پوشش یک هج یا لغو آن


مهلت ارائه این خدمت در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به اتمام رسیده است.پس از اعمال تغییرات و شرایط جدیدِ ارائه خدمت، اطلاع رسانی خواهد شد.

مجازات های لغو بیمه نامه

بسیاری از افراد تصمیم می گیرند قبل از لغو بیمه نامه خود تا زمان تمدید بیمه صبر کنند زیرا می خواهند از پرداخت جریمه جلوگیری کنند. در برخی شرایط ، ماندن در شرکت بیمه شما فقط برای جلوگیری از مجازات ممکن است منطقی ترین باشد.

در اینجا برخی از عوامل و مواردی وجود دارد که باید در هنگام تعیین اینکه آیا باید بیمه نامه خود را قبل از تاریخ تمدید آن لغو کنید ، مورد توجه قرار دهید.

قبل از لغو خط مشی خود چه نکاتی را باید در نظر بگیرید؟

باید چک لیست موارد زیر را بخاطر بسپارید.

 • هزینه خاص "مجازات" را بپرسید. شاید تعجب کنید که چند نماینده بیمه حتی بدون دانستن نرخ مجازات مجازات را ذکر می کنند. این مجازات می تواند 20 دلار ، 500 دلار یا هر تخمین دیگری باشد. مقدار دقیق باید در تصمیمی که می گیرید تفاوتی ایجاد کند.
 • هزینه سالانه بیمه نامه جدید را با هزینه سالانه بیمه نامه ای که می خواهید لغو کنید مقایسه کنید. اگر اختلاف قیمت زیر 10٪ در سال باشد ، می توانید بیمه کننده فعلی خود را با قیمت جدید مطابقت دهید. اگر حساب شما خوب است و اگر چندین بیمه نامه با آن داشته باشید ، 10٪ برای یک شرکت بیمه مهم نیست. اگر شرکت با قیمت مطابقت ندارد ، پس از پوشش یک هج یا لغو آن پرداخت جریمه باید سعی کنید محاسبه کنید که آیا در آخر جلو هستید یا خیر. اگر در نهایت مساوی (یا نزدیک به یکنواخت) باشید ، باید تصمیم بگیرید که آیا سیاست جدید ارزش تلاش را دارد. شما باید کاری را که برای شما مناسب است انجام دهید. شما مشتری هستید و این پول شماست.

همیشه اگر نرخ بیمه ای دریافت می کنید پوشش یک هج یا لغو آن پوشش یک هج یا لغو آن که به طور قابل توجهی پایین تر از نرخ فعلی شما است ، محتاط باشید.

 • تفاوت مزایای سیاست و پوشش بین سیاست جدید و سیاست فعلی خود را مقایسه کنید. نمایندگان بیمه های فعلی و بالقوه شما باید بتوانند به شما کمک کنند تا روی ویژگی های برتر سیاستی که در نظر دارید یا در نظر دارید تمرکز کنید. اگر یک شرکت بیمه جدید بتواند خدماتی را به شما ارائه دهد که نیاز شما را بهتر برآورده کند یا ویژگی های بیمه نامه ای را که برای شما ارزشمند هستند ارائه دهد ، ممکن است ارزش پرداخت هزینه بیشتری برای تغییر کاربری داشته باشد. شما باید سیاستی را انتخاب کنید که به بهترین وجه نیازهای شما را برآورده کند.
 • شرایط پرداخت را درک کنید. شرکت های بیمه سیاست های پرداخت متفاوتی دارند. شما باید اطمینان حاصل کنید که شرایط این سیاست ها را مطالعه کرده و یکی از مواردی را که برای شما مناسب است پیدا کنید.
 • تعیین کنید که در نتیجه لغو خط مشی موردنظر ، عواقبی بر سایر سیاست ها وجود دارد. غالباً ، افراد بیمه اتومبیل ارزان تری را نزد یک شرکت بیمه جدید پیدا می کنند و تصمیم می گیرند در حالی که خانه خود را توسط بیمه اصلی خود بیمه شده اند ، سوئیچ کنند. سپس وقتی نرخشان افزایش می یابد ، یک تعجب وحشتناک به دست می آورند زیرا تخفیف چند خط مشی را از دست داده اند یا دسترسی به سیاست های ویژه را افزایش نداده اند. شما باید کل نمونه کارهای بیمه شخصی خود را ارزیابی کنید و مطمئن شوید که قبل از تصمیم گیری از همه حقایق آگاهی دارید. باید از خود بپرسید: آیا تغییر سیاست می تواند بر هزینه یا پوشش روی سیاست دیگر تأثیر بگذارد؟

اگر خط مشی خود را لغو کنید چه اتفاقی می افتد؟

ممکن است پس از لغو خط مشی خود ، بدهکار باشید.

شرکت های بیمه برای مدت زمان مشخصی سیاست های مالی خود را تأمین می کنند. اگر شرایط یک بیمه نامه رعایت شود ، پرداخت ماهانه کل هزینه بیمه نامه را تا پایان دوره آن پوشش می دهد.

در صورت کاهش مدت قرارداد به کمتر از مدت قرارداد اصلی ، هزینه بیمه تغییر می کند. وقتی این مدت کوتاه شود ، پرداخت های ماهانه شما دیگر مطابق با برنامه نیست. ممکن است به دلیل جریمه ای که باید پرداخت شود و همچنین هزینه های اضافی ، حتی در صورت لغو بیمه نامه ، بدهکار باشید.

رویه ایجاد و تبدیل شهرداری ها. لغو شهرک ها

1. تحول شهرداری ها است تجمیع شهرداری‌ها، تفکیک شهرداری‌ها، تغییر وضعیت شهرک در رابطه با اعطای وضعیت ناحیه شهری یا محروم کردن آن از منطقه شهری. .

2. تبدیل شهرداری ها توسط قوانین نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه به ابتکار جمعیت، دولت های محلی انجام می شود. قدرت دولتیموضوعات فدراسیون روسیه، ارگان های فدرالدولت مطابق با این قانون فدرال. ابتکار جمعیت در مورد تغییر شهرداری به روشی که توسط قانون فدرال تعیین شده است اجرا می شود و مطابق با قانون نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه برای ارائه ابتکار عمل برای برگزاری همه پرسی محلی اتخاذ می شود. ابتکار دولت های محلی، مقامات دولتی در مورد تحول شهرداری ها. آموزش با تصمیمات مقامات محلی مربوطه، مقامات دولتی رسمیت می یابد. قانون موضوع فدراسیون روسیه در مورد تغییر شهرداری ها. این تشکیلات نباید در دوره تبلیغات انتخاباتی برای انتخاب دولت محلی شهرداری لازم الاجرا شود. آموزش، در طول کمپین همه پرسی محلی.

3. ادغام دو یا چند شهرک که متضمن تغییر در محدوده سایر شهرداری ها نباشد با موافقت جمعیت هر یک از شهرک ها به صورت بیان شده انجام می شود. نهاد نمایندگیهر یک از شهرک های ادغام شده

ماده 13.1. لغو شهرک ها (معرفی شده توسط قانون فدرال 18 اکتبر 2007 N 230-FZ)

1. لغو سکونت گاه ها در مناطق کم تراکم جمعیت روستایی و در مناطق صعب العبور در صورتی مجاز است که جمعیت سکونتگاه روستایی بیش از 100 نفر نباشد و تصمیم به لغو سکونتگاه گرفته شود. در گردهمایی شهروندان ساکن در شهرک مذکور. قلمرو شهرک لغو شده بخشی از ناحیه شهرداری به عنوان قلمرو بین سکونتگاهی است.

2. لغو شهرک ها توسط قانون نهاد مؤسس فدراسیون روسیه به ابتکار جمعیت، مقامات محلی، مقامات ایالتی نهاد مؤسس فدراسیون روسیه یا مقامات ایالتی فدرال مطابق با این قانون فدرال انجام می شود. . ابتکار جمعیت برای لغو شهرک با تصمیمی مبنی بر لغو شهرک که در گردهمایی شهروندان ساکن در شهرک مذکور اتخاذ شده است، رسمیت می یابد. ابتکار ارگان های خودگردان محلی، مقامات ایالتی برای لغو شهرک سازی با تصمیمات نهادهای خودگردان محلی مربوطه، مقامات ایالتی رسمیت می یابد.

جاری قانون فدرال(ماده 13، 13.1 قانون فدرال شماره 131-FZ) محدودی را ایجاد می کند. فهرست اشکال ایجاد، تبدیل، لغو شهرداری ها:

فرم های حقوقی فرم هایی که توسط قانون تجویز نشده است
تأسیس شهرداری
- 1) ایجاد یک شهرک در یک قلمرو بین سکونتگاهی
تحول شهرداری ها با ادغام آنها
1) ادغام شهرک ها در محدوده یک منطقه شهرداری 2) ادغام یک منطقه شهری و یک شهرک 3) ادغام مناطق شهرداری 1) ادغام شهرک های مناطق مختلف شهرداری؛ 2) ادغام مناطق شهری؛ 3) ادغام شهرداری ها. منطقه و تمام سکونتگاه های داخل محدوده آن به یک منطقه شهری واحد تبدیل می شود
تحول شهرداری ها از طریق تقسیم آن
1) تقسیم یک شهرک به دو یا چند شهرک 2) تقسیم یک منطقه شهرداری به دو یا چند منطقه شهرداری 1) تقسیم ناحیه شهرستان به منطقه شهرداریو سکونتگاه های تشکیل دهنده آن (یعنی تبدیل ناحیه شهری به ناحیه شهرداری) 2) تقسیم یک منطقه شهری به دو یا چند ناحیه شهری
تغییر وضعیت شهرداری
1) تبدیل شهرک به محله شهری 2) تبدیل ناحیه شهری به شهرک 1) تبدیل سکونتگاه روستایی به شهری 2) تبدیل سکونتگاه شهری به روستایی
حذف شهرداری
1) الغای شهرک -

از اشکال "مفقود" نشان داده شده در جدول، مشکلات عدم امکان در زمینه حقوقی تبدیل یک منطقه شهری به ناحیه شهرداری یا منطقه شهرداری (با سکونتگاه ها در قلمرو آن) به منطقه شهری در عمل حادتر شده است. .

مجموع شهرداری ها در موضوعات خاص فدراسیون روسیه متحرک پوشش یک هج یا لغو آن است - دلایل مختلفی منجر به ظهور شهرداری های جدید، تغییر وضعیت موجود و لغو برخی از آنها می شود. همه اینها نیاز به مقررات دارد. مقررات نظارتیمسائل آموزش و پرورش، لغو، تحول شهرداری ها عنصر اساسی آنهاست وضعیت حقوقی، وضعیت بدن آنها که برای اعمال حق قانونی شهروندان برای اعمال خودگردانی محلی نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. چنین رویه ای باید بر اساس هنجارهای قانون اساسی فدراسیون روسیه باشد که وضعیت خودگردانی محلی و حق شهروندان برای اعمال خودمختاری محلی را تعیین می کند (به رأی دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه در 3 آوریل مراجعه کنید. ، 2007 شماره. شکایت جمعیشهروندان - ساکنان جمهوری کاباردینو-بالکاریا به دلیل نقض آنها حقوق اساسیمفاد قوانین جمهوری کاباردینو-بالکاریا "در مورد ساختار اداری-سرزمینی جمهوری کاباردینو-بالکاریا"، "در مورد وضعیت و مرزهای شهرداری ها در جمهوری کاباردینو-بالکاریا" و قانون فدرال "در مورد اصول کلی سازماندهی خودگردانی محلی در فدراسیون روسیه”").

برای توصیف تغییرات سازمان سرزمینیمقوله‌های اصلی خودگردانی محلی عبارتند از «آموزش»، «الغای»، «تحول». جزئیات آنها توسط مقولاتی مانند "ارتباط"، "جداسازی"، "تخصیص"، "پیوست" ارائه می شود.

تحصیلاتتشکیل شهرداری - فرآیند ایجاد تشکیلات شهرداری در یک قلمرو بین سکونتگاهی در ارتباط با ظهور یک شهرک (ها) جدید. تشکیل شهرداری به ابتکار انجام می شود جمعیت محلی، ارگان های خودگردان محلی، ارگان های قدرت ایالتی تابعان فدراسیون روسیه، نهادهای فدرال قدرت ایالتی و در قانون موضوع فدراسیون روسیه ذکر شده است. ایجاد شهرک های تازه تشکیل شده در قلمروهای بین سکونتگاهی با موافقت جمعیت ناحیه شهرداری بیان شده توسط نهاد نمایندگی این ناحیه شهرداری انجام می شود. قانون یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه در مورد ایجاد یک شهرک تازه تشکیل شده در یک قلمرو بین شهرک نشینی نباید در طول مبارزات انتخاباتی برای انتخاب یک نهاد خودگردان محلی یک منطقه شهری، در طول دوره زمانی لازم الاجرا شود. کمپین برای رفراندوم محلی

لغوتشکیل شهرداری - روند خاتمه و انتقال آن به ترتیب جانشینی حقوق، تعهدات، اموال، بایگانی آن به جانشینان آن. لغو می تواند در موارد متعددی صورت گیرد. اولاً در ارتباط با از دست دادن علامت جمعیت توسط شهرداری. در عمل، به عنوان یک قاعده، این در رابطه با شهرک ها واقع بینانه است. سکونتگاه های روستایی. این مورد از لغو است که فراهم می کند قانون فدرالمورخ 6 اکتبر 2003 شماره 131-FZ که طبق آن لغو سکونتگاه ها در مناطق با تراکم جمعیت روستایی کم و در مناطق صعب العبور در صورتی که جمعیت سکونتگاه روستایی بیش از آن نباشد مجاز است. 100 نفر و تصمیم برای لغو شهرک در جلسه شهروندان ساکن در شهرک مشخص شده اتخاذ می شود. قانون هیچ چیزی در مورد زمانی که شهرک هاواقع در قلمرو شهرک، همه ساکنان آن را ترک می کنند. در این صورت تصمیم جلسه نمی تواند پیش نیاز ابطال شهرداری باشد. همچنین به نظر می رسد که لغو یک شهرک تنها با لغو اولیه بر اساس قوانین مربوط به ساختار اداری-سرزمینی کلیه سکونتگاه هایی که بخشی از قلمرو آن هستند، صورت می گیرد. در همه موارد دیگر فقط می توان از تحول شهرداری ها صحبت کرد. ثانیاً، لغو تشکیلات شهرداری ممکن است در صورتی انجام شود که خودگردانی محلی در قلمرو آن توسط اداره دولتی محلی جایگزین شود، در صورتی که این امر توسط قانون مجاز باشد و با رضایت مردم انجام شود. نمونه احتمالی لغو شهرداری در رابطه با جایگزینی خودگردانی محلی توسط مدیریت دولتیشاید، برای مثال، لغو شهرداری های درون شهری در مسکو و سن پترزبورگ.

لغو شهرک ها با در نظر گرفتن نظر جمعیت ناحیه شهرداری بیان شده توسط نماینده منطقه شهرداری مربوطه انجام می شود. قانون یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه در مورد لغو ممکن است به ابتکار جمعیت، نهادهای خودگردان محلی، مقامات ایالتی یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، مقامات ایالتی فدرال تصویب شود. قانون یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه در مورد لغو شهرک سازی نباید در طول دوره مبارزات انتخاباتی برای انتخاب یک نهاد خودگردان محلی یک شهرداری معین، در دوره همه پرسی محلی لازم الاجرا شود. پویش.

قلمرو تشکیلات شهرداری لغو شده می تواند: 1) در رده سرزمین های بین سکونت گاه قرار گیرد (قانون فدرال شماره 131-FZ مورخ 06.10.2003 فقط این مورد را نام می برد). 2) در قلمرو تشکیلات شهرداری مجاور قرار گیرد. 3) بین شهرداری های مجاور تقسیم شود.

متأسفانه، قانون فدرال شماره 131-FZ مورخ 06.10.2003 مسائل مربوط به لغو شهرداری ها را با جزئیات ناکافی تنظیم می کند.

دگرگونیتشکل های شهرداری - روند اتحاد، تقسیم، تغییر وضعیت یک شهرک شهری در ارتباط با اعطای وضعیت منطقه شهری یا محروم کردن آن از این وضعیت. می توان با جداسازی برخی از شهرداری ها از سایر شهرداری ها، الحاق برخی شهرداری ها به شهرداری های دیگر، تحول ایجاد کرد. به نظر می رسد که به عنوان گونه های مستقلتحولات، لازم است شمول سکونتگاه های شهری، روستایی یک ناحیه شهری به ناحیه شهرداری دیگر در نظر گرفته شود (استفاده از روش های ادغام و الحاق در اینجا نادرست است). اما فعلاً شمول مذکور به عنوان تغییر در محدوده مناطق شهرداری مجاور رسمیت یافته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

در نهایت، اشکال تغییر شهرداری ها عبارتند از:

 • 1) ادغام شهرداری های هم سطح.
 • 2) تقسیم تشکل های شهرداری؛
 • 3) الحاق سکونتگاه روستایی به سکونتگاه روستایی دیگر یا به سکونتگاه شهری.
 • 4) الحاق شهرک شهری به سکونتگاه شهری دیگر.
 • 5) اعطای سکونتگاه شهری به محله شهری.
 • 6) اعطای وضعیت شهرک به ناحیه شهری.
 • 7) اعطای سکونتگاه روستایی به شهرک.
 • 8) اعطای سکونتگاه شهری به سکونتگاه روستایی.

یک انجمن- ادغام دو یا چند شهرداری در یک شهرداری جدید با فسخ شهرداری های ادغام شده و انتقال قلمرو، حقوق، تعهدات، اموال، بایگانی آنها به شهرداری جدید. بدیهی است که شهرداری های هم سطح سرزمینی می توانند ادغام شوند. به عنوان مثال، یک منطقه شهرداری و یک شهرک روستایی که بخشی از یک منطقه شهرداری دیگر است، نمی توانند ادغام شوند. با این حال، تصور یکپارچگی یک منطقه شهرداری و یک منطقه شهری دشوار است. با این حال، قانون فدرال شماره 131-FZ در 6 اکتبر 2003 امکان ترکیب یک شهرک شهری و یک منطقه شهری را فراهم می کند.

قانون ادغام مناطق شهرداری را ممنوع نمی کند، اما ادغام آنها با معیار رسمی دسترسی حمل و نقل مرکز اداری منطقه (توانایی ساکنان تمام شهرک های تشکیل دهنده منطقه برای رسیدن به مرکز منطقه محدود می شود. منطقه و برگشت در طول روز کاری). عدم وجود محدودیت های خاص در ارتباط با مناطق شهرداری، به جز معیار دسترسی به حمل و نقل، امکان استفاده پوچ از قانون فدرال شماره 131-FZ مورخ 06.10.2003 را فراهم می کند. از آنجایی که تنها دسترسی به حمل و نقل محدودیتی در روند ادغام مناطق شهری است، در واحدهای کوچک تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، جایی که کل قلمرو نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه معیار چنین دسترسی را دارد، می توان یک منطقه شهرداری ایجاد کرد. ترکیب مناطق شهری موجود که مرزهای آن با مرزهای نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه منطبق است. البته واضح است که موضوع فدراسیون روسیه این اجازه را نخواهد داد (تاسیس قلمرو و مرزهای شهرداری جدید اختیار آن است).

جدایش، جدایی- خاتمه تشکیلات شهرداری با تقسیم آن به دو یا چند تشکل جدید شهرداری با انتقال قلمرو، حقوق، تعهدات، اموال، بایگانی تشکیلات شهرداری تقسیم شده به تشکیلات شهرداری تازه ایجاد شده. تقسیم یک ناحیه شهرداری شامل ایجاد دو یا چند ناحیه شهرداری بر اساس آن است. یک منطقه شهرداری را نمی توان به سکونتگاه های شهری و روستایی تقسیم کرد، زیرا دومی، بنا به تعریف، باید بخشی از نوعی منطقه شهرداری باشد. چشم انداز تقسیم مناطق شهری هنوز مشخص نیست.

انتخاب- ایجاد تشکیلات شهرداری با جداسازی آن از ترکیب تشکیلات شهرداری دیگر با انتقال بخشی از قلمرو به تشکیلات شهرداری اختصاص داده شده و همچنین تعدادی از حقوق و تعهدات دومی. تخصیص سکونتگاه های شهری و روستایی در محدوده حوزه شهرداری که شامل آنها می شود مجاز است. نمی توان یک سکونتگاه شهری و روستایی را از ترکیب ناحیه شهرداری، ناحیه شهری جدا کرد.

الحاق- خاتمه تشکیلات شهرداری با پیوستن به تشکیلات شهرداری دیگر و انتقال قلمرو، حقوق، تعهدات، اموال، بایگانی آن به تشکیلات شهرداری دیگر. در مجاورت یکدیگر ممکن است شهرداری هایی که در یک سطح سرزمینی هستند قرار داشته باشند. بنابراین، برای مثال، یک شهرک یا روستایی نمی تواند به بخش شهرداری یا بخش شهری بپیوندد. همچنین بعید است که یک منطقه شهری را بتوان به منطقه شهرداری ملحق کرد.

تغییر شهرداری ها توسط قوانین نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه به ابتکار جمعیت، دولت های محلی، مقامات ایالتی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، مقامات ایالتی فدرال مطابق با مفاد قانون فدرال انجام می شود. شماره 131-FZ مورخ 06.10.2003. ابتکار جمعیت در مورد تغییر شهرداری به روشی که برای طرح ابتکار برای برگزاری همه پرسی محلی تعیین شده است انجام می شود. ابتکار ارگان های خودگردان محلی، مقامات ایالتی در مورد تغییر شکل یک شهرداری با تصمیمات ارگان های خودگردان محلی مربوطه، مقامات ایالتی رسمیت می یابد.

ادغام دو یا چند شهرک که مستلزم تغییر در محدوده سایر شهرداری ها نباشد، با موافقت جمعیت هر یک از شهرک ها که توسط نماینده هر یک از شهرک های ادغام شده بیان می شود، انجام می شود. ادغام دو یا چند منطقه شهرداری که مستلزم تغییر در محدوده سایر شهرداری ها نباشد با در نظر گرفتن نظر جمعیتی که توسط نمایندگان هر یک از مناطق شهرداری ادغام می شود انجام می شود. تقسیم یک شهرک، که مستلزم تشکیل دو یا چند شهرک است، با رضایت جمعیت هر یک از شهرک های تشکیل شده، بیان شده با رأی گیری، پیش بینی شده در هنر انجام می شود. 24 قانون فدرال 06.10.2003

شماره 131-FZ یا در اجتماعات شهروندان. تقسیم ناحیه شهرداری با در نظر گرفتن نظر جمعیت اعلام شده توسط نماینده منطقه شهرداری انجام می شود. تغییر وضعیت یک شهرک شهری در ارتباط با اعطای وضعیت منطقه شهری یا محروم کردن آن از وضعیت منطقه شهری توسط قانون نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه با رضایت جمعیت انجام می شود. سکونتگاه شهری مربوطه و همچنین با رضایت جمعیت ناحیه شهرداری که شهرک مربوطه از آن جدا شده است (شامل می شود).

نظر جمعیت یک شهرک شهری و نظر جمعیت یک منطقه شهرداری با رای گیری همانطور که در ماده پیش بینی شده است تعیین می شود. 24 قانون فدرال شماره 131-FZ مورخ 06.10.2003 و به طور جداگانه در قلمرو یک شهرک شهری و در قلمرو ناحیه شهرداری که شهرک شهری از آن جدا شده است (که شامل آن می شود) انجام شد. تغییر وضعیت یک شهرک شهری در صورت عدم رضایت جمعیت شهرک شهری و (یا) جمعیت منطقه شهری مجاز نیست.

دگرگونی تشکیلات شهرداری مستلزم یک دوره انتقالی است که طی آن نهادهای خودگردان محلی تشکل های شهرداری که ایجاد و خاتمه می یابند به طور همزمان در قلمرو شهرداری تغییر یافته فعالیت می کنند، منشور تشکیل شهرداری جدید تصویب می شود، منشور تشکیل شهرداری در حال تصویب است. تبدیل شده تغییر می کند و سایر مسائل حل می شود.

ارسال کار خوب خود در پایگاه دانش ساده است. از فرم زیر استفاده کنید

دانشجویان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشمندان جوانی که از دانش پایه در تحصیل و کار خود استفاده می کنند از شما بسیار سپاسگزار خواهند بود.

پوشش یک هج یا لغو آن

درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری

بیمه تکمیلی عمر و حوادث “ صبا “

مهلت ارائه این خدمت در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به اتمام رسیده است.پس از اعمال تغییرات و شرایط جدیدِ ارائه خدمت، اطلاع رسانی خواهد شد.

نظر به درخواست‌های متعدد بازنشستگان و وظیفه بگیران گرامی در خصوص افزایش سقف بیمه عمر و حوادث گروهی، صندوق بازنشستگی کشوری مذاکرات و اقدامات لازم را برای دریافت پوشش مناسب برای بازنشستگان و وظیفه بگیران را به عمل آورده که ره‌آورد آن عبارت است از:

 • بالا بردن سقف پرداخت فوت به هر علت
 • بالا بردن سقف پرداخت فوت بر اثر حادثه
 • پرداخت غرامت روزانه بستری
 • پرداخت خسارت به منازل مسکونی شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه در صورت بروز حوادثی مانند آتش سوزی، زلزله و سیل

قرارداد بیمه تکمیلی عمر و حوادث بین شرکت بیمه ملت و صندوق بازنشستگی کشوری منعقد شده و تاریخ شروع و انقضاء در بیمه نامه به شرح ذیل است:

تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تاریخ انقضاء: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

امکان حذف افراد تحت پوشش یا اضافه شدن افراد جدید به لیست بیمه شدگان وجود ندارد.

شما بازنشسته محترم، در صورتی که قبلا از این طرح استفاده کرده‌اید در ادامه می‌توانید نسبت به استعلام بیمه خود اقدام فرمایید:

استعلام وضعیت بیمه تکمیلی عمر و حوادث / مشاهده لیست منسوبین / تغییر آدرس / تغییر ذینفع

شرایط بیمه عمر و حوادث

پوشش‌های بیمه نامه عمر و حوادث عبارت است از:

فوت به علت غیر از حادثه به غیر از استثنائات شامل( هرنوع سرطان، دیالیز، تالاسمی، ام اس، بیماری های شدید اعصاب و روان، هپاتیت، هموفیلی، دیابت شیرین، ایدز و همچنین بیماری‌های پاندمی با تایید سازمان بهداشت جهانی نظیر کرونا دوره انتظار ۱۴ روز در نظر گرفته شده است) براساس جدول زیر:

فوت به علت حادثه مشمول بیمه نامه در تمام اوقات شبانه روز و در مقابل خطرات ناشی از کار و خدمت و غیر ناشی از کار و خدمت و حوادث ناشی از رانندگی و سرنشین بودن وسائل نقلیه (هوایی –زمینی – دریایی) در داخل و خارج از کشور

فوت به هر علت به غیر از استثنائات ذیل:
-خودکشی و اقدام به آن
-صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.
-مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان
-استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشک
-بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
-فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت) در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
-فوت بیمه شده ناشی از عملیات مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت در آن و هرگونه نزاع و درگیری و اقدام خلاف قانون براساس قوانین کشوری
-فوت بیمه شده ناشی از جنگ و شورش و شرکت در عملیات نظامی

غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان در اثر حادثه

تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و به مدت ۹۰روز ادامه خواهد یافت.

نحوه اعلام غرامت

تعهدات بیمه گر

در صورت وقوع فوت به هر علت (به علت غیر از حادثه) و به محض دریافت گواهی فوت رسمی صادره از مراجع قانونی که در آن علت فوت مشخص شده است، حداقل در دو روز کاری نسبت به پرداخت ۵۰ درصد از سرمایه فوت مندرج در بیمه نامه در وجه ذینفعی که بیمه شده مشخص می کند، اقدام می‌نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اعلام غرامت
– کپی برابر با اصل مدارک شناسایی باطل شده متوفی از قبیل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
-کپی برابر با اصل گواهی فوت و جواز دفن صادره از طرف اداره ثبت احوال
-کپی برابر با اصل گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت (این مدرک تنها در صورتی مورد نیاز می باشد که در گواهی فوت بند قبلی، علت فوت ذکر نشده باشد.)
-در صورتی که علت فوت تصادف یا حوادث ترافیکی بوده و متوفی، راننده وسیله نقلیه بوده باشد، کپی برابر با اصل گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب متوفی مورد نیاز است.
– کپی برابر با اصل گواهی انحصار وراثت درصورتی‌که ذینفع خاص مشخص نشده باشد.
– کپی برابر با اصل مدارک شناسایی ذینفعان یا ورثه
– شماره شبا و نام بانک مربوط به حساب ذینفع تعیین شده در فرم ذینفع یا ذینفعان قانونی
– گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد (موارد غیر از حوادث ترافیکی)
– گزارش پلیس و کروکی (در موارد تصادف و حوادث ترافیکی)
– کپی برابر با اصل گواهی پزشک قانونی (در مواردی که طبق تشخیص مراجع ذیصلاح، متوفی باید به پزشک قانونی ارجاع داده شود.)
– کپی برابر اصل مدارک اورژانس و بیمارستانی

مدت زمان جهت اعلام غرامت

در صورت فوت هریک از بیمه شدگان، ذینفع مکلف است مراتب را به محض اطلاع و حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص فوت از تاریخ اطلاع و ۱۵ روز برای غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان در اثر حادثه، به بیمه گر اعلام و متعاقبا مدارک مستند را ارسال نماید.

نحوه اعلام غرامت

در صورت فوت هریک از بیمه شدگان ذینفعان می تواند با مراجعه به مراکز جمع آوری اسناد خسارت شرکت بیمه ملت در لیست زیر نسبت به اعلام خسارت و ارائه مدارک لازم اقدام نمایند.

آیا کسب و کار شما نیاز به مسئولیت مدیا؟

همانند بسیاری از کسب و کارها، شرکت شما احتمالا تحت یک سیاست کلی مشاغل تجاری (CGL) بیمه می شود.

CGL پوشش ادعاهای ناشی از برخی از توافق های عمدی تحت پوشش پوشش شخصی و تبلیغی مصاحبه ( تحت عنوان پوشش B) را پوشش می دهد. این پوشش مربوط به ادعاهایی علیه کسب و کار شما است که در نتیجه هر تخلفی که در تعریف مصدومیت شخصی و تبلیغاتی وجود دارد، حاصل می شود . چرا یک کسب و کار به بیمه مسئولیت مدنی نیاز دارد اگر دادخواست های عمدی توسط CGL پوشش داده شود؟

پوشش B به طور خاص محرمانه بودن خشونت، افترا و چندین جرم دیگر را در صورتی که توسط شرکت هایی که در تبلیغات ، انتشار، پخش یا فعالیت های مشابه انجام می شوند، مرتکب شوند. شرکت هایی که در فعالیت پوشش یک هج یا لغو آن های مرتبط با رسانه ها فعالیت می کنند، برای چنین تخلفاتی پوشش نمی دهند، مگر اینکه بیمه مسئولیت پذیری رسانه ها را خریداری کنند.

نمونه هایی از ادعاهای تحت پوشش

در اینجا نمونه هایی از ادعای بیمه مسئولیت مدنی طراحی شده است تا پوشش:

 • یک شرکت تولید فیلم، برای نقض حق نسخه برداری توسط یک ناشر موسیقی شکایت می کند که ادعا می کند شرکت تولیدی یک آهنگ را در یک فیلم بدون اخذ مجوز از ناشر استفاده کرده است.
 • یک روزنامه آنلاین یک نظر منفی از یک کافه محلی منتشر می کند. نویسنده ادعا می کند که رستوران به دلیل مواجهه با موش صحبتی اخیر را انجام نداده است. صاحب کافه روزنامه و نویسنده را به خاطر تقصیر سوءاستفاده می کند و استدلال می کند که اتهامات دروغین است و باعث شده است که کافه مشتریان را از دست بدهد.
 • یک مقاله نویس شایان ستایش می کند که یک سیاستمدار زن برای به دست آوردن "خاک" برای یک وبلاگ آینده است. سیاستمدار از حرفهی ستونیست ناشناخته است و اطلاعات خصوصی را به اشتراک میگذارد. خبرنگار اطلاعات در یک وبلاگ در وب سایت خود را نشان می دهد، و سیاستمدار او را برای حمله به حریم خصوصی سوء استفاده می کند.
 • فیلم های فوق العاده کوچک تولید کننده فیلم مستقل است که از لوگو متشکل از دو حرف F استفاده می کند که از هم متصل هستند. یک رقیب شروع به استفاده از یک آرم می کند که شامل Fs در هم آمیخته است. فوق العاده شکایت رقیب برای نقض علامت تجاری.

پوشش مسئولیت رسانه

پوشش مسئولیت مدنی نوعی خطا و بیمه نادیده گرفته شده توسط ناشران، شرکت های پخش، آژانس های تبلیغاتی، نویسندگان و سایر شرکت هایی است که محتوای آنها را ایجاد یا ارائه می دهد. معمولا بر اساس سیاست های ادعایی نوشته می شود ، اما برخی از فرم های رخداد در دسترس هستند. بیمه مسئولیت مدنی اغلب در یک سیاست مسئولیت سایبری قرار دارد .

اکثر سیاست های مربوط به مسئولیت های محوله، موارد مربوط به معاهدات مشخص شده را شامل می شود، به این معنی که آنها انواع متهمین که در این سیاست ذکر شده اند را پوشش می دهد سیاست ها به طور گسترده ای متفاوت است و ممکن است یکی دیگر از قوانین پوشش داده شده توسط یک سیاست ممکن باشد. بعضی از سیاست ها بسیاری از شکنجه ها را پوشش می دهند در حالی که برخی دیگر چندین مورد را پوشش می دهند

در اینجا برخی از موارد نقض حقوق بشر که اغلب تحت پوشش سیاست مسئولیت رسانه ای قرار می گیرند، آمده است:

 • دروغ گفتن، دروغ گفتن، تقصیر محصول و شکایت تجاری
 • تهاجم حریم خصوصی: یک اصطلاح جمعی که شامل چهار حکم جداگانه است: نفوذ به انزوا، غلبه بر نام و یا شباهت، افشای عمومی افکار خصوصی و نور دروغین
 • آزار و اذیت اجتناب ناپذیر از پریشانی های هیجانی، خشم و رفتارهای ظالمانه
 • نقض یا لغو علامت تجاری، شعار، نام تجاری، لباس تجاری، علامت خدمت یا نام سرویس
 • نقض کپی رایت، سرقت ادبی، یا سوء استفاده از ایده ها
 • دستگیری، بازداشت یا زندانی دروغ ، سوء استفاده از پروسه، یا پیگرد خشونتآمیز
 • ورود و خروج غیرقانونی، اخراج، تجاوز یا حمله به حق اشغال خصوصی

دفاع و تقاضای حل و فصل

تقریبا تمام سیاست های مسئولیت های رسانه ای شامل پوشش دفاع است. این به این معنی است که هزینه های تحقیق، دفاع و حل و فصل ادعاهای علیه یک بیمه کننده را پوشش می دهد.

بعضی سیاستها هزینه های دفاع را در خارج از حد محدود می کنند، در حالی که دیگران شامل هزینه های موجود در حد است. هزینه دفاع از ادعای مسئولیت مدنی قابل توجه است و هزینه ها به سرعت افزایش می یابد. اطمینان حاصل کنید که یک حد کافی از بیمه را خریداری کنید. این به خصوص مهم است، اگر محدودیت شما با هزینه های دفاعی کاهش یابد.

بسیاری از سیاست های مسئولیت های رسانه ای عبارتند از: رضایت برای حل و فصل، که بیان می کند که بیمه گر بدون ادعای شما حل و فصل نمی کند. متأسفانه، این مقررات اغلب به دنبال یک «بند چکشی» است.

یک بند "چکش" یک مجازات را اعمال می کند اگر شما موافقت نکنید که به حل و فصل متقابل برای بیمه گر و متقاضی قابل قبول باشد. یک بند چکشی معمولی بیان می کند که اگر شما قبول حل و فصل پیشنهاد شده توسط بیمه گر را رد کنید، مبلغی که بیمه کننده برای ادعای پرداخت خواهد شد، کاهش می یابد. به عنوان مثال، بیمه گر ممکن است بیش از مبلغ پیشنهادی را به اضافه یک درصد (مانند 50 درصد) از خسارات و هزینه های ادعایی که بیش از مبلغ پیشنهادی پیشنهادی است، پرداخت کند.

محدودیت ها و تخفیف

سیاست های مسئولیت مدنی اغلب حاوی قید (یا احتباس ) است که برای هر ادعا اعمال می شود. مستمری بازنشستگی مبلغی است که شما باید از جیب پرداخت کنید. این ممکن است شامل خسارات و هزینه های ادعا شود.

بسیاری از سیاست های مسئولیت های رسانه ای شامل دو محدودیت است: محدودیت "در هر دعا" و یک حد کلی. محدودیت "در هر دعوی" بیشترین میزان بیمه گر برای یک ادعای تک و یا یک گروه از ادعاهای مربوطه را پرداخت می کند. محدودیت کل بیشترین میزان بیمه گر برای تمام ادعاهایی که در طول دوره سیاست پرداخت می شود، پرداخت می شود.

انحصارها

در اینجا برخی از موارد استثنائی که اغلب در سیاست های مسئولیت های رسانه ای ظاهر می شود. این فهرست کامل نیست.

 • اعمال مجرمانه در حالی که فعالیت های جنایی به طور کلی حذف می شود، بیمه گذار شما می تواند از شما در برابر یک تخلف جنایی دفاع کند تا زمانی که شما یک قاضی یا هیئت منصفه را مجرم شناختید یا به جرم اعتراف می کنید.
 • آسیب های جسمی و یا آسیب های ملکی . استثنا ممکن است به ادعای نارضایتی احساسی ناشی از یک جریمه محرمانه اعمال شود.
 • رفع قیمت، رکسترینگ، اوراق بهادار اکثر سیاست ها از نقض قوانین ضد اعتماد، ضد رکورد و اوراق بهادار جلوگیری می کند.
 • نقض اختراع
 • نقض قرارداد بسیاری از خط مشیها شامل یک استثنا برای نقض یک توافق محرمانه با یک منبع هستند.
 • شیوه های استخدامی. ادعای تبعیض، آزار و اذیت و سایر شیوه های اشتغال را شامل نمی شود

سایر مقررات مهم

هنگامی که شما برای سیاست مسئولیت رسانه ها خرید می کنید، چند مورد اضافی که باید در نظر بگیرید، وجود دارد. ابتدا اطمینان حاصل کنید که تعریف "از دست دادن" یا "خسارت" در سیاست شامل خسارت مجازات است. ثانیا، به دنبال یک سیاست است که حاوی یک بند لغو است. این بند معمولا بیان می دارد که شما (بیمه شده) تنها در صورتی تصمیم می گیرید که آیا محتوای را که قبلا توزیع شده است، تصحیح یا رد کنید.

ثالثا، اکثر سیاست های مسئولیت های رسانه محدود به داد و بیداد است که از انواع خاصی از پوشش یک هج یا لغو آن فعالیت ها محدود می شود. این ممکن است در یک عبارت تعریف شده مانند "فعالیت های رسانه ای" توصیف شود. نمونه هایی از فعالیت های تحت پوشش شامل جمع آوری، ایجاد، انتشار و یا پخش محتوای است. هنگام انتخاب یک سیاست، مطمئن شوید که این سیاست فعالیت های شرکت شما را پوشش می دهد.

در نهایت، ناشران یا توزیع کنندگان محتوا ممکن است با دستور دادن به آنها دستور داد تا انتشار یا توزیع برخی از انواع محتوا را متوقف کنند. بعضی از سیاستها هزینه اجرایی را به عهده دارند.

حذف «خودخواسته» ناطق از مجمع تشخیص / علت کناره گیری «شیخ نور»چه بود؟

حذف «خودخواسته» ناطق از مجمع تشخیص / علت کناره گیری «شیخ نور»چه بود؟

قرن نو نوشت: یک منبع آگاه درباره عدم حضور ناطق نوری در جمع اعضای مجمع تشخیص در دوره جدید گفت بنا بر آنچه شنیده ام ناطق دیگر علاقه ای به حضور در این نهاد نداشته است.

تا پیش از دی ماه سال ۱۳۹۵، حدود ۲۷ سال آیت الله هاشمی سکاندار ریاست مجمع تشخیص مصلحت بود، پس از فوت آیت الله، ابتدا آیت الله موحدی کرمانی به عنوان رئیس موقت و سپس با حکم رهبر انقلاب آیت الله شاهرودی رئیس مجمع شدند اما با بیماری و فوت آیت الله هاشمی شاهرودی، در نهایت این صادق آملی لاریجانی بود که ریاست مجمع تشخیص را به دست گرفت و از ان زمان مجمع با حواشی زیادی رو به رو شد.

یکی از انتقاداتی که پس از ریاست آملی لاریجانی به مجمع می شود، منفعل بودن آن در تصمیمات مهم است. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص دراین باره به خبرآنلاین، گفته بود:« اعضای مجمع در مقام مشورتی، منفعل هستند.مردم از مجمع انتظارشان بالاست که مسائل را بسنجند. معتقدم مجمع باید بیشتر تحرک داشته باشد، جلسات بیشتری برگزار کند و مشورت بیشتری به مقام رهبری بدهد.»

حضور کمرنگ روحانی و ناطق نوری در جلسات مجمع

ریاست آملی لاریجانی فقط به بیان این نقدها محدود نمی شود و برخی اعضای حقیقی و حقوقی نیز در دوران ریاست او بر مجمع قید حضور در جلسات را زدند. آنگونه که حسن روحانی رئیس جمهور وقت حضوری در جلسات مجمع نداشت و برخی چهره های دیگر چون علی اکبر ناطق نوری که از اعضای فعال مجمع در دوران آیت الله هاشمی بودند هم به خاطر اختلاف نظر با آملی لاریجانی و قبول نداشتن مشی و تفکر او از دوران حضورش در قوه قضاییه در جلسه مجمع حضور نداشتند.

از جمله موارد اختلافی بین این دو چهره به نقدهای ناطق نوری به رویکرد آملی لاریجانی در دوران حضورش در رأس دستگاه قضا بازمیگشت.

ناطق نوری در سال ۹۵، در مراسم شب قدر در حرم حضرت امام (ره) با انتقاد صریح از دستگاه قضاییه که آن مقطع ریاستش بر عهده آملی لاریجانی بود، اظهار کرد:« روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند؛ می گویند اینها اینگونه اند!»

بنا بر آنچه اکوایران منتشر کرده، آملی لاریجانی هم به فاصله چند روز بعد در پاسخ به ناطق نوری، چنین گفت:« یک آقای بزرگواری استدلال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد؛ و من از بابت اینگونه استدال‌ها و ارزیابی‌ها واقعا متاسفم. پس از گذشته ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی‌گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آنها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست».

با این حال، مجادله بین ناطق نوری و آملی لاریجانی به همین جا ختم نشد و فاضل لاریجانی، در همان سال و در نامه ای اعلام کرد آماده است اموالش بررسی شود، به شرط آنکه درباره اموال علی اکبر ناطق نوری و محمود احمدی‌نژاد هم تحقیق شود.

ناطق نوری نیز در پاسخ به فاضل لاریجانی گفت:« به نظر می رسد دو علت موجب بروز چنین واکنش هایی می شود، یکی صراحت لهجه بنده در بیان دیدگاه ها و نظراتم و دیگری مسئولیتی که در دفتر بازرسی مقام معظم رهبری بر عهده دارم. قطعاً بازرسی همیشه به سود افراد نیست و در این بین منافع برخی افراد در پی بررسی هایی که صورت می‌گیرد به مخاطره می‌افتد و در نهایت آنان احساس خطر و ابراز گلایه می‌کنند که البته این ابراز نظرها مهم نیست و کسی که در جایگاه بازرسی حضور دارد نباید از این رفتارها برنجد.»

علت پایان حضور ناطق در مجمع تشخیص

طی چند رور گذشته، رهبر انقلاب در حکمی اعضای دوره جدید مجمع تشخیص را معرفی کردند. بر همین اساس، محمود احمدی‌نژاد که پیش‌بینی‌ها حاکی از حذف او بود، عضویتش در این نهاد سیاسی تمدید شد و از سوی دیگر نام برخی چهره‌ها چون ناطق‌نوری در آن دیده نشد.

محمد عطریانفر درباره عدم حضور ناطق نوری در دوره جدید مجمع به قرن نو گفت:« نمی‌دانم علت حذف نام آقای ناطق نوری چه بود چرا که ایشان جزو چهره‌های شاخص کشور هستند. انتظار این بود که اقای ناطق‌نوری با سابقه درخشان خود در لیست اعضا باشند، امیدوارم علت عدم درج اسم‌ ایشان ناشی از عدم تمایل خود ایشان باشد ولی اگر غیر از این باشد، خیلی مایه خسارت است.»

اما، یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد حذف ناطق نوری از مجمع تشخیص بنابر خواست خودش بوده است.

به نظر می رسد ناطق نوری بعد از پوشش یک هج یا لغو آن دوران غیبت دیگر تصمیم خود را بر عدم حضور در مجمع تشخیصی که ریاستش با آملی لاریجانی باشد را گرفته است، همان دلیلی که این روزها درباره عدم حضور روحانی در جمع اعضای مجمع تشخیص دیده می شود.

اما این عدم حضور را باید پایانی بر سیاست ورزی ناطق دانست یا او حالا در قامت یک چهره سیاسی مستقل اکت های سیاسی خواهد داشت؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.