ارزش جایگزینی چیست؟


بیست‌وپنج سال پیش، سایت الکسا را تأسیس کردیم. پس از دو دهه کمک به شما برای یافتن و دسترسی به بهترین منابع دیجیتالی، تصمیم دشواری گرفتیم که Alexa.com را در ۱ می ۲۰۲۲ بازنشسته کنیم. از اینکه ما را در طول ۲۵ سال، به منبعی برای تحقیق محتواهای دیجیتالی و بسیاری از خدمات دیگر انتخاب کرده‌اید از شما متشکریم و به آن افتخار می‌کنیم.

روش های ارزشیابی موجودی های مواد و کالا

روشهای ارزشیابی موجودیهای مواد و کالا مبحث مهمی است در حسابداری صنعتی که حسابداران می بایست با هر یک از این روشها آشنا باشند در اکثر مصاحبه های استخدامی هم از این مبحث سئوالاتی مطرح میشود که هر حسابداری باید از آنها مطلع باشد و در حوزه شغلی هم حسابداران باید با مباحث تئوری این بخش آشنا باشند . ما در اینجا در مورد روشهای ارزشیابی موجودیهای مواد و کالا مطالبی را ارائه می کنیم که امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

روشهای ارزشیابی موجودیهای مواد و کالا:
روش شناسایی ویژه:
در روشهای ارزشیابی موجودیهای مواد و کالا ، روش شناسایی ویژه ، تنها در مواردی که بتوان خریدهای مختلف را به طور عینی از یکدیگر تفکیک کرد، کاربرد دارد.بدین ترتیب هرگونه موجودی کالا را می توان به عنوان مقادیر باقیمانده از خریدهای خاص شناسایی کرد و بهای تمام شده هریک از اقلام را طبق صورتحسابهای مربوطه به طور جداگانه تعیین کرد . روش شناسایی ویژه در بیشتر موارد کاربرد عملی ندارد . یکی از عمده ترین معایب روش شناسایی ویژه این است که با بکارگیری آن امکان تحریف سود ، در مواردی که اقلام مشابه به قیمتهای متفاوت خریداری میشود ، وجود دارد.

روش قیمت میانگین :
روش قیمت میانگین بر این مفهوم مبتنی است که بهای تمام شده موجودیها در پایان دوره و بهای تمام شده کالاهای فروش رفته طی دوره باید تا حد زیادی معرف مخارج واقع شده طی دوره باشد .مفهوم قیمت میانگین به دو طریق به کار می رود و به سیستم مورد استفاده برای ثبت موجودیها بستگی دارد. در سیستم ادواری ، قیمت میانگین موزون یک واحد کالا و در سیستم ثبت دائمی ، قیمت میانگین متحرک یک واحدکالا به کار می رود . نتایج حاصل از بکارگیری روش قیمت میانگین هنگامی که گردش اقلام موجودی بسیار زیاد است تقریبا مشابه روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO) است .

روش قیمت میانگین موزون :
قیمت میانگین موزون که در پایان دوره محاسبه میشود ، از طریق منظور کردن قیمتهای خرید یک واحد ، تعداد خریداری شده طی دوره و موجودیهای ابتدای دوره محاسبه می گردد. به عبارت دیگر ، قیمت میانگین موزون یک واحد از تقسیم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش به تعداد کالاهای آماده برای فروش بدست می آید.نتایجی که از اعمال این روش به دست می آید ، چه در ارزشیابی موجودیها و چه از لحاظ تاثیر بر اندازه گیری سود ، بین نتایج حاصل از بکارگیری روش fifo و روش lifo قرار دارد.ارزش موجودیهای کالا که با استفاده از روش میانگین موزون محاسبه می شود با ارزش جاری آنها مطابقت ندارد.

روش قیمت میانگین متحرک (سیار):
در روش قیمت میانگین متحرک (سیار) پس از هربار خرید ، بهای تمام شده میانگین جدیدی محاسبه می گردد بنابراین هنگامی که کالایی به فروش میرسد یا مصرف می شود در همان زمان به قیمت میانگین متحرک ارزشیابی می گردد.در این روش پس از هربار خرید ، برای هر واحد ، قیمت میانگین جدیدی محاسبه می شود .موجودیهای پایان دوره به آخرین قیمت میانگین متحرک یک واحد قیمت گذاری می شود . بهای تمام شده کالاهای فروش رفته مجموع اقلام صادره خواهد بود . در این روش مبنای اندازه گیری مبالغ مربوط جهت انعکاس در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان یکسان است.

روش اولین صادره از اولین وارده (fifo):
در روش اولین صادره از اولین وارده (fifo) فرض میشود قدیمی ترین کالاهای موجود ، قبل از سایر کالاها صادر یا به فروش میرسد . این فرض درباره جریان هزینه ها معمولا با واقعیت مطابقت می کند . استفاده از این روش باعث می شود تا بهای تمام شده موجودیهای کالا احتمالا به ارزشهای جاری بازار که برای جایگزینی موجودیهای کالا نیز باید پرداخت شود ، نزدیکتر گردد. بنابراین ، موجودیهای کالا متشکل از جدیدترین خریدها (تولید) خواهد بود.یکی از مزیت های این روش انطباق آن با گردش عینی کالاست . مزیت دیگر آن این است که بهای تمام شده موجودیهای کالا به ارزشهای جاری بازار نزدیک می شود.

روش اولین صادره از آخرین وارده (lifo):
در این روش فرض بر این است که جدیدترین کالاهای خریداری شده قبل از سایر کالاها به فروش یا به مصرف می رسد .بنابراین ، جریان خروج هزینه در این روش برعکس جریان ورود هزینه است . از اینرو ، آخرین مخارج رابطه بسیار نزدیکی با درآمدهای جاری دارند و اعمال این روش باعث تطابق مناسب هزینه ها با درآمد می شود.به بیان دیگر در این روش موجودیهای کالا در ترازنامه به قدیمی ترین قیمتها و کالاهای فروش رفته به اخیرترین قیمتهای خرید ارزشیابی می شود . در مواردی که قیمتها روند صعودی دارد ، بکارگیری روش مزبور باعث بهبود جریان وجوه نقد (از طریق کاهش در هزینه مالیات) می شود.

روش موجودی پایان دوره بر مبنای اولین صادره از آخرین وارده با استفاده از شاخص قیمتها
این روش انحراف از روش قراردادی اولین صادره از آخرین وارده است . در روش LIFO اقلام موجودی بر مبنای بهای تمام شده آنها قیمت گذاری می شود در حالی که در این روش ، موجودی سال پایه قیمت گذاری و محموله های اضافه شده در سالهای بعد با توجه به شاخص قیمتها ، ارزشیابی می شود .

روش خرده فروشی موجودیها :
در این روش با توجه به بهای تمام شده و قیمت خرده فروشی کالای آماده برای فروش ، نسبت بهای تمام شده به قیمت خرده فروشی را می توان محاسبه و آن را در مورد ارزش خرده فروشی موجودیهای پایان دوره به منظور برآورد بهای تمام شده اعمال کرد.

روش موجودی پایه :
روش موجودی پایه مشابه روش LIFO است . در روش موجودی پایه فرض می شود که همواره موجودی ثابتی وجود دارد که در واقع به منزله دارایی ثابت واحد تجاری است . میالغ مازاد بر موجودی پایه به عنوان موجودی موقتی تلقی و به ارزش جایگزینی قیمت گذاری می شود . مبالغ کمتر از موجودی پایه نیز کاهش موقتی تلقی و به قیمت جاری با درآمدها مقابله میشود . تفاوت اصلی بین روش موجودی پایه و روش LIFO این است که در روش موجودی پایه ، ارزش جایگزینی به کار می رود . در حالی که در روش lifo منحصرا بر بهای تمام شده واقعی تاکید میشود.

تذکر: طبق بیانیه شماره ۸ استانداردهای حسابداری ملی ، بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید با استفاده از روشهای “شناسایی ویژه” ، “اولین صادره از اولین وارده ” یا “میانگین موزون ” محاسبه شود.

انواع ارزش های اندازه گیری در حسابداری

انواع ارزش های اندازه گیری در حسابداری بدین شرح می باشند:

ارزش‌ جاري‌:

ارزش‌ جاري‌ دربرگيرنده‌ سه‌ نگرش‌ متفاوت‌ است‌ كه‌ عبارتند از :

– ارزش‌ ورودي‌ (بهاي‌ جايگزيني‌)،

– ارزش‌ خروجي‌ (خالص‌ ارزش‌ فروش‌) و

– ارزش‌ اقتصادي‌ (ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي‌ و فروش‌ نهايي‌ آن‌ توسط‌ مالك‌ فعلي‌).

در برخي‌ موارد از قبيل‌ ارزشيابي‌ سرمايه‌گذاري‌ در اوراق‌ بهادار نرخ‌بندي‌ شده‌، سه‌ نگرش‌ فوق‌الذكر به‌مبالغ‌ تقريباً نزديك‌ به‌هم‌ منجر مي‌شوند و تفاوت‌ آنها كم‌ بوده‌ و ناشي‌ از هزينه‌هاي‌ انجام‌ معامله‌ است‌. در ساير حالات‌ همچون‌ ارزيابي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود خاص‌ واحد تجاري‌، تفاوت‌ بين‌ مقياسهاي‌ مختلف‌ ارزش‌ جاري‌ احتمالاً بااهميت‌ خواهد بود.

بايد قاعده‌ مشخص‌ و معقولي‌ براي‌ انتخاب‌ يكي‌ از مقياسهاي‌ مختلف‌ اندازه‌گيري‌ ارزش‌ جاري‌ دراختيار داشت‌. معيار ” ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ ” چنين‌ قاعده‌اي‌ را به‌ دست‌ مي‌دهد. طبق‌ اين‌ قاعده‌، ارزش‌ جاري‌ برابر اقل‌ ” بهاي‌ جايگزيني‌ جاري‌ دارايي‌ و مبلغ‌ بازيافتني‌ ” آن‌ تعيين‌ مي‌گردد.

” مبلغ‌ بازيافتني‌ ” دارايي‌ بالاترين‌ ارزشي‌ است‌ كه‌ مالك‌ فعلي‌ دارايي‌ مي‌تواند بدان‌ دست‌ يابد و برابر خالص‌ ارزش‌ فروش‌ دارايي‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ آن‌، هركدام‌ بيشتر است‌، مي‌باشد. ” ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ ” را مي‌توان‌ نوعي‌ به‌هنگام‌كردن‌ بهاي‌ تاريخي‌ با استفاده‌ از قاعده‌ سنتي‌ “بهاي‌ تمام‌ شده‌ يا كمتر ” دانست‌.

در مورد داراييها، ارزش‌ جاري‌ مناسب‌ طبق‌ قاعده‌ ” ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ ” انتخاب‌ مي‌شود. قاعده‌ مزبور، دارايي‌ را درصورت‌ بالاتر بودن‌ مبلغ‌ بازيافتني‌، به‌ جاي‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ تاريخي‌، به‌ بهاي‌ جايگزيني‌ ارزيابي‌ مي‌كند مشروط‌ به‌ آنكه‌ جايگزيني‌ دارايي‌ توجيه‌پذير باشد. اگر جايگزيني‌ دارايي‌ قابل‌ توجيه‌ نباشد، دارايي‌ به‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ ارزيابي‌ مي‌شود. كاربرد قاعده‌ ” ارزش‌ براي‌واحد تجاري‌ ” در مورد بدهيها چندان‌ ضرورتي‌ ندارد چرا كه‌ ارزشهاي‌ مختلف‌ بدهي‌، همگي‌ به‌ يك‌ ارزش‌ واحد ختم‌ مي‌شوند.

تعاريف برخی از اصطلاحات فوق :

مبلغ‌ بازيافتني‌ : خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي،‌ هركدام‌ که بيشتر است.

بهاي‌ جايگزيني‌: عبارت‌ است‌ از مخارجي‌ كه‌ بايد براي‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ قلم‌ موجودي‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.

خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌: عبارت‌ است‌ از بهاي‌ فروش‌ (بعد از كسر تخفيفات‌ تجاري‌ ولي‌ قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از كسر:

الف‌ . مخارج‌ براوردي‌ تكميل‌، و

ب‌. مخارج‌ براوردي‌ بازاريابي‌، فروش‌ و توزيع‌.

ارزش‌ اقتصادي‌ : ارزش‌ فعلي‌ خالص جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي ارزش جایگزینی چیست؟ ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن.

ارزش‌ منصفانه‌ ‌: مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ارزش جایگزینی چیست؟ ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

بهاي جايگزيني مستهلک شده : عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه) پس از کسر استهلاک مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي.

بهاي‌ تمام‌ شده‌ : مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌

ثبت حسابداری تغییر ارزش دارایی ها به دلیل تورم

به طور کلی دارایی های ثابت به بهای تمام شده تاریخی خود در دفاتر ثبت می شوند و در سنوات آتی به‌مرور مستهلک می شوند و در شرایط تورمی و افزایش بهای آن دارایی نیازی به تغییر قیمت آن در دفاتر موسسه نمی باشد .

شناسایی افزایش قیمت دارایی ها در شرایطی خاص و تحت عنوان تجدید ارزیابی دارایی ها اتفاق می افتد که مراحل و تشریفات خاص خود را دارد .

و در آخر شما نیازی به شناسایی افزایش قیمت دارایی های خود ندارید .

استاندارد یازده حسابداری در این خصوص بدین شرح می باشد :

واحد تجاری باید یکی از دو روش ” بهای تمام شده“ یا ” تجدید ارزیابی“ را به عنوان رویه حسابداری خود انتخاب کند و آن را در مورد تمام اقلام یک طبقه داراییهای ثابت مشهود به کار گیرد.
روش بهای تمام شده
۲۸ . دارایی ثابت مشهود پس از شناخت باید به مبلغ دفتری یعنی بهای تمام شده پس از کسر هرگونه استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته، منعکس شود.
روش تجدید ارزیابی
۲۹ . پس از شناخت دارایی ثابت مشهود، چنانچه ارزش منصفانه به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل اندازه‌گیری باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و ارزش جایگزینی چیست؟ کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارائه کرد. تجدید ارزیابی باید در فواصل زمانی منظم انجام شود تا اطمینان حاصل گردد مبلغ دفتری دارایی تفاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه آن در تاریخ ترازنامه ندارد. پس از انجام تجدید ارزیابی، استهلاک انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر نظر جایگزین ناخالص مبلغ دفتری قبلی آن دارایی خواهد شد.

همچنین برای مطالعه در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ها به مطلب ذیل مراجعه فرمایید :

همه جایگزین های الکسا را بشناسید + ۱۰ سرویس فعال برای آنالیز وب

همه جایگزین های الکسا را بشناسید + ۱۰ سرویس فعال برای آنالیز وب

الکسا (alexa.com) سایت‌های اینترنتی را براساس پارامترهایی مانند میزان بازدید رتبه بندی کند و آن را در قالب رنک جهانی و کشوری، جزییات کلمات کلیدی و برترین کلید واژه ها ارائه می‌دهد.

الکسا یک سرویس رتبه بندی سایت در جهان است که بر اساس میزان بازدید و مدت زمان حضور کاربران سایت، اطلاعات مفیدی را ارائه می‌دهد. این اطلاعات اما بر پایه آماری است که وب‌سایت الکسا از کاربران خود (یعنی کسانی که افزونه الکسا دارند یا اکانت آن را خریداری کرده‌اند) اطلاعات وب گردی آنها را جمع آوری و سپس ارزش جایگزینی چیست؟ اقدام به رتبه بندی سایت‌ها می‌کند. همین موضوع دغدغه‌ای است که بیشتر مدیران سایت‌ها را نسبت به جمع اوری کامل اطلاعات سایت خود نگران می‌کرد.

الکسا چیست؟

سایت الکسا در سال ۱۹۹۶ توسط دو کارآفرین وب، به نام‌های «بروستر کیل» و «بروس گلیت» تأسیس شد. این وب‌سایت محبوب در سال ۱۹۹۹ با ارزش ۲۵۰ میلیون دلار آمریکا توسط آمازون خریداری شد که این شرکت بزرگ الکسا را گسترش داد و آن را به یک موتور جست جو هوشمند تبدیل کرد. اما بعدها در سال ۲۰۰۸ به دلیل ایجاد مشکلات رقابتی با غولی همچون گوگل، این سایت موتور جست وجوی خود را متوقف کرد و از آن زمان به طور ارزش جایگزینی چیست؟ تخصصی به رتبه‌بندی سایت‌های پربازدید و آنالیز آن‌ها می‌پردازد.

  • بیشتر بخوانید:الکسا چیست؟ تاریخچه، مفاهیم و روش‌های بهبود تضمینی

بیانیه الکسا در مورد پایان فعالیت

شرکت الکسا که یکی از زیر مجموعه‌های آمازون است بعد از ۲۵ سال فعالیت طی بیانیه‌ای اعلام کرد در تاریخ ۱ می ۲۰۲۲ بازنشسته خواهد شد! علت این کار و ابعاد آن هنوز مشخص نیست اما آنچه تا امروز مشخص شده از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۱ دیگر هیچ کاربری امکان ثبت نام در سایت الکسا را نخواهد داشت.

در این بیانیه آمده است:

بیست‌وپنج سال پیش، سایت الکسا را تأسیس کردیم. پس از دو دهه کمک به شما برای یافتن و دسترسی به بهترین منابع دیجیتالی، تصمیم دشواری گرفتیم که Alexa.com را در ۱ می ۲۰۲۲ بازنشسته کنیم. از اینکه ما را در طول ۲۵ سال، به منبعی برای تحقیق محتواهای دیجیتالی و بسیاری از خدمات دیگر انتخاب کرده‌اید ارزش جایگزینی چیست؟ از شما متشکریم و به آن افتخار می‌کنیم.

پس از انتشار این بیانیه طبق اطلاعات منتشر شده از Semrush، ترافیک وب‌سایت آمازون در حال کاهش مداوم بوده است. بنابراین احتمال دارد که با بسته شدن این سرویس پرطرفدار، محبوبیت آمازون هم تحت تأثیر این موضوع قرار بگیرد.

به گفته بسیاری از متخصصان سئو پایان کار الکسا نقطه عطفی در این حوزه خواهد بود چرا که بسیاری از وب‌سایت‌ها و کسب‌وکارها از رتبه‌بندی الکسا سو استفاده کرده و با استفاده روش‌های غیرطبیعی اقدام به افزایش رتبه الکسا سایت خود می‌کردند و رتبه الکسا را به عنوان ویترینی از فعالیت خود معرفی می‌کردند. امکان تقلب و بهبود رتبه دغدغه‌ای بود که فضای رقابتی الکسا را تا حدودی تحت تأثیر قرار می‌داد. این تقلب‌های آماری به شکل واضحی در نمودارهای کیفی الکسا مشخص بود.

جایگزین الکسا چیست؟

اگرچه اطلاعاتی که الکسا در مورد سایت می‌داد، تا حد زیادی مفید بود اما با پایان کار الکسا باید به دنبال یک جایگزین مناسب برای آن باشیم؛ در ادامه به بررسی چندین ابزار مناسب برای جایگزینی الکسا می‌پردازیم:

  • Ahrefs: بررسی ترافیک سایت، لینک‌های مورد نظر، بررسی و ساخت بک لینک‌های سایت و طراحی استراتژی لینک سازی
  • SimilarWeb: مناسب برای تحلیل رقبا، آنالیز وب‌سایت ها و بررسی بک لینک ها : تحقیق کلمات کلیدی، تجزیه و تحلیل رقبا، پیگیری رتبه بندی سئو : ارزش جایگزینی چیست؟ شناسایی مشکلات و خطاهای سایت، KPI های منحصر به فرد و مقایسه صفحات مهم سایت : حجم سرچ کلمات کلیدی، مدیریت بک‌لینک‌ها و شناسایی خطاهای فنی سئو
  • HubSpot Website Grader: بررسی عملکرد وب‌سایت، شخصی سازی UX سایت : نمایش رتبه کلمات کلیدی، نمایش مشکلات سایت : مقایسه ترافیک ارگانیک با غیر ارگانیک، شناسایی ترافیک مخرب، مشاهده صفحات پر بازدید
  • UpCity Free SEO Report Card: تجزیه و تحلیل وب‌سایت، نمایش تعداد صفحات ایندکس شده، گزارش بک لینک ها
  • Internet Marketing Ninja: شناسایی لنک های از کار افتاده، شناسایی مشکلات سایت، تجزیه و تحلیل سایت

همانطور که متوجه شدید؛ الکسا رقبای بسیاری دارد. اما هر کاربر با توجه به آنچه نیاز دارد می‌تواند یکی از موارد را جایگزین الکسا کند. هر کدام از ابزارهای گفته شده، دارای نسخه پولی و رایگان هستند که بر اساس نیاز سایتتان می‌توانید از آنها استفاده کنید. بعد از پایان کار الکسا قطعاً بیشتر از قبل نیازمند سایت‌های تحلیلی هستید.

چند پیشنهاد برای جایگزین الکسا

همه جایگزین های الکسا را بشناسید + ۱۰ سرویس فعال برای آنالیز وب

یک ابزار فوق‌العاده برای آنالیز آنی وب سایت است. ۴ میلیون کاربر در ۱۴۰ منطقه مختلف, در حال حاضر وب‌سایت خود را در این سایت آنالیز می‌کنند.
۵۷۰ هزار دامنه را تا به امروز بررسی کرده است و بیش از ۱۰ میلیارد کلمه کلیدی را بررسی و ارائه کرده است.
درست است که سایت آنالیز SEMrush گران قیمت است اما پس از نام نویسی می‌توانید به مدت ۱ هفته از سرویس دهی این سایت استفاده کنید.

نکات منفی: گران قیمت (پرداخت هزینه به صورت ماهانه و سالانه است) / سرویس دهی به ایران ندارد.
اگر می‌خواهید SEMrush را جایگزین الکسا کنید بهتر است بدانید به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به درستی وب‌سایت های ایرانی را آنالیز کند.

همه جایگزین های الکسا را بشناسید + ۱۰ سرویس فعال برای آنالیز وب

یکی ازشرکت های آنالیز وب‌سایت ها می‌باشد. SimilarWeb معتقد است تنها واسطه‌ی ارائه افزونه مرورگرها است. این افزونه به کاربران وب‌سایت های مشابه وبسایتی که در حال مشاهده بودند را پیشنهاد می‌کند.
این وب‌سایت می‌تواند جایگزین الکسا باشد چراکه از نظر دریافت داده‌ها بسیار غنی‌تر از سایر رقبا است و دقت بالایی دارد.

نکات مثبت: ثبت نام در سایت رایگان است / سرویس دهی به ایران دارد.
از سال ۲۰۰۷ تا به امروز فعالیت می‌کند. در حال حاضر یک تیم ۴۰۰ نفره در ۴ کشور بزرگ دنیا هستند.
SimilarWeb شهرت موارد دیگر را ندارد و بسیاری از افراد معتقد هستند که نمی‌تواند جایگزین الکسا رنکینگ باشد. امتحان کنید و تجربه خود را در قسمت نظرات این پست با ما در میان بگذارید.

جایگزین الکسا

Ahrefs یک سرویس فوق‌العاده برای بررسی و ساخت بک لینک‌های سایت است. اما از قابلیت‌های دیگر آن می‌توان, بررسی ترافیک سایت و لینک‌های مورد نظر را نام برد.
برای سئو کارهایی که به دنبال استراتژی‌های لینک سازی و ایده‌های بهبود وب‌سایت خود هستند, مناسب است. برای شروع کار می‌توانید پس از ثبت نام در سایت به مدت یک هفته با ۷ دلار از آن استفاده کنید.

نکات منفی: دقت پایین / سرویس دهی به ایران ندارد / گران قیمت.

همه جایگزین های الکسا را بشناسید + ۱۰ سرویس فعال برای آنالیز وب

یکی از مواردی که برای جایگزین الکسا می‌توان در نظر گرفت BuiltWith است. ابزاری مناسب برای بررسی وب‌سایت ها و کلمات کلیدی می‌باشد.

اطلاعات این سایت به صورت هفتگی به ارزش جایگزینی چیست؟ ارزش جایگزینی چیست؟ روز رسانی می‌شود. نسبت به الکسا قابلیت‌های کمتری دارد.

نکات منفی: دقت پایین / قابلیت‌های محدود / سرویس دهی به ایران ندارد.

جایگزین الکسا چیست؟

از دیگر ابزارهایی که می‌توان برای جایگزین الکسا رنکینگ نام برد, Rankwatch است. این سرویس با بروز رسانی‌های سریع اطلاعاتی از وب‌سایت را در اختیار کاربران خود می‌گذارد.
در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار کاربر در ۲۵ کشور مختلف از رنک واچ استفاده می‌کنند. قابلیت رنک ترکینگ برای بررسی رتبه سایت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، بررسی بک لینک ها، بررسی کلمات کلیدی و … را می‌توانید در این ابزار سئو ببینید.

نکات مثبت: دقت نسبتاً بالا / به روز رسانی به صورت روزانه / هزینه‌های مناسب.
می‌توانید به صورت رایگان در این سایت عضو شوید. کار خودتان را با ۱۴ روز رایگان شروع کنید.

عصرمالی

جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه در حال حاضر ارزش . است و این ارزش با نرخی معادل 24 درصد در. پنج سال گذشته رشد کرده است از طرف دیگر ارزش . طرف دیگر نسبت سرمایه ثبت شده به ارزش جاری این.

شرکت ها و صنایع به کمتر از ارزش جایگزینی شان. دوهزارو٣٣٩میلیون برگ سهام به ارزش بیش از شش هزارو٨٣٢میلیاردریال نیز. برگ اوراق مشارکت به ارزش ٤٧٨میلیاردریال معامله شد که نسبت. به هفته ماقبلش افزایشی ٣٠٠درصدی داشت اما ارزش و حجم.

محسوب می شود در ارتباط با ارزش جایگزینی شرکت خاطرنشان. کرد طبق آخرین ارزیابی های صورت گرفته ارزش دارایی های.

از لحاظ ارزش ذاتی تفاوت قابل توجهی در مقایسه با. قیمت های جاری بازار به ارزش جایگزینی این شرکت ها. شود که ارزش بازاری شرکت ها نسبت به ارزش جایگزینی .

خور کرده باشند ولی هنوز از لحاظ ارزش ذاتی تفاوت. ارزش جایگزینی این شرکت ها نرسیده است اسلامی ادامه داد. زمانی بورس دچار حباب می شود که ارزش بازاری شرکت. ها نسبت به ارزش جایگزینی آنها تفاوت معناداری داشته باشد.

حقوقی در بازار انجام می دهند ارزش معاملات یک متغیر. باطل است و سهم با ملاک هایی همچون ارزش ذاتی. قابلیت سود آوری ارزش جایگزینی چقدر پول لازم است تا. در حال معامله است ساخته شود خالص ارزش دارایی ها.

جایگزینی صنایع بورسی به یک سوم کاهش پیدا کرده و. این در حالی است که ارزش جایگزینی حداقل دو تا. جایگزینی شرکت ها تحلیل شود به ارزانی قیمت سهام بهتر.

محمد غفارپور بیان کرد اگر میخواهیم ارزش سهم یک شرکت. را به صورت کامل به بازار اعلام کنیم باید ارزش . جایگزینی آن را مد نظر قرار دهیم .

از طرف دیگر توجه داشته باشید سهام صنایع بورسی ارزش . باشد اما موقتی است و چون مسکن ارزش ذاتی دارد. در بازار سرمایه حاکم است و سهامی که ارزش ذاتی. دارند با بهبود وضعیت اقتصادی دوباره ارزش خود را پیدا.

تصریح کرد ارزش جایگزینی خیلی از شرکت ها نسبت به. همین امر حاکی از ارزش مند بودن سهام شرکتهای بورسی و.

را بر رشد سودآوری اسمی بیشتر شرکتها و افزایش ارزش . جایگزینی آنها گذاشت و موجب افزایش قیمتها و نیز شاخص.

ارزش جایگزینی و ارزش واقعی سهم خود چقدر است ضروری. که سرمایه گذاران بدون توجه به ارزش واقعی سهام خود.

پخش عرضه و به ارزش 1000 ارزش جایگزینی چیست؟ میلیارد تومان خریداری شد. درصدی پالایشگاه بندرعباس به یک چهارم ارزش جایگزینی خریداری شده.

نرخ دلار مبادلات نیز افزایش یابد در این صورت ارزش . جایگزینی شرکت ها بالاتر می رود صادرات شرکت هایی که.

توجه ارزش معاملات پذیره نویسی سهام و افزایش سرمایه ها. توجه کنید ارزش بازار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران. است ارزش معاملات روزانه در برخی روزها از ۳۱ هزار. سال جاری مجموع ارزش معاملات روزانه در بازارهای بورس اوراق.

به گزارش عصرمالی در این گزارش آمده است ارزش بازار. گونه ای که ارزش این بازار که در ابتدای سال. درصدی این بازار است از دلایل عمده افزایش ارزش بازار. با توجه به اینکه این صنایع ارزش بازار بزرگی دارند.

است که در شرایط تورمی چگونه ارزش دارایی خود را. نسبت p بر e و ارزش جایگزینی شرکت ها را. و ارزش درآمد های آتی تبدیل به سهام می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.