شاخص یا نمودار چیست؟


 • BTC بالاترین عدد یکسال گذشته NUPL BTC 0.748 است. در نتیجه بازار در این رشد، نتوانست به بالای 0.75 برسد که این اتفاق در تمام بازارهای صعودی قبلی رخ داده بود. عملکرد 2021 بسیار جالب است زیرا NUPL قبل از اینکه دوباره بالا بیاید و سبز شود، به زیر 0.5 (زرد) سقوط کرد. این اتفاق شبیه به بازار صعودی سال 2013 است که با کاهش شدیدی همراه شد. از نظر تاریخی، تثبیت افت زیر 0.5 می تواند پایان بازار صعودی باشد.

 • ETH بالاترین عدد یکسال NUPL ETH 0.77 است. برخلاف BTC، این شاخص قبلاً از سطح 0.75 عبور کرده است. در سال 2017 حدود یک سال پس از شکست آستانه 0.50 NUPL، روند صعودی EHT به طول انجامید. با این حال، در همان سال کاهش NUPL به زیر 0.50 پایان بازار صعودی را نشان داد.
  از نظر تاریخی اگر این شاخص در آینده نزدیک به زیر 0.50 کاهش یابد، این امکان وجود دارد که چرخه صعودی ETH به پایان رسد.

شاخص یا نمودار چیست؟

مترادف شاخص: شاخصه، علامت، نما، نماینده، مشخص، معلوم، برجسته، ممتاز، مهم، پایه، ماخذ، میله، نصیبه
برابر پارسی: برجسته، روشن نمودار، شناسه، نمودار

فارسی به انگلیسی

barometer , distinctive , indicative , index , parameter , standard , gnomon , pre-eminent , preeminent , sun-dial , indicator

مترادف ها

لغت نامه دهخدا

شاخص. [ خ ِ ] ( ع ص ، اِ ) بلند برآمده از هر چیزی. مرتفع. ( اقرب الموارد ). || تیر که ازبالای نشان درگذرد. سهم شاخص. ( منتهی الارب ). تیر که ازروی نشانه بشود. ( مهذب الاسماء ). تیر که از آماج گذشته باشد. || چشمی که وا گشوده نهاده باشد. ( مقدمه لغت میر سید شریف جرجانی ص 3 ). چشم مانده که مژگان نزند. ( ناظم الاطباء ). یقال شخص بصره فهو شاخص اذا فتح عینیه و جعل لایطرف. ( تاج العروس ). مردم چشم بازمانده و حیران. ( آنندراج ) ( غیاث ) :
ای دیده عقل در تو شاخص
واوهام ز رتبت تو حیران.

|| بمعنی تنوی یعنی آنکه چشمش بطرف بالا ثابت ماند. ( ناظم الاطباء ). آن بیمار که به شخوص مبتلا باشد. || بمعنی مهتر و رئیس و کسی که در میان جماعتی مسموع القول و ممتاز بود. ( ناظم الاطباء ). شخیص . || نمودار. نماینده. مأخذ و پایه. ( فرهنگ فارسی معین ) : شاخص هزینه زندگی. || مرولة. ساعت آفتابی . صفحه ای دارای تقسیمات مربوط به ساعات مختلف شبانه روز که سایه میله ای متوالیاً روی آنها می افتد. شاخص در مصر قدیم و در نزد قوم کلده و عبریان شناخته بود. میله و صفحه ای که بر جایی استوار کنند معلوم کردن اوقات و بالخاصه اوقات نماز را. رجوع به ساعت آفتابی شود. || بیرق مساحی. نصیبه. هج. هچ. میله فلزی یا چوب مدرجی که در نقشه برداری بکارمیبرند و برای گرفتن جهت ، تراز را بسمت آن متوجه میسازند. علامت ثابتی که جهت یاب مساحی را برای گرفتن جهت بسمت آن متوجه میسازند . || دستگاهی که در رودها نصب کنند برای تعیین مقدار آب در طی سال و فصول مختلف. || فرسنگسار؛ راهنمای جاده.

فرهنگ فارسی

۱ - ( اسم ) بر آمده مرتفع . ۲ - تیر که از بالای نشان درگذرد : سهم شاخص . ۳ - چشمی که وا گشاده باشد و مژگان نزند . ۴ - نشانه ای که در آفتاب برای تعیین وقت ( مخصوصا ظهر ) نصب کنند و آن صفحه ایست دارای تقسیمات مربوط به ساعات مختلف شبانه روز که سایه میله ای متوالیا بروی آن ها می افتد ساعت آفتابی . ۵ - میله فلزی یا چوبی که در نقشه برداری به کار برند و برای تعیین جهت تراز را به سمت آن متوجه سازند بیرق مساحی نصیبه . ۶ - دستگاهی که رودها نصب کنند برای تعیین مقدار آب در طی سال و فصول مختلف . ۷ - آن که در جامعه ممتاز و منتخب باشد مهتر رئیس . ۸ - نمودار نماینده ماخذ پایه : شاخص هزینه زندگی . ۹ - راهنمای جاده .

فرهنگ معین

(خِ ) [ ع . ] ۱ - (اِفا. ) برآمده ، مرتفع . ۲ - برجسته ، ممتاز. ۳ - (اِ. ) نمودار. ۴ - نمونه ، الگو، سرمشق . ۵ - عددی که میانگین ارزش مجموعه ای از اقلام مرتبط با یکدیگر را برحسب درصدی از همان میانگین در فاصلة زمانی دو تاریخ بیان کند.

فرهنگ عمید

۱. برآمده، مرتفع.
۲. چشمگیر، برجسته.
۳. (اسم ) [مجاز] پارامتر، آنچه مقدارش ماهیت چیزی را معین می کند.
۴. (اسم ) خط کش مدرجی که در نقشه برداری استفاده می شود.
۵. (اسم ) [مجاز] نمودار، نماینده.
۶. (اسم ) [مجاز] علامتی که در آفتاب برای تعیین و تشخیص وقت ظهر نصب می کنند، ساعت آفتابی.

فرهنگستان زبان و ادب

[نجوم] میله یا صفحه ای مثلثی که روی ساعت آفتابی معمولی نصب می شود
[ریاضی] عددی که نسبت یا وضعیت یک شی ء ریاضی را در مقایسه با شی ء ریاضی دیگر بیان کند
[پزشکی] نشانه یا علامت ویژه ای که مشخص کنندۀ شاخص یا نمودار چیست؟ یک بیماری باشد

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] چوب یا چیزی مانند آن که برای تعیین ظهر شرعی به صورت عمودی بر زمین نصب می کنند را شاخص می گویند. از آن در باب صلات نام برده اند.
از راههای شناخت ظهر شرعی نصب شاخص بر زمین است. با نصب شاخص پس از طلوع خورشید سایه آن به سمت مغرب خواهد بود. هر چه خورشید بالاتر رود، سایه شاخص کوتاه تر می گردد.با قرار گرفتن خورشید در وسط آسمان، در صورتی که عمودی بتابد، سایه از بین می رود؛ اما اگر مقداری متمایل بتابد، سایه ای کوتاه در ناحیه شمال یا جنوب باقی می ماند.با تمایل آفتاب به سمت مغرب،سایه زوال یافته شاخص در سمت مشرق پدید می آید و یا اگر چیزی از آن مانده بود، در سمت مشرق افزایش می یابد و هرچه خورشید به سمت مغرب می رود، سایه بلندتر می شود. این افزایش دوباره سایه شاخص پس از کاهش و یا پیدایش سایه پس از برطرف شدن، از راههای شناخت ظهر شرعی است.
وقت فضیلت نماز ظهر
به قول مشهور، وقت فضیلت نماز ظهر و نیز وقت نماز جمعه از اول زوال تا رسیدن سایه شاخص به اندازه آن است.
وقت فضیلت نماز عصر
وقت فضیلت نماز عصر از زمان رسیدن سایه شاخص به اندازه آن تا زمان دو برابر شدن سایه است
وقت نافله ظهر و عصر
.

[ویکی فقه] شاخص (فقه). چوب یا چیزى مانند آن که براى تعیین ظهر شرعی به صورت عمودى بر زمین نصب مى کنند را شاخص می گویند. از آن در باب صلات نام برده اند.
از راههاى شناخت ظهر شرعی نصب شاخص بر زمین است. با نصب شاخص پس از طلوع خورشید سایه آن به سمت مغرب خواهد بود. هر چه خورشید بالاتر رود، سایه شاخص کوتاه تر مى گردد.با قرار گرفتن خورشید در وسط آسمان، در صورتى که عمودى بتابد، سایه از بین مى رود؛ اما اگر مقدارى متمایل بتابد، سایه اى کوتاه در ناحیه شمال یا جنوب باقى مى ماند.با تمایل آفتاب به شاخص یا نمودار چیست؟ سمت مغرب،سایه زوال یافته شاخص در سمت مشرق پدید مى آید و یا اگر چیزى از آن مانده بود، در سمت مشرق افزایش مى یابد و هرچه خورشید به سمت مغرب مى رود، سایه بلندتر مى شود. این افزایش دوباره سایه شاخص پس از کاهش و یا پیدایش سایه پس از برطرف شدن، از راههاى شناخت ظهر شرعى است.
جواهر الکلام، ج۷، ص۹۷.
به قول مشهور، وقت فضیلت نماز ظهر
العروة الوثقی ، ج۲، ص۲۵۰-۲۵۱
وقت فضیلت نماز عصر از زمان رسیدن سایه شاخص به اندازه آن تا زمان دو برابر شدن سایه است
العروة الوثقی ، ج۲، ص۲۵۰-۲۵۱.
.

دانشنامه عمومی

شاخص ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص
شاخص بازار سهام
شاخص قیمت
شاخص (آمار)

شاخص فاندینگ ریت چیست و در ارز دیجیتال بیت کوین و صرافی بایننس به چه معناست؟

فاندینگ ریت به پرداخت‌های دوره‌ای بین تریدرها می‌گویند که به کمک آن‌ها می‌توان قیمت قراردادهای آتی دائمی را به قیمت شاخص نزدیک کرد. این شاخص در شاخص یا نمودار چیست؟ مورد بیت کوین مورد توجه بسیاری از تحلیلگران است که در صرافی های بزرگی مانند بایننس به ترید مشغول هستند. اینکه فاندینگ ریت چیست و مثبت و منفی آن به چه معنا است از موضوعاتی هستند که در ادامه در مجله ی صرافی ارز دیجیتال رمزینکس به آنها می پردازیم.

فاندینگ ریت چیست؟

شاخص فاندینگ ریت به مانند شاخص ترس و طمع در مواقع خاص بسیار مورد توجه قرار م گیرد. این شاخص به پرداخت‌های دوره‌ای بین تریدرها می‌گویند که به کمک آن‌ها می‌توان قیمت قراردادهای آتی دائمی را به قیمت شاخص نزدیک کرد. همه صرافی‌های ارزهای دیجیتال از نمودارهای فاندینگ ریت برای قراردادهای دائمی استفاده می‌کنند.

شاخص فاندینگ ریت شاخص یا نمودار چیست؟ به صورت دوره‌ای و معامله‌ای ارائه داده می‌شود و واحد استاندارد آن درصد است. فاندینگ ریت بیانگر احساسات معامله گران و تریدرها است که به سبب آن در چه موقعیت‌هایی روی معاملات دائمی شرط بندی می‌کنند.

فاندینگ ریت مثبت

فاندینگ ریت مثبت (Positive) بیانگر این است که بسیاری از معامله گران گاوی (bullish) گاوی هستند و معامله گرانی که در موقعیت‌های لانگ (long) قرار دارند به آن‌هایی که در موقعیت‌های شورت (short) قرار دارند بودجه یا مبالغ را پرداخت می‌کنند.

فاندینگ ریت منفی

در مقابل شاخص فاندینگ ریت منفی (Negative) نشان دهنده این است که اغلب تریدرها خرسی (bearish) هستند و تریدرهایی که در موقعیت‌های شورت قرار دارند به آن‌هایی که موقعیت لانگ دارند مبالغ را پرداخت می‌کنند.

در قراردادهای فیوچرز (آتی) عادی، هنگامی که تریدر یک قرارداد آتی یک ماهه یا سه ماهه را معامله می‌کند، پس از پایان این دوره دو طرف معامله تسویه حساب می‌کنند. در این قراردادها میزان نرخ پرداختی در لحظه‌ای که قرارداد منقضی می‌شود، تعیین می‌شود و در زمان تسویه حساب، هیچ کدام از طرفین، موقعیت باز نخواهند داشت.

اگر اطلاعات کمی در مورد فیوچرز دارید پس بد نیست نگاهی به مقاله «بایننس فیوچرز چیست؟ معاملات آتی در بایننس چگونه است؟» بیندازید.

می‌دانیم که معامله گران برای قراردادهای آتی خود از این شاخص استفاده می‌کنند. قراردادهای آتی دائمی بر خلاف قراردادهای سنتی، هرگز منقضی یا تسویه نمی‌شوند، به همین دلیل ممکن است قیمت آن‌ها با دارایی‌های اساسی که ارزش خود را از آن‌ها می‌گیرند، تفاوت قابل توجهی داشته باشد. برای جلوگیری از این امر، از شاخص فاندینگ ریت استفاده می‌شود تا قیمت قراردادها را با قیمت دارایی‌ها پیوند دهند.

نمودار فاندینگ ریت با در نظر گرفتن نرخ سود هر جفت ارز دیجیتال معامله و شاخص پریمیوم (Premium Index) محاسبه می‌شود. این محاسبه فاندینگ ریت مثبت و یا منفی را نشان خواهد داد.

به‌عنوان مثال، در برخی صرافی‌ها، پرداخت‌ها هر ۸ ساعت یک بار انجام می‌شوند و با توجه به فاندینگ ریت تعیین می‌شود که چه کسی باید مبلغ را پرداخت کند. این معامله باعث می‌شود که قیمت نهایی معامله تا حد امکان به قیمت مارک (Mark Price) نزدیک باشد.

برای درک بهتر نمودار فاندینگ ریت، تصور کنید که قیمت نهایی معامله برای یک محصول در پلتفرم، به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت مارک است. این به این معنا است که بیشتر معامله گران در موقعیت‌های لانگ قرار دارند. به این ترتیب به احتمال زیاد این معامله گران باید به آن‌هایی که موقعیت شورت دارند پرداخت کنند.

از آنجا که معامله گران از زمان پرداخت بودجه آگاه هستند، پس آن‌هایی که در این موقعیت‌ها قرار دارند تمایل کمتری به حفظ موقعیت خود دارند و در نهایت ممکن است آن را بفروشند. از این رو قیمت نهایی معامله به طور مداوم قیمت مارک را کاهش می‌دهد.

فاندینگ ریت چگونه محاسبه می شود؟

فاندینگ ریت شامل دو مؤلفه نرخ بهره و پرمیوم (premium) است.

در بایننس فیوچرز (Binance Futures)، نرخ بهره هر روز به طور میانگین ۰/۰۳ درصد است، به استثنای قراردادهایی مانند بایننس تتر (BNBUSDT)، لینک تتر (LINKUSDT) و لایت کوین تتر (LTCUSDT) که نرخ بهره آن‌ها صفر است. در مقابل پرمیوم با توجه به قیمت قرارداد دائمی و قیمت مارک متفاوت خواهد بود.

در دوره‌هایی که نوسان زیاد است، قیمت میان قرارداد دائمی و قیمت مارک ممکن است متفاوت باشد که در چنین مواردی نرخ پرمیوم با توجه به این دو کم یا زیاد می‌شود.

اگر تفاوت قیمت میان قرارداد دائمی و قیمت مارک خیلی زیاد باشد، نرخ پرمیوم نیز بالا خواهد بود و برعکس، نرخ پرمیوم پایین نشان‌دهنده این است که تفاوت قیمت میان این دو خیلی کم است.

اگر فاندینگ ریت مثبت باشد، قیمت قرارداد دائمی بالاتر از قیمت مارک خواهد شاخص یا نمودار چیست؟ بود؛ بنابراین در این صورت معامله‌گرانی که در موقعیت لانگ قرار دارند به آن‌هایی که موقعیت شورت دارند، پرداخت می‌کنند.

برعکس، فاندینگ ریت منفی به این معنا است که قیمت قراردادهای دائمی پایین‌تر از قیمت مارک قرار دارد و معامله‌گرانی که موقعیت شورت دارند به آن‌هایی که موقعیت لانگ دارند، پرداخت می‌کنند.

فاندینگ ریت به شاخص یا نمودار چیست؟ صورت همتا به همتا پرداخت می‌شوند، بنابراین صرافی هیچ هزینه‌ای بابت انجام این عمل از طرفین دریافت نمی‌کند چرا که آن‌ها پرداخت‌ها را به صورت مستقیم با یکدیگر انجام می‌دهند.

نمودار فاندینگ ریت را چطور بخوانیم؟

فاندینگ ریت تمایل زیادی به احساسات بازار و تریدرها دارد. وقتی بازار صعودی یا نزولی باشد، فاندینگ ریت به ترتیب مثبت یا منفی خواهد بود.

در زیر نموداری از این شاخص صرافی کراکن (Kraken Futures) که بر اساس قیمت بیت کوین ترسیم شده است، ارائه داده‌ایم. این شاخص در روزهای مختلف متفاوت است؛ بنابراین جهت سهولت در مشاهده ترندها ستون‌های آبی تیره را اضافه کرده‌ایم که میانگین ۷ روزه شاخص فاندینگ ریت را نشان می‌دهد.

 • در دوره‌هایی که بازار شدیداً خرسی است (به‌عنوان مثال نوامبر ۲۰۱۸)، شاخص فاندینگ ریت به طور کلی منفی است و اغلب تریدرهایی که موقعیت شورت دارند به آن‌هایی که موقعیت لانگ دارند پرداخت می‌کنند.
 • در دوره‌هایی که بازار شدیداً گاوی است (به‌عنوان مثال ژوئن ۲۰۱۹)، شاخص فاندینگ ریت به طور کلی مثبت است و اغلب معامله گرانی که موقعیت لانگ دارند به آن‌هایی که موقعیت شورت دارند پرداخت می‌کنند.
 • لازم به ذکر است که شاخص فاندینگ ریت به تغییرات قیمت مربوط می‌شود، نه خود قیمت.

نمودار شاخص فاندینگ ریت

نمودار شاخص فاندینگ ریت

مثالی از فاندینگ ریت

فاندینگ ریت به طور منظم بر اساس احساسات بازار بین مثبت و منفی تغییر می‌کند، مثلاً:

 • میزان فاندینگ ریت فعلی قرارداد آتی یا فیوچرز بایننس دائمی ۰/۰۰۳ درصد در ساعت (رنگ بنفش) است؛ بنابراین در این دوره فعلی آن‌هایی که در موقعیت لانگ قرار دارند به شورت‌ها پرداخت می کنند.
 • با این حال، « Next Rate » منفی است (-۰/۰۰۶۹). این نشان می‌دهد که در دوره چهار ساعته بعدی میزان شاخص فاندینگ ریت به منفی تغییر می‌کند و آن‌هایی که در موقعیت شورت قرار دارند به لانگ‌ها پرداخت می‌کنند.

نمودار فاندینگ ریت

نمودار فاندینگ ریت

فاندینگ ریت چه تأثیری روی تریدرها دارد؟

به دلیل اینکه در انجام محاسبات بودجه میزان لوریج (leverage) یا اهرم نیز در نظر گرفته می‌شود، فاندینگ ریت ممکن است نقش بسزایی روی سود یا زیاد فرد داشته باشد. اگر تریدر از لوریج بالا استفاده کند، حتی در بازارهای کم نوسان نیز ممکن است دچار ضررهای جبران‌ناپذیر شود.

به این ترتیب، تریدرها می‌توانند استراتژی‌های مختلف تریدینگ را برای استفاده از فاندینگ ریت و سود، حتی در بازارهای کم نوسان هم توسعه دهند.

در اصل فاندینگ ریت به این منظور طراحی شده است تا تریدرها را تشویق کند که به سمت موقعیت‌هایی بروند که قیمت قرارداد دائمی را مطابق با بازارهای اسپات (spot markets) حفظ می‌کنند.

از نظر عملکرد تاریخی، فاندینگ ریت ارز دیجیتال تمایل به ارتباط با روند کلی دارایی دارند. این امر نشان‌دهنده این نیست که فاندینگ ریت بر بازارهای اسپات حکم می‌کند، بلکه برعکس این امر را نشان می‌دهد.

نمودار زیر همبستگی بین فاندینگ ریت و قیمت‌های بیت کوین در یک دوره ۳۰ روزه را نشان می‌دهد:

نمودار ۱: همبستگی میان فاندینگ ریت و تغییر در قیمت‌های بیت کوین: داده‌های جمع آوری شده از ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰.

همان‌طور که شاخص یا نمودار چیست؟ در نمودار بالا نشان داده شده است، از آغاز سال تا کنون با افزایش قیمت بیت کوین، فاندینگ ریت نیز دو برابر شده است. افزایش فاندینگ ریت، معامله‌گران را ترغیب می‌کند که به قراردادهایی که موقعیت لانگ دارند بپردازند؛ بنابراین قیمت‌ها مطابق با بازارهای اسپات حفظ می‌شوند.

مقایسه عملکرد تاریخی فاندینگ ریت در پلتفرم‌های مشتقات دیجیتالی

در حال حاضر، هفت صرافی برجسته جهان قراردادهای دائمی را به کاربران خود ارائه می‌دهند. به طور کلی، تریدرها پلتفرم‌هایی را ترجیح می‌دهند که کمترین میزان فاندینگ ریت را ارائه دهند چرا که فاندینگ ریت می‌تواند تأثیر قابل توجهی روی سود یا زیان داشته باشد.

در این قسمت یک مقایسه کلی از فاندینگ ریت معاملات آتی بیت کوین در صرافی‌های برجسته ارائه داده‌ایم:

نمودار ۲: عملکرد تاریخی فاندینگ ریت پلتفرم‌های برجسته در یک دوره ۳۰ روزه. داده‌های جمع آوری شده از ۲۱ دسامبر ۲۰۱۹ تا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰

به طور میانگین فاندینگ ریت در صرافی‌های بزرگ ۰/۰۱۵ درصد است. همان‌طور که اشاره کردیم این نرخ‌ها بر اساس تغییرات قیمت دارایی آن متفاوت خواهد بود.

طبق گفته وب‌سایت اسکیو، عملکرد تاریخی فاندینگ ریت در بایننس فیوچرز با میانگین ۰/۰۰۹۴ درصد، کمتر از متوسط این بازار است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ۹/۶ دلار برای یک موقعیت ۱۰۰۰۰۰ دلاری در بایننس فیوچرز پرداخت می‌کند، در حالی که در پلتفرم‌های دیگر، فاندینگ ریت می‌تواند ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر باشد.

سخن آخر

شاخص فاندینگ ریت مفهوم جدیدی است که تنها در قراردادهای آتی دائمی وجود دارد. از آنجا که وجود این شاخص برای قراردادهای آتی دائمی بسیار حیاتی است، به نظر می‌رسد توضیحاتی اضافی و مختصر در مورد آن لازم باشد.

آموزش و معرفی شاخص NUPL - نمودار NUPL چیست؟

NUPL مخفف عبارت Net Unrealized Profit/Loss در فوریه ۲۰۱۹ برای تعیین کل سود یا کل زیان حاصل از جابجایی یک سکه ایجاد شد. برای تعیین این امر، تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت، در آخرین حرکت هر سکه در گردش، محاسبه می شود. به عبارت ساده، میزان سود یا زیان سرمایه گذاران را در صورتی که تمام سکه ها امروز فروخته شوند، اندازه گیری می کند.

نمای کلی شاخص:

 • مقادیر بیشتر از صفر (مثبت): سکه‌ها یا سرمایه‌گذارانی که در سود هستند، بیشتر از سرمایه‌گذارانی هستند که ضرر می‌کنند. برای اینکه NUPL مثبت باشد، Market cap باید بزرگتر از Realized cap باشد. این اتفاق، نشان می‌دهد که ارزشی که در بازار معامله می‌شود بیشتر از ارزش مورد انتظار در شبکه است. به عنوان مثال، اگر مقدار NUPL به 0.75 برسد، به این معنی است که Market Cap چهار برابر Realized Cap است (این عدد با استفاده از فرمول ذکر شده بدست می‌آید). منطقی است که اگر اکثر سکه‌هایی که جابه‌جا شده‌اند در سود باشند، فاصله زیاد بین این دو می‌تواند فشار فروش به حساب بیآید.
 • مقادیر کمتر از صفر (منفی): سکه‌ها یا سرمایه‌گذارانی که در ضرر هستند، بیشتر از سرمایه‌گذارانی هستند که سود می‌کنند. برای اینکه NUPL منفی باشد، Realized cap باید بزرگتر از Market cap باشد. این اتفاق، نشان می‌دهد که ارزشی که در بازار معامله می‌شود کمتر از ارزش مورد انتظار در شبکه است. به عنوان مثال، اگر مقدار NUPL به 0.5- برسد، به این معنی است که Market Cap نصف Realized Cap است (این عدد با استفاده از فرمول ذکر شده در بالا بدست می‌آید). منطقی است که اگر اکثر سکه‌هایی که جابه‌جا شده‌اند زیانده باشند، فاصله زیاد بین این دو می‌تواند انگیزه خرید به حساب بیآید.

استراتژی:

شاخص NUPL

از لحاظ تاریخی، مشاهده شده است که بازار بیت کوین با NUPL 0.75 یا بالاتر، به سقف بازار نزدیک تر است. وقتی NUPL بالاتر از 0.75 است، طبیعی است که سرمایه‌گذاران رویکرد احتیاطی به بازار داشته باشند. همچنین بازار با NUPL -0.2 یا کمتر، به کف قیمتی بازار نزدیک‌تر است. این اتفاق می‌تواند برای سرمایه‌گذاران به عنوان فرصت خرید قلمداد شود.

نمونه استراتژی:

 • BTC بالاترین عدد یکسال گذشته NUPL BTC 0.748 است. در نتیجه بازار در این رشد، نتوانست به بالای 0.75 برسد که این اتفاق در تمام بازارهای صعودی قبلی رخ داده بود. عملکرد 2021 بسیار جالب است زیرا NUPL قبل از اینکه دوباره بالا بیاید و سبز شود، به زیر 0.5 (زرد) سقوط کرد. این اتفاق شبیه به بازار صعودی سال 2013 است که با کاهش شدیدی همراه شد. از نظر تاریخی، تثبیت افت زیر 0.5 می تواند پایان بازار صعودی باشد.

 • ETH بالاترین عدد یکسال NUPL ETH 0.77 است. برخلاف BTC، این شاخص قبلاً از سطح 0.75 عبور کرده است. در سال 2017 حدود یک سال پس از شکست آستانه 0.50 NUPL، روند صعودی EHT به طول انجامید. با این حال، در همان سال کاهش NUPL به زیر 0.50 پایان بازار صعودی را نشان داد.
  از نظر تاریخی اگر این شاخص در آینده نزدیک به زیر 0.50 کاهش یابد، این امکان وجود دارد که چرخه صعودی ETH به پایان رسد.

جمع بندی

شاخص NUPL به طور خاص، میزان سود یا ضرر تحقق نیافته را بیان می‌کند. در این شاخص که از میزان دقت شاخص یا نمودار چیست؟ بالایی نیز برخوردار است، اگر میزان آن بالاتر از عدد صفر باشد، به صورت کلی سرمایه‌گذاران در سود هستند و اگر مقداری کمتر از صفر را اختیار کند، به معنای آن است که سرمایه گذاران در ضرر هستند. NUPL به بررسی میزان سود یا زیان سرمایه گذاران در صورتی که تمام سکه هاشان را امروز بفروشند، می‌پردازد.

این نمودار را از کجا پیدا کنم؟

برای مشاهده شاخص NUPL می‌توانید با کلیک کردن بر نام آن مستقیما به صفحه نمودار مراجعه نمایید. اگر اکانت خود را ارتقا داده باشید، در تغییر روندهای این نمودار، از طریق صفحه تحلیل‌های VIP به شما اطلاع رسانی خواهیم کرد.

شاخص حرکت جهت دار DMI در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص حرکت جهت دار DMI در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص حرکت جهت دار DMI یک شاخص حرکت است که توسط J. Welles Wilder توسعه یافته است. برخی از پلتفرم های معاملاتی شاخص حرکت جهت دار را از شاخص جهت میانگین (ADX) جدا می کنند. شاخص حرکت جهت دار نشان می دهد که حرکت نزولی قیمت غالب است، یا حرکت صعودی شاخص یا نمودار چیست؟ آن و در کنار آن، ADX قدرت آن حرکت را نشان می دهد. در این مقاله با زند تریدرز همراه شوید تا شما را با نکات مهمی در ارتباط با شاخص حرکت جهت دار DMI در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

شاخص حرکت جهت دار DMI چیست؟

شاخص حرکت جهت دار DMI ، یک شاخص فنی است که معمولاً در زیر یا بالای نمودار قیمت نشان داده می شود. این شاخص از طریق مقایسه قیمت فعلی با محدوده قیمت قبلی محاسبه می شود و نتیجه به عنوان یک شاخص جهت رو به بالا ، مثبت ( +DI یا +DMI) و یک شاخص جهت رو به پایین منفی (-DI یا -DMI) نمایش می دهد.

همچنین از طریق DMI قدرت حرکت رو به بالا یا رو به پایین را محاسبه می کنند و نتیجه را با یک خط قدرت روند به نام Average Directional Index یا ADX نشان می دهند.

شاخص حرکت جهت دار DMI

شاخص های جهت دار (+DI و -DI)

+DI و -DI به عنوان دو خط جداگانه ، معمولاً به ترتیب سبز و قرمز روی نمودار نشان داده می شوند. +DI تفاوت بین بالاترین قیمت روز جاری و بالاترین قیمت روز قبل است و -DI محاسبه یکسانی را با کمترین قیمت روز جاری و کمترین قیمت روز قبلی انجام می دهد.

وقتی خط قرمز بالای خط سبز باشد ، این بدان معناست که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط سبز بالای خط قرمز باشد ، این بدان معناست که قیمت در حال افزایش است. اگر -DI و +DI همدیگر را قطع کنند و در حال حرکت به جلو و عقب باشند ، احتمالاً روند مستقیمی برای تغییر قیمت وجود ندارد.

شاخص جهت گیری متوسط (ADX)

ADX خط سوم در DMI است و قدرت روند تغییر قیمت را نشان می دهد. بنابراین ، در حالی که -DI و +DI به مشخص کردن جهت کمک می کنند ، سرمایه گذاران از ADX نیز برای سنجش میزان قوی بودن این روند صعودی یا نزولی استفاده می کنند. یک عدد ADX بالای 25 نشان می دهد که یک روند قوی در حال ایجاد است. هنگامی که ADX به زیر 20 کاهش می یابد ، هیچ روند تغییر قیمتی مشخصی وجود ندارد و قیمت به احتمال زیاد به سمت و سوی دیگری در حال حرکت است.

شاخص حرکت جهت دار DMI

استفاده از DMI در ترید

به منظور بهره گیری از شاخص حرکت جهت دار DMI در تحلیل تکنیکال باید به این نکته مهم توجه داشته باشید : هنگامی که خط +DI بالاتر از خط -DI قرار می گیرد ، بازار در یک روند صعودی حرکت می کند و هنگامی که خط -DI بالای خط +DI قرار می گیرد ، بازار در یک روند نزولی حرکت می کند.

بنابراین، برای معامله این استراتژی را در نظر بگیرید، در موقعیت های طولانی، زمانی که +DI بالاتر از خط -DI است، معامله کنید؛ و هنگامی که -DI بالاتر از +DI است ، موقعیت های کوتاه مدت را ترجیح دهید. این شاخص ها را می توان همراه با ADX برای فیلتر کردن یا تأیید سیگنال های تجاری استفاده کرد.

به این نکته مهم توجه کنید :

از شاخص های DMI و ADX می توانید به صورت جداگانه استفاده کنید. برخی از معامله گران ممکن است فقط برای تقویت روند حرکت قیمت، از ADX استفاده کنند ، در حالی که برخی دیگر فقط برای مشاهده سیر قیمت ، شاخص حرکت جهت دار DMI را ترجیح می دهند.

کلام پایانی

شاخص حرکت جهت دار DMI یک شاخص فنی است که می تواند در کنار نمودار قیمت برای کمک به معامله گران در شناسایی فرصت ها استفاده شود. به طور کلی ، DMI قیمت فعلی را با محدوده قیمت قبلی مقایسه می کند. DMI ترکیبی از شاخص های جهت دار (+DI و -DI) است که جهت روند قیمت را اندازه گیری می کند. ADX نیز قدرت روند را اندازه گیری می کند. DMI را می توان در هر نوع بازار و در بازارهای پرطرفدار نیز استفاده کرد.

شاخص داوجونز چیست | همه چیز درباره ی شاخص داوجونز

شاخص داوجونز چیست

شاخص داوجونز چیست؟ شاخص داوجونز (Dow Jones) یا میانگین صنعتی یکی از قدیمی ترین شاخص بورس آمریکا می باشد که نماد شاخص داوجونز با اختصار DJI در بین معامله گران شناخته می شود؛ این شاخص عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ را که در بورس اوراق بهادار آمریکا معامله می شوند را اندازه گیری می کند. تاریخچه این شاخص به بیش از 100 سال قبل باز می گردد؛ از نگاه سرمایه گذاران شاخص داوجونز اهمیت بسیار بالایی دارد چرا که این افراد برای مقایسه عملکرد دارایی های خود از شاخص داوجونز استفاده می کنند.

فهرست عناوین مقاله

تاریخچه شاخص داوجونز

شاخص Dow Jones در سال 1885 توسط اقای داو و شریک تجاری ایشان اقای ادوارد جونز ایجاد شد که نام این شاخص نیز برگرفته از نام خانوادگی این افراد می باشد. در ابتدا شاخص داوجونز فقط شامل 12 شرکت می شد که اکثر این شرکت ها، شرکت های صنعتی اعم از صنعت راه آهن، نفت و گاز، روغن و غیره بودند.

نحوه محاسبه شاخص داو جونز

فرمول محاسبه ی شاخص داوجونز بصورت وزنی تعریف شده است؛ یعنی سهامی که بزرگتر شاخص یا نمودار چیست؟ هستند و با قیمت بیشتری معامله می شوند وزن بیشتری نسبت به بقیه سهام در بازار دارند و تاثیر بیشتری بر روی این شاخص می گذارند.

فرمول محاسبه شاخص داوجونز

سهامی که در داوجونز معامله می شوند

این شاخص از سهام 30 شرکت صنعتی بزرگ در بازار بورس آمریکا تشکیل شده است که این شرکت ها شامل بخش های مختلفی از جمله نفت و گاز، مخابرات، خدمات عمومی، کالاهای مصرفی، سرمایه گذاری و غیره هستند که با توجه به ارزش بازار هر سهم می توانند در شاخص داوجونز قرار بگیرند و یا حذف شوند که این امر باعث تغییر یافتن نماد های تاثیرگذار در این شاخص می شود.

شاخص داوجونز از 30 شرکت بزرگ آمریکا تشکیل شده است. از جمله شرکت هایی که در این شاخص وجود دارند میتوان به اپل، نایک و موسسه مالی جی مورگان اشاره نمود.

از جمله شرکت هایی شاخص یا نمودار چیست؟ که بر روی شاخص داوجونز تاثیرگذار هستند می توان به شرکت های مهمی همچون اپل، مایکروسافت، بویینگ، مک دونالدز، موسسه مالی جی پی مورگان اشاره کرد که این شرکت های مهم و بزرگ همچنین در شاخص های دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربردهای شاخص داوجونز چیست؟

در ادامه باید بررسی شود که کاربردهای شاخص داوجونز چیست و یک سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند از این شاخص برای مدیریت سبد سهام خود بهره‌برداری کند. به طور کلی چهار مورد از اصلی‌ترین کاربردهای این شاخص که برای هر سرمایه‌گذاری در این بازار هدایت‌کننده است، عبارت‌اند از:

رصد کلی بازار

سبدی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در بازار بورس آمریکا در این شاخص گرد هم آورده شده است. به همین منظور می‌توان با خیال راحت از آن برای رصد کردن وضعیت کلی بازار استفاده کرد و به تصویر درستی از آنچه در بازار در حال رخ دادن است، دست پیدا کرد.

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

این امکان وجود دارد که یک سرمایه‌گذار به طور مستقیم اقدام به خرید شاخص داوجونز کند. به این ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که با سبد متنوعی از سهام شرکت‌ها در اختیار خریدار سهام قرار می‌گیرد.

ارزیابی عملکرد شخصی سهامدار

یک سرمایه‌گذار به کمک شاخص داوجونز می‌تواند به ارزیابی درستی از وضعیت مدیریت سبد خود دست پیدا کند. در واقع می‌توان وضعیت سود و زیان یک سبد از سهام را با شاخص داوجونز مقایسه نمود. اگر در یک بازه زمانی معین، سود حاصل از سبد سهام یک سرمایه‌گذار بالاتر از شاخص داوجونز باشد، می‌توان این طور برداشت کرد که عملکرد موفقی در بازار داشته است.

رصد وضعیت آینده سهام

با مقایسه ضریب بتا می‌توان وضعیت آینده یک سهم را در مقایسه با شاخص داوجونز مورد بررسی قرار داد.

آیا ایرانی ها می توانند در داوجونز سرمایه گذاری کنند؟

بله، شما به عنوان یک ایرانی می توانید در داوجونز معامله کنید و سرمایه گذاری کنید اما باید دقت داشته باشید که شاخص ها ممکن است تحت تاثیر اخبار و شرایط اقتصادی حرکاتی خارج از تحلیل تکنیکال داشته باشند و این امر موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری شما شود.

چگونه نمودار شاخص Dow Jones را ببینیم و تحلیل کنیم؟

برای مشاهده ی شاخص داوجونز می توانید از سایت بسیار معروف تریدینگ ویو استفاده نمایید. که در ادامه مراحل مشاهده ی نمودار شاخص داوجونز را آموزش می دهیم .

در ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو به ادرس Tradingview.com شوید.

برای مشاهده ی نمودار شاخص داوجونز ابتدا باید وارد سایت تریدینگ ویو شوید.

برای مشاهده نماد داوجونز در سایت تریدینگ ویو کافیست در بخش جستجوی سایت DJI رو تایپ کنید و اولین گزینه Dow Jones Industrial Average را انتخاب نمایید.

برای مشاهده ی نمودار داوجونز کافیست در بخش جستجوی سایت نماد DJI رو جستجو کنید

در صفحه ی جدیدی که باز می شود باید بر روی گزینه ی Full-featured chart که با رنگ قرمز در عکس زیر مشخص شده کلیک نمایید.

برای مشاهده ی نمودار داوجونز باید روی بخش قرمزی که در عکس نمایش داده شده است کلیک کنید

به همین سادگی شما به نمودار شاخص داوجونز دسترسی پیدا کردید و حال میتوانید تحلیل خود را از آینده ی این شاخص با ابزارهایی که در سایت تریدینگ ویو قرار دارد انجام دهید.

نمودار داوجونز DJI

سوالات متداول

شاخص داوجونز یا بازار داوجونز چیست؟

شاخص داوجونز یک میانگین صنعتی از قدیمی ترین شاخص های بورس آمریکا می باشد که عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ در بازار بورس اوراق بهادار آمریکا را محاسبه می کند.

نماد داوجونز چیست؟

نماد اختصاری شاخص داوجونز DJI می باشد.

کلام آخر

شاخص داوجونز در دراز مدت همیشه روند مثبتی داشته است و سرمایه گذاری در این شاخص همیشه جذاب بوده است. امیدواریم که این مقاله برای شما مفیده بوده باشد. در صورتی که سوالی در این مورد داشتین حتما در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

تفاوت معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ و تقاطع طلایی در تحلیل تکنیکال

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات ارز دیجیتال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

دیدن نمودارهای شت کوین

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

8 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

سلام ممنون از مطلب خوبتون
یه سوال دارم میخواستم ببینم در بازار فارکس وقتی ما روی نماد داوجونز معامله می‌کنیم، برای مثال وقتی روی قیمتی buy میگیریم دقیقاً در حال خریدن چه چیزی هستیم؟؟
خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید، مدت هاست این سوال ذهنم رو درگیر کرده

سللم! خدمت شما عرص کنم که این‌ سوال من هم بود که در بررسی ها اینطور متوجه شدم که در حقیقت شما یک سبد از مجموع ۳۰ سهام شرکت های برتر آمریکا رو خریداری میکنید. اگر این موضوع درست باشه ممنون میشم به اطلاع من هم برسونید

سلام علت این همه گپ در شاخص داوجونز چیه؟تقریبا هر روز گپ داریم

سلام وقت بخیر
همونطور که در مقاله مطرح شد شاخص داوجونز عملکرد چندین سهام بزرگ هستش و اخبار فاندامنتالی که برای این سهام منتشر میشه و باعث افزایش یا کاهش قیمت میشه در نهایت بصورت میانگین تاثیر خودش رو روی این شاخص هم میزاره.

سلام وقت بخیر! ممنون از مطلب شما، سوالی که دارم اینه که شاخص داوجونز مثل شاخص بورس ما نیست که فقط بیانگر وضعیت کلی بازار باشد بلکه می‌توان این شاخص رو خرید و فروش کرد؟ و وقتی ما این شاخص رو می‌خریم یعنی یک سبد دارایی می‌خریم از سهام ۳۰ شرکت، درسته؟
ممنون میشم راهنمایی کنید!

سلام منصوز عزیز
بله، همونطور که خودتون اشاره کردید این شاخص قابلیت خرید و فروش داره و میتونیم داخل بروکر هایی که از این شاخص پشتیبانی میکنن این شاخص رو معامله کنیم.
شما یک سبد دارایی از اون شرکت رو نمیخرید بلکه دارید رو میانگینی از ارزش های اون 30 شرکت معامله می کنید و در صورتی که 1 سهم با خبر بدی روبرو بشه تاثیر زیادی رو عملکرد مابقی شرکت ها نخواهد داشت.

عالی بود ممنون از شما

سلام
از اینکه این مطلب را مطالعه کردید سپاسگزاریم و خوشحالیم که این مطلب برای شما مفید بوده.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها
نوشته‌های تازه
 • ارز دیجیتال ترون چیست؟ نقد و بررسی رمزارز TRX
 • عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
 • معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
 • ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
 • NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.