ارزش نسبت سودآوری


بورس روز گذشته رشد کمتر از نیم درصدی داشت. امروز چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند، بورس روند متعادلی خواهد داشت.

ارزش نسبت سودآوری

دنیای اقتصاد : در شرایطی که اغلب بانک ها در گیر و دار مذاکرات برجام، نوسانات زیادی را تجربه کرده و در ماه های اخیر متحمل ریسک های سیاسی نسبتا زیادی بوده اند، بانک قرض الحسنه رسالت از ابتدای سال 1401، روند صعودی خود را آغاز کرده و تا امروز بیش از 1200 درصد بازدهی را به لحاظ قیمتی به ثبت رسانده است. بانک رسالت به عنوان یک بانک قرض الحسنه، بخش عظیمی از منابع حاصل از سپرده های مشتریان را در قالب تسهیلات به اشخاص غیردولتی تخصیص داده و بخش دیگری از منابع حاصل از مشتریان را در اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده است. یکی از دلایل اقبال سهامداران و فعالان بازار به این سهم، سپرده گذاری و سرمایه گذاری درست منابع در اوراق توسط این بانک بوده که به افزایش 333درصدی درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی منجر شده است. همچنین مدیریت درست هزینه ها در این بانک موجب شده است تا حاشیه سود این بانک از 5 درصد در سال 99 به 46 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کند. در ادامه با موشکافی دقیق درباره صورت های مالی بانک رسالت، اطلاعات بیشتر و مفیدتری در خصوص این بانک ارزش نسبت سودآوری ارزش نسبت سودآوری ارائه می شود.

بانک قرض الحسنه رسالت پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی در تاریخ 26 بهمن 1390 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید. مجوز فعالیت این بانک در تاریخ 26/ 05/ 1391 توسط بانک مرکزی صادر و اولین شعبه بانک در تاریخ 28/ 05/ 1391 افتتاح شد. با هماهنگی های انجام شده توسط بانک مرکزی، ساماندهی صندوق های قرض الحسنه کل کشور شامل صندوق قرض الحسنه مهر وطن، مهر میهن، میلاد مکریان و رسالت به این بانک سپرده شده است. فعالیت اصلی بانک براساس فرهنگ مقدس قرض الحسنه، افتتاح حساب سپرده ریالی و ارزی به صورت قرض الحسنه و جاری و پرداخت تسهیلات و قبول سپرده ها به صورت قرض الحسنه است. در حال حاضر، تعداد شعب عادی این بانک حدود پنج شعبه و به صورت فعال است. در راستای پیاده سازی سیاست بانکداری اجتماعی و توسعه خدمات غیر حضوری، علاوه بر این پنج شعبه، 91واحد غیر فیزیکی نیز مشغول فعالیت هستند. این درحالی است که این بانک در سال 1399 دارای 76شعبه عادی و 141واحد غیر فیزیکی بوده است. در راستای این سیاست، میانگین تعداد کارکنان نیز از 3هزار و 244نفر به هزار و 156 نفر کاهش یافت.

بررسی ترازنامه بانک رسالت نشان می دهد که این بانک، در پایان سال 1400 حدود 57هزار و 400میلیارد تومان دارایی داشته که عمده این دارایی ها تسهیلات اعطایی ارزش نسبت سودآوری به اشخاص غیردولتی بوده است. این تسهیلات که بیش از 32هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک رسالت را تشکیل می دهد، مهم ترین موضوعی است که باید به صورت دقیق تر مورد واکاوی قرار گیرد. بنابراین در ادامه این گزارش به این بخش توجه ویژه تری خواهد شد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار یکی دیگر از دارایی های بااهمیت این بانک است و بیش از 8هزار و 300میلیارد تومان از دارایی ها را تشکیل داده است. در بخش بدهی ها نیز، مهم ترین موردی که باید بر آن تمرکز داشت، سپرده مشتریان است که عمدتا به صورت قرض الحسنه جمع آوری شده است. در نتیجه با نگاهی کلی به ترازنامه و در واقع وضعیت عملکرد مالی این بانک می توان متوجه شد که عملیات این بانک بسیار ساده بوده و در ادامه نیز می توان با نگاهی دقیق تر به اقلام ترازنامه ای درک بهتری از این بانک و فعالیت های آن داشت.

بانک ها نیز مانند تمامی شرکت های تولیدی درآمدهای عملیاتی خود را در صورت سود و زیان، به ثبت می رسانند. درآمدهای عملیاتی بانک شامل درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی و خالص درآمد کارمزدهاست.

درآمد سپرده گذاری و اوراق بدهی در بانک رسالت حدود 2هزار و 300میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 99، با افزایش 333درصدی همراه بوده است. با وجود روند صعودی درآمد کارمزد و افزایش کلی درآمدهای عملیاتی، شاید نکته مثبت این بانک این باشد که افزایش هزینه ها نسبت به افزایش درآمدها بسیار اندک بوده و سود خالص این بانک از 54میلیارد تومان در سال 1399 به هزار و 424میلیارد تومان در سال 1400 افزایش پیدا کرده و حاشیه سود قابل توجهی را به وجود آورده است.

یکی از عواملی که در بهای خدمات بانک ها نقش مستقیم دارد، بهای تمام شده پول است. بنابراین برای دریافت خدمات و تسهیلات ارزان قیمت تر توسط عموم مردم و بخش های مختلف اقتصادی از بانک ها لازم است، بهای تمام شده پول کاهش پیدا کند که این امر به مدیریت درست هزینه های مستقیم بستگی دارد.

بهای تمام شده پول شامل دو بخش مستقیم و غیرمستقیم است که سود سپرده های جمع آوری شده بخش مستقیم و هزینه های اداری، عمومی و استهلاک قسمت غیرمستقیم بهای تمام شده پول را تشکیل می دهند. از آنجا که بانک رسالت، سپرده های مشتریان را به صورت قرض الحسنه می پذیرد، بهای تمام شده پول شامل هزینه های اداری، عمومی و استهلاک می شود. بررسی بهای تمام شده پول می تواند برای سهامداران و فعالان بانکی، حائز اهمیت باشد.

بخش عمده موجودی نقد بانک رسالت، شامل سپرده های نزد بانک ها و موسسات اعتباری داخلی است. مبلغ این سپرده ها بیش از 6هزار و 800میلیارد تومان است که در حساب های سپرده کوتاه مدت و بدون محدودیت در برداشت سرمایه گذاری شده است.

یکی از دارایی های مهم بانک قرض الحسنه رسالت، تسهیلات اعطایی به اشخاص غیردولتی است. حدود 23هزار و 100میلیارد تومان از این تسهیلات به صورت جاری بوده؛ به این معنی که کمتر از دوماه از سررسید آن گذشته است. با کسر سود سال های آتی و کارمزدهای معوق، خالص تسهیلات اعطایی حاصل می شود. معمولا بانک ها بخشی از تسهیلات را به عنوان ذخیره در نظر گرفته اند تا از مبلغ این تسهیلات کسر شود. در بخش تسهیلات جاری پس از کسر مبلغ خالص تسهیلات از ارزش وثایق، طبق قانون 5/ 1درصد از این مبلغ به عنوان ذخیره عمومی لحاظ می شود.

حدود 227میلیارد تومان از تسهیلات نیز تا پایان سال 1400، در طبقه سررسید گذشته قرار گرفته؛ چرا که معمولا بین 2 تا 6ماه از سررسید این تسهیلات گذشته است. از آنجا که 10درصد خالص این تسهیلات پس از کسر ارزش وثایق به عنوان ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول در این طبقه در نظر گرفته می شود، احتمالا ارزش این وثایق هزار و 200میلیارد تومان بوده است. علاوه بر آن، 264میلیارد تومان نیز در طبقه معوق قرار می گیرد؛ چرا که بین 6 تا 18ماه از تاریخ سررسید آن گذشته است. همچنین 20درصد از این تسهیلات پس از کسر ارزش وثایق، به عنوان ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته می شود. از کل مبلغ تسهیلات، 150میلیارد تومان تسهیلات اعطایی به اشخاص غیردولتی در طبقه مشکوک الوصول بوده و بیش از 18ماه از تاریخ سررسید آن گذشته است و می توان بین 50 تا 100درصد آن را به عنوان ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفت.

عمده اوراق بهاداری که بانک رسالت در آن سرمایه گذاری کرده، شامل اسناد خزانه اوراق مشارکت و اوراق مرابحه دولتی بوده و سود عمده این اوراق، 20درصد است. همچنین مطابق بخش نامه بانک مرکزی مورخ 11شهریور 1399، بانک ها موظفند حداقل 3درصد مانده سپرده سرمایه گذاری خود را به اوراق اسلامی اختصاص دهند.

بیش از هزار و 400میلیارد تومان از درآمدهای سپرده گذاری در سال 1400 مربوط به سود اوراق مشارکت بوده که افزایش آن نسبت به دوره مشابه قبل، به دلیل افزایش منابع بانک حاصل از سپرده گذاری مشتریان بوده است. قابل توجه است که تمام درآمدهای حاصل از اوراق به صورت غیر مشاع است. درآمدهای مشاع شامل درآمدهایی است که به نسبت سپرده و سهم بانک و سپرده گذار میان این دو تقسیم می شود؛ اما درآمد غیر مشاع با سپرده گذار مشترک نیست و صرفا این درآمد حق بانک و سهامداران آن است. از آنجا که حساب همه سپرده گذاران و مشتریان، قرض الحسنه و جاری بوده، بنابراین درآمد حاصل از اوراق، حتی اگر از منابع سپرده گذاران باشد، غیر مشاع بوده و حق بانک است؛ چرا که بانک متعهد به پرداخت سود به مشتریان نیست. سپرده قانونی نیز بخش دیگری از درآمدهای مربوط به سپرده است که به تناسب زمان و مطابق با بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی با نرخ یک درصد محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

اغلب مبلغ درآمد کارمزد در بانک رسالت، مربوط به کارمزد تسهیلات قرض الحسنه و افزایش مبلغ آن در سال 1400 نسبت به سال 1399 به دلیل افزایش اعطای تسهیلات قرض الحسنه بوده است. در بانک ها علاوه بر درآمد کارمزد، حسابی تحت عنوان هزینه کارمزد نیز تعریف شده است. از آنجا که کارمزد برای صنعتی مانند بانک، واژه ای مثبت تلقی شده و بخش هزینه ای آن در نظر گرفته نمی شود، شاید کمی مبهم به نظر برسد. با بررسی صورت های مالی بانک رسال و سایر بانک ها می توان دریافت که عمده هزینه های کارمزد به کارمزد عملیات شتاب مربوط می شود. اغلب مردم هنگام خرید محصولات یا خدمات در فروشگاه ها، از کارتخوان استفاده می کنند. در زمان استفاده از کارتخوان کارمزدی از خریدار یا فروشنده ای که کارتخوان دارد، کم نمی شود؛ اما زمانی که پول از حساب خریدار به حساب فروشنده منتقل می شود، از بانک مقصد کارمزد گرفته می شود؛ بدون آنکه از حساب دارنده کارتخوان مبلغی کسر شود. هزینه کارمزد، در سال 1400، حدود 265میلیارد تومان بود که نسبت به سال 1399 تغییر چندانی نداشت.

هزینه های اداری و عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، به دو دسته هزینه کارکنان و هزینه اداری تقسیم می شود. عمده هزینه های کارکنان مربوط به حقوق و دستمزد و عیدی و پاداش آنهاست که با مصوبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش می یابد. هزینه های اداری نیز شامل هزینه های خدمات انفورماتیک و هزینه های خدمات است و بخش دیگر آن به هزینه های ذخیره عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول حساب های دریافتنی مربوط می شود.

یکی از هزینه هایی که در بانک ها، قابل توجه است و محاسبه آن به تحلیل آنها کمک شایانی می کند، هزینه مطالبات مشکوک الوصول است. همان طور که اشاره شد، اغلب دارایی های بانک رسالت را تسهیلات اعطایی به اشخاص غیردولتی تشکیل می دهد. بنابراین محاسبه ذخیره های عمومی و اختصاصی این تسهیلات حائز اهمیت است و می تواند بر سودآوری بانک ها تاثیر بسزایی داشته باشد.

در بندهای فوق، به این مطلب اشاره شد که خالص تسهیلات پس از کسر ارزش وثایق مبنایی برای محاسبه ذخایر این تسهیلات خواهد بود؛ اما این وثایق دارای ضرایبی هستند که با توجه به نوع دارایی این ضرایب تعیین می شوند.

به عنوان مثال، اگر وثیقه یکی از تسهیلات ساختمان باشد، 70درصد ارزش این ساختمان مبنایی برای کسر از خالص تسهیلات خواهد بود. پس از محاسبه ارزش وثایق و کسر این مبلغ از خالص تسهیلات، ضرایب دیگری را نیز برای ذخیره عمومی و اختصاصی در نظر می گیریم که در مطالب فوق توضیحاتی در خصوص آن داده شد. ضریب ذخیره اختصاصی برای تسهیلات با سررسید گذشته، 10درصد، سررسید معوق، 20درصد و مشکوک الوصول 50درصد در نظر گرفته شده است. ذخایر عمومی نیز با ضریب 5/ 1درصد محاسبه شده است. این ذخایر پس از کسر از مانده مطالبات مشکوک الوصول سال مالی قبل، به عنوان هزینه اختصاصی یا عمومی مطالبات مشکوک الوصول در صورت سود و زیان درج می شوند.

وقتی کف قیمت سهم بسته می ارزش نسبت سودآوری شود

روز گذشته نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه تشکیل شد که یکی از موضوعات مهمی که در این نشست به جمع بندی رسید، حمایت هلدینگ ها از سهام زیر مجموعه خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی بود؛ به اعتقاد کارشناسان و مدیران بازار سرمایه، وقتی ناشران اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی می کنند به نوعی کف قیمت سهم را می ببندد و در مدتی در آینده (تاریخ سررسید) سهم را از نوسانات قیمت بیمه می کنند که این اقدام قطعا در اطمینان بخشی به سهامداران و بازار موثر است.

تضمین به خریداران سهم

وقتی کف قیمت سهم بسته می شود

در همین زمینه مصطفی امید قائمی مدیر عامل گروه مالی ملت گفت: انتشار اوراق تبعی در شرایط فعلی بازار سرمایه می تواند تا حد زیادی به رونق معاملات و بهتر شدن شرایط بازار کمک کند و اطمینان را به بازار سرمایه برگرداند.

او در خصوص برنامه هلدینگ های سرمایه گذاری برای حمایت از بازار سرمایه با انتشار اوراق تبعی گفت: با توجه به شرایط بازار سرمایه اکنون فرصت خوبی است که هلدینگ های سرمایه گذاری وارد بازار شوند و سهام خریداری کنند. برای همین منظور می توانند برای تامین منابعشان از انتشار اوراق تبعی استفاده کنند، زیرا اوراق تبعی در قیمت های خوبی منتشر می شود و فرصت خوبی برای کسانی است که بخواهند این اوراق را بفروشند و تامین مالی کنند و وارد بازار شوند.

وی با بیان اینکه اوراق تبعی راهکاری است برای کاهش ریسک سرمایه گذاری افراد مختلف در شرایط ریزشی بازار سهام و توسط سهامدار عمده شرکت ها منتشر می شود، تصریح کرد: شرکت ها با توجه به پتانسیل سهم می توانند دست به انتشار این اوراق بزنند و به خریداران تضمین دهند که در صورت عدم فروش سهام در تاریخ اعمال، قیمت سهم از قیمت اعمال کمتر نباشد.

افزایش اعتماد سهامداران

وقتی کف قیمت سهم بسته می شود

احسان مرادی مدیرعامل تامین سرمایه کاردان نیز در این باره گفت: این شرکت آمادگی کامل خود برای اخذ مجوز انتشار اوراق تبعی را با کمک بورس تهران و فرابورس به مجموعه ها و هلدینگ ها اعلام کرده و بدون شک انتشار اوراق تبعی در افزایش اعتماد سهامداران و رونق بازار سهام اثرگذار خواهد بود.

مدیرعامل تامین سرمایه کاردان اظهار داشت: انتشار اوراق تبعی در دستور کار برخی هلدینگ های بزرگ است که بیمه سهام سهامداران قطعا در اطمینان بخشی به بازار اثر ویژه ای خواهد داشت.

مرادی با بیان اینکه اوراق تبعی به نوعی یک چشم انداز روشنی پیش روی سهام قرار می دهد، افزود: با توجه به اینکه اکنون قیمت سهام در بازار در نقطه ارزندگی قرار دارد و برای سرمایه گذاری جذاب است، بنابراین با در نظر گرفتن چنین مسایلی و حمایت هلدینگ ها و سایر بخش ها از بازار، عموم سرمایه گذاران می توانند با اطمینان خاطر نسبت به خرید سهام در بازار و سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند.

به کف رسیدن قیمت سهام

وقتی کف قیمت سهم بسته می شود

فیروزه سالارالدینی مدیرعامل گروه مالی رایا نیکان نیز معتقد است انتشار اوراق تبعی در شرایط فعلی از سوی سهامدار عمده به دلیل حمایت از سهام زیر مجموعه و حتی کسب بازدهی به دلیل رسیدن قیمت سهام به کف و ارزندگی بازار صورت می گیرد.

سالارالدینی اظهار داشت: از آن جایی که سهامدار عمده و یا هلدینگ ها به طور کامل از وضعیت درونی شرکت های زیرمجموعه خود مطلع هستند، وقتی می بینند که این سهام به کف قیمتی رسیده و یا حتی زیر ارزش در حال معامله است، فقط با انتشار اوراق تبعی و بدون فروش سهام یا انتشار اوراق اختیار خرید همزمان، اقدام به حمایت از سهم شان می کنند.

او افزود: در این شرایط ناشران معتقدند در آینده نزدیک با افزایش قیمت سهام الزامی برای اعمال این اختیار فروش وجود ندارد. در این صورت بدون خرید سهام شرکت زیرمجموعه و افزایش درصد سهامداری از آن حمایت کرده اند. در این حالت فرق اوراق اختیار فروش تبعی با اوراق اختیار فروش معمولی این است که خریداران آن همان سهامداران خرد قبلی هستند و بدین شکل به آنان اطمینان داده می شود که نگران کاهش قیمت سهم شان نباشند.

بیمه سهام و دلگرمی سهامداران

وقتی کف قیمت سهم بسته می شود

علی جبل عاملی کارشناس ارشد بازار سرمایه نیر در این باره می گوید: انتشار اوراق اختیار فروش تبعی تا حد زیادی از ایجاد حباب منفی در روند معاملات سهم جلوگیری می کند و خریداران می توانند با اطمینان بیشتری به نگهداری و یا معامله سهم اقدام کنند؛ این رویه قطعا موجب دلگرمی فعالان بازار و افزایش اقبال به سهم های دارای بیمه خواهد شد.

جبل عاملی اظهار داشت: اقدام خوبی که در راستای بیمه سهام صورت گرفته، این است که سازمان بورس تعهد کرده ظرف ۲ روز کاری اقدام به صدور مجوز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی کند.

او افزود: افراد به کمک اوراق اختیار فروش تبعی می توانند سهامی را که می خرند عملا در یک قیمت مشخص بیمه کنند. بدین نحو که ناشر متعهد می‌شود تا در سررسید اوراق تبعی، آن سهام را در قیمتی که در زمان انتشار مشخص است از دارنده آن بخرد. حال اگر قیمت سهم در زمان سررسید کمتر از قیمت تعهد شده در اوراق اختیار فروش تبعی باشد، دارنده این سهم و اوراق، زیانی متحمل نشده و ریسک خرید سهم در یک محدوده مشخص می ماند.

او معتقد است، تعهد هلدینگ ها و ناشران به حمایت از سهم هایشان به وسیله انتشار این اوراق قطعا موجب دلگرمی فعالان بازار و افزایش اقبال به سهم های دارای بیمه خواهد شد.

پیام اوراق تبعی به بازار

وقتی کف قیمت سهم بسته می شود

محمد کفاش پنجه شاهی مدیرعامل سبدگردان اعتبار معتقد است، وقتی یک ناشر اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی می کند یک پیام برای سهامداران دارد و آن، اطمینان ناشر از آینده و وضعیت خوب سودآوری سهم شرکت است.

او با بیان اینکه اوراق تبعی به نوعی تضمین سود برای سهامداران محسوب می شود گفت: به این معنا که مجموعه منتشرکننده این اوراق به آینده و وضعیت سودآوری سهم شرکت اطمینان دارد و بدون شک بیمه شدن سهام باعث اطمینان خاطر سهامداران می شود.

به گفته کفاش پنجه شاهی با توجه به قوانین و مقرراتی که در مورد کسب و کارهای با درآمد ثابت وجود دارد، برای صندوق های درآمد ثابت سهامی که همراه با اوراق تبعی فروش باشد گزینه مناسب و جذابی است.

کف قیت سهم بسته می شود

وقتی کف قیمت سهم بسته می شود

معاون عملیات بازار شرکت بورس نیز در این باره گفت: انتشار اوراق فروش تبعی به دلیل کارکرد بیمه کردن سهم در نوسانات بورس موثر است و می تواند در افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه موثر باشد؛ از ابتدای سال تاکنون ٢٧٠٠ میلیارد تومان اوراق تبعی منتشر شده است.

مهدی زمانی سبزی با بیان اینکه دستورالعمل اوراق اختیار فروش تبعی از سال ۹۱ ابلاغ شد گفت: کارکرد اولیه اوراق اختیار فروش تبعی بیمه کردن سهام است به این صورت که سهامدار عمده می تواند اوراق اختیار فروش تبعی منتشر کند و کف قیمت سهم را ببندد و در مدتی در آینده (تاریخ سررسید) سهم را از نوسانات قیمت بیمه کند.

به گفته زمانی سبزی، این اقدام می تواند در افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه موثر باشد زیرا شرکت ها بنا به درخواست سهامداران عمده اقدام به انتشار اوراق تبعی می کنند و ارزندگی سهام خود اطمینان دارند.

پیش‌بینی بورس امروز / ۵ سیگنال جدید برای بازار

پیش‌بینی بورس امروز / 5 سیگنال جدید برای بازار

بورس روز گذشته رشد کمتر از نیم درصدی داشت. امروز چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند، بورس روند متعادلی خواهد داشت.

به گزارش روندبازار به نقل از تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس تهران دیروز بر خلاف روزهای گذشته خود روند نسبتا رو به بالایی تجربه کرد و با افزایش دو هزار و ۸۶۸ واحدی به سطح یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحدی رسید. شاخص هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل رفتار کرد و در محدوده ۳۸۱ هزار واحدی قرار گرفت.

براساس جدیدترین اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی به ۲۰٫۸۸درصد کاهش پیدا کرد. این دومین کاهش نرخ سود بانکی در دوهفته متوالی است.(بانک‌مرکزی)

کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند در بلند مدت یک سیگنال مثبت برای بورس باشد. اما برخی از کارشناسان عقیده دارند که این کاهش نرخ سود بین بانکی به زیان تورم و اقتصاد کشور است.

رضا عیوض‌لو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس گفت: براساس استانداردهای دنیا معاملات الگوریتمی را پیاده‌سازی و نظامند کردن این معاملات را دنبال خواهیم کرد.(سنا)

با استاندارد کردن معاملات می‌توان به تغییر روند معاملات بورس امیدوار بود و احتمالا بازار سرمایه در میان مدت رشد خوبی را تجربه کند.

افزایش گردش نقدینگی در بورس

براساس جدیدترین اطلاعیه مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی، تسویه لحظه‌ای قراردادهای آتی از روز سه‌شنبه هفته جاری ۱۹ مهر ماه در روزهای معاملاتی شنبه تا پنج‌شنبه به صورت ۱۵ دقیقه یکبار انجام خواهد شد.(کالاخبر)

برخی از کارشناسان عقیده دارند که این موضوع می‌تواند به روند معاملات و گردش نقدینگی بازار سرمایه کمک کند.

روز گذشته جلسه هم‌فکری مدیران ارشد سازمان بورس ارزش نسبت سودآوری و صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم بر گزار شد. در این جلسه ابهامات موجود در اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم برطرف شد. (بازار سرمایه)

با تعیین تکلیف صندوق‌های پالایشی و دارایکم می‌تواند به گردش پول در بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.

بر اساس جلسه وزیر اقتصاد با رئیس سازمان بورس قرار شد که سائل بنیادین شرکت‌ها و اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه، که مقرر شد پیش از بررسی و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، پیشنهاد شرکت‌ها به صورت مدون به ستاد اقتصادی دولت ارائه شود. دومین موضوع نیز همچنین اختصاص منابعی از سوی هلدینگ‌ها جهت حمایت از سهم‌های خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی، از دیگر مسائل مطرح شده بود، که توافق شد در طی روزهای آتی صورت پذیرد. (وزارات اقتصاد)

کارشناسان عقیده دارند که این موضوع می‌تواند در بلند مدت تاثیر مثبتی روی بورس داشته باشد.

خروج پول حقیقی از سهام ونوین با وجود تداوم افزایش درآمد ماهانه

درآمد بانک اقتصاد نوین در شهریور ماه نشان داد که تداوم روند صعودی در درآمدزایی این بانک ادامه دارد و همچنان درآمد بهار و تابستان امسال به نسبت شش ماهه ابتدایی سال 1400 برتری بیش از 13 درصدی دارد. نماد ونوین با وجود تمام اخبار مثبت و گزارش های مناسبی که داشته است شهریور ماه را با خروج 12 میلیارد و 462 میلیون تومان پول حقیقی پشت سر گذاشته است.

خروج پول حقیقی از سهام ونوین با وجود تداوم افزایش درآمد ماهانه

به گزارش اکوایران؛ سهام بانک اقتصاد نوین که در شهریور ماه به تحلیل بنیادی آن پرداختیم در ماه گذشته درگیر خروج پول حقیقی بوده است. نماد ونوین ارزش بازاری 9.8 هزار میلیارد تومانی دارد و یکی از نماد های مورد توجه در صنعت بانکداری بورس تهران به حساب می آید. سهام ارزش نسبت سودارزش نسبت سودآوری آوری این بانک در شهریور 1401 با افت قیمت 678 ریالی همراه بود که بازدهی قیمتی سهام ونوین را در ماه ششم سال به منفی 17.6 درصد رساند. بانک اقتصاد نوین در سال 1400 رشد قابل توجهی را در خالص درآمد تسهیلات خود داشته است. خالص درآمد تسهیلات اعطایی این بانک در سال 99 هزار و 663 میلیاردتومان بوده اما در سال 1400 با رشد 143 درصدی، این عدد به 4 هزار و 38 میلیارد تومان رسیده است. صورت های مالی سه ماهه ابتدایی سال جاری بانک اقتصاد نوین تغییرات قابل ملاحظه ای را در عملکرد مالی این بانک به نمایش گذاشته است. سود خالص بهار 1401 با 57 درصد افزایش به 654 میلیارد تومان رسیده که نشان از توانایی این بانک در سودآوری این سه ماهه دارد. مجمع عمومی ونوین در انتهای تیر ماه برگذار شد که در آن سود نقدی 63 ریالی معادل 10% سود خالص مورد تصویب قرار گرفت.

رشد درآمد ماهانه بانک اقتصاد نوین ادامه دارد!

بانک اقتصاد نوین در سال 1400 نزدیک به 21 هزار میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی داشته است. با وجود تنوع مراجع درآمدی بانک ها، درآمد تسهیلات اعطایی در سال های گذشته اصلی ترین منبع درآمد بانک ها بوده و به همین دلیل برای مقایسه عملکرد ماهانه از این معیار استفاده کرده ایم. بانک اقتصاد نوین در شهریور ماه با رشد 4.3 درصدی درآمد تسهیلات ماهانه به نسبت مرداد ماه، به مبلغ هزار و 878 میلیارد تومان، درآمد اعطای تسهیلات ماهانه به دست آورد. درآمد شهریور ماه امسال 4.2 درصد بیشتر از شهریور ماه سال گذشته بود که مجموع درآمد تسهیلات ونوین را در این دو فصل به 11 هزار و 36 میلیارد تومان رساند که 13.2 درصد بیشتر از درآمد اعطای تسهیلات بهار و تابستان 1400 است. روند درآمدزایی بانک اقتصاد نوین در شش ماهه سال جاری نشان می دهد که درآمد های این بانک در 5 ماه از این دو فصل بیشتر از ماه مشابه در سال قبل بوده و تنها در مرداد ماه درآمد این بانک کمتر از مرداد سال قبل بوده که اختلاف آن نیز کمتر از 1 درصد است. درآمد شهریور ماه بانک اقتصاد نوین باعث شد تا احتمال تغییر روند درآمد زایی این بانک در مرداد ماه از بین برود و این رشد درآمد از ادامه روند 4 ماهه ابتدای سال حکایت کند. البته با وجود عملکرد مناسب ونوین در درآمد ماهانه خود، مقایسه رشد درآمدها نشان می دهد که بانک هایی مثل بانک ملت درآمد زایی قدرتمند تری را به ثبت رسانده اند.

درآمد ماهانه ونوین07.06

روند معاملاتی نماد ونوین در شهریور ماه

نماد ونوین مشابه دیگر نماد های صنعت بانکداری و حتی اکثر نماد های بزرگ بورس تهران، شهریور را با افت قیمت و خروج پول حقیقی پشت سرگذاشت. سهام بانک اقتصاد نوین در ابتدای شهریور ماه 3 هزار و 858 ریال قیمت داشت اما در روز 29 شهریور با کاهش 17.6 درصدی معادل 678 ریال به 3 هزار و 180 ریال نزول قیمت کرد. در 20 روز معاملاتی شهریور تنها 6 روز خالص جریان پول حقیقی برای ونوین مثبت بوده و در بیشترین حالت روز 28 شهریور ماه یک میلیارد و 433 میلیون تومان پول حقیقی وارد این سهم شده است. 14 روز معاملاتی دیگر سهام ونوین با خروج پول حقیقی همراه بود و در روز 5 شهریور ماه بیشترین میزان خروج با 5 میلیارد و 177میلیون تومان به ثبت رسیده است. در مجموع نماد ونوین شهریور ماه را با خروج 12 میلیارد و 462 میلیون تومان پول حقیقی پشت سر گذاشته است. با وجود تمام ارزش های بنیادی سهام های بازار سرمایه تحلیل گران معتقدند که این روزها بازار از جریان اخبار و پول حقیقی خط گیری می کند و تحلیل های بنیادی از این نظر ارزش نسبت سودآوری اهمیت دارند که در صورت برگشت بازار احتمال شکل گیری روندی مشابه رشد سال 99، البته در مقیاس کوچک تر وجود دارد و در زمان برگشت بازار ارزش بنیادی تعیین کننده رشد بیشتر قیمت سهام است.

اوراق تبعی بورس؛ شمشیری دولبه

اوراق تبعی برای بیمه کردن سهام بزرگ و کوچک بسیار مفید و برای بیمه کردن سهام کارساز است، اما اوراق تبعی شمشیری دولبه است که ممکن خریداران این اوراق را نیز زخمی کند

سازمان بورس

سازمان بورس

علی رمضانیان

هر وقت بازار سرمایه روزهای منفی خود را سپری می کند، سازمان بورس راه‌هایی را پیشنهاد می کند تا مردم را به ماندن در بورس تشویق کرده و علاوه بر آن به جذب سرمایه گذاران جدید نیز اقدام کند؛ غافل از اینکه خود این روش می تواند به ضرر بورس و سهامداران تمام شود.

به گزارش «عصر اقتصاد»، بازار سرمایه در حال حاضر در یکی از بدترین شرایط تاریخی خود قرار داشته و در یک رکود دوساله به سر می برد تا جایی که روزانه صدها میلیارد تومان نقدینگی از بورس می شود که سازمان بورس را بر آن داشته تا راه‌هایی برای نگهداشتن نقدینگی در بورس پیدا کند.

یکی از راه‌های تشویق سرمایه گذاران، بیمه کردن سهام با روش فروش اوراق تبعی است. اصطلاح بیمه کردن در بورس به معنی انتشار اوراق تبعی برای یک سهم است.

نفت روسیه

دارو

در حقیقت، راهکاری که به منظور حفظ آرامش خاطر سهام‌داران و تضمین بازدهی آنها توصیه می‌شود، انتشار اوراق «اختیار فروش تبعی» از سوی شرکت‌های بورسی است که در ایران با نام «بیمه سهام» شناخته می‌شود.

اما سوال این است که چرا در دوسال گذشته این اوراق بورس را نجات نداد. کارشناسان معتقدند که اوارق تبعی شمشمیر دولبه ای است که در صورت خرید اشتباه بیشتر از خود سهام خریدار را نابود می کند.

بر اساس این گزارش، دادو ستد اوراق تبعی، طی قراردادی است که براساس آن، خریدار قرارداد، حق دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بفروشد. به بیان ساده تر، وقتی فردی اختیار فروش دارد، به این معنی است که این فرد می‌تواند دارایی که در قرارداد ذکر شده است را با قیمتی مشخص و در زمانی مشخص (زمان سررسید) بفروشد. در صورتی که دارنده اختیار فروش بخواهد از حق خود استفاده کند، فروشنده اختیار فروش ملزم به ایفای تعهدات خود خواهد بود.

اوراق تبعی به نوعی تضمین سود برای سهامداران محسوب می شود به این معنا که مجموعه منتشرکننده این اوراق به آینده و وضعیت سودآوری سهم شرکت اطمینان دارد و بدون شک بیمه شدن سهام باعث اطمینان خاطر سهامداران می شود.این اوراق علاوه بر اطمینان بخشی و تضمین سود، یک روش تامین مالی برای شرکت ها به شمار می رود.

خرید اوراق «اختیار فروش تبعی» به سهام‌داران اختیار می‌دهد که سهام تحت تملک خود را به قیمت تضمین شده در تاریخ معینی در آینده به فروش برساند انتشار این اوراق موجب خواهد شد تا هیجانات فروش فروکش کرده و سرمایه‌گذاری‌های مردم بیمه شوند. اوراق اختیار فروش تبعی، ابزاری برای بیمه زیان سهام است و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ترس‌ها را کنترل کرده و سهام ارزشمند خود را به راحتی از دست ندهند.

بسیاری از صندوق های با درآمد ثابت به دنبال آن هستند که این اوراق را خریداری کنند. لذا این ابزار مشکل صندوق های مذکور را حل می کند ضمن اینکه می تواند به بازار سرمایه کمک نماید.

در واقع اوراق تبعی بازدهی را برای صندوق های درآمد ثابت پیش بینی پذیرتر می کند و از این طریق از ابطال ها جلوگیری شده و به جذب منابع کمک کند و باعث ورود پول تازه به بازار می شود. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در یکی دو سال گذشته انتشار اوراق تبعی را تجربه و سال ۹۹ و ۱۴۰۰ اوراقی را منتشر کرد

اوراق تبعی سال گذشته

سال گذشته روی شرکت های زیادی اوراق تبعی منتشر شد. در نیمه نخست سال گذشته، روی سهام شرکت مخابرات ایران، سایپا، ایران خودرو ، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی نفت تهران، پتروشیمی خلیج فارس، ملی مس ایران، فولاد مبارکه، ارتبطات سیار ایران، بانک صادرات ایران، بانک ملت و بانک تجارت اوراق تبعی منتشر شده که در ابان ۱۴۰۱ سررسید می شود.

در واقع در زمان سررسید این اوراق در آبان‌ماه ۱۴۰۱ شرکت منتشرکننده سهام، مجموع ارزش شرکت‌ها بیش از قیمت امروز سهام آن در بازار است. برای مثال نمادی مانند هلدینگ خلیج‌فارس که در تاریخ انتشار اوراق با قیمتی در حدود ۸۵۰ تومان معامله‌شد در شرایط قیمت اعمال خرید را در اختیار فروش تبعی خود با قیمت ۱۲۰۰ دارد که از زمان انتشار این اطمینان را به خریداران خود بدهد که برای زمان سررسید براساس قیمت روز گذشته ۴۲ درصد بازده را نصیب این خریداران کند.

اتفاقات جدید در خصوص فروش اوراق تبعی

طی روزهای اخیر نیز سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است که ظرف دو روز کاری اقدام به بررسی صدور مجوز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی از سوی ناشران می کند. این سخنان در حالی زده شده که بورس ایران در کسالت بارترین شرایط خود قرار داشته و که به گفته کارشناسان انتشار وسیع این اوراق از سوی ناشران مختلف باعث ایجاد موج دلگرمی و اطمینان خاطر در میان سهامداران خرد می شود.

چون سود سهام از طریق این ابزار تضمین می شود در نتیجه انگیزه بیشتری به سهامداران و خریداران می دهد و در نتیجه در افزایش تقاضا تاثیرگذار است.

با توجه به رکود عمیق بورس، اخیرا معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران اظهار کرد: انتشار اوراق فروش تبعی به دلیل کارکرد بیمه کردن سهم در نوسانات بازار سهام موثر است و می‌تواند در افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه موثر باشد؛ از ابتدای سال تاکنون ۲۷۰۰ میلیارد تومان اوراق تبعی منتشر شده است.

به ابلاغ دستورالعمل اوراق اختیار فروش تبعی از سال ۹۱ اشاره کرد و افزود: کارکرد اولیه اوراق اختیار فروش تبعی بیمه کردن سهام است؛ به این صورت که سهامدار عمده می‌تواند اوراق اختیار فروش تبعی منتشر کند و کف قیمت سهم را ببندد و در مدتی در آینده (تاریخ سررسید) سهم را از نوسانات قیمت بیمه کند.

از سال ۹۵ تاکنون اختیار فروش تبعی علاوه بر بیمه کردن سهام، کارکرد تامین مالی نیز به خود گرفت به طوری که سهامداران عمده و اشخاص حقوقی می‌توانند با فروش سهم و انتشار اوراق اختیار فروش تبعی عملاً از بازار تامین مالی کنند.

معاون عملیات بازار شرکت بورس در پاسخ به این سوال که اوراق تبعی چه میزان می‌تواند در بهبود روند بازار تاثیرگذار باشد؟، اظهار کرده بود : اوراق فروش تبعی به دلیل کارکرد بیمه کردن سهم در نوسانات بورس موثر است، زیرا این اوراق معمولاً یک ریالی است و با انتشار آن روی سهام شرکت‌هایی همانند شستا، ایران خودرو و غیره فعالان بازار می‌توانند آن را به منظور بیمه کردن سهم خریداری کرده و با خرید آن دیگر نگران نوسانات سهام تا زمان سررسید نباشند.

خرید اشتباه اوراق می تواند به ضرر خریدار تمام شود

علی اصغر حیدری در گفت و گو با «عصراقتصاد» اظهار کرد: اوراق تبعی برای بیمه کردن سهام بزرگ و کوچک بسیار مفید و برای بیمه کردن سهام کارساز است. اوراق تبعی برای ایجاد ارامش در بین سهامداران طراحی شده است و به دلیل ارزش نسبت سودآوری آنکه نوعی از آرامش خاطر را به بازار و فعالان آن تزریق می‌کند، می‌تواند از لحاظ رفتاری بر بازار سهام اثر بگذارد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اما باید این نکته را در نظر داشت که اوراق تبعی شمشیری دولبه است که ممکن خریداران این اوراق را نیز زخمی کند. در واقع، خریدار این اوراق چه حقیقی باشد چه حقوقی باید به این نکته توجه کند که برای بهره مندی از مزایای احتمالی خرید این اوراق باید حتما متناسب با میزان اختیار خریداری شده سهام خود شرکت را داشته باشد.

اگر به هر دلیلی سهام موجود در پرتفوی خریدار نسبت به اختیار خریداری شده کم باشد یا سهام تا قبل از تاریخ اعمال فروخته شده باشد، قرارداد اختیار میان ناشر و خریدار موضوعیت نداشته و در زمان سر رسید دارنده اختیار قابل به اعمال آن نیست. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد اینکه خرید صحیح آن‌ها می‌‌تواند سرمایه‌ شما را بیمه کند و خرید اشتباه آن‌ها چیزی جز نابودی سرمایه‌ را در پی ندارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.