش پانسمان سنتی که شامل گاز و باند و پماد می‌باشد یا پانسمان های نوین که دسته بندی های متعددی را شامل می‌شوند استفاده نمود.

در حال حاضر و با پیشرفت علم پزشکی استفاده از پانسمان های نوین در کشور های توسعه یافته دنیا به انتخاب اول پزشکان تبدیل شده است.

پانسمان نوین زخم

محصولات نوین مراقبت از زخم برای درمان زخم های پیچیده تر طراحی شده اند.

برخلاف پانسمان سنتی که به صورت خشک می‌باشد و نیاز به باند یا چسب های فیکس کننده دارد، استفاده از پانسمان نوین معمولا راحت تر می‌باشد و پانسمان های نوین معمولا خود چسب هستند.

با پیشرفت دانش پزشکی مشخص شد که رطوبت بهینه زخم نه تنها موجب کندی درمان زخم نمی‌شود، بلکه در تسریع روند درمان زخم و جلوگیری از ایجاد اسکار (زخمگاه) بسیار مفید هستند. در حال حاضر پانسمان نوین از یک پوشش محافظتی صرف، به یک روش درمانی برای انواع زخم ها تبدیل شده است.

طراحی و ساختار خاص پانسمان های نوین و ترکیبات به کار رفته در آن ها مزایای درمانی فراوانی را به وجود آورده است. پانسمان های نوین فقط به صورت باند و گاز نبوده و به شکل های مختلف همچون معایب خرید طلا بصورت سنتی پودر یا ژل یا پدهای مختلف جهت مصارف خاص تولید می‌شوند.

آلژینات ها

آلژینات ها الیاف ساخته شده از جلبک دریایی یا همان جلبک های دریایی قهوه ای است. به صورت ورقه ای یا نواری موجود است و می‌تواند با کلسیم، نقره یا عسل آغشته شود.

پانسمان آلژیناتکلاژن ها

کلاژن ها از منابع گاوی، ماهی و خوک گرفته شده است. این پانسمان در یک بالشتک، ورق، پودر و ترکیب با آلژینات موجود است و می تواند با نقره آغشته شود.

پانسمان کلاژنپانسمان فوم

فوم ها محصولات پلی اورتان یا پلیمر با قابلیت جذب ترشحات می‌باشند. فوم ها به اشکال، سایز ها و با حاشیه چسبنده یا بدون حاشیه موجود هستند. ضخامت فوم ها متفاوت است و گاهی شرکت ها آن ها را با نقره، عسل و سیلیکون آغشته می‌کنند.

پانسمان فومپانسمان عسل

پانسمان عسل، عسل مانوکا یا لپتوسپرموم فعال می‌باشد. عسل پزشکی به صورت گاز عسل، ژل عسل، آلژینات عسل یا ورقه های حاوی عسل در دسترس است.

پانسمان عسلپانسمان هیدروکلوئید

ساخته شده از ژلاتین، پکتین، پلی ساکاریدها یا سدیم کربوکسی متیل سلولز می‌باشند. هیدروکلوئیدها در مجموعه ای از اندازه ها، اشکال و به صورت نازک یا ضخیم موجود هستند. می‌توان آن ها را به عنوان پانسمان اولیه و ثانویه استفاده کرد.

پانسمان هیدروکلوئیدپانسمان هیدروژل

هیدروژل ها از پایه گلیسیرین و آب تشکیل شده اند و به صورت، ژل‌های سرنگی و ورقه ای و گاز آغشته به ژل موجود می‌‌باشند و گاهی اوقات می‌توانند با نقره و عسل ترکیب شوند.

پانسمان هیدروژلپانسمان جاذب

پانسمان جاذب، پانسمان هایی هستند که از لایه های سلولزی تشکیل شده اند و توانایی جذب ترشحات زخم را دارند و سبب جذب ترشحات اضافی زخم و ایجاد رطوبت بهینه در بستر زخم می‌گردند.

فیلم شفاف

غشاهای پلیمری غیر قابل نفوذ در برابر مایعات و میکروارگانیسم ها هستند. هیدروفیلم ها در برابر رطوبت و گازهای جوی نفوذ پذیر هستند. آنها در مجموعه ای از اندازه ها، ورق ها و به صورت رولی موجود می‌باشند و بصورت استریل و غیراستریل ارائه می‌شوند. می‌توان آن ها را با ید آغشته نمود.

مزایای پانسمان نوین

 • استریل هستند
 • سبب ایجاد رطوبت بهینه در بستر زخم می‌شوند
 • دبریدمان زخم را تسهیل می‌کنند
 • سبب کاهش درد و آسیب به پوست می‌شوند
 • احتمال ایجاد اسکار را کاهش می‌دهند
 • تعویض پانسمان به صورت هر ۴۸ تا ۷۲ ساعت می‌باشد
 • ترشحات اضافی زخم را جذب می‌کنند
 • استفاده و تعویض پانسمان آسان می‌باشد
 • به بستر زخم نمی‌چسبد
 • تسریع روند درمان زخم
 • عدم عبور آب، رطوبت و میکروارگانیسم ها از پانسمان‌های نوین
 • دارای انواع پانسمان های چسبدار می‌باشند
 • در اشکال و سایزهای مختلف تولید می‌شوند
 • پرز یا هر گونه ماده اضافه دیگر در زخم باقی نمی‌گذارند
 • سبب افزایش جریان خون در زخم می‌شوند
 • التهاب زخم را کاهش می‌دهند

جهت سفارش انواع پانسمان های نوین زخم با شماره های زیر تماس بگیرید:

طب سنتی/ مزایای شگفت انگیز چای زنجبیل برای سلامتی

طب سنتی/ مزایای شگفت انگیز چای زنجبیل برای سلامتی

چای زنجبیل دارای خواص و فواید بسیاری است و همچنین مزایایی برای سلامتی دارد، البته مصرف چای زنجبیل در برخی از مواقع می تواند عوارضی را هم به همراه داشته باشد.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، زنجبیل همچنین می تواند برای تهیه چای مورد استفاده قرار بگیرد و حاوی مقدار زیادی ویتامین و مواد معدنی مانند ویتامین c و منیزیم است.همچنین چای زنجبیل را می توان با آب لیمو، عسل و یا حتی نعناع مصرف کرد. در ادامه این بخش می خواهیم برخی از مزایای چای زنجبیل را مورد بررسی قرار دهیم.

خواص شیر زنجبیل برای سلامت بدن و پیشگیری از بیماری‌ها

خواص و فواید چای زنجبیل

۱.درمان و تسکین بیماری های حرکتی:

این چای می تواند به تسکین اعصاب کمک کند. و برای جلوگیری از استفراغ، سر درد و میگرن نیز مفید است. همچنین کمک می کند تا بعد از یک سفر طولانی، دچار مشکل نشوید.

۲. چای زنجبیل برای درمان ناراحتی های شکمی و معده:

این چای نقش حیاتی در هضم مناسب دارد که میتواند به طور مستقیم جذب مواد غذایی را بهبود بخشد و از درد معده جلوگیری کند همچنین میتواند از ایجاد نفخ جلوگیری کند.

۳. چای زنجبیل برای کاهش التهاب:

چای زنجبیل برای درمان التهاب مفاصل مانند آرتریت روماتوئید مناسب است ؛ میتواند به شما کمک کند تا از خستگی، ورم، درد عضلانی معایب خرید طلا بصورت سنتی و مفاصل خلاص شوید. چای زنجبیل برای درمان درد پای ورزشی و کاهش درد، سوزش و احساس خارش مناسب است.

۴.چای زنجبیل برای درمان آسم و کاهش مشکلات ریه :

نوشیدن چای زنجبیل در مورد آسم نیز مفید است. زنجبیل به کاهش مشکلات ریه کمک میکند و به نوبه خود دشواری در تنفس را بهبود می یابد. همچنین آلرژی و عطسه را کاهش میدهد.

۵. چای زنجبیل برای کمک به گردش خون:

نوشیدن یک فنجان چای زنجبیل برای بهبود گردش خون، تب، لرز و عرق بیش از حد مناسب است. زنجبیل حاوی ترکیبات فعالی مانند مواد معدنی و اسید های آمینه است کگه برای جریان خون منظم و جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی مفید هستند.

۶. چای زنجبیل برای کاهش ناراحتی های قاعدگی :

یک حوله داغ را با چای زنجبیل خیس کنید و بر ناحیه مورد نظر اعمال کنید. این کار کمک میکند تا عضلات آرام شوند و از درد رهایی پیدا کنید.

نوشیدن چای زنجبیل یک اثر آرام بخش به شما خواهد داد.

۷. چای زنجبیل برای تقویت سیستم ایمنی بدن:

این چای حاوی آنتی اکسیدان های است که سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند. نوشیدن یک فنجان چای زنجبیل به صورت روزانه خطر ابتلا به سکته مغزی و میزان چربی در شریان ها را کاهش میدهد.

همچنین سطح کلسترول را کم میکند و نتایج شگفت انگیزی دارد.

۸.چای زنجبیل برای کاهش و درمان استرس و اضطراب:

نوشیدن یک فنجان چای زنجبیل خلق و خوی شما را تقویت می کند و باعث آرامش شما خواهد شد.

۹.چای زنجبیل برای کمک به باروری:

زنجبیل حاوی دارئهای مقوی غرایز جنسی است و برای بهبود کیفیت اسپرم و باروری مردان در صورت مصرف روزانه کمک می کند و همچنین در درمان اختلال نعوظ نیز موثر است.

۱۰. چای زنجبیل برای درمان سرفه و سرماخوردگی:

اگر مدام سرفه می کنید و آبریزش بینی دارید، نوشیدن یک فنجان چای زنجبیل برای شما بسیار موثراست و کمک می کند تا ریه هایتان پاک شود و سیستم ایمنی تان آرام می شود. همچنین باعث گرم شدن بدن شما خواهد شد و احساس تازه و سرحال بودن می کنید.

۱۱. درمان و یا کاهش سرطان با چای زنجبیل :

ثابت شده است که چای زنجبیل برای درمان سرطان از جمله سرطان تخمدان موثر خواهد بود.

۱۲. چای زنجبیل برای درمان بیماری آلزایمر:

برای درمان یا جلوگیری از بیماری آلزایمر زنجبیل را در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید. چای زنجبیل باعث کاهش سلول های مغزی و محافظت از سلول ها برای مدت طولانی میشود.

۱۳.چای زنجبیل برای کمک به کاهش وزن:

چای زنجبیل در روند کاهش وزن نقش مثبتی دارد یک چربی سوز است و وزن کلی را تحت تاثیر قرار نمیدهد.

چای زنجبیل میتواند به شما کمک کند تا احساس خوبی داشته باشید و وزن کم کنید.

روش تهیه چای زنجبیل:

مواد لازم:
مقداری ریشه زنجبیل تازه
آب جوش آمده
۳ فنجان عسل
شربت افرا
شکر قهوه ای
آبلیمو (در صورت تمایل)
سیب (اختیاری برای طعم و مزه)

ابتدا ریشه های زنجبیل را کاملا بشویید تا از هرگونه آلودگی پاک شود.

سعی کنید آن را تحت فشار آب قرار دهید و سپس پوست زنجبیل را بکنید و آن را برش دهید.

آنها را در ظرف آب بریزید و بجوشانید.

بعد از ۱۰ الی ۱۵ دقیقه حرارت را خاموش کنید ، مایع را صاف کنید و چای بدست آمده را با طعم دهنده های که ذکر شد میل کنید.

این چای را میتوانید به صورت گرم مصرف کنید یا در یخچال نگهداری کنید و سپس بنوشید.

اگر یک هدف خاص برای سلامتی دارید یا برای درمان برخی از بیماری ها آن را مینوشید از طعم دهنده و شیرین کننده ها استفاده نکنید.

عوارض جانبی چای زنجبیل:

چای زنجبیل در برخی افراد باعث بی حوصلگی و بی خوابی شود.

بیماران سنگ کلیه نباید چای زنجبیل بنوشند.

چای زنجبیل نباید در دروان بارداری مصرف شود.

از نوشیدن چای زنجبیل با معده خالی اجتناب کنید زیرا باعث ناراحتی معده میشود.

مصرف بیش از حد آن نیز باعث اسهال، تحریک، حالت تهوع و سوزش سر دل میشود.

* در صورت داشتن شرایط خاص جسمی بدون مشورت با پزشک از چای زنجبیل استفاده نکنید*اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.