نئو چگونه کار می کند؟


این بانک‌های دیجیتالی در سراسر جهان معمولا توسط استارتاپ‌ها شکل گرفته و به دلیل نیاز بازار سرعت رشد بالایی دارند.

نئو چگونه کار می کند؟

بین شخصیت و آسیب شناسی روانی، ابعادی است و ه) مدل علی مشترک : هر دو تحت تأثیر یک متغیر دیگر هستند (بینونو و استین[4] ، 2003؛ کریستنسن و کسینگ[5] ، 2006). در دهه ی1990 در باب مطالعات مربوط به روابط بین شخصیت و آسیب شناسی روانی تجدیدنظرهایی صورت گرفت و از آن زمان تاکنون تحقیقات دراین حوزه رشد کرده است (واتسون و کلارک[6]، 1994؛ به نقل از واتسون،a 2005).

بسیاری از تحقیقات در شخصیت و روانشناسی بالینی، فهم روابط بین اختلات روانی و تغییر ابعاد شخصیت بهنجار را هدف خود قرار داده­اند. بسیاری از این بررسی ها مدل پنج عاملی ساختار شخصیت را به کار گرفته­اند و بطور کلی نتایجی همسو با روابط مفهومی بین ابعاد شخصیت واختلالات گوناگون نشان داده­اند (آشتون[7]،a 2008).

اختلال وسواسی- جبری[8] یک اختلال اضطرابی ناتوان کننده است که با افکار وسواسی مقاوم (افکار، تکانه­ها یا تصاویر مزاحم) و یا اعمال وسواسی (رفتارهای تکراری یا اعمال ذهنی متمرکز بر کاهش استرس) تعریف شده است و ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد اجتماعی و شغلی قابل ملاحظه ای را باعث می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا[9]، 2000؛ کران، سینمن، داونپورت[10]، 1996). اگرچه پیشتر اختلال وسواسی- جبری اختلال نسبتاً نادری محسوب می شد ولی تخمین های اخیر دامنه­ی شیوع آن را در طول عمر%3/2 برآورد کرده اند (روسییو، استین، چییو و کسلر[11]، 2010) و برآورد بالینی افکار وسواسی و اعمال وسواسی در دامنه ی13/0 تا 49/0 قرار دارد (فولانا[12] و همکاران، 2009). اختلال وسواسی- جبری معمولاً با اختلال های مهمی همراه است. داده­های حاصل از تکرار مطالعه ملی همبودی[13] اختلال وسواسی- جبری با سایر اختلالات روانی، این اختلال را به عنوان یک اختلال اضطرابی معرفی نموده است که از نظر آسیب زایی در طبقه بندی “جدی” قرار می گیرد. لازم بذکر می باشد که این نوع طبقه­بندی با بکارگیری شاخص های مختلفی، از جمله سابقه­ی اقدام به خودکشی در طول 12 ماه گذشته، یا ناتوانی کاری قابل توجه و یا اختلال در نقش (کسلر، برگلاند[14]، دملر[15]، مریکانگاس[16] و والترز[17]، 2005) تعیین می شود. همچنین روسییو و همکاران (2010) گزارش نموده اند که مبتلایان به این اختلال در طول 12 ماه اختلال نقش جدی درمقیاس ناتوانی شیهان نشان دادند (لئون، الفسون، پرترا، فاربر و شیهان[18]، 1997). )، این در حالی است که بیش از 90% افراد جامعه علایم وسواسی- جبری را با همان کیفیت و شکل افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری تجربه می کنند (راکمان و دسیلوا، 1978؛ پوردون و کلارک، 1993) و همین امر لزوم بررسی و شناخت علایم وسواسی- جبری را دوچندان می نماید، چراکه می تواند به شناسایی دقیق، ارزیابی و درمان این اختلال کمک نماید.

عوامل متعددی همچون سبک تربیتی والدین، عوامل ارثی و ژنتیکی، استرسورهای زندگی، ویژگیهای روانشناختی منحصر به فرد افراد و … در ایجاد و نگهداری این اختلال نقش دارند که یکی از مهمترین این عوامل در شروع و نگهداری اختلال وسواسی- جبری، صفات شخصیتی افراد می باشد. از این رو محققان و متخصصان از دیرباز به مطالعه ی صفات شخصیتی دخیل در ایجاد اختلالات روانی همچون اختلال وسواسی – جبری علاقه مند بوده اند (کلونینجر[19]، 1987؛ آیزنک[20] و آیزنک، 1985؛ ژانت، 1903؛ زاکرمن[21] و همکاران، 1993) و بر همین اساس دیدگاههای مختلفی برای مطالعه ی نقش شخصیت و صفات شخصیتی در اختلال وسواسی- جبری مطرح شده است.

بررسی آسیبهای شخصیت در قالب ارتباط موجود بین اختلال وسواسی- جبری و شاخص های اختلالات محور II توجه زیادی را به خود جلب نموده است. با وجود این،‌ دیدگاه مقوله ای مورد انتقادات بسیاری واقع شده است، چرا که بسیاری از طبقات تشخیصی اختلالات شخصیتی همپوش می­باشند. بنابراین عدم تمییز دقیق مفهوم تشخیصی یک اختلال شخصیتی در مقایسه با اختلال دیگرمی تواند کاربرد بالینی این نوع طبقه بندی را محدود نماید. در واقع استدلال می شود که اختلالات شخصیتی تفاوت های دوگانه­ی مفروض در دیدگاه مقوله ای را دقیقاً منعکس نمی­نمایند. بلکه پیوستاری از عملکرد را منعکس می نماید که در آن مرزهای بین شخصیت های بهنجار و نابهنجار مشخص نمی باشد (سالزمن و پیج[22]،2004).

بنابراین با توجه به این محدودیت­ها، توجه به سمت استفاده از دیدگاه ابعادی متمرکز شده است. در این دیدگاه اخذ نمرات بسیار بالا در صفات مختلف شخصیتی به همراه وجود پریشانی­های شخصی برای نشان دادن وجود آسیبهای شخصیتی بکار گرفته می شود. علاوه بر این، بررسی تعداد ملاکهای مشاهده شده در مورد یک اختلال می تواند به عنوان ابزاری برای قضاوت در مورد شدت اختلال مورد استفاده قرار گیرد (اگان، ناتان و لوملی [23] ، 2003). این رویکرد این مزیت را دارد که درباره ی صفات شخصیتی افراد، به ویژه در رابطه با صفات شخصیتی بهنجار و قضاوت در باب طیف قرار گیری آنها (یعنی امکان قضاوت در مورد بهنجار یا نا بهنجار تلقی شدن شدت صفت مد نظر) اطلاعات سودمندی را ارائه می نماید. اگرچه تحقیقاتی که دیدگاه ابعادی را در مطالعه شخصیت و نشانه های وسواسی- جبری بکار برده اند به نتایج جالبی دست یافته اند، ولی مطالعات بسیار اندکی اختلال وسواسی _ جبری را در این ابعاد بررسی کرده اند و همین امر لزوم بررسی های جامعتر در این خصوص را نمایان می­­­­­­سازد.

هم اکنون مدل پنج عاملی از شخصیت (FFM[24]) یکی از رایج ترین و مقبول ترین مدلها در باب ساختار شخصیتی بهنجار می باشد و پرسشنامه ی شخصیتی NEO PI-R[25] نئو چگونه کار می کند؟ در این راستا و به منظور ارزیابی این مدل پنج عاملی از شخصیت گسترش یافته است، که این پرسشنامه از پنج حوزه ی صفات شخصیتی گسترده تشکیل شده است که این پنج حوزه عبارتنداز: روان نژندی[26]، برونگرایی[27]، توافق[28]، باز بودن به تجربه[29]، و با وجدان بودن[30]، که هر یک از این پنج حوزه ی گسترده صفات از شش صفت یا رویه سطح پایین­تر تشکیل یافته اند. بنابراین تجزیه و تحلیل شخصیت در سطح این رویه های سطح پایین­تر به بدست آمدن تحلیل های جزئی­تر و اختصاصی­تری را در خصوص شخصیت ممکن می­سازد.

علاوه بر اینها، از آنجایی که مدل پنج عاملی سبک های انگیزشی و عاطفی و میان فردی را که به طیف گسترده ای از تشخیصها مربوط می باشند مورد سنجش قرار می دهد، بنابراین بررسی صفات مربوط به این مدل پنج عاملی در افرادی که تجربه علایم وسواسی-جبری را دارند ممکن است در شناسایی صفاتی که به طرق متفاوتی به نگهداری از وسواسهای فکری و عملی کمک می­نمایند مفید واقع بشود.

از طرفی، با توجه به این موضوع که اختلال وسواسی– جبری یک اختلال ناهمگن می باشد که از حوزه های علامتی چندگانه ای تشکیل شده است، تحلیل­های عاملی ابزارهای سنجش اختلال وسواسی – جبری به شناسایی چندین حوزه ی علامتی منجر شده است. کالاماری[31] و همکاران (2004)، باخلاصه نمودن نتایج به دست آمده از هشت تجزیه و تحلیل عاملی و خوشه­ای منتشر­ شده از نشانه­های وسواسی دریافتند که زیرگونه­های آلودگی/شستشو[32]، افکار وسواسی/چک کردن[33] و زیرگونه­ی احتکار[34] به طور جهان شمولی شیوع دارند. به همین ترتیب ماتایکس کولس، روساریو کمپوس و لکمن[35] (2005) با بررسی 12 مطالعه ی تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند که چهارحوزه­ای که با بیشترین ثبات استخراج می شوند عبارتند از:1) تقارن/نظم[36] 2) احتکار 3) آلودگی/شستشو و 4) افکار وسواسی/چک کردن. علاوه بر اینها، در یک نظر سنجی بین المللی از متخصصان در حوزه­ی اختلال

ارز دیجیتال نئو NEO چیست؟

NEO یا اتریوم چین، یکی از ارزهای دیجیتال مهم و کاربردی حال حاضر بازارهای دیجیتالی است. نئو یک شبکه توزیع شده برای اقتصاد هوشمند می باشد. هدف NEO تبدیل شدن به پایه و نسل جدیدی برای اینترنت است که در آن پرداخت ها، هویت ها و دارایی های دیجیتالی در کنار یکدیگر قرار می گیرد. در این مقاله نئو چگونه کار می کند؟ آرتاراکس به معرفی کامل این ارز دیجیتال، شبکه بلاک چین NEO وکاربردهای آن می پردازیم. قبل از ادامه، خوب است بدانید که آرتاراکس در زمینه طراحی سایت صرافی آماده همکاری با شماست. برای استعلام هزینه طراحی سایت صرافی با ما تماس بگیرید.

ساخت صرافی ارز دیجیتال

تاریخچه ارز دیجیتال نئو (NEO)

در تاریخ آگوست 2016، بلاک چین متن باز NEO ایجاد شد. عرضه اولیه (ICO) به صورت دو قسمتی انجام شد. در ابتدا نام این شبکه انت شیرز (AntShare) بود که بعد ها به نئو تغییر پیدا کرد.

شرکت توسعه و تحقیقاتی چینی با نام آن چین (OnChain) این ارز دیجیتال را ایجاد کرد. دا هونگ فی (Da Hongfei) و اریک ژانگ (Erik Zhang) مدیریت این شرکت را به عهده دارند.

NEO برای معرفی خود از شبکه توزیع شده برای اقتصاد هوشمند (اقتصاد دیجیتالی) استفاده می کند. این شبکه پروژه ای بر بستر بلاک چین است. شبکه نئو با استفاده از قابلیت های بلاک چین، هویت دیجیتالی به مدیریت خودکار دارایی های دیجیتالی می پردازد. انجام این کار با استفاده قرارداد هوشمند می باشد.

اریک ژانگ معتقد است اینترنت اختراع بسیار بزرگ و کاربردی است، اما نقص های زیادی را دارد. یکی از مهم ترین مشکلات اینترنت این است که کاربران به کنترل و مدیریت اطلاعات خود در این فضا دسترسی ندارند. از نظر ژانگ بلاک چین نئو این توانایی را دارد که این مشکل را حل کند. لازم به ذکر است که ژانگ الگوریتمی برای پیشگیری و خنثی کردن حملات بیزانسی ایجاد کرده است. این الگوریتم از شرکت کاربران غیرقابل اعتماد در این شبکه جلوگیری کند.

شبکه نئو شباهت بسیار زیادی به شبکه اتریوم دارد. هر دو بستری برای ایجاد و اجرا قرارداد های هوشمند می باشند. توسعه دهندگان می توانند با استفاده از این شبکه ها، توکن جدید و اختصاصی خود را ایجاد کنند.

اما این دو شبکه تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند. تفاوت اصلی نئو و اتریوم در اهداف و موارد استفاده آن می باشد. هدف اتریوم ایجاد اینترنت گسترده و جهانی تر، با آزادی و اعتماد بیشتر است.

اما شبکه NEO قصد دارد با استفاده قابلیت های بلاک چین و قراردادهای هوشمند، اقتصاد هوشمند (دیجیتالی) مبتنی بر زیرساخت های فعلی و تحت نظر قوانین و مقررات دولت ها ایجاد کند.

اما اقتصاد هوشمند یا دیجیتالی چیست؟ در ادامه به معرفی اقتصاد هوشمند نئو می پردازیم.

neo cryptocurrency

اقتصاد هوشمند NEO چیست؟

در کل می توان اقتصاد هوشمند یا دیجیتال به صورت خلاصه این گونه معرفی می شود: مجموع دارایی های دیجیتال، هویت دیجیتالی و قرارداد هوشمند اقتصاد دیجیتالی یا ( هوشمند) را تشکیل می دهند.

دارایی های دیجیتالی دو دسته اصلی را شامل می شوند، دارایی های اعتباری و دارایی های اسنادی.

دارایی های اسنادی یا (Voucher Assets) در اصل نسخه های دیجیتالی مجوزها و توافق نامه ها می باشند. گواهی سهام، قراردادها، مجوزهای املاک و. از جمله دارایی های اسنادی می باشند.

دارایی های اعتباری یا (Credit Assets) در واقع نوعی نشانه گذاری بر روی کالاهای فیزیکی می باشند. به طور مثال شما خودرویی را خریداری می کنید، برای اینکه به اثبات برسانید مالکیت این وسیله برای شماست با استفاده از یک نشانه یا توکن (Token) آن را در بلاک چین ثبت می کنید و به نوعی آن را نشانه گذاری می کنید.

هویت دیجیتالی یا (Digital identity) به نوعی اثبات ارتباط میان دارایی های دیجیتالی و فیزیکی است. اگر دارایی ثبت دیجیتالی شود، می توان از حفاظت های قانونی بهره مند شد.

neo

کارکرد شبکه نئو NEO

شبکه نئو دو توکن اصلی با نام های NEO و GAS دارد. در ادامه به معرفی این توکن ها و عملکرد کلی شبکه می پردازیم.

یکی از توکن های اصلی شبکه، NEO می باشد. توکن NEO برای شرکت در رای گیری های شبکه نئو مورد استفاده قرار می گیرد. به نوعی اگر قرار باشد تغییراتی در شبکه ایجاد شود، با استفاده از توکن NEO کاربران می توانند در رای گیری شرکت کنند. در کل تعداد 100 میلیون توکن نئو موجود است. هر NEO برابر یک رای است. یعنی افرادی که تعداد بیشتری NEO را دارا هستند، می توانند در رای گیری تاثیرگذارتر باشند.

تمام توکن های NEO توسط بلاک جنسیس (Genesis Block) ایجاد شده است. نیمی از این توکن ها در عرضه اولیه (ICO) توزیع شده اند، بقیه توکن های NEO توسط شورای نئو نگهداری می شوند.

توکن گس (GAS) برای پرداخت هزینه استفاده از شبکه می باشد. همچنین این توکن به نوعی روشی پیشگیری برای دریافت اسپم ها (Spams) می باشد. این توکن قابلیت تقسیم شدن را دارد، بر خلاف توکن NEO که امکان تقسیم شدن را ندارد.

توکن GAS با اضافه شدن هر بلاک جدید به شبکه ایجاد می شود. به نوعی شروع کار شبکه بدون توکن GASبوده است. به ازای ایجاد هر بلاک جدید، 8 واحد توکن GAS تولید می شود. در هر سال 1 عدد از این رقم کم می شود. به طور کلی بعد از ایجاد هر 2 میلیون بلاک جدید، 1 واحد عرضه توکن GAS کمتر می شود.

ارز دیجیتال neo

سازو کار شبکه نئو NEO

نود های تشکیل دهنده شبکه بلاک چین نئو به دو نوع تقسیم می شوند. نود های معمولی یا (Ordinary Nodes) و نود های اجماع (Consensus Node).

نود های معمولی برای تبادلات و انتقالات مورد استفاده قرار می گیرند، نود های اجماع به نوعی وظیفه نگهداری از دفتر کل و حسابداری شبکه را به عهده دارند.

شبکه نئو از الگوریتمی با نام اجماع بر اساس تحمل خطای بیزانس (Practical Byzantine Fault Tolerance) یا به اختصار dBFT استفاده می کند. کارکرد این الگوریتم به این صورت است که نود ها با یکدیگر رقابتی ندارند، زیرا هیچ پاداشی در کار نیست. تائید تراکنش ها و ایجاد بلاک های جدید به عهده نود های اجماع می باشد.

انجام تراکنش ها در شبکه NEO هزینه ای ندارد. با وجود اینکه نودهای اجماع می توانند برای انجام معاملات سهمی را برای خود بردارند.

شبکه نئو برای پیشگیری نئو چگونه کار می کند؟ از این کار، روش هایی را در نظر گرفته است.

 • زمانی یک نود به عنوان نود اجماع در نظر گرفته می شود که رای دارندگان توکن NEO را داشته باشد.
 • کاربران می توانند با نگهداری NEO، به صورت دائمی و مستمر توکن GAS دریافت کنند. این پاداش از شرکت هایی که در این شبکه هستند و از آن استفاده می کنند تامین می گردد.
 • هرچه میزان کارمزد تراکنش ها بیشتر باشد، احتمال اینکه شرکت جدید شبکه را برای انجام کارهای خود استفاده کند کمتر می شود. بنابراین افرادی که توکن NEO را دارند، درآمد بسیار کمتری را به صورت GASدریافت می کنند. با این کار کارمزد بالاتر خواهد بود و امکان اینکه نود های اجماع که کارمزد را تعیین می کنند، می توانند در رای گیری ها رای لازم را کسب نکند.

چرا نودهای اجماع وجود دارند؟

7 نود اجماع اصلی و فعال در شبکه نئو وجود دارند. تمام این نود ها توسط تیم نئو کنترل می شوند. این موضع باعث می شود این شبکه متمرکز (Centralized) باشد.

کارکرد نود های اجماع

شبکه نئو می تواند حدود 1000 تراکنش را در هر ثانیه انجام دهد. اولین قدم برای اینکه یک نود یا گره کاندید نود اجماع شود این است که مراحل احراز هویت را انجام دهد و 1000 توکن GAS را در شبکه استیک (Steak) کند. نود های اجماع در حقیقت مسئول شبکه هستند، مسئولیت تمام اقدامات شبکه نیز به عهده این نود ها می باشد.

صرافی ارز دیجیتال NEO

می توانید هر دو توکن این شبکه (NEO و GAS) را از طریق صرافی ارز دیجیتال معروف مانند بایننس (Binance) و یا بیترکس (Bittrex) خریداری نمایید. اگر قصد دارید قرارداد هوشمندی را بر بستر شبکه نئو ایجاد کنید باید مقدار مشخصی توکن Neo تهیه کنید.

کیف پول های دیجیتالی مناسب توکن NEO و GAS

شما می توانید برای نگهداری و ذخیره سازی توکن های شبکه نئو از کیف پول های دیجیتالی مختلفی استفاده کنید. از جمله کیف پول دسکتاپی GUI NEO، کیف پول اندرویدی O3، کیف پول NEON، کیف پول سخت افزاری Ledger nano s و.

آرتاراکس با تیم متخصص و حرفه ای در زمینه طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال آماده ارائه خدمات به شما عزیزان است. این تیم به صورت تخصصی در زمینه های طراحی سایت صرافی، طراحی سایت ارز به ارز، طراحی سایت بازار معاملاتی، ساخت توکن، سایت فروش NFT به صورت کاملا حرفه ای و تخصصی فعالیت می نماید. می توانید نمونه کارهای طراحی صرافی را در این قسمت مشاهده نمایید. همچنین برای استعلام قیمت طراحی سایت ارز دیجیتال با ما تماس بگیرید.

همه چیز درباره NEO و تاریخچه آن

صرافر در سال 1372 تحت نام و برند صرافر در کشور ایران ، ترکیه و مالزی تاسیس و پایه گذاری شد ، این این موسسه با هدف توسعه زیرساخت و راهکارهای ارزی از همان بدو تاسیس با ایجاد شعب و نمایندگی های فعال خود در کشور های ایران ، روسیه ، ترکیه ، آلمان ، برزیل ، اذربایجان ، ژاپن و … توانست بعنوان یک مرکز تخصصی خدمات ارزی در حوزه های مرتبط با اکسچنج ارز ، حوالجات ، خرید و فروش ارزی ، درگاه پرداخت و … در سطح بین الملل شناخته شود . هم اکنون دپارتمان اجرایی این مجموعه با پشتیبانی بیش از 80 ارز فیات رایج کشورها بعنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین مراکز اکسچنج در کشور میباشد .

 • sarafer
 • آوریل 28, 2021
 • بدون نظری
 • [kkstarratings]
2 دهه تجربه

دپارتمان تحقیق و توسعه صرافر

خدمات منعطف

پوشش بیش از 700 خدمت متنوع

رتبه 1 تبادلات ارزی

کسب رتبه برتر خدمات ارزی از موسسه PPQ

پشتیبانی 24 ساعته

پاسخگویی سریع و بر خط

نئو NEO

همه چیز درباره NEO و تاریخچه آن

NEO را می توان از جمله بهترین رمز ارزها در دنیا به شمار آورد. این سکه حتی در زمان عدم اطمینان نظارتی در دنیا، توانست توجه بازارهای آسیا را به خود جلب کند.

بهترین کارت های اعتباری دیسکاور کارت

تفاوت های میان ویزا و مسترکارت

تفاوت های میان ویزا و مسترکارت

تفاوت هارد فورک و سافت فورک

تفاوت های میان هارد فورک و سافت فورک در بلاکچین

ویژگی های ویزاکارت

انواع ویزا کارت

نئو NEO

همه چیز درباره NEO و تاریخچه آن

DeFi دیفای

همه چیز درباره دیفای DeFi امور مالی غیر متمرکز

ویزاکارت

همه چیز درباره ویزاکارت Visacard

کردیت کارت مجازی

Terra ترا

همه چیز درباره Terra یا LUNA و تاریخچه آن

بررسی اتر با اتریوم

بررسی تفاوت اتر با اتریوم و کاربرد آن ها

تفاوت Ethereum و Polkadot

بررسی تفاوت Ethereum و Polkadot

حساب پی پال چیست ؟

XRP ایکس آر پی

همه چیز درباره ریپل Ripple و XRP

دفتر کل توزیع شده

بررسی عملکرد دفترکل توزیع شده

صرافی OKex

بررسی صرافی اوکی اکسچنج OKex و عملکرد آن

Dogecoin دوج کوین

همه چیز درباره Dogecoin و کاربرد آن

ریگ ماینینگ Mining Rig

ریگ ماینینگ Mining Rig چیست ؟

معایب ویزا کارت

کیف پول رمزنگاری

همه چیز درباره کیف پول رمزنگاری و کاربرد آن ها

پرداخت آنلاین Payoneer

درباره پرداخت آنلاین Payoneer

ویزاکارت شخصی

تفاوت بلاکچین و دیتابیس

بررسی تفاوت های بلاکچین و دیتابیس

وایت پیپر مقاله سفید White Paper

وایت پیپر یا مقاله سفید در رمز ارزها

شبکه OMNI

بررسی شبکه OMNI و کاربرد آن

SegWit سگویت

بررسی SegWit و نقش آن در عملکرد بین کوین

Zilliqa زیلیکا

همه چیز درباره Zilliqa و تاریخچه آن

Revain

همه چیز درباره Revain و تاریخچه آن

BitTorrent

همه چیز درباره BitTorrent و تاریخچه آن

PancakeSwap

همه چیز درباره PancakeSwap و تاریخچه آن

تفاوت میان Token vs Coin

تفاوت میان Token vs Coin چیست

انواع کردیت کارت

Solana سولانا

همه چیز درباره Solana و تاریخچه آن

حفظ امنیت کارت های ارزی

EOS ایاس

همه چیز درباره EOS و تاریخچه آن

انواع کارت های امریکن اکسپرس

مسترکارت در ایران

TerraUSD

همه چیز درباره TerraUSD و تاریخچه آن

دیسکاور کارت در ایران

مسترکارت دلاری

کیف پول CoolWallet S کیف پول کول ولت اس

درباره کیف پول کول ولت اس و کاربردهای آن

بیت کوین کش

همه چیز درباره بیت کوین کش و تاریخچه آن

از کدام ویزاکارت استفاده کنیم؟

تاریخچه پی پال

شرایط گرفتن مسترکارت

قرارداد هوشمند

معرفی قرارداد هوشمند در ارزهای دیجیتال و نحوه استفاده از آن

صادرکنندگان کارت های اعتباری

حواله سوئیفت

حواله سوئیفت و نحوه عملکرد آن

اتریوم

همه چیز درباره اتریوم و تاریخچه آن

الگوریتم CryptoNight

معرفی الگوریتم CryptoNight و کاربرد آن

تفاوت مسترکارت با ویزاکارت

خرید ویزا کارت

Cosmos کازماس

همه چیز درباره (ATOM) Cosmos و تاریخچه آن

دستگاه ماینر ارز دیجیتال

معیارهای انتخاب بهترین دستگاه ماینر ارز دیجیتال

ویزا کارت رایگان

Perfect Money پرفکت مانی

درباره پرداخت آنلاین Perfect Money

مسترکارت پلاتینیوم

الگوریتم X11

معرفی الگوریتم X11 و کاربردهای آن

صرافی Bitfinex

بررسی صرافی Bitfinex بیت فاینکس و کاربردهای آن

ویزا کارت گلد

دیسکاور کارت

مزایای ویزاکارت

بلاکچین

همه چیز درباره بلاکچین کاربرد آن

شبکه BEP-2

بررسی شبکه BEP-2 و کاربرد آن

مسترکارت استاندارد

بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

معرفی بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایران

Stellar استلار

همه چیز درباره Stellar و تاریخچه آن

نحوه ساخت اکانت پی پال

استخراج کننده ASIC

استخراج کننده ASIC چیست و چه مزیتی دارد؟

SushiSwap

همه چیز درباره SushiSwap و تاریخچه آن

نئو NEO

معرفی ارز دیجیتال همه چیز درباره NEO و تاریخچه آن

NEO را می توان از جمله بهترین رمز ارزها در دنیا به شمار آورد. این سکه حتی در زمان عدم اطمینان نظارتی در دنیا، توانست توجه بازارهای آسیا را به خود جلب کند. امروزه، اکوسیستم NEO به لطف پشتکار توسعه دهندگان و مشارکت جامعه، از هر زمان دیگری سرزنده تر است.

می توان گفت که شبکه نئو، یک پروژه بلاکچین غیرانتفاعی مبتنی بر جامعه است که برای تهیه یک بستر کاربرد آسان برای توسعه دهندگان Dapp وارد بازار شد. به طور خاص، NEO یک بلاکچین منبع باز و ارز رمزنگاری شده می باشد و مطابق با مقاله سفید شرکت، NEO به عنوان یک شبکه توزیع شده برای اقتصاد هوشمند عمل می کند.

این پلت فرم به عنوان نسخه جدیدتر و جوان تری از Ethereum دیده می شود. در حقیقت می توان گفت که شبکه نئو، اولین پروژه بلاک چین بود که با تأییدیه از طرف تنظیم کنندگان روبرو شد. جالب اینجاست که دولت چین، حتی پس از تغییر سیاست گذاری در خصوص رمز ارزها در کشور، همچنان از این طرح استقبال کرده است.

لازم به ذکر است که شبکه نئو ، از جمله شرکت های انگشت شماری است که در حوزه رمز ارزها مجاز است تا در کشور چین فعالیت نماید. بنابراین این حمایت انجام شده از این پروژه، باعث شده نئو چگونه کار می کند؟ است تا بسیاری از مردم این پروژه را اتریوم چینی بنامند. شما می توانید اطلاعات جامع تری را در این خصوص، از کارشناسان صرافر دریافت کنید.

NEO چه مشکلاتی را تصحیح می کند؟

NEO قصد دارد تا بسیاری از مسائلی که در بازار این صنعت وجود دارد را حل نماید. در درجه اول، قرار است به عنوان یک جایگزین انعطاف پذیرتر برای Ethereum عمل کند. این شرکت از فلسفه ای استفاده می کند که گزینه های طراحی را در یک گزینه چند متغیره ارزیابی می کند. به این ترتیب، نئو می تواند رویکرد بازار خود را به صورت متناسب تنظیم کند.

به عنوان مثال، توسعه دهندگان این شبکه، می توانند بر اساس هر مورد خاص تصمیم بگیرند که کدام سطح از تمرکززدایی یا تمرکز برای یک پروژه مناسب تر است. آنها همچنین می توانند در مورد سایر موضوعات مهم مانند سطح حاکمیت درون زنجیره ای یا خارج از زنجیره، قضاوت های مشابهی داشته باشند. این ها گزینه های بیشتری را جهت تصویب مقیاس بزرگ در بخش های تجاری و دولتی برای NEO به وجود می آورد.

بلو بانک چیست؟

بلو بانک

بلو بانک نخستین نئو بانک ایرانی است که برای رقابت با بانکداری سنتی وارد عرصه نظام پولی و بانکی کشور شده است .اولین نمونه واقعی و تمام عیار بانکداری الکترونیک است ، هیچ شعبه فیزیکی‌ای ندارد و تمام خدمات خود را به صورت آنلاین و روی اپلیکیشن خود ارائه می‌دهد.

در این مطلب ابتدا به بررسی نئو بانک‌ها و نحوه خدمات رسانی آن‌ها می‌پردازیم و سپس بلو بانک را معرفی کرده و شیوه باز کردن حساب در آن مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بلو بانک اولین نئو بانک ایرانی

بلو بانک نخستین نئوبانک است

این بانک‌های دیجیتالی در سراسر جهان معمولا توسط استارتاپ‌ها شکل گرفته و به دلیل نیاز بازار سرعت رشد بالایی دارند.

نئو بانک‌ها در سال 2015 اعلام موجودیت کردند. این شیوه جدید بانکداری با تصورات قبلی ما که همان شعبه‌های فیزیکی، فرم‌های مختلف کاغذی، خودکارها زنجیر شده و صف‌های انتظار طولانی ، بسیار متفاوت است. بانکی که به معنای واقعی کلمه 24 ساعت شبانه روز در دسترس مشتریان است و هر زمان که اراده کنند می‌توانند از تمام خدمات نوین بانکی بدون محدودیت استفاده کنند.

این بانک‌های دیجیتالی در سراسر جهان معمولا توسط استارتاپ‌ها شکل گرفته و به دلیل نیاز بازار سرعت رشد بالایی دارند. مشتریان این بانک‌ها معمولا افرادی هستند که با اینترنت، تکنولوژی‌های نوین و فین‌تک به خوبی آشنایی دارند و همیشه به دنبال خدمات مالی‌ای بودند که نیازی به مراجعه شعب بانک نداشته باشد.

خدمات ارزان و سرعت عمل این بانک‌های دیجیتالی باعث شده خیلی سریع در بین مردم محبوب شوند و بسیاری آن‌ها را رقیب جدی بانک‌های بزرگ با شعب و کارمندان بی‌شمار می‌دانند. این بانک‌ها علاوه بر تنوع خدمات به نیروی انسانی و فضای فیزیکی بسیار کمتری نیاز دارند که کمک می‌کند سرعت رشد بالایی داشته باشند.

در سال‌های گذشته برخی بانک‌ها مثل بانک سامان در زمینه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند، اما به دلیل داشتن شعب فیزیکی به عنوان نئو بانک به شمار نمی‌آمدند؛ اولین و بارزترین شاخصه این بانک‌ها نداشتن شعبه فیزیکی است.

مزیت استفاده از نئو بانک

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استفاده از نئو بانک این است که برای افتتاح حساب نباید وقت خاصی اختصاص دهید و زمانی که در خانه و محل کار خود مشغول نوشیدن چای هستید، می‌توانید حساب خود را باز کنید و هر کجا که بخواهید دفترچه حساب یا کارت بانکی خود را تحویل بگیرید. شاید در آینده حتی کارت بانکی هم حذف شود و پرداخت و خدمات مالی به کمک بلوتوث یا تکنولوژی NFC ارائه شوند.

دریافت و پرداخت وجه در این سیستم سرعت بسیار بالایی دارد و کار انتقال وجه به سایر حساب‌ها بی‌واسطه و در هر زمان که اراده کنید انجام می‌شود. دریافت وام و خدمات مالی به کسب‌وکارها هم سرعت می‌گیرد و مراحل کار به صورت آنلاین و غیر حضوری انجام می‌شود.

استفاده از خدمات برون مرزی و انتقال وجه بین المللی هم به کمک نئو بانک‌ها بسیار راحت‌تر از گذشته انجام می‌شود. از آنجایی که ارتباط بانک با کاربران به کمک اپلیکیشن‌های کاربردی انجام می‌شود، معمولا طراحی آن بسیار حرفه‌ای بوده و کاربر بدون دغدغه و به راحتی می‌تواند از آن استفاده کند.

این بانک‌ها کمتر از 10 سال است که در دنیا متداول شده‌اند و با کمک هوش مصنوعی قادر هستند اپلیکیشن را برای افراد مختلف شخصی سازی کنند.

هزینه‌ای که نئو بانک از مشتری دریافت می‌کند، بسیار شفاف و کمتر از هزینه دریافتی بانک‌های سنتی است که بر محبوبیت آن افزوده است. در حال حاضر اپلیکیشن های بانکی مختلفی در کشور فعالیت می‌کنند، اما خدمات دهی آن‌ها مدرن نیست و هنوز به شیوه‌های قدیمی خدمت ارائه می‌دهند؛ به همین دلیل به نئو بانک نیاز داریم تا مشکلات اپلیکیشن‌های موجود را مرتفع کنند.

مشکلات ناشی از نئو بانک

هر پدیده جدید در کنار مزایای زیادی که دارد، تا جا بیفتد با مشکلاتی هم همراه است. نئو بانک‌ها در حال حاضر قادر نیستند تمام خدمات بانک‌های سنتی را ارائه دهند و در واقع آن‌ها مجموعه‌ای از محصولات را ارائه می‌کنند. شاید بانک‌های جدید و تمام الکترونیک نتوانند چک ارائه کنند، اما سبدی از محصولات ارائه می‌‌دهند که بسیار جذاب است.

عدم آشنایی عموم جامعه با خدمات و محصولات این بانک‌ها، برند سازی قوی را طلب می‌کند و شاید برای عمومیت یافتن محصولات آن باید وقت بیشتری صرف شود و به فرهنگ سازی نیاز دارد.

اعتبار سنجی و بررسی رفتار مشتری در این سیستم بسیار مهم است که نیازمند سرمایه گذاری و صرف زمان است. نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که ارائه وام‌های سنگین در ایران هنوز هم به ضمانت‌نامه نیاز دارد و شاید ارائه خدمات آنلاین برای درخواست کنندگان وام‌های کلان، امکان پذیر نباشد. البته افرادی که تاکنون نتوانسته‌اند از خدمات نظام بانکی استفاده لازم را ببرند حتما از مشتریان نئو بانک‌ها خواهند بود.

خدمات نئو بانک

بیشتر خدمات بانکداری سنتی مثل احراز هویت افراد، افتتاح حساب، اعطای وام‌های بانکی کوچک و دریافت اقساط بانکی در نئو بانک قابل ارائه است. همچنین در اپلیکیشن این بانک‌ها کار انتقال وجه به سرعت انجام شده و کاربر در هر زمان و مکانی که اراده کند می‌تواند به حساب دیگران واریز وجه داشته باشد.

مدل درآمدی این بانک‌ها متفاوت است و پس از اخذ مجوزهای قانونی می‌توانند خدمات خود را ارزان‌تر از بانک‌های سنتی ارائه کنند.

بلو بانک چیست؟

توضیح بلو بانک

خدمات بلو بانک به صورت 24 ساعته ارائه می‌شود و در حال حاضر افراد بدون نیاز به پرداخت وجه خاصی می‌تواند به راحتی در آن افتتاح حساب کنند

اولین نئو بانک مدرن ایرانی که موفق شده مجوزهای لازم را دریافت کند و فعالیت خود را آغاز کرده، بلو بانک نام دارد. تمام خدمات این بانک بر بستر سایت و اپلیکیشن ارائه می‌شود و از بانک مرکزی مجوزهای لازم را دریافت کرده است.

تمامی حساب‌های این بانک تمام الکترونیک در بانک سامان نگهداری می‌شود و فعالیت‌های بلو بانک با نظارت مستقیم بانک مرکزی انجام می‌شود. پیش‌تر این امکان وجود داشت که موبایل بانک سامان با نام موبایلت را بدون مراجعه به شعبه نصب و فعال کرد، اما خدمات بلو بانک بسیار فراتر از این است.

خدمات بلو بانک به صورت 24 ساعته ارائه می‌شود و در حال حاضر افراد بدون نیاز به پرداخت وجه خاصی می‌تواند به راحتی در آن افتتاح حساب کنند. پس از احراز هویت و صدور، کارت بانکی در اولین فرصت به آدرسی که شما می‌خواهید ارسال می‌شود.

یکی از نکات مثبت افتتاح حساب در بلو بانک این است که به وجه موجود در حساب شما 10 درصد سود تعلق می‌گیرد که بیشتر از سود بانکی متداول موجود در کشور است.

بلو بانک چگونه کار می‌کند؟

بلو بانک تفاهم نامه‌ای را با بانک سامان امضا کرده که سپرده‌های شما نزد این بانک نگهداری شده، کارت صادر شده شما هم با پیش شماره کارت‌های این بانک صادر می‌شود. به این ترتیب حساب شما به شبکه بانکی کشور متصل شده و امکان استفاده از شبکه‌های سراسری بانکی مثل شتاب و شاپرک به شما داده می‌شود. به این ترتیب با بلو کارت می‌توانید از تمام خدمات سایر کارت‌های بانکی به همراه خدمات ویژه بلو بانک استفاده کنید.

مراحل افتتاح حساب در بلو بانک

فرایند افتتاح حساب در بلو بانک کمتر از 7 دقیقه زمان می‌برد. برای اینکه بتوانید در این بانک افتتاح حساب داشته باشید ابتدا باید شخصی را پیدا کنید که در بانک حساب داشته باشد و از داخل اپلیکیشن خود برای شما دعوت نامه ارسال کند.سپس باید اپلیکیشن را روی تلفن همراه هوشمند خود نصب کنید و کد ارسالی از دوست خود را وارد کنید

برای افتتاح حساب در این بانک به کارت ملی و یک خط تلفن همراه نیاز دارد. مراحل کار به این ترتیب است:

 • نصب اپلیکیشن بانک از طریق سایت یا لینک ارسالی
 • کلیک روی گزینه «باز کردن حساب»
 • پذیرفتن قوانین و مقررات بانک از طریق تأیید تیک و کلیک روی دکمه ادامه
 • وارد کردن شماره تلفن همراهی که به نام خودتان است و در قسمت خواسته شده
 • وارد کردن کد تأییدی که برای شما ارسال می‌شود در داخل کادر مربوطه
 • وارد کردن کد معرف (این مرحله اختیاری است) شماره ملی و تاریخ تولد خود
 • وارد کردن نام کاربری و رمز عبور دلخواه (امکان ثبت اثر انگشت برای ورود راحت‌تر هم وجود دارد که اجباری نیست.)
 • اینجا دیگر وقت باز کردن حساب است، اطلاعات فرم را تکمیل کنید، تصویر مناسب پرسنلی را بارگذاری کنید و جمله خواسته شده را در قالب یک ویدیو ارسال کنید.
 • در کمتر از 2 ساعت اطلاعات بررسی شده و حساب شما فعال می‌شود.
 • در کمتر از 15 روز هم کارت بانکی برای شما ارسال می‌شود.

امنیت بلوکارت

تمام اطلاعات حساب‌ها و مدارک هویتی کاربران محرمانه بوده و تحت هر شرایطی به جز موارد قانونی از انتشار آن‌ها جلوگیری می‌شود و بانک مسئولیت این مورد را می‌پذیرد. هر زمان که اراده کنید می‌توانید از طریق اپلیکیشن، کارت بانکی خود را مسدود کنید. بلو بانک تمامی قوانینی که بانک مرکزی تصویب کرده را رعایت کرده و خدمات آن طبق قوانین کشور ارائه می‌شود به همین دلیل امنیت بالایی دارد. از سوی دیگر نگهداری سپرده‌های کاربران و مشتریان در بانک سامان محافظت کامل حساب‌های کاربران را به همراه دارد.

مطمئنا تا چند سال پیش انجام تمام کارهای بانکی، کاری طاقت فرسا و همچنین زمان‌بر بود. اما امروزه به کمک پیشرفت تکنولوژی و ظهور ابزارهای آنلاین مانند بلو بانک، دیگر نمی‌توان سختی برای کارهای بانکی متصور شد.

بلوبانک چیست؟

بلو بانک چیست؟

بانک های ایرانی تمام تلاش خود را می کنند تا با تکنولوژی پیش روند و در ایران خدمات الکترونیکی را ارائه دهند در صورتی که چندیست استارتاپی با رویه جدید پا به عرصه بانکداری گذاشته است. بلو بانک بانکی تمام الکترونیکی و بدون شعبه!! در ادامه به بلو بانک چیست؟ و چگونه کار میکند؟ پاسخ خواهیم داد.

درباره بلوبانک

بلوبانک یک بانک تمام الکترونیکی و بدون شعبه است و در اواخر سال 1398 با همه گیری ویروس کرونا شروع به کار کرد. این استارتاپ با هدف حذف فرم های کاغذی و نیاز مشتریان راه اندازی شده است و صرفا امکانات خاصی را ارائه نمیدهد. این بانک اولین نمونه نئو بانک در ایران است و با شعار بانک ولی دوست داشتی به فعالیت خود ادامه میدهد.

مدتیست بلوبانک با تغییر رویه به صورت مستقل فعالیت نمی کند و به عنوان نئوبانک سامان به فعالیت خود ادامه می دهد.

لینک دانلود بلو بانک در انتهای صفحه قرار دارد.

دریافت کد معرف بلوبانک (کد دعوت بلوبانک)

MFFY5Y

کد معرف بلوبانک

کد معرف خود را در نظرات قرار دهید.

ثبت رایگان کد معرف برای بلوبانک

کد معرف خود را در بخش نظرات وارد نمایید.

نئو بانک چیست؟

نئو بانک به معنی بانکداری الکترونیکی و بدون شعبه بر بستر موبایل است. بانکداری در کشور های توسعه یافته و ایران شکل جدیدی به خود گرفته و صنعت مالی دگرگون شده است. نئو بانک ها با هدف حذف مراحل سخت کاغذ بازی و افزایش سرعت در روند کار ها در بین کاربران مورد استقبال قرار گرفت. اما بانکداری دیجیتالی را با بانک داری به صورت سنتی که به شیوه الکترونیکی هم خدمات میدهند اشتباه نگیرید. نئو بانک ها با مزایای رقابتی بیشتر توانسته اند در رقابت با بانکداری سنتی پیشتاز باشند.

بلوبانک چگونه کار میکند؟

تمامی سپرده ها در بلو بانک نزد بانک سامان نگهداری میشود و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ما بین بانک سامان و بلوبانک قراردادی امضا شده که تا زمان استقلال این استارتاپ تحت نظارت این بانک باشد و با سرمایه گذاری بانک سامان در این استارتاپ به عنوان یکی از سهامداران این نئو بانک شناخته میشود. ابتدای شماره کارت های بانک بلو (۸۶ – ۶۲۱۹) است که مربوط به بانک سامان است. همچنین این بانک به شبکه های شتاب و شاپرک متصل است و تمامی تراکنش ها از طریق سوییچ های بانک سامان انجام میشود. مواردی که بلو در وبسایت خود منتشر کرده است:

روند افتتاح حساب در این بانک کاملا الکترونیکی و از طریق اپلیکیشن این استارت آپ صورت میگیرد و در صورت تایید شما در همان ابتدا درخواست دریافت کارت بانکی خود را میدهید. تمام این روند به صورت رایگان انجام می شود و شما برای افتتاح حساب نیاز به واریز هیچ وجهی ندارید.

آیا بلوبانک قانونی است؟

در یک کلام بله؛ بانک مرکزی مجوز های لازم برای فعالیت را به بلو بانک نداد و بانک سامان به عنوان یک شریک تجاری در کنار اولین نئو بانک ایرانی ایستاد. حساب بانکی شما در حال حاضر به عنوان یک سپرده در بانک سامان ثبت می شود. اولین نئو بانک ایرانی سختی های زیادی را بر دوش خواهد کشید. پس از آن قوانین برای سایر نئو بانک ها ساده تر خواهد بود.

افتتاح حساب در بلوبانک

سوال دومی که در ذهن همه شکل میگیرد، “چگونه در بلوبانک ثبت نام کنیم؟” یا “چگونه در بلوبانک حساب باز کنیم” است؟ که طبق مراحل زیر پیش روید تا بتوانید در این بانک حساب باز کنید.

برای ثبت نام بلوکارت بانک سامان، ابتدا وارد سایت https://blubank.sb24.ir شوید و بسته به سیستم عامل گوشی خود نرم افزار مورد نظر را دانلود کنید. (البته قطعا در حال حاضر دستگاه های اپلی از وب اپلیکیشن ها استفاده میکنند). پس از نصب نرم افزار قدم به قدم با مراحل زیر پیش روید.

روش ساخت حساب در بلو بانک ساده است و تنها نیاز به کارت ملی دارد. در صورتی که نرم افزار را باز کنید در پایین صفحه با دو گزینه مواجه میشوید. در سمت راست گزینه “باز کردن حساب” و در سمت چپ “حساب بلو بانک دارم” را مشاهده میکنید. با کلیک بر روی بازکردن حساب با توضیحی کوچک رو به رو میشوید که در این مرحله میتوانید از گزینه “شروع” برای افتتاح حساب استفاده کنید.

همانطور که در عکس شماره یک میبینید مراحل ساخت حساب کاربری به شما نشان داده میشود. با پذیرفتن شرایط و ضوابط و انتخاب گزینه “ادامه” عکس شماره دو را مشاهده میکنید. در این صفحه با وارد کردن شماره تلفن خود کد تایید برای شما ارسال خواهد شد.

** نکته حائز اهمیت این است که در هنگام وارد کردن شماره تلفن در نظر داشته باشید که سیم کارت باید به نام خودتان باشد در غیر اینصورت در مراحل آتی حساب شما تایید نخواهد شد.

در مرحله بعد (عکس سوم) کد ارسالی را وارد کرده تا عکس شماره چهار را مشاهده کنید. با پیگیری ما متوجه شدیم، برای ساخت حساب در بلوبانک باید یک معرف داشته باشید. در صورتی که کد معرف را وارد کنید از شما شماره تلفن ثابت و کد پستی دریافت میشود. همچنین با وارد کردن کد پشت کارت ملی و اپلود عکس کارت ملی از شما میخواهند یک جمله را گفته و فیلم آنرا اپلود کنید.

در آخر طی 2 ساعت آتی چنانچه اطلاعات و هویت شما تایید شود پیامی مبنی بر تایید شما برای شما ارسال میشود. این مراحل را به دلیل رعایت موارد امنیتی به توضیح بسنده کردیم.

در آخر شما میتوانید با انتخاب رنگ کارت خود طی 15 روز کاری بلوکارت خود را دریافت کنید. در تصاویر زیر کارت ارسال شده و بسته بندی آن را مشاهده میکنید در روی آن شعار این بانک یعنی بانک ولی دوست داشتنی نوشته شده است. پس از تایید کارت از صفحه کاربری خود میتوانید کد دعوت بلو بانک یا کد معرف بلوبانک خود را به سایرین بدهید.

چگونه حساب بلوبانک را حذف کنیم؟

برای بستن حساب بلوبانک با آخرین تب رفته و گزینه حساب بانکی را انتخاب نمایید. پس از آن می توانید بستن حساب را انتخاب کنید.

بلوبانک زیر نظر کدام بانک است؟

بلوبانک اولین نئو بانک ایرانی است که به صورت مستقل فعالیت می کند؛ اما به دلیل عدم دریافت مجوز در حال حاضر با بانک سامان به عنوان شریک تجاری فعالیت دارد. سپرده ها در حال حاضر نئو چگونه کار می کند؟ در بانک سامان ثبت می شود. سامان خود یکی از معتبر ترین و پیشرو ترین بانک ها در بانکداری الکترونیک است.

کارت دریافتی ما به رنگ سبز بود اما شما میتوانید رنگ های قرمز و آبی هم سفارش دهید. در حال حاضر فقط در این سه رنگ حق انتخاب دارید.

مزایای بلوبانک

 • عدم مراجعه به بانک برای افتتاح حساب و سایر کار های بانکی
 • انجام فعالیت های بانکی در زمان کم
 • مدیریت کارت و حساب از طریق نرم افزار
 • شریک تجاری خوب (بانک سامان)
 • پرداخت هدیه به شما هنگام معرفی کاربر
 • نرم افزاری خوب و کارآمد
 • پشتیبانی آنلاین با پاسخ دهی بالا و مناسب
 • کارت های بانکی خوش رنگ (سبز، آبی، قرمز و مشکی)

معایب بلوبانک

 • عدم وجود بسیاری از فعالیت های بانکی
 • عدم امکان واریز پول نقدی
 • عدم وجود دسته چک
 • امکان افتتاح حساب فقط به یک روش (قرض الحسنه)
 • عدم وجود وام
 • با قطع دسترسی اینترنت مدیریت حساب امکان پذیر نیست

برای دریافت کد معرف بلو بانک به بالای صفحه مراجعه کنید و کد خود را در کامنت ها وارد کنید. تا سایرین با مشاهده کد شما در این بانک ثبت نام کنند.

رنگ کارت های بلوبانک

بلوبانک برای کارت های خود دارای 4 رنگ است که شامل سبز، آبی و قرمز می شود. رنگ چهارم آن زمانی فعال می شود که شما 10 نفر را معرفی کرده باشید. برای این کار باید کد معرف بلوبانک یا کد دعوت بلوبانک خود را به سایرین بدهید تا هنگام ثبت نام از آن استفاده کنند. کد معرف خود را در انتها در بخش نظرات وارد نمایید.

چگونه کارت مشکی بلوبانک دریافت کنیم؟

برای دریافت کارت مشکی بلوبانک در جمعه ابتدای ماه موسوم به بلوفرایدی بیش از 10 نفر را به بلوبانک دعوت کنید. پس از آن می توانید با اعلام مفقودی کارت و انتخاب کارت جدید به رنگ مشکی صاحب یک کارت مشکی رنگ شوید.

کد هدیه بلوبانک

بلوبانک برای کاربران خود هدیه ای در نظر گرفته است با عنوان کد معرف بلوبانک یا کد دعوت بلوبانک که شما با انتشار آن یا دعوت از آشنایان هدیه نقدی دریافت میکنید. هدیه بلوبانک به این کار شما 30 هزار تومان وجه واریزی است. شما می توانید کد هدیه خود را در اختیار 10 نفر از دوستان خود قرار دهید تا بتوانند از طریق کد معرف شما ثبت نام خود را انجام دهند.

در حال حاضر شما تنها قادر به استفاده از سه رنگ سبز، قرمز و آبی برای کارت خود هستید اما با دعوت از 10 دوست خود امکان انتخاب کار مشکی برای شما فراهم می شود. کارت مشکی یکی از رنگ هایی بود که بسیاری از کاربران منتظر موجود شدن آن در بلوبانک بودند.

روش دریافت کدمعرف بلو نئو چگونه کار می کند؟ بانک

برای دریافت کد معرف بلو بانک ازطریق تب آخر “تنظیمات” در قسمت عمومی از گزینه دعوت از دوستان می توانید برای دریافت کد دعوت بلو بانک خود استفاده کنید. کد خود را در وبسایت پاراگراف منتشر کنید تا با استفاده دیگران هدیه خود را دریافت کنید. کد هدیه خود را در بخش نظرات وارد کنید.

بلو فرایدی چیست؟

بلو فرایدی اولین جمعه ابتدای هر ماه است که شما اجازه دارید کد هدیه یا کد معرف بلوبانک خود را بدون محدودیت در اختیار دیگران قرار دهید. در این روز شما با استفاده از شبکه های اجتماعی و وب سایت ها می توانید درآمد قابل توجهی داشته باشید. در بلوفرایدی شما به راحتی می توانید بیش از یک میلیون تومان کسب کنید. تصور کنید که در این روز شما 33 نفر را معرفی کرده اید.

با معرفی 33 نفر و به ازای دریافت 30 هزار تومان برای هر نفر شما 990 هزار تومان دریافت خواهید کرد. بلو بانک این روز را برای شما در نظر گرفته تا در کنار تبلیغات گسترده درآمد هم داشته باشید.

در حال حاضر اگر کد معرف بلوبانک شما توسط بیش از 20 نفر ثبت شود می توانید تا پایان هفته از کد معرف خود استفاده کنید و به از آن کسب درآمد کنید.

جدیدترین بروزرسانی های بلوبانک

در جدیدترین نسخه های بلوبانک شما می تونید میزان درآمد نئو چگونه کار می کند؟ و خرج های خود را ببینید و بررسی کنید. در نسخه های اخیر بلوبانک به شما اجازه می دهد صورتحساب خود را به صورت آنلاین دریافت کرده و مشاهده نمایید. در بخش صورت حساب ها امکان مشاهده نوع برداشت ها از کارت وجود دارد.

در جدیدترین قابلیت بلوبانک، بلوباکس اضافه شده است تا بتوانید مبلغی را به عنوان پس انداز ذخیره کنید. مبلغی که در این باکس ذخیره می شود قابل استفاده نیست.

پاداش بلوبانک چیست؟

قابلیت پاداش بلوبانک با همکاری اپلیکیشن بامن به شما اجازه می دهد در هنگام خرید از فروشگاه های طرف قرارداد با بلوبانک درصدی از خرید خود را مجدد دریافت کنید. برای مراجعه به این قسمت به تب خدمات بروید و گزینه پاداش را انتخاب نمایید.

بلو چارت چیست؟

در این قسمت می توانید کل درآمد و هزینه های ( واریز ها و برداشت ها) خود را مشاهده کنید.

بلو جونیور چیست؟

بلوبانک برای افراد زیر 18 سال یک اپلیکیشن متفاوت به نام بلوجونیور معرفی کرده است. بلو جونیور جدیدترین خدمت بلوبانک است که برای کودکان راه اندازی شده است. این ویژگی اپلیکیشن متفاوتی دارد که می توانید آن را از سایت رسمی بلوبانک دانلود فرمائید.

تفاوت بلوبانک و بانکینو

بلوبانک و بانکینو هر دو به عنوان نئو بانک های ایرانی در حال فعالیت هستند. بلوبانک در مقابل بانکینو نرم افزار بهتر و خدمات سریع تری دارد و تبلیغات بیشتر آن، باعث محبوبیت بیشتر آن شده است. افتتاح حساب رایگان یکی دیگر از مزایای بلوبانک در مقایسه با بانکینو است. بلوفرایدی یکی دیگر از مزایای بلو بانک است که می توانید کد معرف بلوبانک خود را در اختیار سایر کاربران قرار دهید و به صورت بی نهایت هدیه دریافت کنید.

در حال حاضر هر دو بانک خدمات مناسبی ارائه می دهند که کاربران زیادی به نئو بانک ها علاقه مند شده اند. خدمات سریع تر و ساده تر اولین دلیل افراد برای استفاده از این نئو بانک هاست که بلوبانک و بانکینو در صدر آن هستند.

از گذاشتن بیش از یک کامنت جدا خودداری فرمائید کامنت شما در صورت مشاهده پاک خواهد شد

بلوبانک کلاه برداری است؟

بلوبانک با همکاری بانک سامان به فعالیت خود ادامه می دهد و تنها به دلیل قوانین بانک مرکزی نتوانسته به صورت مجزا فعالیت کند. این بانک کاملا تحت نظر بانک مرکزی است.

دریافت کد معرف بلوبانک چگونه است؟

برای دریافت کد دعوت بلوبانک در تب آخر گزینه دعوت از دوستان را انتخاب کنید.

آیا بلو بانک امنیت دارد؟

بله، نرم افزار قوی و استفاده از سوییچ های بانک سامان امنیت لازم را برای بلوبانک فراهم کرده است.

بلو بانک زیر نظر کدام بانک است؟

بلوبانک ابتدا با هدف بانکی مستقل شروع به فعالیت کرد، اما امروزه این بانک زیر نظر بانک سامان فعالیت می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.