تحلیل و بررسی هفتگی بازار


تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین کارکرد بازارهای هفتگی در بهبود شاخص‌های کیفی زیستی و معیشتی خانوارهای روستایی است. تحقیق تحلیل و بررسی هفتگی بازار حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی بود. بر این اساس، سؤالات متعددی در مقیاس‌های مختلف اندازه‌گیری (اسمی، ترتیبی و نسبتی) در قالب پرسشنامه تهیه و تنظیم شد. جامعه آماری تحقیق سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای دارای بازار هفتگی در سه دهستان شهرستان گنبد کاووس بودند. برای تحلیل و سنجش داده‌ها، از آزمون‌های تحلیل همبستگی مثل کای اسکوئر و فای/ کرامر و همچنین، از آزمون‌های مقایسه میانگین فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ایجاد و استقرار بازارهای هفتگی در برخی از روستاها با بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی از قبیل ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش درآمد، تنوع شغلی، کاهش هزینه‌ها و افزایش انگیزه ماندگاری روستاییان و . رابطه معنی‌دار دارد. همچنین، نتایج آزمون‌های فریدمن و کروسکال والیس برای مقایسه شاخص‌های توسعه کالبدی در روستاهای مختلف نشان داد که استقرار بازار هفتگی با بهبود و ارتقای برخی از مؤلفه‌های کالبدی رابطه معنی‌دار دارد. بر این اساس، بهبود اوضاع کالبدی روستا تا حد قابل قبول متأثر از ایجاد بازار در نواحی روستایی مورد مطالعه است

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.15633322.1398.22.2.6.1

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Function of Weekly Markets in Life Quality of Rural Areas in Gonbad Kavous County of Iran

نویسندگان [English]

  • Z. Naseri 1
  • B. Sahneh 2
  • A. Najafi Kani 3

Markets have been the places where earliest human communities have formed based on essential social needs. This survey evaluated and explained the function of weekly street markets in improvement of qualitative indexes of life and conditions of تحلیل و بررسی هفتگی بازار livelihood in the rural families. It was an applied study in terms of objective, and a descriptive-analytical and survey study in terms of methodology. On this basis, different questions were prepared in different measuring scales (names, orders, and relative scales) within questionnaires. The statistical population included the household heads settled in the villages that had weekly street markets in three sub-districts of the studied region. In order to analyze and measure the data, correlation analysis tests such as Chi-Square and Phi-Cramer as well as mean value comparison tests of Freidman and Kruskal Wallis were used. The study results showed that there was a significant relationship at a confidence level of 99 percent between formation and establishment of the weekly street markets in some of the villages and the improvement of economic and social indexes such as entrepreneurship, income increase, job variety, reduction of expenses, and increase in motivation to stay in the villages. In addition, the results from Freidman and Kruskal Wallis tests on the comparison of physical development indexes in different villages showed that establishment of the weekly markets had significant differences in improvement and elevation of some physical factors; accordingly, to an acceptable extent, improvement of physical situations in the villages depended on the formation of markets in the studied rural areas.

بررسی هفتگی سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

بررسی وضعیت سهام های مرتبط با پتروشیمی نشان می دهد که از 29 نماد، 19 نماد با افزایش قیمت مواجه شدند و 10 نماد منفی بودند که تقریبا آماری مانند هفته قبل است .

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ در هشتمین هفته کاری تابستان (۵ – ۹ شهریورماه) اگرچه بازار سرمایه در شک و ابهام بسر می برد و رفتاری محتاطانه داشت، اما پتروشیمی ها هفته ای نسبتا خوب را پشت سر گذاشتند.

در این هفته مجموعه صعود و نزول شاخص کل در روزهای مختلف نهایتا منجر به تغییر بسیار کمی در این شاخص شد. این شاخص که در ابتدای معاملات روز شنبه یک میلیون و ۴۴۲ هزار واحد بود، در پایان معاملات روز چهارشنبه به یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد رسید که نشان دهنده کاهش اندکی است. در واقع میانگین زیان سهامداران در این هفته ۰.۲ درصد بود که قابل چشم پوشی است.

با این همه، بررسی وضعیت سهام های مرتبط با پتروشیمی نشان می دهد که این گروه هفته امیدوار کننده ای را پشت سر گذاشتند. در این هفته از ۲۹ نماد، ۱۹ نماد با افزایش قیمت مواجه شدند و ۱۰ نماد منفی بودند که تقریبا آماری مانند هفته قبل است و این موضوع ثبات در روند مثبت این گروه را نشان می دهد.

نماد پتروشیمی مارون (مارون) در این هفته همچنان بسته بود. سه نماد از این گروه، پتروشیمی ممسنی (ممسنی)، پتروشیمی کازرون (کازرو) و پتروشیمی دهدشت (دهدشت) نیز به دلیل ابهام در وضعیت اطلاعاتی مدتها است که بسته شده و هنوز در حالت تعلیق هستند.

از میان ۱۹ سهم دارای بازدهی مثبت در این هفته ، ۱۲ سهم سودی پایین تر از ۵ درصد داشتند و ۳ سهم تحلیل و بررسی هفتگی بازار سودی بین ۵ تا ۱۰ درصد داشتند و ۴ سهم نیز سودی بالاتر از ۱۰ درصد پیدا کردند. پتروشیمی ارومیه (شاروم) که هفته ماقبل این بعد از مدتها وارد جدول پربازده های پتروشیمی شد و با ۹ درصد سود هفتگی در رده دوم این جدول ایستاده بود، این هفته نیز سودده بود و با بیش از ۱۲ درصد سود پربازده ترین سهم پتروشیمی شناخته شد. اما پتروشیمی فارابی (شفارا) که هفته گذشته پربازده ترین سهم بود، این هفته دچار کاهش اندک قیمت شد و از این جدول فاصله گرفت.

پنح سهام دارای بیشترین افزایش قیمت در این هفته به ترتیب عبارت است از:

نماد درصد سود قیمت ابتدای هفته قیمت پایانی وضعیت نهایی
شاروم ۱۲.۱ ۱۴۰۹۰ ۱۵۷۹۰
خراسان ۱۰.۹ ۱۰۵۵۱۰ ۱۱۶۹۸۰
شپدیس ۱۰.۸ ۱۷۶۶۵۰ ۱۹۵۶۸۰
کرماشا ۱۰.۲ ۵۷۰۶۰ ۶۲۹۰۰
شیراز ۷.۳ ۶۶۲۱۰ ۷۱۰۳۰

همان طور تحلیل و بررسی هفتگی بازار که گفته شد این هفته ۱۰ سهم از میان سهام پتروشیمی با زیان مواجه شدند که زیان همه این سهم ها کمتر از ۴ درصد بود که همین موضوع نشان دهنده کاهش اندک قیمت آنها در مقابل افزایش قیمت بالای سهام پربازده بود.

پتروشیمی داراب (داراب) که در هفته های قبل زیانده ترین سهم پتروشیمی بود، همان طور که پیش بینی می شد این هفته اندکی افزایش قیمت پیدا کرد ولی محدوده قیمتی اش نزدیک قیمت اسمی (۱۰۰ تومان) باقی ماند. جای این سهم را در جدول زیانده ها پتروشیمی زاگرس (زاگرس) گرفت که هفته را با زیان ۳.۳ درصدی گذراند.

پنج سهم پرزیان این هفته به ترتیب عبارت است از:

نماد درصد زیان قیمت ابتدای هفته قیمت پایانی وضعیت نهایی
زاگرس ۳.۳ ۱۱۰۵۰۰ ۱۰۶۹۰۰
نوری ۲.۶ ۹۵۶۰۰ ۹۳۰۸۰
شغدیر ۱.۸ ۷۱۰۳۰ ۶۹۶۹۰
شاراک ۱.۱ ۳۳۸۷۰ ۳۳۴۹۰
فارس ۱ ۷۷۹۰ ۷۷۱۰

چشم انداز هفته آینده

امیدواری در میان سهام پتروشیمی بسیار است. ارزش بنیادی سهام شرکت های معتبر پتروشیمی حتی در وضعیت نامساعد بازار هم برای سرمایه گذاری درازمدت مناسب است و پیش بینی سود خوبی دارد. کلیت بازار سرمایه اما همچنان درگیر خروج پول سهامداران حقیقی است و تا این وضعیت ادامه دارد، نمی توان امید به جهش دوباره بورس داشت.

تحلیل بیت کوین Bitcoin

تحلیل و بررسی هفتگی روند بیت کوین bitcoin

بعد از اینکه بیتکوین Bitcoin در ماه های گذشته ریزش سنگینی را تجربه کرد و به قیمت 18000 دلار رسید ، در قالب یک کانال صعودی خود را اصلاح کرده و یک بار از این کانال خارج شد و با یک فیک بریک ات دوباره به داخل کانال برگشت .

روند این ارز دیجیتال نزدیک کف کانال بود که با خبر فدرال رزرو آمریکا مبنی بر اینکه نرخ بهره افزایش یافته ، دوباره صعودی شد و توانست خود را به سقف قبلی برساند . ولی در سه روز گذشته با 3 کندل قرمز روزانه با شادو های بلند به این ناحیه مقاومیتی واکنش نشان داد و نتوانست از آن رد شود. در حال حال از نظر کندلستیک امکان اینکه روند قیمت دوباره به داخل کانال برگردد زیادتر از این است که به روند صعودی ادامه دهد. باید چارت را دنبال کرد که آیا بیت کوین میتواند این ناحیه مقاومتی را بشکند یا نه.

⚠️توجه داشته باشید که ما درباره احتمالات صحبت میکنیم و نباید آن به عنوان سیگنال خرید و یا فروش استفاده کرد. هدف تیم آکادمی دادن یک دید کلی از نمای کلی بازار است.

بررسی هفتگی بازار فارکس در هفته پیش رو (۲۹ آذر تا ۳ دی)

پس از یک هفته هیجان انگیز و دیوانه‌وار، شرایط در آستانه تعطیلات پایان سال، تحلیل و بررسی هفتگی بازار به میزان قابل توجهی آرام می‌شود. بزرگترین موضوع برای معامله‌گران احتمالا غم پس از جلسات بانک‌های مرکزی است. در بین تمام جلسات، قطعا بیانیه فدرال رزرو بیشترین تاثیر را بر بازارها تحلیل و بررسی هفتگی بازار داشت، این بیانیه دلار را شدیدا تحت تاثیر قرار داد. اما ممکن است هنوز نوسان برای دلار تمام نشده باشد. این هفته اگرچه به طور کلی هفته آرامی است، اما هنوز برای دلار آمریکا اخباری خواهد داشت. در همین حال، بانک مرکزی چین اگر به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند، بازار سهام می‌تواند هدیه کریسمس خوبی به سهام‌داران بدهد.

آیا کیوی، تحلیل و بررسی هفتگی بازار آزی و لونی توجهات را جذب می‌کنند؟

امسال سال غافلگیر کننده‌ای برای ارزهای کالا محور بود. دلارهای استرالیا و نیوزلند سال ۲۰۲۱ را با قدرت آغاز کردند، اما با وجود قرنطینه‌ها در کنار تقویت دلار آمریکا، این افزایش زیاد پایدار نبود. دلار کانادا اما تا حدودی بهتر عمل کرده است و می‌تواند سال را با ثبات به پایان برساند.

AUD_NZD_CAD

چارت ارزهای کالامحور

پس از چرخه هاوکیش فدرال رزرو، بانک کانادا احتمالا احساس راحتی بیشتری با افزایش نرخ بهره خواهد داشت. آمار خرده فروشی در روز سه شنبه و تولید ناخالص داخلی ماهانه برای ماه اکتبر که در روز پنج شنبه منتشر می‌شود، می‌تواند شرایط را برای سیاست‌های انقباضی زودهنگام بانک کانادا فراهم کند.

نرخ بیکاری در استرالیا نیز پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی، به سرعت در حال کاهش است، اما حتی با وجود اینکه بازارها از موضع‌گیری داویش بانک مرکزی استرالیا قانع نشده‌ و همچنان معتقدند که این بانک در اواسط سال آینده شروع به افزایش نرخ بهره می‌کند، اما باز هم دلار استرالیا پیشرفت چندانی نداشته است.

صوررتجلسه ماه دسامبر بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد و می‌تواند نشان دهد که آیا بحثی در مورد پایان خرید اوراق قرضه در ماه فوریه وجود داشته است یا خیر. این مساله می‌توان راه را برای افزایش نرخ بهره هموار کند.

در نیوزلند نیز آمار تجاری ماه نوامبر روز دوشنبه منتشر می‌شود اما بعید است که توجه زیادی به سمت کیوی جلب کند.

بانک خلق چین و کاهش نرخ بهره

در واقع، آنچه که هفته آینده برای کیوی و رفقای ریسک‌پذیر آن مهم‌تر است، بیانیه بانک مرکزی چین است. بانک خلق چین قرار است روز دوشنبه در بحبوحه لکنت رشد اقتصادی این کشور، در مورد نرخ بهره تصمیم‌گیری کند. اخیرا فشار بر سیاست‌گذاران چینی افزایش یافته است تا آنها اقدامات بیشتری برای تحریک اقتصاد انجام دهند. تورم مصرف کننده در چین در حال حاضر قابل کنترل است، اما تورم تولید کننده در حال افزایش است. بانک خلق چین پیشتر نسبت ذخایر قانونی را کاهش داده است و اکنون صحبت‌هایی مبنی بر کاهش نرخ‌ها اولیه وام یک ساله و پنج ساله مطرح است.

بانک خلق چین و کاهش نرخ بهره

نرخ تورم چین در مقایسه با نرخ سود پرداخت وام

اگر نرخ‌های وام‌دهی کلیدی با حاشیه قابل توجهی کاهش پیدا کند، احتمالا شاهد بهبود در بازارهای سهام آسیایی و دارایی‌های حساس به چین مانند دلار استرالیا و به طور کلی دارایی‌های ریسک‌پذیر باشیم.

بحران املاک چین تقریبا تا سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت، و با هرج و مرج در زنجیره تامین که رشد اقتصاد جهانی را مختل کرده است، کاهش نرخ بهره چین می‌تواند تا حدودی به کاهش بدبینی‌های فعلی کمک کند.

تورم در ژاپن در حال افزایش است

یکی دیگر از کشورهایی که قیمت مصرف کننده در آن هنوز تحت کنترل است، ژاپن است. CPI خالص ژاپن در ماه اکتبر تنها ۰.۲ درصد به صورت سالانه بود. آمار ماه نوامبر در روز جمعه منتشر می‌شود و انتظار می‌رود که این آمار تا ۰.۴ درصد افزایش را نشان دهد. روند صعودی تورم احتمالا در سال ۲۰۲۲ تسریع خواهد شد، زیرا کشور تولید کننده‌ای مانند زاپن که به واردات انرژی و مواد خام متکی است، بعید است که برای مدت نامحدود بتواند از زیر بار تورم فرار کند.

با این حال، حتی با تورم بالاتر، احتمال بسیار کمی وجود تحلیل و بررسی هفتگی بازار دارد که بانک مرکزی ژاپن در سال آینده سیاست‌های خود را انقباضی کند، چرا که این کشور سال‌ها از نرخ تورم پایین رنج می‌برده است.

از این رو، انتظار نمی رود هرگونه شگفتی مثبت در داده‌های CPI باعث تقویت ین ژاپن شود.

یورو و پوند در زمینی متزلزل بهبود یافتند

در اروپا، اوضاع حتی ساکت‌تر خواهد بود. علی‌رغم سیگنال‌های سیاستی فراوان در چند روز گذشته، ممکن است یورو و پوند همچنان در تعیین مسیر آتی خود دچار مشکل باشند.

بانک مرکزی اروپا به تازگی اعلام کرده است که فکر می‌کند تورم تا سال ۲۰۲۳ به زیر ۲ درصد خواهد رسید، بنابراین نیازی به افزایش زودهنگام نرخ بهره نیست، در حالی که بانک مرکزی انگلستان برای دومین جلسه متوالی سرمایه‌گذاران را شگفت زده کردند و نرخ بهره کوتاه مدت را ۱۵ نقطه پایه افزایش دادند.

بانک انگلستان آشکارا نگران عرضه پایین در بازار کار است. در زمانی که محدودیت‌های سمت عرضه به تورم دامن می‌زند، به نظر تحلیل و بررسی هفتگی بازار می‌رسد عرضه پایین در بازار کار نیز به تورم دامن می‌زند. با این حال، منطقه یورو همچنان مشکل بیکاری بالا دارد، بنابراین ریسک کمتری برای تثبیت تورم در این منطقه وجود خواهد داشت.

اما اگرچه پاسخ مثبت پوند به تصمیم بانک انگلستان قابل توجیه است، اما افزایش یورو پس از جلسه بانک مرکزی اروپا کمی گیج کننده است. بازارها عادت کرده‌اند که بانک مرکزی اروپا رویکرد داویش اتخاذ کند، اما در جلسه ماه دسامبر، سیاست‌گذاران تلاش کمی برای حفظ وضعیت داویش خود انجام دادند که این مساله منجر به ناامیدی برخی معامله‌گران شد.

یورو_پوند

جفت ارز EURUSD و GBPUSD

علاوه‌بر این، اگرچه فدرال رزرو کاملا هاوکیش ظاهر شد، اما بازار از اینکه پاول روند عادی سازی سیاست‌ها را به طور کامل بر روی خلبان خودکار قرار نداد، احساس آرامش داشت. همه اینها می‌تواند به یورو در تلاش برای ایجاد جایگاهی در حوالی ۱.۱۳ دلار کمک کند. در همین حال، پوند در حال پیشرفت به سمت سطح ۱.۳۳ دلاری است.

در بریتانیا، برآوردهای تجدید نظر شده تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه سوم در روز چهارشنبه منتشر می شود که بعید است تاثیری بر پوند داشته باشد، اما داده های ایالات متحده ممکن است حرکتی در پوند و یورو ایجاد کند.

دلار به تورم PCE نگاه می‌کند

داده‌های ایالات متحده با شاخص اعتماد مصرف کننده و فروش خانه‌های موجود در روز چهارشنبه آغاز خواهد شود. در روز پنجشنبه، آمار درآمد و هزینه شخصی و در کنار آمار شاخص قیمت PCE منتشر می‌شود. سفارش کالاهای بادوام، فروش خانه‌های جدید و آمار احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان نیز در روز پنجشنبه منتشر می‌شود.

بازارها نسبت به چرخش هاوکیش فدرال رزرو در جلسه ماه دسامبر بسیار آرام بودند. پیام روشن پاول و تمایل او برای تغییر مسیر در صورت نیاز، احتمالا نقشی در دفع وحشت بازار داشته است. اما به نظر می‌رسد که فدرال رزرو می‌خواهد تورم را تحت کنترل درآورد و همچنین محرک‌های اضافی را که برخی مقصر افزایش قیمت‌ها می‌دانند، متوقف کند.

با این حال، ممکن است سرمایه‌گذاران به این امید باشند که تسریع تیپرینگ به این معنا است که نیازی به افزایش نرخ بهره نخواهد بود. اما اگر آمار تورم بدتر شود چه؟ آرامش بازار نسبت به آمار تورم PCE هفته آینده مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

PCE تورم

پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت خالص PCE (که معیار اصلی فدرال رزرو است) از ۴.۱ درصد به ۴.۵ درصد افزایش پیدا کند. همچنین انتظار می‌رود مصرف همچنان قوی باقی بماند و نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد رشد را نشان بدهد.

دلار آمریکا پس از جلسه فدرال رزرو با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری، سقوط کرد. این حرکت ممکن است خرید شایعه و فروش خبر باشد. اما اگر سرمایه‌گذاران متوجه شوند که حداقل چند ماه طول خواهد کشید که تصویر تورم بهبود پیدا کند، اوضاع می‌تواند به راحتی تغییر کند.

تحلیل جفت ارز

تحلیل هفتگی فارکس

پس از یک هفته هیجان انگیز و دیوانه‌وار، شرایط در آستانه تعطیلات پایان سال، به میزان قابل توجهی آرام می‌شود. بزرگترین موضوع برای معامله‌گران احتمالا غم پس از جلسات بانک‌های مرکزی است. در بین تمام ادامه مطلب

دلار به کدام سمت می رود؟ تحلیل تکنیکال دلار، چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰

دلار به کدام سمت می رود؟ تحلیل تکنیکال دلار، چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰

این روزها همه از یک سو چشم به نرخ دلار و از سوی دیگر چشم به قیمت کالاها دوخته اند! اما تحلیل و بررسی هفتگی بازار سوال اینجاست چه بر سر قیمت دلار خواهد آمد؟! نرخ دلار در کشور ما ادامه مطلب

آشفته بازار طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟ تحلیل تکنیکال طلا، دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

آشفته بازار طلا تا کجا ادامه خواهد داشت؟ تحلیل تکنیکال طلا، دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

قیمت طلا پس از بازگشت دوباره از تراز ۱۷۹۰ دلار، از بالاترین سطوح روزانه خود کاهش یافت. آخرین افت قیمت طلا می تواند با افزایش بازده خزانه داری آمریکا و افزایش روحیه ریسک پذیری حاکم ادامه مطلب

بر بازارهای جهانی چه خواهد گذشت؟ + تحلیل هفتگی فارکس، ۲۲ تا ۲۶ آذر

بر بازارهای جهانی چه خواهد گذشت؟ + تحلیل هفتگی فارکس، ۲۲ تا ۲۶ آذر

بازارهای جهانی با هیجان فراوان به استقبال تعطیلات پایان سال می‌روند چرا که هفته پیش رو پنج جلسه بانک مرکزی و رگباری از داده‌های اقتصادی خواهیم داشت. فدرال رزرو در مرکز این نمایش بزرگ خواهد ادامه مطلب

تحلیل تکنیکال طلا، چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

تحلیل تکنیکال طلا، چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

طلا برای دومین روز متوالی افزایش یافت و روز سه‌شنبه به بالاترین سطح قیمت یک هفته‌ای خود در حدود ۱۷۹۰ دلار رسید. کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، منجر به تضعیف شاخص دلار ادامه مطلب

تحلیل هفتگی فارکس، ۱۵ تا ۱۹ آذر ۱۴۰۰

تحلیل هفتگی فارکس، ۱۵ تا ۱۹ آذر ۱۴۰۰

از زمانی که سویه اومیکرون وارد معادلات شده است، دارایی‌های پرریسک تحت فشار قرار گرفته‌اند. فعالین بازار می‌ترسند که بانک‌های مرکزی این بار نتوانند به کمک اقتصاد بیایند چرا که تورم در حال حاضر بسیار ادامه مطلب

تحلیل روزانه طلا، چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

تحلیل روزانه طلا، چهار شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

در تحلیل و بررسی هفتگی بازار هفته ای که گذشت قیمت طلا وضعیت نوسانی و بی‌ثباتی داشت و همین امر ریسک سرمایه گذاری بر روی این فلز گرانبها را بیشتر از گذشته کرده است. احتمال بیشتری برای روند نزولی این ادامه مطلب

تحلیل هفتگی فارکس، ۸ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۰

تحلیل هفتگی فارکس، ۸ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۰

در این نوشته از فیماچارت به تحلیل هفتگی فارکس از تاریخ ۸ تا ۱۲ آذر می پردازیم. همراه ما تحلیل و بررسی هفتگی بازار باشید. بعید است که دلار بتواند به راحتی از کانون توجهات خارج شود. این هفته نیز ادامه مطلب

تحلیل هفتگی فارکس، ۱ تا ۵ آذر ۱۴۰۰

تحلیل هفتگی فارکس، ۱ تا ۵ آذر ۱۴۰۰

یورو به دلیل ترس از قرنطینه‌های جدید که می‌تواند به رشد اقتصادی این منطقه ضربه بزند، افت کرد. این امر باعث شد که معامله‌گرانی که به دنبال سرپناه امن بودند، بیشتر در آتش رشد دلار ادامه مطلب

تحلیل هفتگی فارکس، ۲۴ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۰

تحلیل هفتگی فارکس، ۲۴ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۰

پس از آنکه تورم در ایالات متحده به بالاترین سطح در سه دهه اخیر رسید، نگرانی‌ها در مورد تورم اوج گرفت. هفته آینده کشورهای دیگری نیز آمار ماهانه CPI خود را منتشر می‌کنند و ممکن است باز هم ادامه مطلب

تحلیل بنیادی طلا: کجای چرخه فلزات گرانبها هستیم؟

تحلیل بنیادی طلا: کجای چرخه فلزات گرانبها هستیم؟

بسیاری از تحلیلگران با توجه به شرایط اقتصاد کلان و تحلیل بنیادین معتقد هستند که طلا با توجه به شرایط فعلی بسیار بد عمل کرده است. در این نوشته قصد داریم با نگاه به روندهای ادامه مطلباشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.