دفتر ثبت معاملاتی چیست؟


موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در راستای احقاق حقوق شما با همکاری وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی آماده ارائه خدمات می باشد. موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل ماهر و متخصص می تواند به احقاق حقوق شما در مقابل تضییع آن شما را یاری نماید

نکاتی که برای معرف و معتمد باید رعایت شود !

ماده 50 قاون ثبت اسناد و املاک
هر‌گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

ماده ۵۱
در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید، نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.

معتمد

ماده ۶۴
در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن‌ها کور یا کر و گنگ و بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن‌ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن‌ها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

ماده ۶۶
در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.

ماده ۶۷
ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله‌کنندهٔ بی‌سواد نیز باید علامت دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.

مترجم

ماده ۶۱
هر‌گاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن‌ها را نداند اظهارات آن‌ها به وسیلهٔ مترجم رسمی ترجمه خواهدشد.

ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

نکته :

ماده ۵۲
وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیلهٔ شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

مواردیکه در استفاده از ثبت آنی باید بدان توجه کرد!

ماده 4- تبصره ۲- چنانچه به هر علتي، اخذ هيچ يک از آثار انگشت دست و پاي شخص ( احدی از متعاملین) امکان­پذير نباشد، بايد اطلاعات فرد معتمدي که توسط شخص مذکور معرفي مي­گردد، در سامانه ثبت و اثر انگشت معتمد در دفتر الکترونيک اخذ و ثبت گردد.

ماده ۶) سردفتر مکلف است طبق مقررات و حسب مورد، اطلاعات تمامي اشخاص غير اصيل نظير وکيل، ولي، قيم، نماينده، معتمد، معرف، مترجم، شاهد و امثال آن‌ها که بايد ثبت سند را تائيد نمايند، در قالب اقلام اطلاعات هويتي تعبيه‌شده در سامانه، ثبت و ارتباط آن­ها را با اشخاص اصيل معين نموده و اثر انگشت آن‌ها را در دفتر الکترونيک ثبت نمايد.

تبصره-ثبت اطلاعات هويتي اشخاص مرتبط با سند در بخش­هاي توضيحات يا متون حقوقي سند، ممنوع است.

ثبت نکاح و ازدواج در دفاتر اسناد رسمی

الزام به ثبت ازدواج یکی از قواعد آمره است که دولت جهت حفظ نظم اجتماعی و اخلاق حسنه آن را وضع نموده و با ضمانت اجرای کیفری از آن حمایت می کند. در این نوشتار قوانین و مقررات و همچنین چگونگی ثبت ازدواج و ضمانت اجراهای آن را بررسی خواهیم نمود.

ثبت نکاح و ازدواج

انسان ها نیاز های گوناگونی دارند. یکی از نیاز های اساسی انسان نیاز به تشکیل خانواده و تداوم نسل است. ازدواج ابزار تشکیل خانواده است و در جوامع مختلف با آداب و رسوم مختلفی صورت می گیرد. پیشرفت زندگی اجتماعی و گسترش جوامع انواع جدیدی از روابط را برای انسان ها به وجود آورده است.

هرچند که ازدواج امری کاملا شخصی است اما لزوم حفظ نظم اجتماعی و اخلاق حسنه و حقوق عمومی موجب گردیده است که دولت ها الزاماتی را برای اینگونه روابط معین کنند. این الزامات اصولا از قواعد آمره محسوب می شوند که تخلف از آن‌ها حسب مورد می تواند مسئولیت مدنی یا کیفری را برای فرد در پی داشته باشد و دولت ها عموما با اقتداراتی که دارند از این قواعد آمره پشتیبانی و حمایت می کنند و اعضای جامعه را به مجبور به اجرای آن‌ها می نمایند.

الزام به ثبت ازدواج یکی از همین قواعد آمره است که دولت جهت حفظ نظم اجتماعی و اخلاق حسنه آن را وضع نموده و با ضمانت اجرای کیفری از آن حمایت می کند. در این نوشتار قوانین و مقررات و همچنین چگونگی ثبت ازدواج و ضمانت اجراهای آن را بررسی خواهیم نمود.

تماس با وکیل دادگستری

پیشینه ثبت

ثبت، نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است. اما علم ثبت، ریشه در فرهنگ قرآنی دارد. خداوند متعال می‌فرماید:

«ای اهل ایمان آن گاه که به قرض و نسیه تا زمانی معین معامله می‌کنید آن را بنویسید و باید نویسند‌ه درستکاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکند، همانگونه که خدا به وی نوشتن آموخته است، پس باید بنویسد و مدیون امضا کند و از خدا بترسد… و دو تن از مردان را گواه آرید و اگر دو مرد نیافتید، یک مرد و دو زن را از میان کسانی که رضایت دارند، گواه گیرید… و هرگاه شهود را به محکمه یا مجلس بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند و تاریخ معین آن مسامحه نکنید، معامله چه کوچک و چه بزرگ باشد، این (نوشتن) نزد خدا عادلانه‌تر و برای شهادت محکم‌تر است» (بقره، ۲۸۲).

اولین گام در زمینه ایجاد نهادهای ثبت نوین در ایران را به اواخر سلطنت فتحعلی شاه نسبت داده‌اند که برای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی، دفاتری در کارگزاری‌ها تأسیس شد و متعاقباً ناصرالدین شاه به میرزا حسین خان سپهسالار فرمان داد که اداره‌ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشته‌ها باشد.

اولین قانون ثبت در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید و متعاقباً در سال ۱۳۰۲ قانون دیگری در ۱۲۶ ماده تصویب شد که مربوط به ثبت املاک بود. قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ در ۱۴۲ ماده در فروردین ماه ۱۳۱۱ لازم الاجرا گردید و در حال حاضر با اصلاحاتی اجرا می‌شود.

همچنین قانون ثبت احوال از سال ۱۳۵۵ تصویب و اجرا گردید. این قانون به ثبت وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج ، طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را بر عهده سازمان ثبت احوال کشور ، قرار داده است.

الزام به ثبت نکاح

یک وکیل پایه یک دادگستری بر اساس حقوق ایران پس‌ازاین که نکاح دائم بین زن و مرد به‌طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، باید در دفاتر اسناد رسمی ازدواج ثبت‌شده و در شناسنامه زوجین درج گردد.

برای ثبت واقعه ازدواج، طرفین باید مدرک هویت خود را ارائه دهند و زوجه اگر باکره باشد مدرکی دال بر رضایت پدر یا جد پدری یا گواهی فوت این دو را ارائه دهد. سردفتر واقعه ازدواج را در دفتر مخصوص ثبت می‌کند و زوجین (وکیل آن‌ها) دفتر و سند ازدواج را امضا می‌کنند که این سند رسمی است.

حال چنانچه مرد از ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج خودداری کند طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مرتکب جرم شده و با شکایت زوجه، علاوه بر محکومیت کیفری ملزم به ثبت نکاح خواهد بود. بر اساس ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ثبت واقعه ازدواج الزامی است و به‌ موجب ماده ۴۹ این قانون تکلیف ثبت ازدواج نیز به عهده زوج است و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته‌شده است.

در صورت استنکاف زوج از ثبت واقعه ازدواج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری تعقیب جزایی زوج و صدور حکم به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج را درخواست نماید.

ثبت ازدواج یا نکاح موقت که در اصطلاح عوام آن را صیغه می‌نامند به ‌موجب ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده فقط در سه مورد الزامی است و در باقی موارد ثبت آن اختیاری می‌باشد.

سه مورد الزامی بودن ثبت ازدواج موقت عبارتند از:

۱- باردارشدن زوجه؛ با این توضیح که تفاوت ندارد بارداری منجر به تولد فرزند گردد یا خیر. حتی اگر بعد از انقضاء مدت ازدواج موقت باردارشدن زوجه مشخص شود ثبت آن الزامی است.

۲- توافق طرفین یعنی اینکه طرفین بر ثبت واقعه ازدواج توافق دارند.

۳- شرط ضمن عقد یعنی اینکه طرفین هنگام وقوع عقد ازدواج موقت، ثبت آن را شرط کرده باشند.

در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده آمده است: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) و یا حبس تعزیری درجه هفت (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده طرح شکایت در دادسرا انجام می‌شود و پس از رسیدگی، در دادگاه کیفری ۲ هم در مورد مجازات و هم در خصوص ثبت واقعه ازدواج حکم داده می‌شود؛ اما فقط دادخواست ثبت واقعه ازدواج در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در راستای احقاق حقوق شما با همکاری وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی آماده ارائه خدمات می باشد. موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل ماهر و متخصص می تواند به احقاق حقوق شما در مقابل تضییع آن شما را یاری نماید

روش ثبت خلاصه معاملات و فسخنامه های املاک ثبت شده در دفتر املاک

علی-رفیعی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاورحقوقی-قبول-وکالت-و-مشاوره-در-دعاوی-حقوقی،-کیفری-و-خانواده-علایم-تجاری-و-طرح-صنعتی

بدین ترتیب که دفترخانه خلاصه معامله و فسخ نامه را به ضمیمه لاشه سند به شعبه دفتر املاک ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید دریافت می دارد.

خلاصه معامله و فسخ نامه های واصله وسیله متصدی مربوطه بترتیب تاریخ در دفتر ثبت خلاصه معاملات ثبت آنگاه در قبال اخذ رسید بین متصدیان دفتر املاک توزیع و متصدیان مذکور آنها را پس از بررسی در صفحات مربوطه در دفتر املاک ثبت می نمایند.

سپس ذیل ثبت ها وسیله مسئول مربوطه امضاء و خلاصه معاملات ثبت شده جهت ضبط در پرونده های مربوطه در قبال اخذ رسید به بایگانی تحویل می شود.

برگرفته شده ازسازمان ثبت اسنادواملاک کشور

مطالب مرتبط:

ندا-فلاح-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکارشناس-ارشد-حقوق-جزا-و-جرمشناسی-گروه-وکلای-هیواد-و-قبول-دعاوی-حقوقی،ملکی،کیفری-و-تنظیم-قراردادهای-تجاری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری

 • 09125671683
 • 09121321023

دکترمریم-سلیمانی-وکیل-پایه-یک-17-سال-سابقه-وکالت-متخصص،-چک،ملکی،قراردادها،کلاهبرداری،جعل-اسناد-و-خیانت-در-امانت،امورمالیاتی-وگمرکی-واقتصادی

دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک 17 سال سابقه وکالت متخصص، چک،ملکی،قراردادها،کلاهبرداری،جعل اسناد و خیانت در امانت

 • 09121908732
 • 09121908732

محمد-مومن-زاده-وکیل-پایه-یک-دادگستری-عضو-کانون-وکلای-دادگستری-مرکز-متخصص-در-پرونده-های-کیفری،ملکی،قراردادها،ارث-وخانواده،مواد-مخدرو.

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو.

آموزش دریافت کد بورسی کالا و نحوه ثبت نام در بورس کالا در ۵ دقیقه

دریافت کد بورسی کالا

بورس کالا چیست؟ چگونه کد بورس کالا بگیریم دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ ؟ بهتر است که از قبل از پرداختن به کد بورسی کالا و نحوه ثبت نام در بورس کالا به این بپردازیم که اصلاً این بورس چیست؟ بورس کالا یک بازار منسجم است که تعداد زیادی عرضه‌کننده در آن کالای خود را به فروش می‌گذرانند و معمولاً پس از بررسی و قیمت‌گذاری کالاها توسط افراد خبره این حوزه به معرض فروش گذاشته می‌شوند.(پیشنهاد میکنم مقاله تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت را هم مطالعه نمایید)

برای شروع معامله در این بازار قبل از هر چیزی به نحوه دریافت کد بورس کالا نیاز دارید که در ادامه به این می‌پردازیم که نحوه ثبت نام در دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ بورس کالا چطور است؟ یا چگونه در بورس کالا ثبت نام کنیم؟ ، چگونه وارد بورس کالا شویم و همینطور در این مقاله میخواهیم در مورد مدارک لازم جهت دریافت کد بورس کالا هم برای شما بگوییم پس با ما همراه باشید.

برای ورود به بورس کالا چه‌کار کنیم؟ این پرسش بسیاری از افرادی است که بازار بورس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند، آن‌ها می‌خواهند که با ورود به این بازار ارزش سرمایه خود را افزایش دهند. در این مقاله به‌طور کامل با چگونگی ورود به بازار سرمایه‌گذاری بورس آشنا خواهید شد و می‌توانید برای دریافت کد بورسی اقدام کنید.

کدهای سهامداری، معاملاتی و کد بورسی یک کد خاص برای هر فرد است که می‌تواند به‌واسطه آن کد در بورس سرمایه‌گذاری کند و از مزایای آن بهره‌مند شود. ما در ادامه شمارا با نحوه ثبت‌نام و فعالیت در بورس آشنا خواهیم کرد. پس ثبت‌نام و دریافت مشاوره در بازار سرمایه ممکن است درباره قیمت اجناس در این بازار سؤال داشته باشید که می‌توانید با مراجعه به صفحه بررسی قیمت اجناس بورس کالا، چگونه قیمت فلزات، زعفران و مواد نفتی را در بورس ببینیم؟ نحوه اطلاع از قیمت‌ها را متوجه شوید.

ورود به بازار بورس چه مراحل و شرایطی دارد؟

اگر می‌خواهید به بازار بورس ورود پیدا کنید، باید سه مرحله مهم را پشت سر بگذارید. این مراحل عبارت‌اند از ورود سامانه سجام و ثبت اطلاعات، احراز هویت به‌صورت غیرحضوری در سجام و ثبت‌نام در کارگزاری. اگر می‌خواهید در مورد هر یک از این مراحل کامل‌ترین اطلاعات را به دست آورید، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

نحوه ثبت نام در بورس کالا

مرحله اول: ورود به سجام و آغاز مراحل ثبت‌نام

در اولین مرحله از ورود به بورس کالا باید اقدامات لازم را برای ثبت در سجام انجام دهید. شما می‌توانید از طریق ثبت‌نام در سامانه سجام، برای یک‌بار در سیستم اطلاعات و مشخصات خود را ثبت کنید و دیگر نیاز به تکرار و ثبت مجدد اطلاعات نیست، چراکه اطلاعات شما برای تمامی مراحل مرتبط با نهادهای مالی ثبت می‌شود و حتی برای تغییر کارگزاری نیازی به ارائه اطلاعات نخواهید داشت.

بعد از ثبت اطلاعات و مشخصات خود، در صورت نیاز می‌توانید اطلاعات مربوط به‌حساب بانکی خود را ویرایش نمایید. برای تغییر اطلاعات بانکی نیازی به حضور در دفاتر کارگزاری ندارید. همان‌طور که گفتیم دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ اولین گام ورود به بورس اوراق بهادار، ثبت‌نام در سجام است. درنتیجه اگر تمامی مراحل ثبت‌نام را درگذشته انجام داده‌اید و در حال حاضر کد بورسی دارید، نیازی به انجام این کار نیست، زیرا ثبت‌نام برای یک‌بار در سجام کافی است. سایت سجام برای ثبت‌نام در بورس کالا Sejam.ir

با ورود به این سامانه ابتدا باید به سایت سجام مراجعه نمایید و مراحل ثبت‌نام را آغاز کنید. در ادامه به‌طور کامل به مراحل ثبت‌نام اشاره کردیم:

• کلیک روی گزینه ثبت‌نام
• مطالعه بیانیه‌ای که روی صفحه برای شما ظاهر می‌شود که بعدازآن به صفحه اصلی وارد می‌شوید.
• با کلیک روی گزینه سبزرنگ ثبت‌نام در سجام و ثبت شماره تلفن همراه و کد امنیتی، می‌توانید با انتخاب کلید کد تائید، کد چهاررقمی را دریافت کنید. بعد از ثبت این کد در سامانه وارد مرحله بعد خواهید شد.
• گزینه مشتری حقیقی در این مرحله برای شما نمایان می‌شود که باید آن را انتخاب کنید، سپس تابعیت و کد ملی را ثبت نمایید تا انجام مراحل بعدی برای شما امکان‌پذیر باشد.
• در این مرحله مبلغ ۱۰ هزار تومان را باید به‌عنوان هزینه ثبت‌نام در سجام به شکل اینترنتی پرداخت نمایید.
• پس از پرداخت کردن هزینه ثبت‌نام و تائید آن، باید فرم‌های مرتبط با اطلاعات هویتی، ارتباطی و مالی که برای شما در نظر گرفته‌شده است را پرکنید.
• در آخرین مرحله، بعد از ثبت موقت تمامی اطلاعات شما، کد ره‌گیری دریافت خواهید کرد که باید تا زمان مراجعه به دفاتر پیشخوان و یا کارگزاری‌های موردنظر، نزد خود نگه‌دارید.

دومین مرحله: احراز هویت در سامانه سجام

زمانی که ثبت‌نام در سامانه سجام را به‌طور کامل انجام دادید و کد پیگیری را دریافت کردید، می‌توانید با انجام احراز هویت این فرآیند را تکمیل کنید. برای انجام احزار هویت غیرحضوری می‌توانید از نرم‌افزار سیگنال استفاده کنید. دانلود این اپلیکیشن از گوگل پلی، کافه بازار، مای کت و سیب اپ امکان‌پذیر است. برای انجام احزار هویت باید از شرایطی که در ادامه درباره آن‌ها توضیح داده‌ایم، برخوردار باشید.
• مراجعه‌کننده برای احراز هویت باید به سن قانونی ۱۸ سال رسیده باشد.
• فرد متقاضی باید کارت ملی هوشمند و یا رسید آن را داشته باشد.
• شخص مراجعه‌کننده باید به‌عنوان یک شخص حقیقی با ملیت ایرانی شناخته‌شده باشد.
• مراحل ثبت‌نام و احراز هویت تنها باید به‌واسطه خود فرد مراجعه‌کننده انجام بگیرد و همه مدارک باید متعلق به او باشد.
• رعایت حجاب اسلامی توسط همه مراجعه‌کنندگان برای احراز هویت الزامی است.
• کد ملی برای فردی که احراز هویت غیرحضوری انجام می‌دهد، یک‌مرتبه مورداستفاده قرار می‌گیرد.
• احراز هویت تنها برای اشخاصی که داخل کشور هستند امکان‌پذیر است.
بعد از اتمام مراحل احراز هویت، می‌توانید نسبت به تائید اطلاعات و مشخصات و ثبت هویت خود آگاه شوید و به‌عنوان یکی از فعالان بازار بورس کالا، فعالیت خود را آغاز کنید. سپس به مدت دو الی هفت روز کاری باید منتظر بمانید تا بعد از کامل شدن فرآیند احراز هویت، کد بورسی را دریافت نمایید. توجه داشته باشید پیش از خرید می‌توانید بامطالعه مقاله صفحه ۷ نکته خرید از بورس کالا، برای خرید بورس کالا چه نکاتی را باید مدنظر قرارداد؟ از نحوه خرید از بازار بورس آگاه شوید.

سومین مرحله: مراجعه به کارگزاری و تکمیل فرآیند ثبت‌نام

اکنون‌که در بورس کالا به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، فعالیت خود را آغاز کرده‌اید باید برای آغاز معاملات و خریدوفروش سهام به دفاتر کارگزاری مراجعه کنید و بعد از افتتاح حساب، اقدام به انجام معامله کنید، اما برای افتتاح حساب مدارکی لازم است که در ادامه با فهرستی از آن‌ها مواجه خواهید شد.
مدارک موردنیاز برای اشخاص حقیقی
• ارائه فرم اصلی درخواست کد حقیقی
• کپی مطابق با اصل شناسنامه و کارت ملی، علاوه بر صفحه توضیحات آن
• کپی مدارکی مانند پروانه کسب، کارت بازرگانی و یا پروانه بهره‌برداری
• کپی قبوض برق یا تلفن برای احراز هویت پستی
• افتتاح حساب وکالتی
• فرم معرفی حاوی اطلاعات حساب‌های بانکی مشتریان
• اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی

مدارک موردنیاز برای اشخاص حقوقی

• ارائه اصل فرم تحت عنوان درخواست کد حقوقی
• کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره
• کپی روزنامه رسمی مرتبط با تأسیس که مواردی مانند آگهی تأسیس، آخرین آگهی، آخرین آگهی درباره ایجاد تغییر اعضا و هیات مدیره، آگهی ایجاد تغییر در نام، تغییر آدرس و تغییر سرمایه، اگر نیاز بود.
• کپی برابر اصل اساسنامه شرکت
• کپی صورت‌های مالی مرتبط با آخرین دوره مالی که حسابرسی شده
• ارائه پروانه بهره‌برداری شرکت‌های تولیدی، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، قرارداد پیمانکاری برای پیمانکاران و دیگر مجوزهای فعالیت معتبر
• افتتاح حساب وکالتی
• فرم معرفی حاوی اطلاعات مرتبط با حساب‌های بانکی مشتری
• اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی

برای شروع فعالیت در بازار بورس کالا، بعد از انجام احراز هویت و ارائه تمامی مدارک به کارگزار، مدارک شما به‌واسطه خودکارسازی به واحد پذیرش مشتریان بازار فیزیکی فرستاده می‌شود. از این مدارک یک نسخه چاپی به شما داده می‌شود. پس‌ازآن ثبت اطلاعات شما در سامانه پذیرش مشتری توسط کارگزار ثبت می‌شود. درنتیجه با درخواست صدور کد جدید مواجه خواهید شد.

در این مرحله مدارک به‌واسطه کارشناسان بخش پذیرش مشتری موردبررسی قرار می‌گیرد و با توجه به اطلاعاتی که توسط کارگزار در سیستم ثبت‌شده است، مقایسه بین مدارک موجود در بخش پذیرش صورت می‌گیرد. در صورت تطبیق شدن همه مدارک، کارگزار درخواست شمارا تائید و کد معاملاتی را شمارا صادر می‌کند.

برای آغاز کار‌ در بازار مشتقه بورس کالا، مدارک شما به‌واسطه کارگزار اسکن و برای کارتابل پذیرش مشتریان قراردادهای آتی فرستاده می‌شود. بعد از پایان سه روز کاری، درصورتی‌که مشکلی وجود نداشته باشد، سامانه بازار آتی سبا آن را ثبت می‌کند. پس‌ازآن برای تأییدیه نهایی در بخش مدیریت قراردادهای مشتقه کالایی، مدارک شما بررسی خواهد شد. زمانی که صحت مدارک شما ثابت شود، در سامانه بازار آتی بورس کالا، کد معاملاتی شما مورد تائید قرار می‌گیرد و بعدازآن می‌توانید کار خود را شروع کنید.

نحوه ثبت نام در بورس کالا و دریافت کد بورسی کالا به زبان ساده

اگر علاقه‌مند هستید که با نحوه ثبت نام در بورس کالا آشنا شوید، باید ابتدا در مورد انواع کدهای معاملاتی موجود در این بازار اطلاع داشته باشید:

• کد معاملاتی عام: دارنده این نوع کد می‌تواند، تمامی کالاهای موجود در بازار را خرید یا فروش کند!
• کد معاملاتی خاص گروه کالا: دارنده این نوع کد، می‌تواند در حیطه اختیارش، اقدام به خرید یا فروش کند!
• کد معاملاتی خاص کالا: دارنده این کد، تنها چند نوع خاص از کالا را می‌تواند خرید یا فروش کند.

برای ثبت‌نام مشتریان ایرانی و خارجی لازم است که حتماً یکسری مدارک برای ثبت‌نام وجود داشته باشد! درواقع اولین قدم برای دریافت کد بورس کالا (دریافت کد آتی زعفران)، این است که شما این مدارک را به نهاد یا دفاتر مربوطه تحویل دهید:

مدارک موردنیاز مشتریان حقیقی ایرانی:

• پر کردن اصل فرم درخواست کد حقیقی بورس کالای جمهوری اسلامی ایران
• ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه مطابق با اصل
• بقیه موارد باید در صورت نیاز توسط کمیته به فرد متقاضی اعلام می‌شوند!

مدارک موردنیاز مشتریان حقوقی ایرانی برای دریافت کد بورسی کالا:

• پر کردن اصل فرم درخواست کد حقوقی بورس کالای ایران
• ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضای شرکت (مدیرعامل و هیئت‌مدیره)
• اساسنامه رسمی شرکت
• ارائه مدارک ثبت شرکت ازجمله روزنامه کثیرانتشاری که در آن اعلامیه تأسیس شرکت وجود دارد
• صورت‌های مالی حسابرسی شده
• بقیه موارد باید در صورت نیاز توسط کمیته به شرکت متقاضی اعلام می‌شوند!

برای دریافت کد بورس کالا توسط مشتریان حقوقی خارجی لازم است که حتماً یکسری فرایند انجام شود همین طور برای راهنمای دریافت کد بورسی میتوانید به سایت میداس سرمایه مقاله دریافت کد بورسی مراجعه نمایید و برای اطلاعات بیشتر در مورد آن می‌توانید به سایت رسمی دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ سازمان بورس جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید. اگر تا الآن متوجه نشدید که کد بورس کالا چیست، باید بدانید که این کد، درواقع همان کدی است که به شما کمک می‌کند تا در این بازار خرید یا فروش داشته باشید.همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بورس اوراق بهادار تهران اینجا کلیک کنید

دفاتر قانونی در حسابداری چیست؟

اغلب حسابدار را به عنوان فردی منضبط و دقیق می شناسیم که ریز و درشت حساب و کتاب ها را در یک دفتر بزرگ و مخصوص حسابداری ثبت می کند. حتی افرادی که در زندگی شخصی و یا کسب وکار خانگی خود دقیق هستند و آگاهی از دخل و خرج را لازمه برنامه ریزی برای آینده خود می دانند، دفتر مخصوصی برای ثبت هزینه ها و درآمدها در نظر می گیرند. به دفترهای مخصوص حسابداری که ثبت تمام رویدادهای مالی در آن ها از وظایف مهم حسابداران است، دفاتر مالی می گویند که در ادامه با انواع دفاتر قانونی در حسابداری و دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ اطلاعات ضروری برای ثبت در آنها، آشنا خواهیم شد.

دفاتر مالی در حسابداری چیست؟

با در نظر گرفتن تعریف حسابداری (فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت و گزارشگری اطلاعات اقتصادی) می توان چنین گفت که مهم ترین کار بخش حسابداری در واحدهای تجاری و سازمان ها، پیگیری تمام رویدادهای مالی آن و ثبت دقیق این فرآیندها در دفاتر قانونی در حسابداری است. با توجه به اینکه گزارش های مالی و حسابداری برای افراد و سازمان های مشخصی ارسال می شود، برای سهولت تحلیل و ارزیابی این گزارش ها باید مطابق با استانداردهای حسابداری تدوین شوند.

از آنجا که تهیه این گزارش ها به اطلاعات مالی نیاز دارد، لازم است به هنگام جمع آوری اطلاعات نیز اصول و استانداردهای حسابداری را رعایت نمود که دفاتر حسابداری بدین منظور تهیه شده اند. بنابراین دفاتر مالی یا دفاتر حسابداری به عنوان ابزار اصلی کار حسابداران معرفی می شوند که اطلاعات ثبت شده در اسناد حسابداری، پس از تایید مدیریت به این دفاتر منتقل می شوند.

دفاتر قانونی در حسابداری به صورت کلی به دو دسته دفاتر قانونی یا رسمی و دفاتر غیر رسمی یا کمکی تقسیم می شوند.

دفاتر رسمی: از آنجا که هر واحد تجاری موظف است تمام رویدادهای مالی خود را در قالب سند حسابداری ثبت کرده و برای حسابرسی مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد، دفاتر قانونی تعریف شده اند تا تمام ثبت های حسابداری در آنها تنظیم شوند. دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه نمونه های دفاتر رسمی و قانونی هستند.

دفاتر غیررسمی: در کنار دفاتر قانونی در حسابداری، دفاتر حسابداری کمکی نیز وجود دارد که الزامی برای ثبت کردن اطلاعات در این دفاتر وجود ندارد و تنها برای افزایش دقت و سهولت کار حسابداری در نظر گرفته شده اند که دفتر معین یک نمونه پرکاربرد از دفاتر غیررسمی به حساب می آید.

بد نیست این نکته را یاد آوری کنیم که دفاتر حسابداری باید قبل از ثبت هرگونه عملیات مالی و حسابداری، توسط نماینده اداره ثبت اسناد امضا، پلمب و ثبت شود.

چه اطلاعاتی را باید در دفتر روزنامه ثبت نمود؟

حسابدار موظف است تمام عملیات و رویدادهای مالی شرکت یا واحد اقتصادی را در دفاتر قانونی در حسابداری مخصوص به صورت روزانه ثبت نماید. در واقع دفتر روزنامه با هدف ثبت تمام عملیات مالی روزانه که اطلاعاتی مانند نام حساب، مبلغ بدهکار یا بستانکار و تاریخ رویداد را شامل می شود، به ترتیب تاریخ در خود جای می دهد.

دفتر روزنامه بر حسب نوع فعالیت و حجم معاملات شرکت ها می تواند انواع مختلفی داشته باشد که هر واحد تجاری متناسب با نیاز خود باید فعالیت های مالی خود را در دفاتر قانونی در حسابداری روزنامه مناسب خود ثبت نماید. دفتر روزنامه شامل ستون های متعدد است که باید شماره سند حسابداری، تاریخ، شرح رویداد و مبلغ بدهکار یا بستانکار بودن حساب ها را در ستون های مخصوص خود قرار داد.

دفتر روزنامه

طبق قانون، واحدهای تجاری ملزم به ثبت اطلاعات دفتر ثبت معاملاتی چیست؟ مالی خود در دفاتر روزنامه و نگهداری آن هستند. زیرا دفاتر قانونی در حسابداری برای تهیه صورت های مالی و ارائه گزارش ها به سازمان مالیاتی نیز کاربرد دارند.

البته باید یادآور شویم که برخی از شرکت ها و سازمان های بزرگ به دلیل بالا بودن حجم معاملات خود، برای هر نوع از عملیات مالی خود یک دفتر روزنامه در نظر می گیرند که این دفاتر را دفتر روزنامه اختصاصی می نامند. ولی در کنار آن باید حتما از یک دفتر روزنامه عمومی برای ثبت تمام معاملات داشته باشند.

اطلاعات حسابداری در دفاتر مالی

ثبت اطلاعات حساب ها در دفتر کل حسابداری

همان طور که گفتیم اطلاعات مالی شرکت ها برای تنظیم صورت های مالی و ارائه به سازمان های مربوطه در دفاتر قانونی در حسابداری ثبت می شوند. دفتر کل به عنوان دومین دفتر مهم در حسابداری شناخته شده است که آن اطلاعات مربوط به هر حساب در صفحه ای مخصوص ثبت می شود.

در واقع برای تهیه صورت های مالی می بایست اطلاعات کامل تمام حساب ها را استخراج نمود و از آن جا که در دفتر روزنامه رویدادهای مالی به ترتیب اولویت ثبت می شوند، این کار کمی مشکل خواهد بود. بنابراین دفتر کل برای ساماندهی به اطلاعات و تغییرات حساب های شرکت در نظر گرفته شده است که باید تغییرات هر حساب در صفحه مخصوص خود و به ترتیب تاریخ در دفتر کل ذکر شوند. لازم است بدانید اطلاعات هر ماه باید حداکثر تا 15ام ماه بعد به دفتر کل انتقال یابد.

دفتر کل

انتقال اطلاعات حسابها از دفتر روزنامه به دفتر کل

به هنگام انتقال اطلاعات حساب ها از دفاتر قانونی در حسابداری به دفتر کل باید موارد زیر را رعایت کنید:

 • قبل از هر چیز باید به صفحه مخصوص حساب در دفتر کل مراجعه کنید و اطلاعات مربوط به رویداد مالی مد نظر را در آن ثبت کنید
 • تاریخ ثبت معامله را از دفتر روزنامه به دفتر کل انتقال داده و در ستون تاریخ ثبت کنید
 • شماره صفحه دفتر روزنامه که اطلاعات حساب مد نظر را در آن نوشته اید در ستون مخصوص خود در دفتر کل منتقل کنید
 • انتقال مبلغ بدهکار یا بستانکار برای حساب مربوطه از دفتر روزنامه به دفتر کل
 • انتقال دادن شماره صفحه حساب مد نظر در دفتر کل به دفتر روزنامه و ثبت در ستون مخصوص
 • مشخص کردن ماهیت مانده حساب بر حسب تفاوت بین حسابهای بدهکار و بستانکار و درج آن در ستون تشخیص

اگر به مراحل انتقال اطلاعات از دفاتر قانونی در حسابداری به دفتر کل توجه کرده باشید، مرحله محاسبه مانده حساب و تعیین ماهیت مانده حساب برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین می توان به کمک دفتر کل و کسر مجموع موارد بدهکار و بستانکار از یکدیگر، مانده حساب ها را محاسبه و ماهیت بدهکار یا بستانکار بودن را نیز تعیین نمود. پیشنهاد می کنیم برای اشنایی با ماهیت حسابها در حسابداری به مقاله تدوین شده با همین نام مراجعه کنید.

دفاتر حسابداری و ثبت اطلاعات مالی

از دفتر معین چه طور می توان کمک گرفت؟

یکی از معروف ترین دفاتر غیر رسمی دفتر معین است و به دلیل ماهیتی که دارد، آن را به عنوان دفتر کمکی نیز می شناسند. استفاده از دفتر معین برای ثبت اطلاعات حسابداری الزام و قانونی را شامل نمی شود و استفاده از آن به نوعی اختیاری است.

بنا به آنچه بیان شد، ثبت اطلاعات حسابداری از ثبت روزانه عملیات های مالی در دفاتر قانونی در حسابداری یا دفاتر روزنامه شروع و به ثبت اطلاعات حساب ها در دفتر کل خاتمه می یابد. اما برخی شرکت ها نیاز دارند، اطلاعات را با جزئیات بیشتری ذخیره کنند تا در زمان مورد نیاز با توجه به اطلاعات کامل تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند. بدین منظور می بایست برای نگهداری اجزای حسابها و اطلاعات تفصیلی مربوط به حساب ها برای شرکت ها تعداد اجزای حساب بالا، از دفتر معین استفاده می شود.

دفتر معین

تهیه دفاتر قانونی توسط نرم افزار حسابداری

امروزه, اکثر شرکت ها و موسسات، ثبت اطلاعات و رویدادهای مالی خود را به صورت کامپیوتری و با استفاده از نرم افزار حسابداری انجام میدهند. در این روش، روزانه هر اتفاق مالی، در نرم افزار به عنوان یک سند حسابداری ثبت می شود و از تمامی این اسناد میتوان گزارشات متنوعی را صادر کرد. نرم افزار های حسابداری جایگزین دفاتر قانونی در حسابداری شده اند.

همه نرم افزارهای حسابداری، دارای بخش گزارش گیری هستند. در این بخش، بر اساس اطلاعات وارده که همان اسناد حسابداری هستند، انواع مختلفی از گزارش های خروجی تولید میشود. طبیعی است که بخش مهمی از این گزارش ها، گزارش های استاندارد حسابداری و مورد نیاز سازمان هایی مثل دارایی و مالیات و … است.

دفاتر روزنامه و کل که دفاتر رسمی و قانونی محسوب میشوند، به همان شکل که در اصول حسابداری آمده است و با ستون هایی که در بالا گفته شد، در نرم افزارهای حسابداری پارمیس طراحی شده اند که کاربران بتوانند گزارشات مورد تایید این سازمان ها را از طریق نرم افزار حسابداری تهیه کنند.

کاربر در هر زمان که لازم باشد، میتواند به راحتی و با زدن یک کلید، دفتر روزنامه یا دفتر کل را تهیه کند و بر اساس آن اطلاعات را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید. علاوه بر آن، نرم افزارهای مورد تایید دارایی، گزارشی به نام سند خلاصه تولید میکنند که در آن خلاصه اسناد یک ماه ارائه می شود. حسابدار میتواند به جای نوشتن روزانه اسناد در دفتر روزنامه از این گزارش استفاده کند و خلاصه اسناد را در دفتر وارد نماید.

می توان نتیجه گرفت، که برای افزایش سرعت و دقت در تهیه دفاتر قانونی در حسابداری و سایر گزارش های مورد نیاز برای دارایی و سایر سازمان های مسئول، استفاده از یک نرم افزار حسابداری مناسب ، کارآمد و منطبق با قوانین و مقررات حسابداری و مالیاتی بسیار ضروری و مفید خواهد بود.

دلایل نگهداری دفاتر روزنامه و کل

1.تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز که نشان دهنده افزایش و کاهش و یا مانده حساب در هر زمان می باشد.

2.تهیه اسناد و مدارکی که بتواند اشتباهاتی مانند دوباره ثبت کردن اقلام بدهکار و بستانکار و یا عمل ثبت نکردن در هر معامله را کاهش دهد.

3.تهیه اسناد و مدارکی که اطلاعات کاملی از معاملات انجام شده در اختیار بگذارد که شامل موارد زیر می باشد :

 • تاریخ معامله
 • مبلغ بدهکار
 • نام حساب بدهکار
 • مبلغ بستانکار
 • نام حساب بستانکار

4.تهیه اسناد و مدارکی که اطلاعات کاملی در مورد تاریخ معاملات را به طور مرتبی طبقه بندی کرده باشد به گونه ای که اطلاعات هر معامله در هر زمان قابل دسترس باشد.کدهای تخفیفاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.