دوره های بازرگانی خارجی


بیمه دانا از قرارداد آموزش و پرورش سربلند بیرون می آید

محمد حسین تدینی، مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه دانا، متولد سال ۱۳۴۹ و دانش آموخته دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه شیراز است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی ، وی، از سال 78 فعالیت خود را در شرکت بیمه دانا با عنوان پزشک معتمد شروع کرده وپس ازآن به مدیریت درمان رسیده و حدود 3 سال هم عضو شورای فنی این شرکت بیمه ای بوده است.

او،برای اولین بار پیشنهاد اکچوئر درمان در داخل شرکت های بیمه ای را ارائه داد و خود نیز اولین اکچوئر داخلی بیمه درمان شرکت بیمه دانا شد.

بیمه درمان درشرایط فعلی و از لحاظ تولید حق بیمه رتبه دوم را در صنعت بیمه پس از رشته شخص ثالث اتومبیل که اجباری است به خود اختصاص داده و جزء رشته هایی است که شرکت های بیمه ای از آن برای جذب بیمه گذاران و فروش رشته های دیگر بیمه ای استفاده می کنند.

از بیمه نامه درمان به عنوان یکی از رشته های بیمه ای یاد می شود که میزان تقلب و حتی نرخ شکنی در آن بالا است.

چابک آنلاین با مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه دانا درباره چالش های بیمه درمان در داخل و خارج از صنعت بیمه به گفتگو نشسته است که از نظر می گذرد:

چابک آنلاین:با توجه به جایگاه رشته بیمه درمان تکمیلی درصنعت بیمه، این رشته از نظر فروش و ضریب خسارت در رتبه چندم صنعت بیمه است؟

تدینی : رشته درمان برخلاف رشته های دیگر ابعاد فنی بیمه را به خود نگرفته و اگر به تعریف خطر( ریسک ) توجه کنیم شاید بتوان گفت که در بیمه درمان، خطر پوشش نمی گیرد درصورتیکه در رشته های دیگر خطر (ریسک) بیمه می شود ولی در رشته درمان در حالی که با بیمه گذار در حال مذاکره هستیم ، بیمه شده نیز بلافاصله پس ازانعقاد قرارداد خسارت خود را مطالبه می کند.

مهمترین مشخصه خطرآن است که بیمه گذار از زمان تحقق و میزان خسارت آن مطلع نیست و بیمه نامه ای را خریداری می کند که خطر را پوشش دهد اما دربیمه نامه درمان، بیمه شده می داند که مثلا باید جراحی شود و هزینه هم مشخص است.

در واقع باید گفت صنعت بیمه در رشته درمان به معنای واقعی خدمتگزاری می کند و به کمک دولت آمده است.

آیین نامه های بیمه مرکزی در حوزه درمان، هم شرایط فروش را برای بیمه گران بیان می کند و هم دربعد نظارتی و عملیاتی رفتاری همانند رشته های فنی و حتی سختگیرانه تر دارد.

مثلا درحوزه درمان،آیین نامه 94 که نرخ و شرایط نرخ دهی را اعلام می کند به شرکت بیمه تکلیف می کند که هر 6 ماه باید ضریب خسارت خود را درعدد 80 حفظ کند درصورتیکه در رشته های دیگر اینطور نیست.

بیمه درمانی یک نیاز کاملا ملی است و آنقدر این نیاز واضح است که بسیاری از نهادهای ناظر درمان کشور و وزارتخانه ها که بیمارستان و درمانگاه دارند هم بیمه نامه تکمیل درمان برای کارکنان خود خریداری می کنند و این نشان دهنده نیاز جامعه به این رشته بیمه ای است.

براساس آمارسال گذشته صنعت بیمه، حدود 15 میلیون نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی و بیمه کامل قرار گرفته اند.

بیمه کامل شامل افرادی می شود که دفترچه بیمه گر پایه ندارند و به صنعت بیمه ملحق شدند و براساس شرایطی بیمه کامل درمان را از صنعت بیمه خریداری می‌کنند،همانند مجموعه بزرگ وزارت نیرو، صندوق فولاد و خیلی از مجموعه های دیگر که تحت شرایطی و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی بیمه کامل خریداری می کنند ولی جامعه اکثریتی تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند که بیمه های پایه دارند.

درشرکت بیمه دانا درسال گذشته حدود 2193 قرارداد درمان وجود داشت واین عدد قبل از ملحق شدن مجموعه بزرگ آموزش و پرورش به صنعت بیمه است و اکنون بعد از حدود ده سال این مجموعه معظم به صنعت بیمه برگشته است و جمعیتی معادل 1 میلیون و پانصد هزار نفر هم به تعداد بیمه شدگان دانا اضافه شده اند.

بیمه نامه درمان یک بیمه نامه کاملا اختیاری است ، بیمه گذاران با حداقل 50 درصد کارکنان خود می توانند این بیمه نامه را خریداری کنندکه در صورت ایجاد تسهیلات و افزایش درصد کارکنان این ظرفیت می تواند به عدد 20 میلیون نفرهم برسد.

با توجه به جمعیت تحت پوشش دوره های بازرگانی خارجی صنعت بیمه و نیز صندوق ها و بانک هایی که وجود دارند هنوز جمعیت هایی هستند که پوشش تکمیل درمان ندارند و شرکت های بیمه ای به دلیل حجم عملیات و نسبت بالای خسارتی که درحوزه درمان وجود دارد به این حوزه ها ورود نکرده اند.

درسال گذشته از صد و پانزده هزارمیلیارد تومان حق بیمه تولید شده در صنعت بیمه حدود 18.3 درصد تولید متعلق به رشته درمان بوده و این رشته بعد از رشته شخص ثالث که یک بیمه نامه اجباری است ، حدود 8/34 درصد از تولید را به خود اختصاص داده است، بنابراین رشته درمان درتولید در رتبه دوم با فاصله زیادی از رشته های دیگر قراردارد.

از 65 هزارمیلیارد تومان خسارتی که صنعت بیمه درسال گذشته پرداخت کرده،حدود 34 درصد به درمان اختصاص پیدا می کند که این نشان می دهد نیاز بیمه ای بسیار بیشتر از آن است که صنعت بیمه به سمت آن رفته و درعین حال نشان دهنده آسیب هایی است که باعث می شود تعادل میان نسبت خسارت و تولید وجود نداشته باشد.

چابک آنلاین: درخصوص انعقاد قرارداد شرکت بیمه دانا با آموزش و پرورش آیا اکچوئری مناسب برای گرفتن این قرارداد انجام شده که ضریب خسارت آن کنترل شود و آسیبی به شرکت وارد نشود؟

تدینی : قرارداد آموزش و پرورش یک پیمان ملی است که مذاکرات آن در سطوح بسیار بالا انجام شد و بخشی از این تلاش به این علت بود که وضعیت بیمه ای این جامعه معظم و معزز ارتقا پیدا کند و شرایط بیمه ای بهتری برای جامعه فرهنگیان کشورفراهم شود که با اقبال شرکت بیمه دانا، مجموعه بزرگ آموزش و پرورش بعد از سال ها به صنعت بیمه بازگشت.

شرکت بیمه دانا با مذاکراتی که انجام داد، قرارداد را به سمت یک نرخ فنی عملیاتی پیش برد که هم نرخ فنی باشد و عملیاتی شود و هم این قرارداد با شرایط درخواستی بیمه گذار همخوانی داشته باشد.

قرارداد مذکور شامل کل شاغلین آموزش و پرورش در سطح کشور می شود و استقبال از سمت بیمه شدگان هم بسیار خوب بوده و شاید در دوره های قبل تعداد بیمه شدگان به یک میلیون نفر هم نمی رسیده اما در این دوره حدود 1 میلیون و پانصد هزار نفر تا الان بیمه شدند و در کل کشور و در قالب چند قرارداد اجرایی شده است.

این قرارداد، درکنار بیمه نامه های تکمیل درمان، دوره های بازرگانی خارجی بیمه نامه های حوادث دانش آموزی، بسته های بیمه ای همانند آتش سوزی و اتومبیل را هم پوشش می دهد.

تعهدات بستری، شیمی درمانی، رادیوتراپی، انواع خدمات پاراکلینیکی، جراحی مجاز سرپائی و جراحی های تخصصی و تقریبا همه خدمات در این قرارداد بدون سقف هستند و تنها مواردی همانند زایمان تا سقف شانزده میلیون تومان و خدمات نازایی تا سقف 30 میلیون تومان تحت پوشش قرار گرفته که نیازهای بیمه شده را طی یک دوره مرتفع می کند و دو تعهد جدیدی که دراین پیمان اضافه شده دندانپزشکی و عینک است و این بسته بیمه ای بیش از 95 درصد نیازهای بیمه شدگان را مرتفع می کند.

گروه مدیریت شرکت بیمه دانا تمام تلاش خود را انجام داده که برای این قرارداد اکچوئری مناسب انجام دهد تا بتواند ضریب خسارت را هم کنترل کند و براساس بار مراجعه و میانگین هزینه ها به نرخی رسیدیم که می تواند نرخ فنی باشد و با این نرخ اگر اتفاق خاصی به لحاظ تشدید خطر رخ ندهد به زیان نخواهیم رسید.

بارسنگین اتفاقاتی همانند اصلاح ارز ترجیحی و کاهش تعهدات بیمه های پایه و هدایت هزینه های آنها به سمت بیمه های بازرگانی و به هرجهت برخی از اتفاقات غیرقابل پیش بینی در حوزه بهداشت و سلامت کشور تاثیر بسزائی در خسارت خواهد داشت، اما ما براساس عرف بیمه گری بررسی و فکر می کنیم که اگر اتفاق خاصی نیفتد و تشدید خطر خاصی در حوزه سلامت کشور ایجاد نشود همانند پاندمی و بیماری های خاص، شرکت بیمه دانا با این نرخ سربلند بیرون آید.

محمد حسین تدینی

چابک آنلاین: باوجود بیش از 200 دوره های بازرگانی خارجی نوع بیمه نامه چرا صنعت بیمه در حوزه‌های مختلف بیمه‌ای ورود ضعیفی داشته است؟

تدینی : به نظر می رسد به دلیل شرایط تورمی از بیمه های زندگی استقبال خوبی نمی شود و حتی درحوزه بیمه های اموال هم کارشناسان این حوزه باید بررسی و پاسخ کارشناسی ارائه دهند ولی در رابطه با بیمه شخص ثالث اگر حرف اول را می زند به دلیل اجباری بودن آن است و نرخ آن هم تعیین می شود و رقابت ناسالم در نرخ وجود ندارد و حتی نهاد ناظر به شرایط پرداخت آن هم ورود کرده و تسهیلات تا یک حدی را مجاز می داند و این اتفاق در رشته های دیگر بیمه ای نیفتاده است.

بیمه های مسئولیت جای کار خیلی زیادی دارند زیرا تک تک آحاد جامعه می توانند حسب مسئولیت فردی یا اجتماعی از بیمه نامه مسئولیت استفاده کنند ولی این آگاهی وجود ندارد و مجموعه های متولی می توانند این اطلاع رسانی را انجام دهند.

درمان در نیاز بیمه ای جامعه رتبه اول را دارد و بیمه شخص ثالث هم در رتبه دوم قراردارد و اگرمیانگین درآمد یک خانوار محاسبه شود خواهید دید که حق بیمه همین دورشته بخشی از درآمد خانواده را شامل می شود و دیگر انگیزه ای برای هزینه کرد بیمه های دیگر باقی نمی ماند و اما می توان با تبلیغات و آگاهی دادن بیشتر اشتیاق جامعه برای خرید انواع بیمه نامه را افزایش داد.

چابک آنلاین: با چه چالش‌هایی در حوزه بیمه درمان روبروهستید؟

تدینی : یکی از چالش هایی که دردرمان وجود دارد نسبت خسارت بالای این رشته است که یکی از دلایل آن عدم وجود نرخ و نظام تعرفه گذاری برای این رشته است ووقتی نرخ نباشد، بیمه گذاران در بازاررقابتی، رشته درمان را بهانه ای می کنند برای الحاق بیمه نامه های دیگر خود.

نسبت خسارت درمان در کل صنعت درحال حاضر 107 درصد است ومحاسبه اکچوئری براساس ضریب خسارت است که حداقل تا 135 درصد می رسد و از طرفی طبق آیین نامه 94 شرکت های بیمه ای باید ضریب خسارت درمان را روی نقطه 80 نگه دارند.

چابک آنلاین: بنابراین شرکت بیمه باید حداقل 85 درصد نرخ حق بیمه درمان را افزایش دهد تا به نقطه فنی برسد اما آیا این افزایش با ضریب افزایش حقوق یک کارمند همخوانی دارد؟

تدینی : واقعیت این است که صنعت بیمه مرتب از نرخ فنی فاصله می گیرد، وقتی حقوق پرسنل بیمه گذار بین 10 تا 30 درصد افزایش یافته امکان خرید بیمه نامه درمان برای تمام پرسنل بیمه گذار کاهش می یابد.

مناقصه خود یک مشکل مهم دراین رشته بیمه ای است، در رشته درمان مناقصه معنایی ندارد، سندیکای بیمه گران ایران به این بخش ورود کرده و کمی آن را کنترل کرده اما کافی نیست بلکه باید به منظور هدایت امر بیمه، درمان از مناقصه خارج شود و بیمه گذاران هم مطلع و مکلف شوند که به سمت استعلام و مذاکره با بیمه ها بروند.

خوشبختانه در تفکر تیم جدید مدیریتی شرکت بیمه دانا، قراردادهایی که در سالجاری تمدید می شوند براساس مذاکره با نرخ فنی عملیاتی است و قرارداد آموزش و پرورش هم براساس مذاکره با نرخ فنی عملیاتی منعقد شده که این امری پسندیده است اما این اتفاق باید در کل صنعت بیمه جاری شود .

چالش دیگر در حوزه درمان، عدم آشنایی بیمه گذاران با آیین نامه های بیمه مرکزی است که این خود تعارض و مشکل ایجاد می کند زیرا بیمه گذاران به آیین نامه های بیمه مرکزی اعتقاد چندانی ندارند و تنها نیازهای خود را بیان می کنند که خیلی از این نیازها در آیین نامه ها دیده نمی شود.

چابک آنلاین:به نظر شما نقطه ضعف شرکت‌های بیمه در ارتباط با بیمه گذاران و رعایت حقوق آنها در کجاست؟

تدینی : شرکت بیمه دانا جزء شرکت هایی بوده که تجربه تبلیغ سینه به سینه توسط بیمه شدگان را داشته و این شرکت بیمه ای برای اولین بار بیمه تکمیل درمان بازنشسته های کل کشور، لشکری و کشوری را تقبل کرد و با فاصله کمی هم کل مجموعه آموزش و پرورش را زیر چتر بیمه ای خود قرارداد.

و این شرکت با تبلیغ مثبت توسط بیمه گذاران خود توانست یک شرکت بیمه ای معتبر در حوزه درمان شود و امروز بیمه دانا درحوزه درمان در رتبه اول قراردارد و حتی از تنها شرکت بیمه دولتی نیز سبقت گرفته و این نشان دهنده این است که به گونه ای حرفه ای کار می کند.

بعد ازتحول نظام سلامت، توقع بیمه های بازرگانی این بود که نظارتی بر تعرفه ها که با کتاب ارزش های نسبی افزایش پیدا می کند، باشد که به درستی محقق نشد، از طرفی بیمه شده مخیراست که مرکز درمانی را خود انتخاب کند و خدمت بگیرد ومتاسفانه برخی مراکز درمانی نظارتی بر آنها نیست و هزینه فراتر از تعرفه است وبیمه شدگان از این موضوع آگاه نیستندو تصور می کنند که شرکت های بیمه ای خسارت را کمتر پرداخت می کنند.

درحالیکه تمام بیمه های بازرگانی موظف هستند که خسارت را براساس تعرفه پرداخت کنند که این شائبه برای بیمه شده ایجاد می شود که بیمه های بازرگانی کم پرداخت می کنند در صورتیکه اینگونه نیست.

متاسفانه مراکز درمانی که خارج از تعرفه ازبیماران وجوهی دریافت می کنند زیاد شده حتی برخی از بیمارستان ها که شناسنامه استاندارد دارند اعدادی را شارژ می کنند که طبق آیین نامه های تعرفه گذاری شده از سمت شرکت بیمه ای قابل پرداخت نیست.

بنابراین اگر تعرفه گذاری خدمات و نظارت به آن به درستی انجام شود رضایت بیشتری برای بیمه شده ایجاد می شود.

از طرفی اگرشرکت های بیمه ای تخلف یا اشتباهی در مراکز درمانی ببیند تنها می توانند در قالب یک تذکر بیان کنند و دربدترین حالت قرارداد خود را با آن مرکز فسخ می کنند ولی نهادی که برای این مراکز پروانه صادرمی کنند و آن بخشی که متولی نظارت بربخش خصوصی یا دولتی است باید به این بخش ورود کند و یا به گزارش های شرکت های بیمه ای به گونه ای اهمیت دهد که آن اتفاق دیگر در این مراکز نیفتد که متاسفانه این ارتباط وجود ندارد.

همچنین از 5 نفر عضو کمیته تعرفه گذاری در استان ها یک عضو نماینده بیمه مرکزی است و نرخ و تعرفه ها را آنها تعیین می کنند در صورتیکه شرکت های بیمه ای باید پرداخت کنند بحث نظارت بر مراکزدرمانی نیز بسیار مهم است و خارج از تعرفه بودن و به خصوص خدماتی که تعرفه ندارند منجربه نارضایتی بیمه گذاران می شود.

کتاب ارزش های نسبی باید به روز شود واگر مجوزی بابت یک دستگاه یا تکنیکی داده می شود تعرفه آن هم باید اعلام شود نه اینکه بین ارائه خدمت و ابلاغ تعرفه آنقدرفاصله ایجاد شود که منجر به نارضایتی بیمه شده از بیمه های بازرگانی شود.

آموزش حسابداری مخصوص بازار کار

سلب وظیفه: روزیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و
تحریریه مسئولیتی
درباره محتوای اون ندارد.

همانطور که میدانید از آرام افزار حسابداری برای جمع آوری ،طبقه بندی ثبت ، کوتاه کردن اطلاعات و تهیه شرح‌های مالی و شکل‌های حسابداری در شکل ها و مدلهای ویژه استفاده میشود، تمام این اطلاعات برای این است که کارمندان و مدیران شرکت و سازمان بتوانند از اون استفاده کنند، همه شرکت ها برای سازماندهی قسمت امور حسابداری و مالی خود نیازمند یک حسابدار با تجربه و متخصص هستند، مسلما هر کسی باید زمینه کاری خود قبلا آموزش دیده باشد شما اگر میخواهید درون کار حسابداری شوید ابتدا باید در دوره آموزش صفر تا صد حسابداری برای ورود به بازار کار شرکت کنید.

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

آموزش صفر تا صد حسابداری برای ورود به بازار کار

حسابداری را میتوان در هر آموزشگاهی یا مدرسه یا دانشگاه هم یاد گرفت اما کیفیت آموزش هر کدام مسلماً میتواند متفاوت باشد.

حسابداری در مدرسه

آموزش هر رشته ای در مدارس میتواند تا حدودی در روند آموزش و توانایی شما در هر رشته ای تاثیر گذار باشد اما مسلما کیفیت آموزش در مدارس آنقدر خوب نیست که شما را به بازار کار راهی کند!

حسابداری در دانشگاه

در دانشگاه شما زیادتر با مفاهیم اولیه حسابداری همانند جمع آوری ، ثبت ، اندازه گیری ، طبقه بندی ، تائید و کوتاه سازی ، تفسیر اطلاعات مالی یک شرکت را یاد خواهید گرفت. اما دوباره برای ورود به بازار کار کافی نیست!

آموزش حسابداری در آموزشگاه حسابداری

شما اگر در رشته حسابداری هم تحصیل کرده باشید در نهایت برای کسب مدرک با اعتبار و توانایی زیادتر واجب است در دوره های آموزش صفر تا صد حسابداری برای ورود به بازار کار نام نویسی کنید، حتی اگر آشنایی کافی هم داشته باشید شرکت در این دوره برای شما یادآوری دوره ابتدایی و آشنایی با دوره پیشرفته حسابداری خواهد بود، مسلما شما پس از آخر دوره تجربه و تخصص واجب را کسب خواهید کرد و مدرک با اعتبار نیز در پیدا کردن شغل تاثیر زیادی خواهد داشت.

آموزش آنلاین حسابداری

فراوان از افراد به دلایل مختلفی ترجیح میدهند به جای وجود در کلاس در دوره آموزش آنلاین حسابداری شرکت کنند ، این دوره نیز شامل دوره مقدماتی تا پیشرفته حسابداری میباشد و شما صفر تا صد حسابداری را خواهید یادگرفت، شما به شکل آنلاین در تاریخ مشخص در کلاس آنلاین خواهید شد، در این کلاس استاد به شکل آنلاین شروع به آموزش خواهد کرد و در صورتی که شما سوالی یا مشکلی داشته باشید میتوانید از استاد بپرسید. پس از آخر دوره و قبولی در آزمون مدرک با اعتبار دریافت خواهید کرد، این مدرک هیچ تفاوتی با مدرک کلاس های حضوری ندارد. همچنین شما اگر به هر دلیلی نتوانستید در کلاس آنلاین شوید میتوانید فایل همان روز را در سایت مشاهده کنید، توجه داشته باشید شما در هر تاریخ و بدون محدودیت میتوانید فیلم دوره ها را مشاهده کنید.

سرفصل دوره آموزش غیر واقعی حسابداری

دوره حسابداری مخصوص بازار کار

آموزش آنلاین دوره حسابداری صنعتی

آموزش غیر واقعی حسابداری پیمانکاری

آموزش غیر واقعی بازرگانی خارجی

آموزش غیر حضوری حسابداری مالی

آموزش دوره حسابداری با اکسل

آموزش کلاس حسابداری اصناف

مشاوره آنلاین مالی

مشاوره آنلاین مالیاتی

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

آموزش حسابداری به شکل حضوری

شما پس ورود به سایت اقدام به انتخاب دوره آموزش حسابداری در تاریخ و ساعات تعیین شده خواهید کرد و پس از تکمیل نام نویسی با شما جهت وجود در کلاس هماهنگ خواهد شد، از مزیت های این دوره این است شما به شکل حضوری در کلاس ها شرکت خواهید کرد و مسلما میتوانید سوالات و مشکلات خود را در کلاس از استاد بپرسید، انتخاب ساعات و روز های کلاس نیز به صورتی خواهد بود تا اکثر علم پذیران بتوانند در کلاس ها وجود داشته باشند و اگر مشکلی در ساعات و روز دارند میتوانند در دوره غیر حضوری ( آموزش آنلاین حسابداری ) نام نویسی کنند.

سرفصل های دوره حرکت به بازارکار حسابداری

آرام افزار سپیدار

آرام افزار اکسل

شما پس از آخر دوره آموزش حسابداری به نام حسابدار دارای توانایی های زیر خواهید شد

شما باید به نام یک حسابدار شناخت کامل از سیستم حسابداری داشته باشید و بفهمید دقیقا وظیفه یک حسابدار چیست. شما دارای توانایی تجزیه و تحلیل آثار و رویدادهای مالی که عناصر اصلی حسابداری هستند خواهید شد.

آرام افزار اکسل از معروفترین آرام افزار های کاربردی میباشد که در زمینه های مختلفی کاربرد دارد که مهمترین آنها حسابداری میباشد. شما میتوانید به کمک آرام افزار اکسل اقدام به تهیه گزارشات مالی کنید، با توجه به قابلیت های بالای اکسل و کابرد اون ها ، حسابداری که دوست به آرام افزار اکسل باشد در واقع از توانایی بالایی برخوردار است. آموزش اکسل در دوره آموزش حسابداری نیز خواهید داشت.

شما به نام یک حسابدار با قوانین مالیاتی سرزمین ، بیمه و کار دوست خواهید شد ، شما پس از آخر دوره با توانایی های همانند ارسال لیست بیمه ، ارسال اظهارنامه مالیاتی ، قانون مالیات بر ارزش اضافه و معامله ، زمانی همه این موارد را آموخته باشید به نام یک حسابدار با تجربه و متخصص شناخته میشوید.

شما به نام یک حسابدار باید در سیستم حسابداری باید مسلط به مبانی حقوق و دستمزد، حداق حقوق ، مزایای قانونی کسور قانونی ، نحوه محاسبه حقوق و دستمزد باشید، این نوع توانایی از مهمترین توانایی در رشته حسابداری میباشد.

۵.تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر حقوق

اطلاع از مبانی قانونی اظهارنامه عملکرد ، نرخ های مالیات بر حقوق ، مواعد قانونی ارسال آنها ، نحوه تکمیل ، نحوه دسترسی به این اظهارنامه‌ها و تهیه اطلاعات مورد نیاز برای درج ، جرائم متعلقه در شکل عدم تهیه و ارسال ، از مهمترین توانایی ها خواهد بود که باید کسب کنید. تمامی موارد نشانه شده در دوره آموزش حسابداری آموزش داده خواهد شد.

تهیه و ارسال گزارشات فصلی از راه سامانه مالیات به شکل آنلاین یا آفلاین انجام میشود، حسابدار باید توانایی واجب در نحوه تهیه و تکمیل شکل معاملات و ارسال اون از راه آرام افزار های مرتبط را داشته باشد مسلما داشتن این توانایی نیز برای شما ضروری است.

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

از مهمترین کارهای که شما خواهید یادگرفت ثبت حسابداری در دفاتر روزنامه و کل میباشد، داشتن توانایی و تجربه در این زمینه به شما کمک زیادی در پیدا کردن شغل خواهد کرد.

شما به نام یک حسابدار مسلط به انجام توانایی های مالیاتی همانند اجاره املاک ، ماشین آلات ، مالیات حق‌الزحمه داستان تبصره ۱ و ۲ ماده ۸۶ اشخاص حقیقی ، مالیات اشخاص دوره های بازرگانی خارجی خارجی داستان ماده ۱۰۷ ، مالیات تکلیفی مربوط به آرژانس‌های هواپیمایی ماده ۱۱۳ و ماده ۴۸ ق.م.م خواهید بود.

دوست بودن به کامپیوتر و اینترنت میتواند برای شما مزیت به شمار برود ، امروزه اکثر آرام افزارهای حسابداری به شکل آنلاین و با اینترنت کار میکنند، آشنایی با آرام افزارهای مرتبط و مقاوم افزار میتواند در سرعت بخشیدن به ثبت و فعالیت‌ حسابداری کمک زیادی به شما بکند.

شما در دوره آموزش حسابداری یاد خواهید گرفت که یک حسابدار باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟

 • رازدار و قابل اطمینان
 • راستگو و درستکار
 • داشتن علم به روز
 • داشتن تعامل با دیگران
 • هوش و دقت بالا
 • وظیفه پذیر باشد

دستاورد های شما سپس از اتمام دوره

۱.اشتغال به نام حسابدار
۲. کسب حقوق پایدار
۳. تسلط بر اجرا و تئوری
۴. تربیت شخصیت شغل ای

جهت مشاوره و راهنمایی با آموزشگاه خانه حسابداری با شماره زیر در تماس باشید

خاورمیانه در آستانه هولناک‌ترین دوره تاریخی:چرا ایران ضمانت می خواهد؟

اکوایران: در صورتی که همسایگان ایران به سوی سلاح‌های نامتعارف حرکت کنند، خاورمیانه که برای سه دهه بی‌ثبات‌ترین منطقه در جهان بود، ممکن است در آستانه هولناک‌ترین دوره تاریخی اش قرار بگیرد.

خاورمیانه در آستانه هولناک‌ترین دوره تاریخی:چرا ایران ضمانت می خواهد؟

به گزارش اکوایران، در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران از ظهور قدرت ها نوظهور و تلاششان را برای تغییر نظم جهانی به رهبری ایالات متحده می گویند؛ ریچارد هاس، رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا با انتشار یادداشتی در نشریه فارین افرز با عنوان«دهه‌ خطرناک» بر این مولفه تاکید دارد که ایالات متحده می بایست برای جلوگیری از فروپاشی نظم حاکم، در گام نخست به شکاف های داخلی پایان دهد. اکو ایران دوره های بازرگانی خارجی این یادداشت را در چهار بخش ترجمه کرده که بخش اول آن تحت عنوان خیز ژئوپلتیکی روسیه و چین؛ خطرناک‌ترین لحظه از زمان جنگ جهانی دوم ،بخش دوم آن با عنوان ماجراجویی پوتین بدون پاسخ می‌ماند؟و بخش سوم آن با عنوان خطر رویارویی واشنگتن و پکن منتشر شده و در ادامه بخش چهارم این یادداشت منتشر می شود:

خاورمیانه در آستانه عصری هولناک

کره شمالی زرادخانه هسته ای خود و ابزارها و تجهیزات نامتعارقش را گسترش می دهد تا امن بماند. روسیه نیز به نوبه خود از سلاح هسته ای به عنوان اهرم دفاعی بهره می جوید. در چنین شرایطی خودداری ایالات متحده برای دخالت مستقیم نظامی در اوکراین به دلیل ترس از این که اعزام نیرو یا ایجاد منطقه پرواز ممنوعه می تواند موجب وقوع جنگ جهانی سوم گردد، دوره های بازرگانی خارجی توسط چین و سایر بازیگران به عنوان سندی تلقی خواهد شد که بر مبنای آن داشتن یک زرادخانه هسته ای برجسته و قدرتمند می تواند واشنگتن را از هرگونه فعل تحریک آمیزی بازدارد یا حداقل این کشور را وادار به خویشتن داری بیشتر کند.پس اصرار ایران برای داشتن ضمانت از جانب آمریکا جهت انتفاع از توافقی که ممکن است احیا شود جای تعجب ندارد.

ایران در سال 2018شاهد بد عهدی آمریکا بود و حالا نمی خواهد دوباره قمار کند. فعلا شواهد نشان می دهد که مذاکرات به بن بست خورده است با این همه حتی اگر آمریکا و ایران و دیگر طرفین برنامه جامع اقدام مشترک بتوانند به اجماع نیز دست یابند، مشکل میان طرفین حل نخواهد شد زیرا توافقنامه دارای تعدادی بند است موسوم به بندهای غروب آفتاب، از همین رو این سوال مطرح است که ایران چه زمانی قادر است هسته‌ای شود؟.

در همین راستا یک یا چند همسایه ایران نیز ممکن است تصمیم بگیرند به تسلیحات نامتعارف مجهز شوند. در چنین شرایطی خاورمیانه که برای سه دهه بی‌ثبات‌ترین منطقه در جهان بود، ممکن است در آستانه هولناک ترین دوره تاریخی اش قرار بگیرد.

شکاف در خانه

همانگونه که مشکلات جدید و قدیمی به یکدیگر برخورد می کنند و نظم تحت رهبری ایالات متحده را به چالش می کشند، شاید نگران کننده ترین مقوله، تغییرات در داخل ایالات متحده است. این کشور نقاط قوت و مزایایی بسیاری دارد؛ مزایایی چون حاکمیت قانون، انتقال منظم قدرت، توانایی جذب و حفظ مهاجران با استعداد در مقیاس وسیع و تحرک اجتماعی- اقتصادی.

اما امروز کم تر از گذشته وضعیت در داخل این کشور با ثبات است. چالش هایی چون خشونت با سلاح، افزایش نرخ جرم و جنایت در مناطق شهری، سوء مصرف مواد مخدر و مهاجرت های غیر قانونی به شکلی چشم گیر افزایش یافته است. علاوه بر این، شکاف های سیاسی نیز کشور را عقب نگاه داشته است. امتناع جمهوری خوهان از پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 که منجر به حمله به ساختمان کنگره در 6 ژانویه 2021 شد، احتمال ظهور نسخه آمریکایی«چالش‌های» ایرلند شمالی را بیشتر کرده است. خشونت محلی با الهام از سیاست ممکن است در ایالات متحده به امری عادی تبدیل شود. تصمیم های اخیر دیوان عالی و واکنش های متفاوت داخلی به آن، تصور ایالات متحده چندپاره را برجسته کرده است.

در نتیجه، مدل سیاسی آمریکا جذابیت کم تری پیدا کرده است و عقب نشینی دموکراتیک در ایالات متحده به عقب نشینی از این مقوله در سرزمین های دیگر نیز کمک کرده است. زمانی با بدتر شدن اوضاع و سوء مدیریت اقتصادی ایالات متحده زمینه برای وقوع بحران مالی جهانی در سال 2008 هموار کرد. حالا تصمیم های اشتباه اخیر موجب ایجاد تورمی فزاینده شده است و به شهرت این کشور لطمه زده است.

افزایش تردیدها درباره توان بازدارندگی آمریکا

شاید نگران کننده ترین مقوله از میان رفتن ایمان به ثبات سیاسی و اساسی واشنگن باشد. بدون اجماع بین آمریکایی‌ها در باب نقش مناسب کشورشان در جهان، نوسان های تهاجمی وحشیانه ای در سیاست خارجی ایالات متحده رخ داده است. از نفوذ فاجعه بار دولت جورج دبلیو بوش در عراق تا انفعال تضعیف کننده دولت اوباما در خاورمیانه و سرزمین های دیگر. بی کفایتی و معامله گرایی دولت ترامپ که بسیاری را به شک انداخت، موجب شد دیگران این سوال را مطرح کنند که ایا تعهدات پیشین در واشنگتن اهمیت دارد یا نه. دولت بایدن برای در اولویت قرار دادن ائتلاف ها و مشارکت ها بسیار فعال بود، اما در برخی مواقع تردیدها در باب استواری و شایستگی آمریکا افزایش می یابد؛ این تردیدها بالاخص بعد از خروج پر هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال گذشته، افزایش یافت.

این واقعیت که نمی توان پیش بینی کرد که چه کسی دفتر بیضی شکل کاخ سفید را در آینده در اختیار خواهد داشت، موضوع تازه ای نیست. آنچه جدید است، این است که نمی توان حدس بزند که این شخص چگونه روابط ایالات متحده با جهان را مدیریت خواهد کرد.نتیجه تداوم این وضع آن است که متحدان و شرکای ایالات متحده به شکلی جدی چاره ای ندارند جز آن که اتکای مستمر به واشنگتن را با گزینه های دیگر چون خودکفایی بیشتر یا احترام به همسایگان قدرتمند بسنجند. خطر دیگر این است که توانایی واشنگتن برای بازدارندگی رقبا کاهش می یابد چرا که دشمنان ایالات متحده را تقسیم شده می دانند.

پایان نظم ژئوپلتیکی سنتی؟

در رویارویی با هیاهوهای ژئوپلتیکی و چالش های جهانی که به نظر می رسد آینده این دهه را تعیین می کند، هیچ دکترین یا ساختاری فراگیر برای سیاست خارجی آمریکا نمی تواند نقشی چون سیاست مهار در طول جنگ سرد را ایفا کند؛ سیاستی که در چارچوبش اجماع سازه ها برای هدایت سیاستگذاران، تبیین سیاست ها، اطمینان بخشی به متحدان و علامت دادن به دشمنان مفید بود.

اما در دنیای معاصر نمی توان خود را به چنین چارچوب ساده ای محدود کرد،. امروز چالش های متنوعی وجود دارد که در یک ساختار واحد تعریف نمی شود. محاسبه و قضاوت شرایط نشانگر این واقعیت است که دیگر نمی توان از نظم جهانی به عنوان یک پدیده واحد صحبت کرد. نظم ژئوپلتیکی سنتی که منعکس کننده توازن قدرت و میزان اشتراک هنجارها است، قابل تبیین است.

جهانی شدن منعکس کننده وسعت و عمق تلاش مشترک برای رویارویی با چالش هایی چون تغیرات اقلیمی و بیماری های همه گیر است.در چنین شرایط ایالات متحده نباید به سادگی مفروض ها را کنار بگذارد و در عرصه سیاست خارجی به انزوا نزدیک شود. پس به جای پیگری یک ایده بزرگ، واشنگتن باید از چندین اصل و شیوه برای هدایت سیاست خارجی اش استفاده نماید و این خطر را که دهه آینده موجب مصیب های بیشتر می شود را کاهش دهد.

این تحول سیاسی در عرصه خارجی زمینه ساز فعل و انفعال هایی می شود؛ فعل و انفعال هایی که عمدتا بر اتحادها برای جلوگیری از تجاوز روسیه و چین و مشارکت های انتخابی هفکر متمرکز است تا چالش های جهانی ؛چالش هایی که ایالات متحده نمی تواند به تنهایی آنها را نادیده بگیرد یا از آن گذر کند.علاوه بر این ارتقا دموکراسی در خانه به جای خارج از کشور باید در کانون توجه قرار بگیرد زیرا در صورت عدم موفقت این گزاره، آمریکا دستاوردهای بیشتری را از دست خواهد داد.

پوتین را متوقف کنید؟

امروز حمله روسیه به اوکراین تهدیدی فوری برای نظم جهانی است. مدیریت صحیح جنگ مستلزم تعادلی ظریف است؛ تعادلی که عزم را با واقع گرایی در هم می آمیزد. غرب باید حمایت اقتصادی و نظامی گسترده ای از اوکراین ارائه دهد تا از ادامه حیات این کشور به عنوان کشوری مستقل اطمینان حاصل شود و مانع از آن شود تا روسیه سرزمین های بیشتری را از آن خود کند.

اما غرب باید این حقیقت را بپذیرد که نیروی نظامی به تنهایی نمی تواند به اشغال روسیه پایان دهد. این نتیجه مستلزم تغییر سیاست در مسکو و ورود رهبری است که مایل به کاهش یا پایان دادن به حضور روسیه در اوکراین در ازای لغو تحریم ها نیست. پوتین هرگز چنین توافقی را نخواهد پذیرفت و واشنگتن و متحدانش برای ارائه یک مصالحه ارزشمند برای رژیم آینده فرضی در مسکو باید تحریم های شدیدتری را بر تمامی صادرات انرژی روسیه اعمال کنند.

مهم تر از همه، ممنوعیت صادرات گاز طبیعی به اروپا است. در باب چین نیز ایالات متحده آمریکا می بایست به همین ترتیب پایه های یک نظم منطقه ای را را تقویت کند. این به معنای اولویت دادن به اتحاد خود با ژاپن و چهارگانه (استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده) و گروه آکوس (بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده) است.

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

سلب مسئولیت: روزیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

همانطور که میدانید از نرم افزار حسابداری برای جمع آوری ،طبقه بندی ثبت ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص استفاده میشود، تمام این اطلاعات برای این است که کارمندان و مدیران شرکت و سازمان بتوانند از آن استفاده کنند، همه شرکت ها برای سازماندهی بخش امور حسابداری و مالی خود نیازمند یک حسابدار با تجربه و متخصص هستند، مسلما هر کسی باید زمینه کاری خود قبلا آموزش دیده باشد شما اگر میخواهید وارد کار حسابداری شوید ابتدا باید در دوره آموزش صفر تا صد حسابداری برای ورود به بازار کار شرکت کنید.

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

آموزش صفر تا صد حسابداری برای ورود به بازار کار

حسابداری را میتوان در هر آموزشگاهی یا مدرسه یا دانشگاه هم یاد گرفت اما کیفیت آموزش هر کدام مسلماً میتواند متفاوت باشد.

حسابداری در مدرسه

آموزش هر رشته ای در مدارس میتواند تا حدودی در روند آموزش و مهارت شما در هر رشته ای تاثیر گذار باشد اما مسلما کیفیت آموزش در مدارس آنقدر خوب نیست که شما را به بازار کار راهی کند!

حسابداری در دانشگاه

در دانشگاه شما بیشتر با مفاهیم اولیه حسابداری مانند جمع آوری ، ثبت ، اندازه گیری ، طبقه بندی ، تائید و خلاصه سازی ، تفسیر اطلاعات مالی یک شرکت را یاد خواهید گرفت. اما باز برای ورود به بازار کار کافی نیست!

آموزش حسابداری در آموزشگاه حسابداری

شما اگر در رشته حسابداری هم تحصیل کرده باشید در نهایت برای کسب مدرک معتبر و مهارت بیشتر لازم است در دوره های آموزش صفر تا صد حسابداری برای ورود به بازار کار ثبت نام کنید، حتی اگر آشنایی کافی هم داشته باشید شرکت در این دوره برای شما یادآوری دوره ابتدایی و آشنایی با دوره پیشرفته حسابداری خواهد بود، مسلما شما پس از پایان دوره تجربه و تخصص لازم را کسب خواهید کرد و مدرک معتبر نیز در پیدا کردن شغل تاثیر زیادی خواهد داشت.

آموزش آنلاین حسابداری

خیلی از افراد به دلایل مختلفی ترجیح میدهند به جای حضور در کلاس در دوره آموزش آنلاین حسابداری شرکت کنند ، این دوره نیز شامل دوره مقدماتی تا پیشرفته حسابداری میباشد و شما صفر تا صد حسابداری را خواهید آموخت، شما به صورت آنلاین در زمان مشخص در کلاس آنلاین خواهید شد، در این کلاس استاد به صورت آنلاین شروع به آموزش خواهد کرد و در صورتی که شما سوالی یا مشکلی داشته باشید میتوانید از استاد بپرسید. پس از پایان دوره و قبولی در آزمون مدرک معتبر دریافت خواهید کرد، این مدرک هیچ تفاوتی با مدرک کلاس های حضوری ندارد. همچنین شما اگر به هر دلیلی نتوانستید در کلاس آنلاین شوید میتوانید فایل همان روز را در سایت مشاهده کنید، توجه داشته باشید شما در هر زمان و بدون محدودیت میتوانید فیلم دوره ها را مشاهده کنید.

سرفصل دوره آموزش مجازی حسابداری

دوره حسابداری ویژه بازار کار

آموزش آنلاین دوره حسابداری صنعتی

آموزش مجازی حسابداری پیمانکاری

آموزش مجازی بازرگانی خارجی

آموزش غیر حضوری حسابداری مالی

آموزش دوره حسابداری با اکسل

آموزش کلاس حسابداری اصناف

مشاوره آنلاین مالی

مشاوره آنلاین مالیاتی

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

آموزش حسابداری به صورت حضوری

شما پس ورود به سایت اقدام به انتخاب دوره آموزش حسابداری در زمان و ساعات تعیین شده خواهید کرد و پس از تکمیل ثبت نام با شما جهت حضور در کلاس هماهنگ خواهد شد، از مزیت های این دوره این است شما به صورت حضوری در کلاس ها شرکت خواهید کرد و مسلما میتوانید سوالات و مشکلات خود را در کلاس از استاد بپرسید، انتخاب ساعات و روز های کلاس نیز به صورتی خواهد بود تا اکثر دانش پذیران بتوانند در کلاس ها حضور داشته باشند و اگر مشکلی در ساعات و روز دارند میتوانند در دوره غیر حضوری ( آموزش آنلاین حسابداری ) ثبت نام کنند.

سرفصل های دوره جهش به بازارکار حسابداری

نرم افزار سپیدار

شما پس از پایان دوره آموزش حسابداری به عنوان حسابدار دارای مهارت های زیر خواهید شد

شما باید به عنوان یک حسابدار شناخت کامل از سیستم حسابداری داشته باشید و بدانید دقیقا وظیفه یک حسابدار چیست. شما دارای مهارت تجزیه و تحلیل آثار و رویدادهای مالی که عناصر اصلی حسابداری هستند خواهید شد.

نرم افزار اکسل از معروفترین نرم افزار های کاربردی میباشد که در زمینه های مختلفی کاربرد دارد که مهمترین آنها حسابداری میباشد. شما میتوانید به کمک نرم افزار اکسل اقدام به تهیه گزارشات مالی کنید، با توجه به قابلیت های بالای اکسل و کابرد آن ها ، حسابداری که آشنا به نرم افزار اکسل باشد در واقع از مهارت بالایی برخوردار است. آموزش اکسل در دوره آموزش حسابداری نیز خواهید داشت.

شما به عنوان یک حسابدار با قوانین مالیاتی کشور ، بیمه و کار آشنا خواهید شد ، شما پس از پایان دوره با مهارت های مانند ارسال لیست بیمه ، ارسال اظهارنامه مالیاتی ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و تجارت ، وقتی همه این موارد را آموخته باشید به عنوان یک حسابدار با تجربه و متخصص شناخته میشوید.

شما به عنوان یک حسابدار باید در سیستم حسابداری باید مسلط به مبانی حقوق و دستمزد، حداق حقوق ، مزایای قانونی کسور قانونی ، نحوه محاسبه حقوق و دستمزد باشید، این نوع مهارت از مهمترین مهارت در رشته حسابداری میباشد.

۵.تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد

اطلاع از مبانی قانونی اظهارنامه عملکرد ، نرخ های مالیات بر درآمد ، مواعد قانونی ارسال آنها ، نحوه تکمیل ، نحوه دسترسی به این اظهارنامه‌ها و تهیه اطلاعات مورد نیاز برای درج ، جرائم متعلقه در صورت عدم تهیه و ارسال ، از مهمترین مهارت ها خواهد بود که باید کسب کنید. تمامی موارد اشاره شده در دوره آموزش حسابداری آموزش داده خواهد شد.

 1. تهیه و ارسال گزارش فصلی خرید و فروش

تهیه و ارسال گزارشات فصلی از طریق سامانه مالیات به صورت آنلاین یا آفلاین انجام میشود، حسابدار باید مهارت لازم در نحوه تهیه و تکمیل صورت معاملات و ارسال آن از طریق نرم افزار های مرتبط را داشته باشد مسلما داشتن این مهارت نیز برای شما ضروری است.

آموزش حسابداری ویژه بازار کار

از مهمترین کارهای که شما خواهید آموخت ثبت حسابداری در دفاتر روزنامه و کل میباشد، داشتن مهارت و تجربه در این زمینه به شما کمک زیادی در پیدا کردن شغل خواهد کرد.

شما به عنوان یک حسابدار مسلط به انجام مهارت های مالیاتی مانند اجاره املاک ، ماشین آلات ، مالیات حق‌الزحمه موضوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۸۶ اشخاص حقیقی ، مالیات اشخاص خارجی موضوع ماده ۱۰۷ ، مالیات تکلیفی مربوط به آرژانس‌های هواپیمایی ماده ۱۱۳ و ماده ۴۸ ق.م.م خواهید بود.

آشنا بودن به کامپیوتر و اینترنت میتواند برای شما مزیت به شمار برود ، امروزه اکثر نرم افزارهای حسابداری به صورت آنلاین و با اینترنت کار میکنند، آشنایی با نرم افزارهای مرتبط و سخت افزار میتواند در سرعت بخشیدن به ثبت و عملیات حسابداری کمک زیادی به شما بکند.

شما در دوره آموزش حسابداری یاد خواهید گرفت که یک حسابدار باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟

 • رازدار و قابل اعتماد
 • صادق و درستکار
 • داشتن دانش به روز
 • داشتن تعامل با دیگران
 • هوش و دقت بالا
 • مسئولیت پذیر باشد

دستاورد های شما بعد از اتمام دوره

۱.اشتغال به عنوان حسابدار
۲. کسب درآمد پایدار
۳. تسلط بر اجرا و تئوری
۴. تربیت شخصیت حرفه ای

جهت مشاوره و راهنمایی با آموزشگاه خانه حسابداری با شماره زیر در تماس باشید

آموزشگاه زبان انگلیسی ایران اروپا

مدعی هستیم بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی هستیم و برای آن دلیل داریم.

تنها دارنده تندیس برند ملی در صنعت آموزش زبان انگلیسی

تنها دارنده نشان کیفیت و بهره‌‌وری در ایران

کسب گواهینامه‌های متعدد بین‌المللی در مدیریت کیفیت

کسب تندیس رضایتمندی مشتری در سال های 95، 96 و 97

در آموزشگاه زبان انگلیسی ایران اروپا بهترین خدمات را در آموزش زبان انگلیسی به شما ارائه می‌کنیم.

حضور استادان با مدارک بین‌المللی با حداقل 5 سال سابقه کار

مشاوره‌های خصوصی رایگان و پشتیبانی آموزشی مستمر

بیش از 3200 متر مربع فضای آموزشی و تفریحی

ارائه بالغ بر 70 ساعت خدمات جانبی آموزشی رایگان در هفته

و با منابع آموزشی معتبر و به روز، این مسیر را با شما طی خواهیم کرد.

چارت آموزشی دپارتمان کودکان

چارت آموزشی دپارتمان نوجوانان

چارت آموزشی دپارتمان بزرگسالان

افتخار داشته‌ایم با این سازمان‌ها و شرکت‌ها همکاری کنیم:

منوی سریع

نشانی و شماره تلفن ما

شعبه مرکزی:

شعبه صادقیه:

ابتدای خیابان ستارخان، روبروی مرکز خرید گلدیس، جنب بانک پارسیان
تلفن: 02144292300 - 02144292400
02144292500اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.