مثالی از نمودار میله‌ای


ذخیره

انواع نمودار و کاربرد هریک از آن‌ها برای نمایش اطلاعات

برای تجزیه‌و‌تحلیل مؤثر و ارائه‌ی نتایج، ممکن است مجبور باشید داده‌های زیادی را بررسی کنید. هنگامی که چندین منبع داده را مدیریت می‌کنید، حجم داده‌ها می‌تواند بسیار زیاد شود و این امر ممکن است شما را سردرگم و کلافه کند. در این شرایط بهتر است بدانید که چه داده‌هایی مهمند و باید پیگیری شوند. همچنین، باید بدانید که چگونه می‌توانید داده‌ها را بصری‌سازی و تجزیه‌و‌تحلیل کنید تا از آن‌ها اطلاعات کلیدی و عملی را به دست آورید. مهم‌تر از همه، اگر می‌خواهید از این نتایج و داده‌ها به طور کارآمد گزارش مثالی از نمودار میله‌ای تهیه کنید، این مطلب ۱۰ نوع از کاربردی‌ترین انواع نمودار و نکات استفاده از آن‌ها را به شما ارائه می‌دهد تا از آن‌ها بهره ببرید.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

۱۰ مورد از پرکاربردترین انواع نمودارها

حال ۱۰ مورد از انواع مختلف نمودار را بررسی می‌کنیم. به طور کلی محبوب ترین انواع نمودارها شامل موارد زیر هستند:

 • نمودارهای ستونی (Column charts)؛
 • نمودارهای میله‌ای (Bar charts)؛
 • نمودارهای دایره‌ای (Pie charts)؛
 • نمودارهای دوناتی (Doughnut charts)؛
 • نمودارهای خطی (Line charts)؛
 • نمودارهای مساحت (Area charts)؛
 • نمودارهای پراکندگی (Scatter charts)؛
 • نمودارهای عنکبوتی یا راداری (Spider/ Radar charts)؛
 • نمودار گِیج یا عقربه‌ای (Gauge charts)؛
 • نمودارهای مقایسه‌ای (Comparison charts).

در ادامه تصویر انواع نمودارهای بالا را آورده‌ایم.

۱۰ مورد از انواع نمودارها

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها انتخاب مؤثرترین و مناسب‌ترین نوع از انواع نمودار برای کار مورد نظرتان است. به طور کلی اگر می‌خواهید مناسب‌ترین نوع از انواع نمودار را انتخاب کنید، باید تعداد کل متغیرها، نقاط داده و بازه‌ی زمانی داده‌های خود را در نظر بگیرید.

هر نوع از انواع نمودار مزایای خاص خود را دارد. به عنوان مثال نمودارهای پراکندگی برای نشان دادن روابط بین عوامل یا مفاهیم مختلف سودمند هستند، در حالی که انواع نمودار خطی برای نشان دادن روند‌ها مناسب‌ترند.

۱. نمودارهای ستونی، از انواع نمودار

نمودارهای ستونی، از انواع نمودار

نمودارهای ستونی (Column chart) برای مقایسه‌ی حداقل یک مجموعه از نقاط داده مؤثرند. محور عمودی، که به عنوان محور Y نیز شناخته می‌شود، اغلب برای نشان دادن مقادیر عددی استفاده می‌شود و محور X در خط افقی یک دوره یا دسته‌هایی را به مثالی از نمودار میله‌ای نمایش می‌گذارد که مقایسه می‌شوند.

به طور معمول نقاط داده در نمودارهای ستونی در این انواع هستند: گل، درختچه، خوشه‌ای، انباشته و درختی، که با استفاده از این انواع نقاط داده در رنگ‌های مختلف می‌توانید روندها را پیدا کنید. نمودار ستونی خوشه‌ای به طور ویژه در نمایش و تجزیه‌وتحلیل چندین مجموعه از مثالی از نمودار میله‌ای داده‌ها سودمند است. با نمودارهای ستونی انباشته، می‌توانید درصد خاصی از داده‌های کلی را به سرعت بررسی کنید.

۲. نمودارهای میله‌ای

انواع نمودارها - نمودارهای میله‌ای

نمودارهای میله‌ای (Bar chart) یک نوع دیگر از انواع نمودار است و برای مقایسه‌ی مفاهیم و درصد در بین عوامل یا مجموعه‌ی داده‌ها سودمند واقع می‌شوند. کاربران در این نوع از انواع نمودار می‌توانند گزینه‌های متفاوتی را برای پاسخ‌دهندگان خود تعیین کنند، به عنوان مثال فروش سالانه یا سه ماهه. مشاهده می‌کنید که نمودارهای میله‌ای شبیه به نمودارهای ستونی است که در محور X آن قرار دارد.

اگر مطمئن نیستید که چه موقع از نمودارهای میله‌ای استفاده کنید، باید درمورد نوع خاص داده‌های اصلی و ترجیح شخصی خود تصمیم بگیرید. معمولا در مقایسه با انواع دیگر نمودار که در ادامه ذکر می‌کنیم، نمودارهای میله‌ای برای نمایش و مقایسه‌ی مجموعه‌های گسترده‌ی داده‌ها یا اعداد بهترند.

۳. نمودارهای دایره‌ای، از انواع نمودار

نمودارهای دایره‌ای، از انواع نمودار

نمودارهای دایره‌ای (Pie chart) برای نشان دادن و تفکیک نمونه‌ها در یک بُعد مفیدند. این نمودار به شکل یک دایره است تا رابطه‌ی بین دسته‌های اصلی و زیر مجموعه‌ی داده‌های شما را به نمایش بگذارد. بهتر است هنگام کار با گروه‌های طبقه‌بندی شده‌ی داده‌ها، یا زمانی که می‌خواهید تفاوت‌هایی را بر اساس یک متغیر واحد در بین داده‌ها نشان دهید، از این نوع از انواع نمودار مثالی از نمودار میله‌ای استفاده کنید.

در واقع شما می‌توانید هر گروه داده‌ی نمونه را در دسته‌های مختلف، به عنوان مثال جنسیت یا گروه‌های سنی مختلف، تجزیه کنید. برای پروژه‌های تجاری می‌توانید از نمودارهای نوع دایره‌ای برای نشان دادن اهمیت یک عامل خاص بر دیگر عوامل بهره ببرید. با این حال برای تجزیه‌وتحلیل چندین مجموعه داده‌ی مختلف باید از نمودارهای ستونی کمک بگیرید.

۴. نمودارهای دونات یا حلقه‌ای

انواع نمودار- نمودارهای دونات یا حلقه‌ای

نمودارهای حلقه‌ای (Doughnut chart) یکی دیگر از انواع نمودار هستند که از نظر مساحت موجود در مرکز برش بسیار به نمودارهای دایره‌ای شباهت دارند. نمودارهای نوع حلقه‌ای دارای چندین مولفه از جمله تقسیم بخش‌ها و معنای قوس یک بخش جداگانه هستند. این نوع از انواع نمودار برای تبیین رابطه بین نسبت گروه‌های مختلف داده مناسبند. کاربران در این حالت می‌توانند بر نسبت برش‌ها با یکدیگر تمرکز کنند. این نوع از انواع نمودار از طریق فضای خالی میانی‌شان جزئیات بیش‌تری را نسبت به نمودارهای دایره‌ای پوشش می‌دهند.

۵. نمودارهای خطی

 انواع نمودار - نمودارهای خطی

نوع بعدی از انواع نمودار، نمودار خطی (Line chart) است که برای توضیح روند در طی زمان استفاده می‌شود. محور عمودی همیشه مقدار عددی، و محور X عوامل مرتبط دیگری را نشان می‌دهد. نمودارهای خطی را می‌توان با نشانگرها به شکل حلقه، مربع یا شکل‌های دیگر نشان داد.

نمودارهای خطی به اندازه‌ی انواع دیگر نمودارها رنگارنگ نیستند، اما کاربران به‌آسانی می‌توانند روند مجموعه‌ای از داده‌ها را در یک دوره‌ی خاص مشاهده کنند. همچنین با این نوع از انواع نمودار می‌توانید روند چندین گروه داده‌ی مختلف را نیز با یکدیگر مقایسه کنید. مدیران یا رهبران مالی ممکن است از نمودارهای خطی برای اندازه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل روندهای مثالی از نمودار میله‌ای بلند مدت در فروش، داده‌های مالی یا آمار بازاریابی استفاده کنند.

۶. نمودارهای مساحتی، از انواع نمودار

نمودارهای مساحتی، از انواع نمودار

نمودارهای مساحتی (Area chart) که یک نوع دیگر از انواع نمودار هستند، بسیار شبیه به نمودارهای خطی‌اند، اما مانند موارد قبلی طرح‌بندی واضحی ندارند. این مورد از انواع نمودار برای نمایش دادن روند در طی یک دوره برای یک یا چند دسته‌‌بندی یا تغییرات بین چندین گروه از داده‌ها ایدئال است. نمودارهای مساحتی دارای دو نوع اصلی هستند: نمودار مساحتی انباشته و نمودار مساحتی تکمیل شده. هر دو نوع می‌توانند ماهیت مجموعه داده‌های انتخاب شده شما را نشان دهند.

۷. نمودارهای پراکندگی

انواع نمودار - نمودارهای پراکندگی

نوع بعدی از انواع نمودار، نمودارهای پراکندگی (Scatter chart) هستند که برای تحلیل چگونگی قرارگیری اهداف مختلف در اطراف موضوع اصلی و ابعاد مختلف آن‌ها، بیشترین کاربرد را دارد. به عنوان مثال شما می‌توانید به سرعت انواع محصولات را بر اساس بودجه و قیمت‌های فروش مقایسه کنید. نمودارهای پراکندگی مولفه‌های مختلفی دارند: نشانگرها ، نقاط و خطوط مستقیم. همه‌ی این مولفه‌ها می‌توانند واحد داده‌های متفاوتی را نشان داده و به هم مرتبط کنند. شما می‌توانید نمودار پراکندگی را فقط با نشانگرها یا خطوط ترسیم کنید. به طور کلی نشانگرها برای نقاط داده‌ی کوچک و خطوط برای نقاط داده‌ی بزرگ بهتر هستند.

این نوع از انواع مختلف نمودار دارای نقاط مشابهی با نمودارهای خطی هستند، زیرا هر دو از محورهای عمودی و افقی برای نشان دادن نقاط داده‌ی مختلف استفاده می‌کنند. اما نمودار پراکندگی همچنین می‌تواند میزان تفاوت یک متغیر را با دیگری نشان دهند که به عنوان همبستگی شناخته می‌شود. همبستگی‌ها می‌توانند مثبت، منفی یا برابر با صفر باشند. به عنوان مثال میانگین مثبت به این معناست که داده‌ها در بیش‌تر اوقات به طور همزمان بر اساس زمان افزایش می‌یابند.

۸. نمودارهای عنکبوتی یا رادار، از انواع نمودار

نمودارهای عنکبوتی یا رادار، از انواع نمودار

نمودارهای عنکبوتی (Spider chart) که یکی دیگر از انواع نموار هستند، به عنوان نمودارهای وب، ستاره‌ای یا نمودارهای قطبی نیز شناخته می‌شوند. اگر مجموعه‌ی بزرگی از گروه‌های مختلف داده دارید، استفاده از نمودارهای عنکبوتی بهتر از نمودارهای ستونی به حساب می‌آید. نمودار رادار در بین انواع نمودار دوبعدی برای نمایش چندین گروه داده برای حداقل سه متغیر در محورها مفید است.

مدیران منابع انسانی معمولا برای بررسی الگوی مهارت گروه‌های مختلف کارمندان و عملکرد شغلی آن‌ها از این نوع از انواع نمودار استفاده می‌کنند. علاوه بر این مدیران محصول در آی‌تی (IT) یا سازمان‌های تجاری نیز می‌توانند از چنین نمودارهایی برای مقایسه‌ی محصولات مختلف از منظر طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها استفاده کنند، مانند نشان دادن مجموعه‌ای از وسایل برقی مختلف هوشمند بر اساس کیفیت‌، باتری، ظاهر و پردازنده‌های آن‌ها به گونه‌ای که مصرف‌کنندگان بتوانند به‌راحتی و به‌سرعت بهترین گزینه‌ را بر اساس اولویت‌های خود برگزینند. در ادامه به چند مورد دیگر از انواع نمودار می‌پردازیم.

۹. نمودار گیج یا عقربه‌ای

انواع نمودارها - نمودار گیج یا عقربه‌ای

عوامل درنمودار گیج (Gauge) به عنوان مقدارهای مجزا نشان داده می‌شوند. چنین شاخص‌هایی معمولا از رنگ قرمز برای پیام اشتباه یا سبز برای موارد صحیح استفاده می‌کنند. این نوع از انواع نمودار برای نمایش چند شاخص کلیدی عملکرد (KPI)، به ویژه برای برنامه‌های تجاری، ایدئال هستند. بنابراین این نوع از انواع نمودار معمولا توسط مدیران یا کارفرمایان برای تکالیف جاری استفاده می‌شود.

مزیت اصلی نمودارهای گیج، نشان دادن میزان پیشرفت در یک هدف است و با نشان دادن عاملی مانند KPI ؛ با ارزیابی تک‌موردی جزئیات را به گونه‌ای آشکار می‌کند که درک آن آسان باشد. با این حال یکی از نقاط ضعف این نوع از انواع نمودار محدودیت آن در نشان دادن بیش از یک نقطه داده است. در این حالت نمودار ستونی انتخاب بهتری محسوب می‌شود.

۱۰. نمودارهای مقایسه‌ای

انواع نمودار نمودارهای مقایسه‌ای

نمودارهای مقایسه‌ای (Comparison charts)، که به عنوان نمودارهای خوشه‌ای نیز شناخته می‌شوند، به طور معمول برای مقایسه‌ی حداقل دو شی، واحد یا گروه‌های داده استفاده می‌شوند. این نمودار می‌تواند مقایسه‌ای بصری از جزئیات کیفی و کمی بین دو یا چند چیز ارائه دهد. نمودارهای مقایسه‌ای انواع مختلفی دارند، از جمله مقایسه‌ی بین مؤلفه‌ها، موارد، سری‌های زمانی، همبستگی‌ها و توزیع فراوانی‌ها. هدف اصلی نمودارهای مقایسه‌ای نشان دادن نمایی کلی از احتمالات در شرایط مختلف است.

مثالی برای استفاده از نمودارهای مقایسه‌ای

نمودارهای مقایسه‌ای در مباحث تحقیق و فرایند تصمیم‌گیری برای موضوعات تجاری و علمی نقش پررنگی ایفا می‌کنند. تصمیم‌گیرندگان سازمان‌های بزرگ‌تر ممکن است برای تجزیه‌وتحلیل پیشرفت گروه‌های داده‌های مختلف و داده‌های رقبا در طی زمان، به مقایسه‌ی جامع و با جزئیات بیشتر نیاز داشته باشند.

نکاتی برای استفاده از انواع نمودارها و چارت‌ها

در این مطلب ۱۰ نوع از بهترین نمودارهای معمول در زندگی روزمره و کاربردهای آن‌ها را بررسی کردیم. در ادامه می‌توانید طرحی کلی از مهم‌ترین نکات مربوط به انواع نمودار را مشاهده کنید.

 • مقادیر داده: شما باید هرگونه جزئیات اضافی مانند رنگ، متن یا خط را از نمودارهای خود حذف کنید. سعی کنید یک نمودار واحد را ساده، یا آن را به دو یا چند نمودار جداگانه تقسیم کنید. متغیرهای موجود در نمودار شما باید مستقیما به واحدهای عددی گروه‌های داده‌ی شما متصل شوند؛
 • ساختار: اطمینان حاصل کنید که نمودارهای شما مقایسه‌های واضح و آسانی برای خواندن ارائه می‌دهند. بنابراین باید مجموعه داده‌های خود را بر اساس مقادیر منتخب خود به ترتیب واضحی بچینید؛
 • شاخص‌ها (ایندیکاتور): شاخص‌ها برای برجسته کردن پروژه های شما بسیار مهم هستند. برای جلوگیری از جست‌وجوی غیرمستقیم، برچسب‌ها را روی خطوط ، نوار و بخش‌های مناسب خود در نمودارها قرار دهید؛
 • رنگ‌ها و محورها: سعی کنید دسته‌بندی‌های رنگ نمودارهای خود را ساده‌تر کنید. در دسته‌های یکسان از همان رنگ در تناژهای متفاوت کمک بگیرید. در نمودارها برای محورها یا برچسب‌های یکسان از الگوی رنگی یکسانی استفاده کنید. و اگر نمی‌توانید رنگ‌ها را در نمودارهای چاپی خود به وضوح ببینید، باید رنگ‌های موجود را تغییر دهید.

خلاصه

استفاده از نمودار می‌تواند بررسی اطلاعات و داده‌های پیچیده را ساده‌تر کند. با دیدن یک نمودار به راحتی می‌توان به بسیاری از ویژگی‌های مجموعه‌ای از اطلاعات و داده‌ها پی برد. نمودار‌ها اطلاعات عددی و آماری را به‌صورت منظم نشان می‌دهند. در این مطلب انواع نمودار را بررسی کردیم. اگر هنوز هم سؤالی درمورد انواع نمودار‌ها دارید، می‌توانید با ما در میان بگذارید.

با ساختن یک رزومه حرفه‌ای، برای استخدام در بهترین فرصت‌های شغلی اقدام کنید.

مثالی از نمودار میله‌ای

یکی از قابلیت های مهم نرم افزار اکسل، رسم نمودار براساس داده های موجود در صفحه گسترده است که به تجزیه و تحلیل داده ها کمک می کند و می تواند سبب ارزیابی و مقایسه ساده تر و مثالی از نمودار میله‌ای سریع تر داده ها شود. در این درس با انواع نمودار در اکسل و کار با آنها آشنا خواهیم شد.

درج نمودار
برای درج نمودار ابتدا باید اطلاعات آن را در سلول ها وارد کنیم.فرض کنید می خواهیم نموداری با مشخصات زیر ایجاد کنیم:
میزان بارندگی در شهرستان ارومیه
• ارومیه ۳۹۳
• خوی ۲۸۳
• ماکو ۳۳۳
• مهاباد ۳۶۱
• پیرانشهر ۶۸۴
• تکاب ۳۸۷
• سردشت ۹۴۳
• نقده ۳۴۲
• سلماس ۵۶۴
• قره ضیالدین ۳۲۴
• میاندواب ۲۷۶
• چالدران ۳۵۱
• بوکان ۲۱۴
• کهریز ۳۳۹
• اشنویه ۴۲۱
برای اینکار ابتدا داده ها را در صفحه گسترده وارد کرده و آنها را انتخاب می کنیم. سپس از زبانه Insert و از بخش Chart، نمودار مورد نظرمان را انتخاب می کنیم. همانطور که می دانید، در ریاضی می توان برای داده ها نمودارهایی از قبیل میله ای، دایره ای، خطی، ستونی و. درج کرد. اکسل نیز این نمودارها را پشتیبانی می کند. ما برای این مثال از یک نمودار ستونی (Column) استفاده می کنیم.

با کلیک بر روی دسته نمودارهای Column کادری باز می شود که در آن انواع نمودارهای ستونی دیده می شود. این نمودارها عبارتند از: نمودارهای ستونی دو بعدی، ستونی سه بعدی، استوانه ای، مخروطی و هرمی.

با کلیک بر روی نخستین نمودار ستونی دو بعدی، نمودار شکل زیر روی صفحه ظاهر می شود.

بعد از درج نمودار، سه زبانه به زبانه های اکسل اضافه می شوند. این زبانه ها عبارتند از: Design و Layout و Format.

بررسی گزینه های زبانه Design
گزینه Change Chart Type برای تغییر نمودار درج شده به کار می رود.

گزینه Save as Templates نمودار درج شده را در پوشه ای به نام Templates ذخیره می کند تا در صورتی که دفعات بعدی مجددا به این نمودار احتیاج پیدا کردید، از آن استفاده کنید.

گزینه Switch Row/Columns جای سطرها و ستون های نمودار را با یکدیگر عوض می کند.

با استفاده از گزینه Select Data می توان اطلاعات مندرج در ستون ها را انتخاب، حذف و اضافه کرد. به عنوان مثال، با استفاده از دکمه Add، می توان ستون های دیگری به ستون های موجود اضافه کرد. همچنین با استفاده از دکمه Remove می توان ستون های موجود را پاک کرد.

گزینه Chart Layout ساختار نمودار درج شده را تغییر می دهد. به معنای اینکه محل عنوان نمودار، شکل ستون ها، محل قرارگیری داده ها و. به شکل های مختلفی تغییر پیدا می کند که بسته به سلیقه، می توان یک نمونه از آنها را انتخاب کرد. با کلیک بر ساختارهای موجود، می توان تغییرات را در نمودار درج شده مشاهده کرد. در تصویر زیر یک نمونه از نمودارها، نشان داده شده است:

گزینه Chart Style رنگ و ظاهر نمودار را تغییر می دهد و تغییری در ساختار آن نمی دهد. یک نمونه از رنگ بندی نمودار در این گزینه را در تصویر زیر می بینید.

بررسی زبانه Layout
بخش Current Selection
دو گزینه Format Selection و Reset to match style در این بخش وجود دارد.با کلیک بر روی گزینه Format Selection، پنجره ای باز می شود که با استفاده از آن می توان ساختار نمودار را به شکل دلخواه نمایش داد. در پنجره باز شده، گزینه های Fill و Border Color و Border Style و Shadow و ۳D Format وجود دارند که برای تغییرات در رنگ و شکل نمودار به کار می روند.

به عنوان مثال در بخش Fill می توان درون نمودار را به رنگ دلخواه تغییر داد. گزینه Reset to Match style نیز زمانی به کار می رود که در گزینه قبلی (Format Selection) تغییراتی بر روی نمودار اعمال کرده باشید اما در نهایت از تغییرات انجام داده شده پشیمان شوید. در این صورت، این گزینه نمودار را به حالت اولیه باز می گرداند.

درج متن بر روی نمودار
در زبانه Layout گزینه ای به نام Text Box وجود دارد که امکان درج متن بر روی نمودار را می دهد. با کلیک بر روی این گزینه می توانید با ماوس، یک چارگوش بر روی نمودار رسم کنید و پس از آن، عبارت مورد نظرتان را درون آن بنویسید. باید توجه داشته باشید که پس از درج عبارت، شکل چارگوش از بین می رود و فقط متن نوشته شده شما باقی خواهد ماند.

اضافه کردن عنوان
هر نمودار رسم شده در اکسل به طور پیش فرض دارای يک عنوان است كه بالای آن نمايش داده مي شود. اگر می خواهید این عنوان را از نمودار حذف کنید و یا وضعیت نمایش آن را تغییر دهید، بر روی گزینه Chart Title کلیک کنید. در این صورت کادر کوچکی زیر آن باز می شود.

گزینه None برای عدم نمایش عنوان، گزینه Centered Overlay Title برای نمایش عنوان به صورت شناور بر روی نمودار و گزینه Above Chart نیز برای نمایش عنوان در بالای نمودار به کار می رود. حالت پیش فرض نرم افزار، گزینه Above Chart است.

درجه بندی محورهای نمودار
برای نمایش درجه بندی محورهای نمودار از گزینه Gridlines از بخش Axes استفاده می شود. نمودارهای رسم شده ممکن است به طور پیش فرض دارای Gridlines باشند. به طور مثال، نمودار بارندگی که ما در این درس استفاده کردیم، دارای درجه بندی بود. برای اینکه درجه های این نمودار را بردارید، کافیست که از گزینه Gridlines و از بخش Primary Horizontal Gridlines گزینه None را انتخاب کنید.

گزینه های Major Gridlines و Minor Gridlines به ترتیب برای نمایش خطوطی که نماینگر درجه بندی با محور بزرگ و نمایش خطوطی که نماینگر درجه بندی با محور کوچک هستند به کار می روند.

قالب بندی سری داده و محورهای نمودار
همانطور که می دانید، سری داده ها در یک نمودار در اکسل، توسط عناصر گرافیکی مانند نقطه، خط، ميله و. نمايش داده می شوند. در نمودار ستونی، سری داده ها را توسط ستون هایی كه اغلب مستطیل شكل هستند مشاهده می کنیم. اكنون قصد داريم به قالب بندی اين ستون ها بپردازيم. هدف از قالب بندی داده ها اعمال تغييرات ظاهری برای نمايش بهتر آنهاست. برای این منظور، ابتدا روی یکی از ستون های نمودار راست کلیک کنید و از منوی باز شده، گزینه Format Data Series را انتخاب کنید. در این صورت پنجره ای مانند تصویر زیر باز می شود.

در پنجره فوق از گزینه های بخش Series Option به منظور تعیین اندازه و وضعیت همپوشانی سری ها، از گزینه های بخش Fill برای رنگ آمیزی سری ها، از گزینه های بخش Border Color برای رنگ آمیزی دور خط سری ها، از گزینه های بخش Border Styles برای تعیین مدل خط دور سری ها، از گزینه های بخش Shadow برای تنظیمات سایه و از گزینه های بخش ۳-D Format نیز برای تنظیمات سه بعدی مانند جنس، مقطع، عمق، نورپردازی و. استفاده می شود.

قالب بندی محورهای نمودار
قالب بندی محورهای نمودار، شامل نمایش يا عدم نمایش برچسب داده ها و مقادیر و يا چگونگی نمایش آنهاست. برای این منظور پس از انتخاب نمودار، در زبانه Layout گروه Axes بر روی گزینه Axes کلیک کنید.

تنظيمات دو محور افقی و عمودی به صورت جدا در گزینه های این منو دیده می شود.
در بخش Primary Horizontal Axis گزینه None برای عدم نمایش محور افقی، گزینه Show Left to Right Axis برای نمایش محور افقی از چپ به راست، گزینه Show Axis Without labeling برای نمایش محور افقی بدون برچسب متنی و گزینه Show Right to Left Axis نیز برای نمایش محور افقی از راست به چپ به کار می رود.

بررسی گزینه های زبانه Format
این زبانه از ۵ بخش تشکیل شده است که در زیر به کاربرد برخی از آنها اشاره می کنیم.

بخش Shape Style برای تغییر رنگ درون و شکل نمودار به کار می رود. با استفاده از گزینه های Shape fill و Shape Outline و Shape Effect نیز می توان به ترتیب: رنگ نمودار را تغییر داد؛ خط دور نمودار را پررنگ تر کرد و یا تغییر رنگ داد؛ به نمودار «سایه» اعمال کرد.

بخش Word Art Style
با استفاده از این بخش می توان نوشته های روی نمودار را به صورت «هنری» تغییر داد. این گزینه بیشتر برای حروف انگلیسی کاربرد دارد اگرچه بر روی حروف فارسی هم تغییرات را اعمال می کند. اما به نظر می رسد برای زیباتر کردن حروف انگلیسی این حروف «هنری» ایجاد شده است. با انتخاب یکی از Word Artها، تغییرات را بر روی اطلاعات نوشته شده در نمودار مشاهده می کنید.

نحوه ایجاد نمودار میله ای در اکسل

Favorite

ذخیره

خانه » آموزش آفیس » نحوه ایجاد نمودار میله ای در اکسل

در این مقاله بیاموزید که چگونه نمودار های میله ای ایجاد کنید و داده های خود را با روشی مناسب تر در اکسل نشان دهید.

نمودار میله ای در اکسل

نمودار میله ای ، نمودار میله ای گرافیکی است که می توانید داده های خود را به صورت نوارهای افقی یا راه راه نشان دهید. از نمودارهای میله ای برای مقایسه مجموعه اعداد و نشان دادن وضعیت قرارگیری آنها در کنار یکدیگر استفاده می شود.

انواع نمودارهای مـیله ای

در Microsoft Excel سه نوع نمودار میله ای وجود دارد: نوار خوشه ای ، نوار انباشته شده و نوار ۱۰۰٪ پشته ای.

Clustered Bar : این نمودار میله ای اصلی است و هر عدد را با یک نوار افقی نشان می دهد.

Stacked Bar : نمودار Stacked Bar نوار Clustered را گسترش می دهد تا بیش از یک مجموعه از اعداد را در یک نوار نشان دهد ، داده ها را بر روی یکدیگر در امتداد یک خط افقی قرار می دهد.

۱۰۰٪ Stacked Bar : همان نوار Stacked است ، با این تفاوت که پشته های موجود در نوار به ۱۰۰٪ می رسد. از این رو ، به جای خود اعداد ، درصد آنها نشان داده می شود.

 • مرتبط : آموزش ایجاد نمودار pie دایره ای در Microsoft Excel

نحوه ایجاد نمودار میله ای در اکسل

برای ایجاد نمودار میله ای در اکسل ، ابتدا باید داده ها را به صفحه گسترده خود اضافه کنید. بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم: فرض کنید می خواهید نمرات دو دانش آموز را در موضوعات مختلف مقایسه کنید. نمرات به شرح زیر است :

معرفی نمودار هیستوگرام یا مستطیلی + روش ترسیم

یکی از روش های سریع و ساده دسترسی به نتایج نهایی یک آمارگیری رسم نمودارهای مختلف است که هیستوگرام یکی از انواع کاربردی آن هاست.

هر نوع نموداری وظیفه نمایش یک سری اطلاعات و داده ها را دارد و با استفاده از روابط خاصی بین داده های ورودی و خروجی آمارگیری ترسیم می شود.

در این مقاله سعی داریم به زبان ساده به بررسی مفهوم، روش ترسیم و مولفه های نمایش داده شده روی نمودار هیستوگرام بپردازیم.

اگر علاقه مند به آشنایی با این نمودار هستید با ما همراه باشید.

1# تعریف هیستوگرام (Histogram)

به نموداری که از روی جدول فراوانی داده های پیوسته از چند مستطیل ساخته شده باشد، نمودار مستطیلی یا هیستوگرام می گویند.

می توان گفت یکی از روش های مهم نمایش گرافیکی داده هیستوگرام نام دارد که
توسط کارن پیرسن معرفی شده است.

لازم به ذکر است که تعداد مستطیل ها در این نمودار برابر با تعداد دسته ها می باشد.

همچنین ارتفاع هر مستطیل با فراوانی نسبی دسته مربوطه برابر است.

در صورت برابر بودن طول دسته ها، فراوانی دسته ای با مساحت بزرگ تر بیش تر است؛
در نتیجه فراوانی با مساحت مستطیل ها متناسب می باشد.

البته نمودار هیستوگرام برای داده های کمی پیوسته مناسب می باشد.

به عبارتی به نوع خاصی از نمودار ستونی که در آن داده های عددی بر اساس تعداد دفعات تکرار نمایش داده می شوند، گفته می شود.

در این نمودار فراوانی یا درصد فراوانی هر کدام از طبقات به صورت ستون های به هم چسبیده نمایش داده می شود.

با استفاده از نمودار هیستوگرام و با رسم منحنی توزیع نرمال می توان از
شکل توزیع از لحاظ نرمال بودن، وضعیت چولگی و کشیدگی متغیر مورد نظر اطلاع پیدا کرد.

هیستوگرام

2# مراحل رسم هیستوگرام

 • محوری عمودی رسم کرده و آن را y می نامیم؛ سپس آن را به اندازه بیش ترین فراوانی و به فواصل مساوی تقسیم بندی می کنیم.
 • محور افقی که با x نمایش داده می شود، به منظور نمایش ویژگی مورد نظر به کار می رود.
  این محور را باید به اندازه بیشترین عدد و به فاصله های مساوی تقسیم بندی نمود.
  لازم به ذکر است که فاصله اعداد در این محور با فاصله طبقات که با i نمایش داده می شود، برابر است.
  در نتیجه روی محور افقی حدود واقعی بالا و پایین طبقات در فاصله های مساوی نوشته می شود.

مراحل رسم هیستوگرام

3# تفاوت بین Bar Graph و Histogram

 1. از نمودارهای Bar Graph به منظور ترسیم داده های دسته ای یا کیفی استفاده می شود؛
  در حالی که هیستوگرام برای ترسیم داده های کمی با داده های گروه بندی شده مورد استفاده قرار می گیرد.
 2. از نمودارهای Bar Graph برای مقایسه متغیرها استفاده می شود؛
  در حالی که نمودار هیستوگرام به منظور نمایش توزیع متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد.
 3. در Bar Graph بین دو نوار فاصله وجود دارد، در حالی که در هیستوگرام بین نوارها هیچ فاصله ای مشاهده نمی شود.
  لازم به ذکر است که نمودار میله ای نشان دهنده تراکم متغیر در فواصل است که
  در این حالت می توان گفت که مساحت نوار نشان دهنده فراوانی متغیر می باشد.

تفاوت بین بارگراف و هیستوگرام

4# فاکتورها در نمودار هیستوگرام

با نگاه به نمودار میله ای مثالی از نمودار میله‌ای می توان 4 فاکتور زیر را به سرعت استنتاج نمود:

 1. نقطه اوج (pick): نقطه اوج بیانگر این موضوع می باشد که کدام بازه بیشترین فراوانی را به ما می دهد.
  برای مثال در نمودار فراوانی زیر میزان فروش برحسب بازه قیمت محصول در 6 سال پیاپی نشان داده شده است که
  نقطه اوج در این نمودار متعلق به بازه 100-150 دلار می باشد.

نقطه اوج هیستوگرام

همچنین می توان چنین برداشت کرد که بیشترین فروش محصول در حدود 9500 فروش از اجناس با قیمت مابین 100 تا 150 دلار است.

 1. فاصله خالی (Gap): در صورتی که در بازه یا بازه هایی هیچ گونه اطلاعاتی در دسترس نباشد به آن فاصله خالی یا Gap می گوییم.

فاصله خالی در واقع بیان کننده اطلاعاتی می باشد که در آنالیز حائز اهمیت هستند.

فاصله خالی

 1. تمرکز (concentration): در صورتی که دو یا سه میله دارای اندازه های مشابه در نمودار وجود داشته باشند،
  می گوییم داده ها در آن رنج ها تمرکز دارند.

برای مثال در شکل زیر که نمودار تعداد روزهای دستیابی به بازدید سایت با مقدار مشخص شده است؛
در بازه های 85-185 و 185-285 مقدار فراوانی به شدت نزدیک به هم بوده و
این حالت بیانگر تمرکز در رنج 85 تا 285 است.

تمرکز در هیستوگرام

 1. داده پرت (outlier): داده های پرت نشان دهنده بازه ها یا رنج هایی می باشند که
  خیلی بعید است داده ای در آن ها فراوانی داشته باشد و اتفاق بیفتد.

داده پرت

نکته مهم: درصورتی که نمودار میله ای به شکل مستطیل درآید باید توجه داشت که در این صورت نمودار اشتباه است.

5# تفاوت خط Histogram و نمودار آن

تفاوت خط هیستوگرام و نمودار آن

می توان گفت که نمودار خط هیستوگرام به نمودار هیستوگرام شبیه می باشد و
تنها تفاوت آن ها با هم از لحاظ تصویری در این است که
محور افقی نشان دهنده چند عدد نماینده می باشد و بیانگر تمام رنج ها نیست.

از دیگر تفاوت های بین این دو می توان به خطی که وسط میله های هیستوگرام را به هم وصل کرده و
تبدیل به یک روند شده را نام برد.

فارکس یار

انواع نمودارها

نمودار خطی ساده، خطی است که از یک قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی رسم می شود. وقتی نقاط با خط بهم متصل شوند، می توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی را ببینیم.

مثالی از نمودار خطی برای EURUSD چنین است:

نمودار خطی

نمودار میله ای

نمودار میله ای کمی پیچیده تر است. این نمودار قیمتهای باز و بسته شدن و همچنین سقف و کف قیمت را نشان می مثالی از نمودار میله‌ای دهد. پایین نوار عمودی نشان دهنده کف قیمت معامله شده برای آن دوره زمانی است، در حالی که بالای نوار نشان دهنده سقف قیمت پرداخت شده است.

خود نوار عمودی نشان دهنده دامنه معامله ی جفت ارز به طور کلی است.

خط تیره افقی در سمت چپ نوار قیمت باز شدن است، و خط تیره افقی در سمت راست قیمت بسته شدن است.

مثالی از نمودار میله ای برای EURUSD به صورت زیر است:

نمودار میله ای

توجه کنید که در طول درسها، کلمه "میله" برای اشاره به یک قطعه واحد از داده ها روی نمودار است.

میله یک بخش از زمان است، یک روز، یک هفته، یا یک ساعت. هنگامی که می بینید کلمه "میله" جلو می رود، مطمئن شوید که به چه بازه زمانی اشاره می کند.

به نمودارهای "میله ای" نمودارهای "OHLC" نیز گفته می شود، چرا که آنها نشان دهند باز، بالا، پایین، و بسته شدن برای آن ارز خاص هستند. مثالی از میله قیمت چنین است:

باز: خط افقی کوچک در سمت چپ قیمت باز شدن است

سقف: بالای خط عمودی سقف قیمت در دوره زمانی را تعریف می کند

کف: پایین خط عمودی که کف قیمت در دوره زمانی را تعریف می کند

بسته: خط افقی کوچک در سمت راست قیمت بسته شدن است

نمودار شمعی

نمودار شمعی همان اطلاعات نمودار میله ای را نشان می دهد اما با فرمت گرافیکی زیباتر. میله های شمعی هنوز هم محدوده بالا به پایین را با خط عمودی نشان می دهند. با این حال، در نمودار شمعی، بلوک بزرگتر (و بدنه) در وسط نشان دهنده محدوده بین قیمت باز شدن و بسته شدن است. به طور سنتی، اگر بلوک وسط توپر یا رنگی باشد، آنگاه ارز با قیمت پایین تر از قیمت باز شدن بسته شده است.

در مثال زیر، رنگ توپر "سیاه" است. برای بلوک های "توپر" بالای بلوک همانا قیمت باز شدن است، پایین بلوک قیمت بسته شدن است. اگر قیمت مثالی از نمودار میله‌ای بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه بلوک وسط "سفید" یا توخالی خواهد بود.

دوست نداریم از شمعی های سنتی سیاه و سفید استفاده کنیم. زیاد جذاب نیستند. و از آنجا که زمان زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارهای می کنیم، احساس می کنیم نگاه کردن به نمودارهای رنگی آسانتر است.

تلویزیون رنگی بسیار بهتر از تلویزیون سیاه و سفید است، پس چرا از نمودار شمعی رنگی استفاده نکنیم؟

فقط سبز را جایگین سفید، و قرمز را جایگزین سیاه کردیم. این بدان معنی است که اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، شمعی سبز خواهد بود.

اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد، شمعی قرمز خواهد بود.

در درسهای بعد، خواهید دید که استفاده از شمعی سبز و قرمز به ما اجازه خواهد داد که همه چیز در نمودار را بسیار سریعتر "ببینیم" مانند روندهای صعودی/نزولی و نقاط برگشت احتمالی.

فعلا، فقط به یاد داشته باشید که از این به بعد از شمعی قرمز و سبز به جای سیاه و سفید استفاده می کنیم.

مثالی از نمودار شمعی برای EURUSD چنین است. زیبا نیست؟

هدف از رسم نمودار شمعی این است که کمک بصری باشد زیرا دقیقا همین اطلاعات در نمودار میله ای OHLC ظاهر می شود. مزایای استفاده از نمودار شمعی عبارتند از:

 • تفسیر نمودار شمعی آسان تر است و نقطه شروع خوبی برای مبتدیان برای سر درآوردن از تحلیل است.
 • استفاده از نمودار شمعی آسان است! چشم شما تقریبا بلافاصله به اطلاعات به صورت میله ای وفق پیدا می کند. بعلاوه، تحقیقات نشان می دهد که تصویر به مطالعه کمک می کند، ممکن است به معاملات شما هم کمک کنند!
 • نمودار شمعی و الگوهای شمعی نام های جالبی دارند مانند ستاره ساقب، که به خاطر سپاری معنای آن را آسان می سازد.
 • نمودار شمعی برای شناسایی نقاط عطف بازاریابی مناست است - بازگشت از روند صعودی به رون نزولی یا از روند نزولی به روند صعودی. توضیحات بیشتر در این مورد در ادامه ارائه می شود.

حالا که می دانید که چرا نمودار شمعی مفید است، باید بدانید که در اکثر، اگر نگوییم همه، مثال ها در این سایت از نمودارهای شمعی استفاده می کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.