اولین گام سرمایه گذاری


تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس تصویر روزنامه رسمی آگهی کلیه تغییرات تصویر اساسنامه کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره تکمیل فرم تعهدنامه تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی

دپارتمان مطالعات فرصت سرمایه گذاری

مطالعات فرصت یک ابزار کاربردی جهت بررسی،تحلیل،ارزیابی و انتخاب ایده های سرمایه گذاری می باشد که توسط این مدل تحقیقاتی ، اطلاعات کاربردی در حوزه های مختلفی از قبیل (بازار ،اقتصاد ،زیرساخت ،رقبا ، منابع و…) به روشی کاملا علمی جمع آوری و ابعاد گوناگون ایدۀ سرمایه گذاری بررسی میشود. در نتیجه سرمایه گذار می تواند به بهترین انتخاب در خصوص پروژه سرمایه گذاری برسد که این مرحله اولین گام موثر در خصوص یک سرمایه گذاری آگاهانه می باشد.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تبدیل یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار داد.
هدف اصلی از تهیه چنین گزارش‌هایی انجام مطالعه اولیه بازار و بررسی پتانسیل‌های ورود به بازار با صرف زمان و هزینه پایین هست. این گزارش‌ها در مقایسه با گزارش‌ها جامع تحقیقات بازار از عمق و دقت پایین‌تری برخوردار هستند اما به‌عنوان یک راه‌حل سریع جهت پاسخگویی به نیازهای صاحبان کسب‌وکارها، طراحی گردیده است.

در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمائید و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

مطالعات فرصت در ۲ سطح انجام میشود که هدف از هر سطح کمی متفاوت می باشد ولی این سطوح در راستای هم و در نقش مکمل یکدیگر هستند که در ادامه به توضیح هر سطح می پردازیم.

مطالعات پایه (تحلیلی): دراین نوع از مطالعات، کلیات ایده ارزیابی شده و سرمایه گذار از نظر کلیات ایده به جمع بندی میرسد. در واقع در این نوع از مطالعات زمینه شناسایی ایده، جهت سرمایه گذاری صورت میگیرد، در این سطح از مطالعات طی فرآیندی از انتخاب زمینه فعالیت تا یافتن یک فرصت سرمایه گذاری مشخص به همراه تحلیل ۳ بعد اصلی مطالعات فرصت که شامل : شرایط سرمایه گذار، تحلیل بازار و بررسی زیرساخت های فنی می باشد، بررسیهای لازم صورت میگیرد.

مطالعات جامع (عمیق) : در این نوع از مطالعات کلیه اطلاعات ایدۀ منتخب از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد و سرمایه گذار بعد از انجام این مطالعات به طور کامل به اطلاعات عملیاتی و دقیق اجرای ایدۀ منتخب دست می یابد. در واقع در این سطح از مطالعات، ابتدا فرصت سرمایه گذاری مشخص و از ۴ بعد توجیه پذیری و نحوه اجرای پروژه مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد.

خدمات مطالعاتی قابل ارائه در دپارتمان مطالعات فرصت سرمایه گذاری:
ارزیابی و تحلیل سرمایه گذار (Investor Evaluation and Analysis)
مطالعات مالی و اقتصادی (Financial and Economic Studies)
مطالعات و ارزیابی بازار (Studies and Market Assessment)
مطالعات فنی(Technical Studies)
فرآیند اجرای مطالعات فرصت سرمایه گذاری

شرح خدمات دپارتمان مطالعات فرصت

ارزیابی و تحلیل سرمایه گذار (Investor Evaluation and Analysis) :

۱- شفاف سازی هدف اصلی از انجام مطالعات فرصتهای سرمایه گذاری با نگرش و دیدگاه سرمایه گذار
۲- معرفی دقیق زمینه فعالیت ایده و دسته بندی ایده ها بطور کاملا تخصصی (شاخص های مهم در معرفی)
۳- معرفی ایده های متناسب با شرایط سرمایه گذار در زمینه منتخب سرمایه گذاربه همراه دلایل انتخاب ایده های معرفی شده
۴- معرفی و بیان ایده بصورت تفسیری و دلایل و مزیت های مختلف جهت سرمایه گذاری
۵- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص زمینه فعالیت ایده منتخب، منطقه اجرای پروژه و حمایت های دولتی ، پتانسیل های اجرای پروژه
۶- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی کارایی اقتصادی سرمایه گذاری و میزان سودآوری حداکثر ایده متناسب با شرایط سرمایه گذار و محل اجرای پروژه
۷- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات و آماری کلی میزان حداقلی سرمایه مورد نیاز جهت اجرای ایده و ایده های سرمایه گذاری منتخب شده
۸- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی وضعیت موجود و پتانسیل های سرمایه گذار و محل اجرای پروژه با هدف انتخاب بهترین زمینه فعالیت فرصت سرمایه گذاری
۹- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص مقایسه ایده های مختلف با یکدیگر در راستای انتخاب بهینه ترین ایده جهت سرمایه گذاری
۱۰- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص در خصوص محل اجرای پروژه از قبیل ( انواع منابع طبیعی،فیزیکی، معنوی، تکنولوژی و…) در یک منطقه و جغرافیای مشخص
۱۱- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص جذابیت ایده منتخب در راستای جذب سرمایه گذار
۱۲- جمع آوری، تحلیل،بررسی و ارزش سنجی پنانسیل ها ،ظرفیت ها و علاقه مندی سرمایه گذار برای اجرای پروژه سرمایه گذاری
۱۳- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص موارد اجرای مشابه ایده منتخب در سایر نقاط با شرایط یکسان و تحلیل عوامل موفقیت و شکست پروژه های مشابه جهت بررسی تکمیلی برای سرمایه گذار
۱۴- تهیه و تنظیم گزارش مطالعه فرصت سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذار خارجی متناسب با استانداردها و شرایط مورد نیاز سرمایه گذاران بین المللی
۱۵- مشاوره در زمینه مذاکره با سرمایه گذار
۱۶- تعیین سهم در سرمایه گذاری مشارکتی (سهم سرمایه گذار، سهم مجری)

مطالعات مالی و اقتصادی (Financial and Economic Studies) :

گزارش مطالعات مالی فرصت های سرمایه گذاری منتخب شامل خلاصه‌ای از کل اطلاعات پروژه اعم از میزان سرمایه‌گذاری، درآمدها و هزینه‌ها می باشد.
۱- برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری: شامل هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری، مخارج بیش از خدمات، سرمایه در گردش و کل سرمایه‌گذاری می باشد.
۲- برآورد هزینه‌های خدمات و تولیدات: که کلیه هزینه‌های مرتبط با خدمات را شامل می‌‌باشد.
۳- برآورد میزان خدمات و فروش محصولات.
۴- تعیین منابع تأمین مالی طرح به همراه هزینه‌های مالی آن: که شامل جریانات نقدی مالی و کل بدهی‌ها می‌باشد.
۵- تحلیل درآمدها و هزینه‌های طرح.
۶- تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای سرمایه‌گذاری و آورده سهامداران.
۷- نتایج تجاری شامل:
جریانات نقدی به منظور برنامه‌ریزی (CASHFLOW).
تهیه صورت‌حساب سود و زیان و نسبت‌های مالی.
تهیه ترازنامه و نسبت‌های مالی.
نرخ بازده داخلی (IRR).
تعیین ارزش فعلی خالص دارائیها (NPV).
تعیین دوره برگشت سرمایه (PP).

مطالعات و ارزیابی بازار (Studies and Market Assessment) :

۱- اطلاعات و آمار بازار کلی بازار مانند میزان مصرف و واردات ،صادرات
۲- اطلاعات کلی در خصوص ظرفیت ها و پتانسیل های بازار
۳- اطلاعات کلی در خصوص قیمت های بازار
۴- جمع آوری ،بررسی و تحلیل اطلاعات در دسترس در خصوص قوانین و مقررات بازار ایده منتخب
۵- برآورد کلی و نسبی در خصوص حجم بازار و پیش بینی میزان کشش افزایش بازار
۶- اطلاعات و آماربه طور کلی در خصوص رقبا در بازار
۷- بررسی و کلی بازار هدف و مشتریان ایده منتخب و تعیین حجم نسبی
۸- جمع آوری ،بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار در دسترس بازارهای بین المللی ایده منتخب
۹- شناسایی،معرفی و بررسی انواع فرصتهای پنهان سود آوری هر ایده در بازار بالقوه و فعلی توسط تغییرات در محصول و یا خدمات حاصل از اجرایی پروژه
۱۰- بررسی و برآورد هزینه های ورود به بازار
۱۱- تحلیل و بررسی مزیت های رقابتی

مطلعات فنی(Technical Studies) :

۱- شفاف سازی و انتخاب نوع تکنولوژی مورد استفاده از دیدگاه سرمایه گذار
۲- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل های موجود مهارتی ، تخصصی، اولین گام سرمایه گذاری تکنولوژی ها و… سرمایه گذار در حال حاضر
۳- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی فنی و زیرساخت های تکنولوژی مورد نیاز برای اجرای ایده منتخب
۴- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی توان مهارتی و تخصصی مورد نیاز برای اجرای ایده منتخب
۵- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل های نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای ایده منتخب
۶- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل ها و فرصت های حمایتی دولت و نهادهای مربوطه در حوزه فعالیت ایده منتخب و مزایای اجرای پروژه
۷- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص محدودیت ها ، شرایط و قوانین موجود برای اجرا و بهره برداری ایده اولین گام سرمایه گذاری منتخب
۸- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل های مناطق مختلف براساس جغرافیا و شرایط اقلیمی و ویژگی های منحصر به منطقه

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

دکتر فمی : باید در سیاست گذاری، قانونگذاری و سرمایه گذاری در زمینه فناوریIOT، نگاه راهبردی داشت/ ارزش فناوری IOT در دهه آینده بیش از ۱۹ تریلیون دلار خواهد بود / ۹ گام مهم در توسعه صنعت IOT در ایران

روابط عمومی دانشگاه تهران: در سال‌های اخیر پیشرفت‌ها در زمینه فناوری اطلاعات باعث سرعت بخشیدن به توسعه جهان مجازی شده است. در این میان اینترنت اشیا یا IOT (Internet of Things) روز به روز در حال پیشرفت است و نقش آن هر لحظه در زندگی ما پررنگ‌تر می‌شود. امروزه اکثر گره‌های پایانی در زنجیره ارتباطی مبتنی بر اینترنت را افرادی تشکیل می‌دهند که از وسایل هوشمند استفاده می‌کنند، اما طولی نمی‌کشد که این تعادل برهم خورده و تعداد اشیاء متصل به اینترنت بر تعداد افراد متصل به اینترنت پیشی می‌گیرد.


با توجه به اهمیت این موضوع، مینا راستی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران با دکتر حسین شعبانعلی فمی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران به گفت‌و‌گو نشسته است که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

دکتر حسین شعبانعلی فمی با اشاره کوتاه به تاریخچه این مفهوم، درخصوص تعاریف متعدد IOT یا اینترنت اشیا گفت: واژه IOT اولین بار توسط کارشناس نوآور بریتانیایی «کوین اشتون » در یک جلسه سخنرانی که در ارتباط با کاربردهای RFID در مدیریت زنجیره در سال ۱۹۹۹ ارائه کرد، به کار گرفته شد. به زبان ساده اینترنت اشیا آن دسته از فناوری‌هایی است که از اشیاء فیزیکی که قابلیت ارتباطی داشته یا با قابلیت ارتباطی تجهیز شده‌اند، استفاده می‌کند تا داده‌های هوشمند را بین دستگاه‌ها و سامانه‌های مبتنی بر اینترنت مبادله کند. به عبارت دیگر اینترنت اشیا گسترده‌تر از فناوری اینترنت است.
فمی تصریح کرد: اینترنت اشیا مجموعه‌ای از سیستم‌های محاسباتی، ماشین‌های مکانیکی دیجیتال و اشیا است که هر کدام شناساگر یکتایی را دریافت کرده و توانایی انتقال داده را در درون شبکه دارند و بدون تعامل انسان با انسان یا انسان با کامپیوتر می‌توانند داده‌ها را مبادله کنند. به عبارت ساده‌تر، اینترنت اشیا، اینترنت بین اشیاء مختلف است و اشیا از طریق اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. همچنین IOT به مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و تجهیزات متصل به هم اطلاق می‌شود که به جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل و مبادله اطلاعات می‌پردازند. بنابراین اینترنت اشیا مجموعه‌ای از فناوری‌های توانمندساز (Enabling Technologies) است که زیرساخت‌های اولیه‌ای را فراهم می‌کنند تا بسیاری از تجهیزات و دستگاه‌ها بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به تبادل داده و اطلاعات بپردازند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران با اشاره به مزایای اینترنت اشیا یادآور شد: اینترنت اشیا کمک می‌کند تا ارتباط بین وسایل، دستگاه‌ها و تجهیزات به راحتی برقرار شود. به همین منظور باید کاربری IOT را در سه بُعد از تجهیزات و وسایل بدانیم. ۱) آن‌هایی که قابلیت گردآوری و ارسال اطلاعات را برعهده دارند (مانند حسگرها)؛ ۲) دستگاه‌ها و تجهیزاتی که قابلیت دریافت، پردازش اطلاعات و دستوردادن به عملگرها را برعهده دارند؛ و ۳) آن‌هایی که هر دو قابلیت ذکر شده را همزمان برعهده دارند.
بنابراین یک نکته مهم در حوزه IOT، ارتباطات بوده و هدف این است که بتوان ارتباط بین دستگاه‌ها و تجهیزات مختلف را فراهم کرد. در یک تعریف مشخص، IOT را ارتباطات ماشین به ماشین عنوان می‌کنند که می‌تواند به ایجاد سامانه‌های هوشمند کمک کرده و باعث افزایش شفافیت و عملکرد سرویس‌ها و خدمات شود. به طور کلی اینترنت اشیا قدرت برون‌رفت از چالش‌های اساسی را در اختیار افراد قرار می‌دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اینترنت اشیا را یک فناوری توانمندساز و عامل تحول دیجیتال عنوان کرد و افزود: این فناوری در سال‌های گذشته شیوه زندگی و کار انسان را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی از IOT به عنوان عامل توانمندساز استفاده می‌کنند که منجر به تحول دیجیتال شده و کمک می‌کند تا سازمان‌ها و شرکت‌ها بتوانند فرایندهای خود را بهینه کرده و مدل‌های جدید کسب و کار را خلق و معرفی کنند. البته این مدل‌ها عمدتاً بر بستر داده‌ها فعالیت کرده و زمینه‌ساز تحول دیجیتال در سازمان‌ها شده‌اند.، خدمات بسیاری را به انسان‌ها ارائه کرده و شکل و سبک زندگی انسان را در ابعاد شخصی و حرفه‌ای تغییر داده‌اند.
وی کارآیی این فناوری را تابعی از وضعیت آن در سازمان و آینده‌ای که می‌تواند برای خود ترسیم کند، دانست و گفت: به همین منظور این فناوری بین دو جهان فیزیکی و دیجیتال پیوند عمیق برقرار کرده است. منظور از جهان فیزیکی دستگاه‌ها، تجهیزات و وسایل بوده و جهان دیجیتال هم فضای اینترنت است که وسایل مذکور در این بستر با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
فمی در خصوص وضعیت گسترش اینترنت اشیا در سطح بین‌المللی یادآور شد: این فناوری در سال‌های اخیر منجر به تحولات بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی شده و بسیاری از عرصه‌های توسعه اقتصادی و نوآوری را تحت تأثیر قرار داده است. برآوردی در سال ۲۰۱۷ توسط مؤسسه سیسکو (Cisco) انجام شده که معتقد است تا سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰ میلیارد دستگاه و وسیله به اینترنت متصل شده و ارزش سرمایه‌گذاری بر روی این صنعت و فناوری در دهه آینده از نظر ارزشی به حدود ۱۹ تریلیون دلار خواهد رسید. دولت مرکزی آمریکا در سال اولین گام سرمایه گذاری ۲۰۱۵ حدود ۸.۸ میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌های IOT هزینه کرده است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند حجم عظیمی از تقاضا را برای آموزش، توسعۀ مهارت و جذب متخصصان این رشته فراهم کند.
مشاور رئیس پارک فناوری اطلاعات و اطلاعات (فاوا) برای استفاده مناسب و موفقیت‌آمیز از اینترنت اشیا به خصوص در حوزه‌های کسب و اولین گام سرمایه گذاری کار، ۹ گام اساسی را مطرح کرد و گفت: اولین گام شناخت چالش‌های کسب و کار است. به همین منظور باید ۵ تا ۱۰ چالش اصلی شرکت، واحد و یا سازمان تولیدی که هزینه و مشکل ایجاد کرده یا بر کارایی خدمات به مشتریان تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد. در گام دوم باید نرخ بازده سرمایه‌گذاری بالقوه محاسبه شود. به همین منظور داده‌هایی را جمع‌آوری کرده و مشخص کرد که میزان بازگشت سرمایه در یک دورۀ مشخص چگونه است.
وی ادامه داد: در گام سوم باید تلاش کرد تا رونمایی محدود به عنوان اثبات ایده انجام شود. در این بخش مشخص می‌شود که آیا داده‌ها همان مواردی هستند که پیش بینی شده و آیا پایلوت‌های اجرا شده قابلیت اثبات مناسب بودن را دارند. در گام چهارم و پس از آن که برای حل مشکلات ایده‌هایی مطرح شد، تهیه طرح نهاد همکاری با شریک بخش IOT مطرح می‌شود. در این مرحله متخصص یا شرکت خبره در این حوزه شناسایی شده و قراردادی منعقد می‌شود تا مبتنی بر نیازهای موجود، راهکارهای IOT طراحی شود.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران گام پنجم را حصول اطمینان از عملیاتی شدن داده‌ها عنوان کرد و افزود: در این مرحله باید اطمینان حاصل شود که داده‌های مورد نظر قابلیت پیاده‌سازی دارند. اگر سیستم نتواند با داده‌های مورد نظر کار کند، بنابراین نمی‌توان فناوری IOT را به کار گرفت. به عبارت دیگر باید قابلیت سازگاری IOT با صنعت یا کسب و کار مدنظر مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند در آن سیستم تلفیق شود.
فمی گام ششم را «مدیریت تغییر» ذکر کرد و گفت: هنگام استفاده از IOT ممکن است برخی از فرایندهای کاری تغییر کرده و یا نیاز به اصلاح داشته باشد. به همین منظور باید توانایی مدیریت تغییر شرایط وجود داشته باشد. در گام هفتم نیز انجام واکاوی و تحلیل دقیق برای حصول اطمینان از کارکرد مناسب اینترنت اشیا مطرح می‌شود. گام هشتم بررسی و محاسبه منافعی است که از این سرمایه‌گذاری برای شرکت ایجاد شده تا ثابت شود هزینه صرف شده در IOT توجیه پذیر است. در گام نهم نیز استفاده بهینه از نیروی انسانی مطرح می‌شود تا بتوانند با IOT در سازمان به خوبی و به طور کامل آشنا شوند و از آن طریق کمک کنند تا این تکنولوژی به خوبی در کسب و کارها تلفیق شود و بتواند کارآیی بهتری را از خود نشان دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به سوال «چگونگی تحلیل سرمایه‌گذاری بر روی اینترنت اشیا» یادآور شد: زمانی که بخواهیم اینترنت اشیا را وارد یک صنعت یا مجموعه تولیدی و خدماتی کنیم، جنبه سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند. به عبارت دیگر با انجام سرمایه‌گذاری و صرف هزینه برای اینترنت اشیا، باید خروجی‌های ملموسی دریافت شود. زمانی که کسب و کاری وجود داشته باشد، انتظار می‌رود تا در انتهای فرایند، درآمدها افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد. در خصوص کسب و کارها نرخ بازگشتِ سرمایه‌گذاری بر روی این فناوری محاسبه می‌شود.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، آن بخشی از هزینه که صرف اینترنت اشیا شده را به عنوان سرمایه‌گذاری جدید تلقی کرده و با انجام برخی محاسبات، بررسی می‌شود که منافعِ سرمایه‌گذاریِ انجام شده در طول چه مدت زمانی بازمی‌گردد و در مقایسه با منابع مالی و پولی تخصیص داده شده، چه منافع یا ضررهایی دریافت خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران با اشاره به شاخص بازدهی سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری (ROI یا Return on Investment) تأکید کرد: این شاخص به این موضوع اشاره دارد که نسبت منافع حاصله به هزینۀ صرف شده در یک دوره سرمایه‌گذاری چگونه است. به عنوان مثال اگر دوره مورد نظر ۱۰ ساله باشد، باید بدانیم که در طول ۱۰ سال چه هزینه‌ای صرف اینترنت شده و در مقابل نیز چه منافعی دریافت شده است که طبیعتاً اگر منافع بیشتر از هزینه باشد، آن سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر خواهد بود. نکته مهم این است که راهکارهای مبتنی بر IOT یا IOT Solutions باید تأثیرات ملموسی بر فرایندها و راهبردهای کسب و کار در زندگی مردم، فرهنگ و سازمان‌ها داشته باشند که تأثیر ملموس ممکن است در قالب مطلوبیت زندگی یا هدف اقتصادی و رفاهی سنجیده شود.
فمی تصریح کرد: در هر صورت اگر تمرکز بر کاربردهای اینترنت اشیا در حوزه‌های مختلف کسب و کار باشد، زمانی که IOT وارد یک مجموعه‌ای می‌شود، باید آن را به عنوان یک نهاد جدید تلقی کرده و با تحلیل سود و زیان آن، ارزشمند بودن سرمایه‌گذاری را بررسی کنیم. ممکن است سیستمی را به IOT مجهز کنیم اما از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. به عنوان مثال اگر گلخانه‌های کم هزینه یا Low Cost را به اینترنت اشیا مجهز کنیم، توجیه‌پذیر نیست اما اگر اینترنت اشیا در گلخانه‌های مدرن و برای تولید محصولاتی که ارزش بسیار بالایی در بازار دارند، استفاده شود، قابل توجیه است. بنابراین از دید سرمایه‌گذاری باید به این مسائل توجه شود.
مشاور رئیس پارک فناوری اطلاعات و اطلاعات (فاوا) درخصوص به‌کارگیری اینترنت اشیا در ایران گفت: بسیاری از الزامات توسعه اینترنت اشیا در ایران وجود دارد. به عنوان مثال در سال‌های گذشته متخصصان بسیاری (متخصصان کامپیوتر، اینترنت، هوشمندسازی و هوش مصنوعی) در حوزه‌های مرتبط با IOT تربیت شده‌اند. به لحاظ رشد شرکت‌ها نیز استارتاپ‌هایی در کشور شکل گرفته که مبتنی بر IOT فعالیت کرده و این شرکت‌ها رو به گسترش هستند. البته زیرساخت‌های بسیار خوبی نیز در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است؛ چراکه بسیاری از زیرساخت‌های مورد نیاز در IOT، همان زیرساخت‌های اینترنت است.
وی افزود: البته باید الزامات دیگری مانند حوزه‌های سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اقتصادی و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود و نگاه راهبردی نیز به آن وجود داشته باشد. همچنین باید حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش افزایش یابد. دولت می‌تواند از طریق وضع برخی قوانین و حمایت‌ها، سرمایه را از بخش خصوصی جذب و آن‌ها را به سرمایه‌گذاری تشویق کند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تصریح کرد: گمان می‌کنم هزینه‌ای که باید در مجموع صرف این صنعت شود، در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر کم خواهد بود. به همین منظور باید وزارتخانه‌های گوناگون، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به این حوزه ورود کرده و در بستر قوانین و مقررات، برای به‌کارگیری IOT و حل مسائلی که مرتبط با اهداف، مأمویت و رسالت آن وزارتخانه است، چاره‌ای بیندیشند. پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد نیز باید مسیر اعتبارات خاصی را برای شرکت‌ها و استارتاپ‌های حوزه IOT ایجاد کنند تا شاهد گسترش این فناوری در کشور باشیم.
فمی یادآور شد: البته ممکن است در بخش‌های تأمین زیرساخت‌های فنی، سرمایه‌گذاری، مشارکت بخش خصوصی، مالکیت داده‌ها و مسائل حقوقی و قانونی با چالش‌هایی مواجه شویم . به همین منظور نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی باید با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و بازار کالاهای هوشمند از غیرهوشمند تفکیک شود تا زمینه بهتری برای گسترش IOT در بخش‌های مختلف کشور صورت بگیرد. البته افزایش سطح اطلاعات و آگاهی صاحبان کسب و کار نیز بسیار مهم است. به همین منظور هرچند حجم سرمایه‌گذاری این صنعت در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته کم است اما در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه وضعیت و ظرفیت‌های مناسبی دارد که باید از طریق سرمایه‌گذاری فعال شوند.
مشاور رئیس پارک فناوری اطلاعات و اطلاعات (فاوا) با تأکید بر قرارگیری این حوزه در اسناد برنامۀ توسعه کشور عنوان کرد: البته در بخش آموزش، هوشمندسازی شهرها، مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل، هوشمندسازی کنتورهای گاز، آب، پارکینگ‌های هوشمند و… اقداماتی صورت گرفته اما لازم است تا بکارگیری و توسعه این فناوری به عنوان محور راهبردی، در اسناد برنامه توسعه کشور قرار بگیرد.
وی درخصوص کاربرد اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی یادآور شد: اینترنت اشیا در بخش کشاورزی می‌تواند منجر به افزایش راندمان تولید اولین گام سرمایه گذاری شده و تاب‌آوری سیستم‌ها و محصولات را افزایش دهد. در شرایط تغییر اقلیمی که بسیاری از سیستم‌های کشاورزی آسیب پذیر هستند، برای کنترل و جلوگیری از آسیب پذیری محصولات و کل نظام بهره برداری می‌توان از فناوری‌های IOT استفاده کرد و میزان تاب‌آوری را در این سیستم‌ها نسبت به تغییرات اقلیمی افزایش داد. به کمک اینترنت اشیا می‌توان به صورت همزمان، عوامل و پارامترهای اقلیمی، زراعی، فنی و فیزیکی را کنترل کرد. همچنین می‌توان اتوماسیون را در بخش کشاورزی افزایش داد تا شفافیت و نظارت بر فعالیت‌های تولیدی افزایش پیدا کند که این امر، منجر به پایداری اجتماعی نیز خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران با اشاره به دو دیدگاه موجود در حوزه اینترنت اشیا گفت: اینترنت اشیا می‌تواند از دو دیدگاه مورد توجه قرار بگیرد. گاهی IOT به عنوان سناریوی راهبرد حل مسئله مطرح می‌شود. به عبارت دیگر مسئله‌ای در صنعت یا کسب و کار ایجاد شده که راهکاری برای برون رفت از آن مسئله وجود ندارد. در این شرایط اینترنت اشیا به صورت یک راهکار فنی یا Technical Solution وارد شده و مشکل کسب و کار را حل می‌کند. گاهی IOT به عنوان سناریوی ایجاد و توسعه فرصت کسب و کار مطرح می‌شود که در این شرایط، IOT به عنوان یک فرصت کسب و کار دیده شده و می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در آن حوزه کسب و کار از طریق معرفی محصولات یا خدمات جدید یا ایجاد بازار نو و بهبود کیفیت فرایندها ایجاد کند.
فمی تصریح کرد: در بخش کشاورزی هر دو مورد وجود دارد. برآورد شده که ارزش بازاری گلخانه‌های هوشمند تا سال ۲۰۲۴ به حدود یک میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین برآورد شده که در آینده نزدیک، کشاورزی هوشمند حدوداً ۶ درصد از کل پروژه‌هایی که در تمامی ابعاد زندگی انسان مطرح می‌شود را به خود اختصاص خواهد داد. علاوه بر آن، در مدت ۴ سال آینده تعداد حسگرهای نصب شده در محیط‌های کشاورزی به ۶۰۰ میلیون واحد رسیده و پیش‌بینی شده که IOT و فناوری هوشمند سازی تا سال ۲۰۵۰ به عنوان یک فناوری برتر، می‌تواند میزان غذا را تا حدود ۷۰ درصد افزایش دهد. همچنین برآورد شده که تا سال ۲۰۲۲ بازار IOT در گلخانه‌ها از ۶۸۰ میلیون دلارِ سال ۲۰۱۶ به ۱.۳ میلیارد دلارِ سال ۲۰۲۲ خواهد رسید که تمامی این موارد، گوشه‌ای از کاربردهای IOT در بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: لازم به یادآوری است که هنگام شکل‌گیری یک صنعت در کشور، همه ابعاد آن باید با یکدیگر رشد کنند. اگر تمایل یا حجم سرمایه‌گذاری در دولت برای این صنعت پایین باشد، مشکلاتی ایجاد می‌شود. به همین منظور باید علاوه بر تشویق کنشگران سطح پایین، کنشگران سطح بالا (دولت، دستگاه‌های اجرایی و…) را برای ورود به صنعت IOT تشویق می‌کرد.
فمی در پایان، افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات، صرفه‌جویی در زمان، صرفه‌جویی در نیروی انسانی، اتوماسیون و کنترل، مانیتورینگ و پایش، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش درآمدها، افزایش قدرت سرمایه‌گذاری، بهبود کیفیت و استاندارد زندگی مردم و ورود کیفیت و استاندارد به فعالیت‌های حرفه‌ای را از دیگر مزایای اینترنت اشیا و نقض حریم خصوصی افراد، ورود هکرها، پیچیدگی کار و کاهش فرصت‌های شغلی برای نیروی انسانی کم‌سواد را از معایب اینترنت اشیا عنوان کرد.

آموزش بورس – کد بورسی چیست؟

سرمایه‌گذاری در هر بازاری بدون داشتن دانش مختص آن بازار کار اشتباهی است. بازار بورس هم شرایط خاص خود را دارد و بدون داشتن دانش بورسی نمیتوان انتظار دریافت سود در بلند مدت را از این بازار داشت. اولین گام بعد از دیدن آموزش‌های لازم، برای اینکه مستقیماً در بورس سرمایه‌گذاری کنید دریافت کدبورسی است. کد بورسی یک شناسه اختصاصی است که به وسیله آن میتوانید بدون حضور در کارگزاری اقدام به خرید و فروش سهام کنید.

آیا کد بورسی واقعا لازم است؟

بله، وجود کد بورسی یکی از الزامات برای سرمایه گذاری در بورس و خرید اوراق بهادار از بازار سرمایه است. شاید شما تصور کنید چون خرید و فروش اوراق بهادار بصورت آنلاین انجام می‌شود و کارگزار دخالت مستقیمی در آن ندارد، اولین گام سرمایه گذاری نیازی نیز به کد بورسی نیست ولی در هر حال این کارگزار است که واسطه بین شما و بازار سرمایه است و داشتن یک کد بورسی به منزله داشتن یک حساب معاملاتی نزد کارگزار نیز هست. این قوانین صرفا مخصوص ایران نیست، در کشورهای خارجی نیز افراد برای خرید و فروش اوراق بهادار باید به کارگزاران مراجعه کنند. با اینترنتی شدن بسیاری از کارها، امکان درخواست صدور کدبورسی بصورت اینترنتی نیز وجود دارد.

مسئول صدور کد بورسی کیست؟

کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار تهران، مسئول صدور کد بورسی و ارائه خدمات خرید و فروش سهام و اوراق بهادار هستند. فرایند افتتاح حساب و صدور کد بورسی در بیشتر کارگزاری‌ها فقط از طریق شعب کارگزاری در شهرهای مختلف انجام می‌شود.

مدارک لازم برای دریافت کد بورسی (اشخاص حقیقی)

اصل و تصویر شناسنامه از صفحه اول و صفحه توضیحات

اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی

شماره حساب بانکی و شماره شبای آن

تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی

آخرین مدرک تحصیلی (برای دسترسی به معاملات آنلاین دارا بودن حداقل دیپلم و 18 سال سن لازم است)
تکمیل فرم درخواست کد معاملات آنلاین

مدارک لازم برای دریافت کد بورسی (اشخاص حقوقی)

تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس

تصویر روزنامه رسمی

آگهی کلیه تغییرات

تصویر اساسنامه

کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره

تکمیل فرم تعهدنامه

تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی

نام کاربری و پسورد معاملات برخط یا آنلاین پس از اخذ کد بورسی با ایمیل و پیامک برای شما ارسال می‌شود. با اولین گام سرمایه گذاری این نام کاربری فرد مجاز به انجام معاملات به صورت مستقیم و آنلاین خواهد بود و نیاز به ثبت سفارش حضوری نخواهد داشت.

آیا با دریافت کد بورسی، حتما باید فوری یا تا زمان خاصی معامله‌ای انجام دهم؟

خیر، دریافت کد بورسی هیچ تعهدی برای شما ایجاد نمی‌کند و اجباری در انجام معامله نیست. حتی می‌توانید چندسال پس از دریافت کد بورسی هیچ معامله‌ای نداشته باشید. دریافت کدبورسی هیچ مسئولیتی برای شما ایجاد نمی‌کند.

گام های سرمایه گذاری در بورس

برای وارد شدن به یک بازار، باید اول به خوبی آن را بشناسیم. پس اولین قدم برای معامله در بورس، شناختن آن است. بورس در واقع یک بازار است که کالا یا اوراق شرکت‌ها در آن معامله می‌شود.

گام های سرمایه گذاری در بورس

گام های سرمایه گذاری در بورس

چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

اگر می خواهید نحوه سرمایه گذاری را یاد بگیرید، با یک استراتژی اثبات شده برای سرمایه گذاری در بورس شروع کنید. آنگاه متوجه خواهید شد که موفقیت طولانی مدت با یادگیری و مدیریت ریسک احتمالی شروع می شود. نوسانات اخیر سهام بورس و تغییر سریع در چشم انداز بازار، نمونه های روشنی از دلیل این امر بسیار مهم است (1). سرمایه گذاری در بورس یک راه عالی برای ثروتمند شدن است، اما واقعا چگونه شروع می کنید؟ برای یادگیری نحوه سرمایه گذاری، مراحل زیر را دنبال کنید (2) .

1.تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید در بورس سرمایه گذاری کنید(2)

روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد. به عنوان مثال شما می توانید خودتان سهام و صندوق‌های سهام را انتخاب نمایید یا ممکن است دوست داشته باشید که کسی این روند را برای شما مدیریت کند. پس از تعیین روش سرمایه گذاری می توانید یک حساب کاربری برای خود ایجاد نمایید.

2.یک حساب کاربری برای سرمایه گذاری خود باز کنید (2)

به طور کلی برای سرمایه گذاری در سهام نیاز به یک حساب کاربری دارید. برای آن هایی که کمک کمی می خواهند، افتتاح حساب توسط مشاور می تواند یک گزینه معقول باشد.

3.تفاوت بین سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بشناسید (2)

برای اکثر مردم، سرمایه گذاری در بورس به معنی انتخاب بین این دو نوع سرمایه گذاری است: 1- صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا صندوق‌های مبادله ارز 2- سهام انفرادی

4.بودجه ای را برای سرمایه گذاری سهام خود تعیین کنید (2)

سرمایه گذاران جدید معمولاً در این مرحله از فرآیند دو سوال اساسی دارند: 1- برای شروع سرمایه گذاری در بورس چه مقدار پول نیاز دارم؟ 2- چه مقدار پول باید در سهام سرمایه گذاری کنم؟

در این زمان میزان پولی که برای خرید سهام لازم دارید بستگی به این دارد که سهام آن چقدر گران است. چنانچه یک افق بلند مدت داشته باشید، می توانید بخش نسبتا زیادی از سبد سهام خود را به صندوق های سهام اختصاص دهید

5.سرمایه گذاری خود را شروع کنید (2)

نکاتی برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

همه به دنبال راهی سریع و آسان برای ثروتمند شدن و خوشبختی هستند. تکیه بر شانس یک استراتژی سرمایه گذاری است که فقط انسان‌های ناآگاه تصمیم می گیرند از آن پیروی کنند (3). اکثر ما در راه تلاش برای رسیدن به موفقیت، از ابزارهای قدرتمندی که در اختیار داریم غافل هستیم، این ابزارها زمان و علاقه هستند (3) .

اهداف بلند مدت تنظیم کنید (3)
تحمل ریسک خود را بالا ببرید (3)
سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید (3)

مزایای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

سهام دارای بیشترین بازده بلند مدت نسبت به بقیه گروه های سرمایه گذاری در بورس است. قرار دادن پول در بورس اوراق بهادار ممکن است در ابتدا برای شما مرعوب کننده باشد، به خصوص اگر تازه وارد سرمایه گذاری شده باشید. با این حال، سهام نسبت به سایر سرمایه گذاری‌ها دارای مزایای زیادی است (4). سهام، دارایی مخاطره آمیزی است.

این بدان معناست که آن ها بازده تضمینی ندارند و بعضی وقت ها ممکن است که پول خود را از دست بدهید (4). با این حال، روند بلند مدت سهام بورس غیرقابل انکار است. طبق اعلام بانک مرکزی فدرال رزرو، اولین گام سرمایه گذاری بورس سهام طی 50 سال گذشته به طور متوسط بیش از 10 درصد در سال رشد کرده است و در همین مدت، اوراق قرضه دولتی فقط 5 درصد در سال رشد داشته است. اگر بتوانید نوسانات بازار را معطوف کنید، بالاترین بازده پول خود را با بازار سهام مشاهده خواهید کرد(4).

از طرف دیگر بازار سهام، مانند یک حراجی بزرگ است. هر روز سرمایه گذاران در حال خرید و فروش سهام خود هستند. این موضوع سهام را به یک سرمایه گذاری نقدینگی تبدیل می کند و هنگامی که می خواهید از آن پول بگیرید، پیدا کردن یک خریدار بسیار سریع و آسان است(4).

سهام همچنین مالیات بر سود شما را به تأخیر می اندازد. اگر سهام خریداری می کنید و ارزش آن بالا می‌رود، نیازی به بازپرداخت سود نیست. علاوه بر این، اگر در خرید سهام دیگر پولی را از دست دادید، می توانید از ضرر برای کاهش مالیات سایر سود سهام خود استفاده کنید(4).

بازار سهام از نزدیک توسط کل جهان مشاهده می شود. اگر شرکتی بخواهد سهام خود را بصورت عمومی بفروشد، باید صورت های مالی خود را منتشر کند تا نشان دهد شرکت چگونه اداره می شود. علاوه بر این، گزارشگران مالی روز و شب از سهام خبر می دهند(4). این موارد تحقیق در مورد سرمایه گذاری های سهام شما را آسان می کند.

روسیه برای مقابله با تحریم‌های غرب چه برنامه‌ای دارد؟

رویل

روسیه از سال‌های پیش خود را آماده چنین روزهایی کرده بود. در سال ۲۰۱۴ میلادی، زمانی که نیروهای روسیه وارد کریمه شدند تا بخشی از اوکراین را ضمیمه خود کنند، زنگ اولین تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به صدا درآمد که درس بزرگی برای مسکو محسوب می‌شد.

از آن به بعد، روسیه از وابستگی به دلار فاصله گرفت و کرملین تلاش کرده تا اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌های احتمالی مقاوم کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه باور دارد که کشورش مدت طولانی‌تری از آنچه کشورهای غربی تصور می‌کنند، می‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند.

ذخایر بانک مرکزی

بنابر اعلام بانک مرکزی روسیه، ارزش ذخایر مالی دولت این کشور - در قالب ارز و طلا تا ماه ژانویه (۲۰۲۲) - بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بوده است؛ که رکورد تاریخی در این زمینه محسوب می‌شود.

این رقم روسیه را به عنوان دارنده چهارمین ذخایر بزرگ مالی دنیا معرفی کرده است که برای زمان قابل توجهی به منظور جلوگیری از افت ارزش پول ملی این کشور (روبل) می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در حقیقت هم اکنون فقط ۱۶٪ ذخایر ارزی روسیه به دلار است. پنج سال سال پیش میزان ذخایر دلاری روسیه ۴۰٪ بود.

تمامی اینها برنامه روسیه برای مقابله هر چه بیشتر با تحریم‌های احتمالی به رهبری آمریکا بوده است.

قلعه روسیه

تغییر ساختاری در اقتصاد روسیه فقط به موارد اخیر محدود نیست و طیف بزرگتری را در برمی‌گیرد.

در طول زمان، این کشور وابستگی خود به وام‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده و تلاش کرده فرصت‌های جدید تجاری به دور از بازارهای غرب برای خود بیابد.

چین بخش بزرگی از این استراتژی جدید است.

دولت روسیه همچنین در اقدامی احتیاطی قدم‌های اولیه برای ایجاد سیستم بومی پرداخت‌های بین‌المللی را برداشته تا در صورت قطع شدن دسترسی به سیستم سوئیفت دست و پا بسته نباشد.

این کشور همچنین حجم بودجه دولت را کاهش داده و ثبات را جایگزین رشد اقتصادی کرده است؛ به این معنی که طی ده سال گذشته نرخ رشد اقتصادی این کشور بطور متوسط کمتر از یک درصد بوده ولی وابستگی خارجی کاهش یافته است.

رهبران کشورهای اروپایی می‌گویند تحریم‌های اعلام شده طی روزهای اخیر اولین گام از اقدامات تحریمی است

منافع استراتژیک

تحریم بانک‌های مهم روسیه به‌ویژه بانک‌های دولتی در این کشور، بازی خطرناکی برای روسیه محسوب می‌شود.

اما ولادیمیر پوتین احتمالا این‌گونه محاسبه کرده که منافع استراتژیک آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا با هم متفاوت است.

به روشنی تحریم صنایع نفت و گاز روسیه برای بعضی کشورها ساده‌تر از دیگران است. اتحادیه اروپا ۴۰٪ گاز خود را از طریق روسیه تامین می‌کند که این رقم برای بریتانیا سه درصد است.

تصمیم اخیر آلمان در تعلیق پروژه خط لوله نورداستریم ممکن است به روسیه آسیب برساند. اما از سوی دیگر قیمت انرژی در غرب اروپا افزایش خواهد یافت.

هدف قراردادن افراد بانفوذ

حال سئوال این است: آیا تحریم افراد ثروتمند و تاثیرگذار برد بیشتری از تحریم کل اقتصاد روسیه دارد؟

به دلایل روشن، ولادیمیر پوتین پول و دارایی‌هایی در خارج از کشورش به نام خود ندارد، اما شبکه‌ای از حامیان ثروتمند او، این کار را برای او انجام می‌دهند.

لندن در این میان مورد توجه بسیاری از آنهاست.

دولت بریتانیا گفته تحریم‌ها، اشخاص حقیقی خاصی را هدف قرار می‌دهد. گروه "شفافیت بین‌الملل" که در زمینه مبارزه با فساد فعالیت دارد می‌گوید بیش از دو میلیارد دلار منابع مالی روسیه فقط صرف خرید مسکن در بریتانیا شده است.

رهبران کشورهای اروپایی می‌گویند تحریم‌های اعلام شده طی روزهای اخیر اولین گام از اقدامات تحریمی است. این فشارها ممکن است به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

هیچ شکی نیست که تحریم‌ها تاثیر خود را برجای خواهد گذاشت اما تا به حال اقتصاد بزرگی مانند روسیه هدف چنین تحریم‌های گسترده‌ای قرار نگرفته‌ است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.