کارگزاران تجارت کپی کنید


سفارت جمهوری کره در جمهوری اسلامی ايران

2. عکس رنگی 4×3 (دو قطعه)- عکسها باید جدید و زمینه آنها سفید باشد.

4. اصل گذرنامه و کپی صفحه اول آن (لازم به ذکر است گذرنامه باید بیش از 6 ماه اعتبار داشته باشد)

5. کپی کارت ملی و کپی شناسنامه (تمام صفحات) با ترجمه انگلیسی

6. دعوتنامه از شرکت کره ای

- در دعوتنامه باید مطالب زیر نوشته شود.

" شخص دعوت کننده باید آگاه باشد که اگر دعوت شونده به ایران باز نگردد، این مساله منجر به بررسی بسیار شدیدتری برای دفعات بعدی خواهد شد."

7. گواهی ثبت تجاری و آخرین گواهی پرداخت مالیات شرکت کره ای نیز باید به دعوتنامه پیوست گردد.

8. اگر برای صحت فعالیتهای تجاری شرکت کره ای جای تردیدی باقی باشد، ممکن است سفارت درخواست مدارک بیشتری نیز نماید.

9. اصل گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی (برای شرکت ایرانی) و پرینت حساب بانکی سه ماهه اخیر و نامه تمکن مالی به زبان انگلیسی و کپی جواز کسب مغازه با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد.

01. کپی جواز کسب مغازه یا کپی روزنامه رسمی شرکت (با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد)

11. لیست بیمه و یا فیش حقوقی کارمندان از شرکتی که در آن استخدام می باشند (به زبان انگلیسی همراه با مهر شرکت)

21. کپی آخرین سند پرداخت مالیات شرکت مانند فیش پرداختی مفاصاحساب یا عملکرد سالانه و یا اظهارنامه ( با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد)

*** توجه: - داشتن دعوتنامه از کشور کره جنوبی به معنی دریافت قطعی ویزا نمیباشد.

- ویزاهای 5 ساله چند بار ورود، تا پایان تاریخ اعتبار قید شده در ویزا، قابل استفاده میباشد.

ویزای تحصیلی

5-1 (طبق لیست مذکور)

6. مدرک گواهی بورسیه یا اصل نامه فارسی حمایت مالی والدین یا همسر وی بصورت محضری همراه با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد بهمراه پرینت گردش حساب بانکی ( شش ماه اخیر) و نامه تمکن مالی به زبان انگلیسی و کپی شناسنامه آنها (تمام صفحات) با ترجمه انگلیسی

7. نامه پذیرش ثبت نام از دانشگاه و کپی مدرک ثبت تجاری دانشگاه و رسید پرداخت شهریه دانشگاه

8. معرفی نامه انگلیسی از دانشگاه فعلی متقاضی ( اگر متقاضی در دانشگاه ایرانی در حال تحصیل می باشد)

9. کپی ریز نمرات و آخرین مدرک تحصیلی با ترجمه رسمی انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد.

01. برای تحصیل در دوره زبان، باید در گردش حساب یا سپرده بانکی شخص، حداقل مبلغ 01 هزار دلار و یا معادل ریالی آن به بالاترین نرخ دلار آزاد در طول مدت شش ماهه اخیر ثابت بماند و برداشت نگردد.

11. برای تحصیل در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، باید در گردش حساب یا سپرده بانکی شخص حداقل مبلغ 02 هزار دلار و یا معادل ریالی آن به بالاترین نرخ دلار آزاد در طول مدت شش ماهه اخیر ثابت بماند و برداشت نگردد.

21. اگر شخص متقاضی ویزای تحصیلی، بورسیه کامل تحصیلی دارد باید مدرک بورسیه را به سفارت ارائه دهد.

* در صورت نیاز، مصاحبه انجام می شود.

ویزای شرکت در ( کنفرانس، سمینار، نمایشگاه علمی)

5-1 (طبق لیست مذکور)

6. دعوتنامه از میزبان بهمراه کپی مدرک ثبت تجاری محل برگزاری کنفرانس

- در دعوتنامه باید مطالب زیر نوشته شود.

" شخص دعوت کننده باید آگاه باشد که اگر دعوت شونده به ایران باز نگردد، این مساله منجر به بررسی بسیار شدیدتری برای دفعات بعدی خواهد شد."

7. اصل گواهی اشتغال به کار یا تحصیل به زبان انگلیسی

8. پرینت گردش حساب بانکی ( سه ماه اخیر) به زبان انگلیسی - اصل نامه فارسی حمایت مالی والدین یا همسر بصورت محضری با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد بهمراه پرینت حساب بانکی به زبان انگلیسی و کپی تمام صفحات شناسنامه وی با ترجمه انگلیسی (در صورت شاغل نبودن)

ویزای دیدار خانوادگی (1): اگر دعوت کننده کره ای باشد

5-1 (طبق لیست مذکور)

6. دعوتنامه ( کپی پشت و روی کارت شناسایی ملی کره ای دعوت کننده، معرفی نامه از محل کار در کره و یا گواهی اشتغال به تحصیل در کره در صورتیکه دعوت کننده مشغول به تحصیل در کره باشد، فیش حقوقی و پرینت گردش حساب بانکی کره در سه ماهه اخیر)

- در دعوتنامه باید مطالب زیر نوشته شود.

" شخص دعوت کننده باید آگاه باشد که اگر دعوت شونده به ایران باز نگردد، این مساله منجر به بررسی بسیار شدیدتری برای دفعات بعدی خواهد شد."

7. گواهی اشتغال به کار ( اگر متقاضی مشغول به کار می باشد) یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه یا مدرسه ( اگر متقاضی دانشجو یا دانش آموز می باشد) با ترجمه انگلیسی و پرینت گردش حساب بانکی سه ماهه اخیر به زبان انگلیسی- اصل نامه فارسی حمایت مالی والدین یا همسر بصورت محضری با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد بهمراه کپی تمام صفحات شناسنامه وی با ترجمه انگلیسی (در صورت شاغل نبودن)

ویزای دیدار خانوادگی (2): اگر دعوت کننده ایرانی باشد

5-1 (طبق لیست مذکور)

6. دعوتنامه (کپی پشت و روی کارت اقامت خارجی کره ای شخص دعوت کننده، کپی قرارداد کاری و معرفی نامه از محل کار در کره و یا گواهی اشتغال به تحصیل در کره در صورتیکه دعوت کننده مشغول به تحصیل در کره باشد، فیش حقوقی و پرینت گردش حساب بانکی کره در سه ماهه اخیر)

- در دعوتنامه باید مطالب زیر نوشته شود.

" شخص دعوت کننده باید آگاه باشد که اگر دعوت شونده به ایران باز نگردد، این مساله منجر به بررسی بسیار شدیدتری برای دفعات بعدی خواهد شد."

7. اصل گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی ( اگر متقاضی مشغول به کار می باشد) یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه یا مدرسه با ترجمه انگلیسی ( اگر متقاضی دانشجو یا دانش آموز می باشد) و پرینت حساب بانکی سه ماهه اخیر به زبان انگلیسی – اصل نامه فارسی حمایت مالی والدین یا همسر بصورت محضری با ترجمه انگلیسی که دارای مهر دادگستری و وزارت امورخارجه باشد بهمراه کپی تمام صفحات شناسنامه وی با ترجمه انگلیسی (در صورت شاغل نبودن)

8. کپی تمام صفحات شناسنامه دعوت کننده ایرانی بهمراه ترجمه انگلیسی

*** لازم به ذکر است علاوه بر مدارک مذکور مورد نیاز جهت اخذ ویزا، بسته به تشخیص بخش کنسولی سفارت و نوع ویزای متقاضی، ممکن است مدارک دیگری نیز از متقاضی ویزا مطالبه گردد.

ویزای توریستی:

لطفا" جهت دریافت ویزای توریستی با آژانسهای مسافرتی ذیل تماس حاصل فرمایید.

1. ققنوس: (داخلی422) 52542-120

2. آیتو: 30145788-120

3. مارکوپولو: 30082588-120

4. ایران دوستان تور: 62240188-120

5. زیگورات: 64875-120

6. فطرس: 11199888-120

7. کیا پرواز لیان:08823333770

8. پرشیا تور (شیراز):00723323170

9. فرنام گشت: 80200966-120

01. دلتابان: 62422222-120

برای اطلاعات بیشتر لطفا" با شماره 4-00945088 (120) تماس گرفته و یا به بخش کنسولی سفارت به آدرس ذیل ایمیل [email protected] نمایید:

مدارک لازم جهت دریافت ویزا برای اتباع افغان

1. فرم درخواست ویزا

2. اصل و کپی گذرنامه (لازم به ذکر است گذرنامه باید بیش از 6 ماه اعتبار داشته باشد)

3. کپی شناسنامه با ترجمه انگلیسی که باید دارای تاییدیه از وزارت خارجه افغانستان و بخش کنسولی سفارت افغانستان در تهران و همچنین وزارت خارجه ایران باشد

5. عکس رنگی 4×3 (دو قطعه)- عکسها باید جدید و زمینه آنها سفید باشد.

6. معرفی نامه به زبان انگلیسی از سفارت افغانستان در تهران

* مدارک دریافتی و هزینه ویزا که باید به دلار آمریکا بصورت نقدی موقع تحویل مدارک پرداخت گردد، غیر قابل بازگشت می باشد. در ضمن دلارها باید جدید و سالم و تمیز باشد.

* کلیه مدارکی که از کشور افغانستان یا کشورهای دیگر دریافت گردیده است، جهت ارائه برای دریافت ویزا باید حتما دارای تاییدیه از وزارت امور خارجه کشور افغانستان و بخش کنسولی سفارت افغانستان در تهران و همچنین وزارت امور خارجه کشور ایران باشد.

ویزای تجاری:

6-1 (طبق لیست مذکور)

7. دعوتنامه از شرکت کره ای بهمراه گواهی ثبت تجاری و مالیات شرکت کره ای

در دعوتنامه باید مطالب زیر نوشته شود.

" شخص دعوت کننده باید آگاه باشد که اگر دعوت شونده باز نگردد، این مساله منجر به بررسی بسیار شدیدتری برای دفعات بعدی خواهد شد."

8. مدارک تجاری ثبت شرکت یا مغازه و پرداخت مالیات که باید ترجمه رسمی انگلیسی و باید دارای تاییدیه از وزارت خارجه افغانستان و بخش کنسولی سفارت افغانستان در تهران و همچنین وزارت خارجه ایران باشد.

9. پرینت گردش حساب بانکی سه ماهه اخیر به زبان انگلیسی.

01. کپی قرارداد یا فاکتورهای خرید از شرکت کره ای

11. مبلغ 04 دلار امریکا

21. پرینت حساب بانکی از بانک های کشور افغانستان مورد قبول نمیباشد.

ویزای تحصیلی

6-1 (طبق لیست مذکور)

7. نامه پذیرش ثبت نام از دانشگاه کره و کپی مدرک ثبت تجاری دانشگاه

8. ترجمه رسمی ریزنمرات و آخرین مدرک تحصیلی به زبان انگلیسی که باید دارای تاییدیه از وزارت خارجه افغانستان و بخش کنسولی سفارت افغانستان در تهران و همچنین وزارت خارجه ایران باشد.

9. مدرک گواهی بورسیه و یا پرینت گردش حساب بانکی شش ماهه اخیر به زبان انگلیسی که باید دارای تاییدیه از وزارت خارجه افغانستان و بخش کنسولی سفارت افغانستان در تهران و همچنین وزارت خارجه ایران باشد.

01. رسید پرداخت شهریه دانشگاه

11. مبلغ 06 دلار امریکا

21. . برای تحصیل در دوره زبان، باید در گردش حساب یا سپرده بانکی شخص، حداقل مبلغ 01 هزار دلار و یا معادل ریالی آن به بالاترین نرخ دلار آزاد در طول مدت شش ماهه اخیر ثابت بماند و برداشت نگردد.

31. برای تحصیل در مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، باید در گردش حساب یا سپرده بانکی شخص، حداقل مبلغ 02 هزار دلار و یا معادل ریالی آن به بالاترین نرخ دلار آزاد در طول مدت شش ماهه اخیر ثابت بماند و برداشت نگردد.

41. پرینت حساب بانکی از بانک های کشور افغانستان مورد قبول نمیباشد.

51. اگر شخص متقاضی ویزای تحصیلی، بورسیه کامل تحصیلی دارد باید مدرک بورسیه را به سفارت ارائه دهد.

ویزای دیدار خانوادگی:

6-1 (طبق لیست مذکور)

7. دعوتنامه ( کپی پشت و روی کارت شناسایی دعوت کننده، معرفی نامه از محل کار در کره و یا گواهی اشتغال به تحصیل در کره در صورتیکه دعوت کننده مشغول به تحصیل در کره باشد، کپی قرارداد کاری و فیش حقوقی و پرینت گردش حساب بانکی کره در سه ماهه اخیر)

در دعوتنامه باید مطالب زیر نوشته شود.

" شخص دعوت کننده باید آگاه باشد که اگر دعوت شونده باز نگردد، این مساله منجر به بررسی بسیار شدیدتری برای دفعات بعدی خواهد شد."

8. کپی شناسنامه دعوت کننده با ترجمه انگلیسی که باید دارای تاییدیه از وزارت خارجه افغانستان و بخش کنسولی سفارت افغانستان در تهران و همچنین وزارت خارجه ایران باشد (جهت مشخص نمودن نسبت خویشاوندی)

9. نامه محضری حمایت مالی دعوت کننده (والدین، همسر، فرزند) برای دعوت شونده

01. مبلغ 04 دلار امریکا

*** لازم به ذکر است علاوه بر مدارک مذکور مورد نیاز جهت اخذ ویزا، بسته به تشخیص بخش کنسولی سفارت و نوع ویزای متقاضی، ممکن است مدارک دیگری نیز از متقاضی ویزا مطالبه گردد.

ساعات کاری بخش کنسولی

روزهای کاری: یکشنبه الی پنجشنبه (بجز تعطیلات رسمی ایرانی)

ساعت پذیرش متقاضیان ویزا:

- دریافت مدارک ویزا و تایید مدارک و امور کنسولی: از ساعت 03:80 الی 03:11 صبح

- صدور و تحویل مدارک: از ساعت 00:20 الی 03:30 بعدازظهر

*** توجه: - داشتن دعوتنامه از کشور کره جنوبی به معنی دریافت قطعی ویزا نمیباشد.

تایید مدارک

- هر مدرک باید بصورت جداگانه به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شده باشد و دارای مهر تایید از وزارت امور خارجه و دادگستری ایران باشد و مدارک اتباع افغان باید دارای مهر تایید وزارت امور خارجه افغانستان و مهر تایید از بخش کنسولی سفارت افغانستان در ایران و همچنین مهر تایید از وزارت خارجه ایران باشد. (بعنوان مثال: ترجمه ریزنمرات و مدرک تحصیلی نباید باهم پلمپ گردد و باید بصورت جداگانه باشد)

- از تاریخ مهر تایید وزارت امور خارجه نباید بیشتر از 3 ماه گذشته باشد.

- هزینه تایید هر مدرک ترجمه شده مبلغ 4 دلار امریکا میباشد که باید حتما به صورت نقدی و به دلار در زمان ارائه مدرک به بخش کنسولی پرداخت گردد. دلارها باید جدید و تمیز و سالم باشد.

شرایط ورود به کشور کره

از تاریخ 10 آوریل 2202 (21 فروردین 1041)، افرادی که قصد ورود به کشور کره جنوبی را دارند و دوز یادآور سوم و بالاتر واکسن کرونا از نوع مورد تایید سازمان بهداشت جهانی را دریافت نموده باشند و همچنین با مراجعه به

کد، میتوانند بدون قرنطینه وارد کشور کره جنوبی شوند. Q وبسایت زیر و دریافت

برای کارگزاران تجارت کپی کنید دریافت اطلاعات تجاری و بازرگانی در مورد سرمایه گذاری و ثبت شرکت در کشور کره جنوبی و هرگونه اطلاعاتی (غیر از ویزا) در خصوص تجارت با کشور کره جنوبی لطفا به وبسایت زیر مراجعه نموده و یا با تلفنهای بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی تماس بگیرید.

تلفنهای بخش بازرگانی سفارت کره جنوبی در تهران (کترا): 20567362 60567362

ویزای ایتالیا | قیمت + نحوه گرفتن + اشتباهات منجر به ریجکتی

ویزای ایتالیا، محبوب ترین ویزای کشور‌های شینگن در بین ایرانیان می‌باشد. برای گرفتن ویزای ایتالیا فقط و فقط تمکن مالی و گردش حساب لازم است. در صورتی که مدارک شما آماده باشد، می‌توانید حتی ۱ ساعت بعد در سفارت حضور داشته باشید و جواب ویزای خود را 14 روز کاری بعد دریافت کنید.

در این مطلب می‌خوانید

شرایط اخذ ویزای ایتالیا

برای گرفتن ویزای ایتالیا، راه سختی در پیش ندارید. تنها شرطی که برای اخذ ویزای ایتالیا وجود دارد، تمکن مالی و گردش حساب بالا می‌باشد. توجه داشته باشید که منظور از گردش حساب، تعداد تراکنشات حساب متقاضی می‌باشد و مبالغ آن اهمیت چندانی ندارد.

نکته مهم: اشتباه رایجی که بین متقاضیان ویزای ایتالیا و حتی کارگزاران ویزای این کشور وجود دارد این است که، یک مرتبه مبلغ هنگفتی (مثل ۲۰۰ میلیون تومان) را با هدف افزایش تمکن مالی وارد حساب خود می‌کنند. این کار اشتباه است. چرا که گردش حساب شما با دقت بالایی توسط افسران ویزا بررسی می‌شود و در صورتی که متوجه نشوند که این پول از کجا وارد حساب شما شده است، بدون هیچ تردیدی درخواست شما را رد می‌کنند. اما اگر معامله ای انجام دادید که بر اساس آن این مبلغ وارد حساب شما شده است، بهتر است که سند خرید و فروش و یا معامله را با ترجمه رسمی آن ارائه کنید.

همچنین اگر شما تا به حال سفر خارجی نداشته باشید، با یک گردش حساب و تمکن مالی خوب می‌توانید ویزای ایتالیا بگیرید.

ویزای ایتالیا تضمینی

هیچ ضمانتی برای ویزای ایتالیا وجود ندارد. تصمیم گیرنده اصلی در اعطای ویزای ایتالیا، افسران ویزای این کشور می‌باشند. نه ویزالند و نه هیچ کارگزار دیگری نمی‌تواند تضمینی برای گرفتن ویزای ایتالیا به شما بدهد.

انواع ویزای ایتالیا

ویزای شینگن ایتالیا، با توجه به هدف سفر متقاضی، در انواع مختلفی صادر می‌شود. ویزای توریستی، ویزای سرمایه گذاری و ویزای تحصیلی رایج ترین ویزایی هستند که از سوی سفارت ایتالیا برای متقاضیان ایرانی صادر می‌شود.

۱. ویزای توریستی ایتالیا

همانطور که از اسم آن مشخص است، این نوع ویزا برای اهداف توریستی و گردشگری صادر می‌شود. برای اخذ ویزای توریستی ایتالیا گردش حساب بالا و تمکن مالی تعیین کننده اصلی می‌باشد. شما با ویزای توریستی ایتالیا می‌توانید تا ۹۰ روز در هر ۶ ماه اقامت داشته باشید.

۲. ویزای سرمایه گذاری ایتالیا

این نوع ویزا، با اهداف سرمایه گذاری در کشور ایتالیا صادر می‌شود. با خرید ملک و یا سرمایه گذاری در ایتالیا می‌توانید اقامت دائم این کشور را دریافت کنید. اگر شخصی خواهان سرمایه گذاری در ایتالیا باشد، باید مبلغ عمده این سرمایه گذاری متعلق به خود شخص باشد.

۳. ویزای تحصیلی ایتالیا

ویزای تحصیلی ایتالیا، با هدف تحصیل و یا تحقیقات کوتاه و یا بلند مدت برای متقاضیان صادر می‌شود. برای اخذ ویزای تحصیلی ایتالیا شما باید از یک دانشگاه و یا موسسه معتبر آموزشی دعوتنامه ارائه کنید. پس از اتمام دوره تحصیل و یا مدت اعتبار ویزا، می‌توانید در این کشور اقامت دائم داشته باشید.

تصویر مشاوره تلفنی ویزا

برای دریافت مشاوره تلفنی با کارشناسان ویزالند در تماس باشید

تصویر مشاوره حضوری ویزا

مشاوره حضوری با کارشناسان خبره ویزالند

مدارک ویزای ایتالیا

برای دریافت ویزای ایتالیا، دو دسته مدارک عمومی و مدارک اختصاصی ارائه کنید. مدارک عمومی، مدارکی است که برای هر یک از انواع ویزای ایتالیا باید ارائه کنید و یکسان است. اما مدارک اختصاصی برای هر نوع ویزای درخواستی منحصر به فرد است.

افزایش امیدواری‌ها در گزارش‌های کدال

دنیای‌اقتصاد : سامانه کدال روز گذشته شاهد خبر‌های خوبی از صورت‌های مالی و گزارش‌های منتشرشده از طرف شرکت‌ها بود. «لوتوس» از پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق گروه توسعه تدبیر خبر داد. «وآفر» اطلاعیه‌ای در خصوص صورت‌های مالی ۹ماه اخیر خود منتشر کرد و دلایل تغییر بیش از ۳۰درصدی در سود عملیاتی این دوره نسبت به دوره مشابه قبل را توضیح داد. همچنین اعلام شد که درآمد فروش «سغرب» در شهریورماه ۲۶‌درصد و درآمد فروش «فسرب» در این مدت ۴۰‌درصد افزایش یافته است؛ این درحالی است که درآمد «تاتمس» در این ماه، با ۷۵‌درصد کاهش روبه‌رو بوده است.

«دیران»: شرکت ایران‌دارو اطلاعیه‌ای در خصوص افشای معاملات ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت منتشر کرد. تاریخ معامله ۱۴/ ۰۷/ ۱۴۰۱، طرف معامله، شرکت پخش البرز و مبلغ معامله ۶۵میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان است. ارزش دفتری دارایی نیز برابر با مبلغ معامله و ۳۹/ ۱۳‌درصد کل دارایی‌های شرکت است.

«کتوسعه»: شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر، از دریافت گواهی کشف طلای شمال شرق نیستانک واقع در استان اصفهان، شهرستان اردستان و ذخیره یک‌میلیون تن کانسنگ با عیار ۷۸/ ۰ PPM خبر داد.

«لوتوس»: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از پذیرش تعهدات جدید خود خبر داد. این تعهدات، شامل تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق گروه توسعه اقتصادی تدبیر است. تاریخ سررسید اوراق ۱۷/ ۰۷/ ۱۴۰۵ و نرخ این اوراق ۱۸‌درصد سالانه و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی یک‌میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان است. کارمزد بازارگردانی سال اول ۴میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان و کارمزد بازارگردانی سال‌های دوم تا چهارم جمعا مبلغ ۱۹میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان خواهد بود.

«وآفر»: سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرینان اعلام کرد، پیرو انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده دوره ۹ماه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۱ دلایل شرکت از بابت تغییر بیش از ۳۰‌درصدی سود عملیاتی دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است.

سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها در دوره ۹ماه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۱ نسبت به دوره مالی ۹ماه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ افزایش ۱۴۸درصدی داشته که به دلیل فروش سهام‌ با بهای تمام‌شده پایین در این دوره است.

همچنین درآمد سود سهام دوره ۹ماه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۱ نسبت به دوره مالی ۹ماه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ افزایش ۸۹درصدی داشته که به دلیل افزایش مبلغ تقسیم سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر مطابق مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت‌هاست.

«وسپهر»: شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات، از عدم‌حصول نتیجه از برگزاری مزایده عرضه سهام بانک‌صادرات ایران خبر داد. شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات نسبت به عرضه ۳۳/ ۷‌درصد از سهام خود به صورت بلوکی از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام کرد که با توجه به نبود متقاضی، سهام شرکت مذکور در تاریخ عرضه به فروش نرسیده است.

«فجهان»: پیرو افزایش سرمایه مجتمع جهان فولاد سیرجان، از مبلغ ۴‌هزار میلیارد تومان به مبلغ ۶‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته نتایج حاصل از فروش حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده به شرح زیر است.

مبلغ فروش حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده ۸۰میلیارد تومان، هزینه‌ها و کارمزدهای آن ۵۸۶میلیون تومان و تعداد حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده ۵۳۷میلیون سهم است.

«سغرب»: صنایع سیمان غرب، در شهریورماه سال‌جاری ۷۸‌هزار تن سیمان را در داخل کشور به فروش رسانده و از این محل حدود ۴۴میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. این شرکت از محل فروش صادراتی نیز ۳۲هزار تن از محصولات خود را به مشتریان خارجی خود فروخته و از این محل، ۲۳میلیارد تومان درآمد شناسایی شده است. مجموع درآمد شرکت در این مدت، ۶۷میلیارد تومان بوده که نسبت به مردادماه، ۲۶‌درصد افزایش یافته است.

«فسرب»: شرکت ملی سرب و روی ایران، در ششمین‌ماه از سال‌جاری، از محل فروش ۲۰۰تن از شمش روی، با نرخ ۸۵میلیون تومان به‌ازای هر تن ۱۷میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. همچنین ۳۰تن از سایر محصولات خود را با نرخ ۹۷میلیون تومان به‌ازای هر تن به فروش رسانده و از این محل، ۲میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان درآمد شناسایی کرده است. مجموع درآمد شرکت در این مدت، ۲۰میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه پیش از آن، با ۴۰‌درصد افزایش درآمد همراه بوده است.

«تاتمس»: کارخانه‌های صنعتی و تولیدی اتمسفر، در شهریورماه، ۳میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان از محل نیروگاهی، ۴۳۲میلیون تومان از محل رادیاتور و ۳۳۰میلیون تومان از محل سایر محصولات درآمد کسب کرده است. همچنین ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان از محل ریخته‌گری درآمد شناسایی شده و مجموع درآمد شرکت در این مدت به ۷میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۷۵‌درصد کاهش مواجه شده است.

«سامان»: بانک‌سامان، از عدم‌حصول نتیجه از برگزاری مزایده فروش ۴باب‌ملک از ۲۴ردیف ملک معرفی‌شده در مزایده عمومی املاک مازاد بانک سامان خبر داد. مبلغ مورد توافق ۵میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان بوده است.

«فماک»: ماداکتو استیل کرد، در خصوص دلایل کاهش سود‌آوری خود در سه‌ماه اول سال‌جاری، توضیحاتی را منتشر کرد. کاهش سود‌آوری به دلیل کاهش تولید بوده که علل کاهش تولید در این شرکت به شرح زیر بوده است:

- عدم‌حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در افزایش تعرفه واردات؛

- کاهش تعرفه واردات از ۵‌درصد به ۴‌درصد از ابتدای سال‌جاری که به کاهش قیمت منجر شده است؛

- افزایش حمایت صادراتی دولت چین از تولیدکنندگان خود و بالابردن میزان مشوق‌های مالیاتی صادرات از ۱۱‌درصد به ۱۳‌درصد که به کاهش قیمت واردات منجر شده است؛

- افزایش هزینه‌های سربار از ابتدای سال ۱۴۰۱ که به افزایش بهای تمام‌شده، منجر شده است.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو اعلام شد | طرح جدید فروش فوق‌العاده و پیش فروش محصولات ایران خودرو به سرانجام رسید

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرعه‌کشی دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش محصولات ایران خودرو، دوشنبه هجدهم مهرماه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی، در سالن کنفرانس بازاریابی و فروش این شرکت برگزار می‌شود.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو اعلام شد | طرح جدید فروش فوق‌العاده و پیش فروش محصولات ایران خودرو به سرانجام رسید

قرعه کشی محصولا ایران خودرو برای رفاه حال مشتریان، از اردیبهشت امسال آغاز شد. عرضه خودرو در بورس کالا پس از کشمکش‌های بسیار در نهایت در دولت سیزدهم با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس به نتیجه‌ای مثبت رسید و زمینه عرضه خودروهای سایپا، ایران خودرو و گروه بهمن در این بازار فراهم شد. قرعه کشی ایران خودرو در 2 دوره انجام شد و نتایج آن اعلام شد. سومین مرحله قرعه کشی ایران خودرو با حضور نمایندگان نهادهای ناظر برگزار شد. قرعه‌کشی ایران خودرو به زودی آغاز خواهد شد. آخرین اخبار مرتبط با قرعه کشی جدید ایران خودرو را در سایت خبر سراسری مشاهده کنید.

ایران خودرو

مراسم قرعه‌کشی ایران خودرو دیروز 18 مهر 1401 ساعت 10 صبح به صورت زنده از طریق سایت ایران‌خودرو پخش شده و نتایج آن تا عصر امروز منتشر خواهد شد.

منتخبان سه روز مهلت دارند نسبت به واریز وجه خودرو طبق بخش‌نامه اقدام کنند و در صورت عدم واریز وجه، نفرات ذخیره جایگزین خواهند شد.

در سی و هشتمین مرحله از فروش فوق العاده چهار محصول سورن پلاس، پژو پارس سال، دنا پلاس توربوشارژ با گیربکس شش سرعته و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک با موعد تحویل سه ماهه عرضه شد.

در طرح پیش فروش نیز محصولات تارا دستی، تارا اتوماتیک، دناپلاس توربوشارژ با گیربکس شش سرعته و فرمان برقی، رانا پلاس و دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک عرضه شد.

** محتوای این مطلب تبلیغاتی است و ایرنا مسئولیتی درباره آن ندارد.

طرح پیش فروش عادی (با موعد تحویل حداکثر 12 ماهه) برخی محصولات شرکت ایران خودرو نیز در سایت رسمی فروش ایران خودرو درج شده است و متقاضیان از 12 مهرماه به مدت 4 روز فرصت دارند در این طرح فروش شرکت کنند.

نوع خودرو مبلغ پیش پرداخت زمان تحویل
تارا دستی 118 میلیون تومان تیر 1402 الی مهر 1402
تارا اتوماتیک 166 میلیون تومان تیر 1402 الی مهر 1402
دنا پلاس توربو شارژ دستی با گیربکس 6 سرعته و فرمان برقی 144 میلیون و 500 هزار تومان تیر 1402 الی مهر 1402
دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک 159 میلیون و 500 هزار تومان تیر 1402 الی مهر 1402
رانا پلاس 86 میلیون تومان تیر 1402 الی مهر 1402

تبدیل آسان خودرو کارکرده به صفر ایران خودرو

فروش خودرو کارکرده و دریافت وجه نقد به صورت آنی، راهکار مناسبی برای تبدیل ماشین دست دوم به خودرو صفر داخلی و خارجی است. بدین گونه که متقاضی خرید خودرو صفر می‌تواند با فروش فوری و نقدی ماشین دست دوم خود سریعا و به راحتی به وجه نقد مورد نیاز و یا پیش پرداخت خودروهای موجود در طرح‌های پیش فروش ایران خودرو و یا طرح ثبت‌نام سایپا دست یابد.
به نظر می‌رسد در بازار پر نوسان خودرو، این روش فروش ماشین کارکرده، مناسب افرادی باشد که قصد تبدیل خودرو کارکرده به صفر را دارند، اما در مقابل از فروش خودرویشان در بازار دلالی و سنتی گریزانند.
در همین راستا، خودرو45 بستر امن و آسانی برای فروش سریع خودروهای کارکرده بازار فراهم کرده است تا متقاضیان فروش خودروهای دست دوم بتوانند خودرویشان را به صورت رایگان کارشناسی کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن وجه نقد خودرو را دریافت کنند.
در روش فروش فوری خودرو کارکرده توسط خودرو45 و حضور فعالان معتبر بازار، می‌توان به راحتی نسبت به خرید خودرو در طرح‌های پیش فروش شرکت کرد و نگرانی بابت پرداخت به موقع وجه نقد پس از برنده شدن در قرعه کشی نداشت.

شرایط پیش فروش ایران خودرو

 • شماره تلفن همراه باید به نام متقاضی باشد
 • لزوم نداشتن پلاک انتظامی فعال
 • عدم امکان ثبت نام برای مشتریان حقوقی
 • لزوم گذشت حداقل ۴۸ ماه از آخرین خرید
 • عدم امکان صلح، نقل و انتقال خودرو
 • لزوم داشتن شماره شبا هنگام ثبت نام
 • هر کد ملی، یک دستگاه خودرو
 • ارائه اصل و تصویر گواهینامه رانندگی
 • عدم امکان ثبت‌نام همزمان در دو قرعه کشی
 • ابطال گارانتی خودرو پس از ۵ ماه از زمان تحویل
 • لزوم داشتن حساب بانکی معتبر و فعال جهت واریز وجه
 • ممنوعیت انتقال حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث
 • لزوم انطباق کد نمایندگی در مرحله دوم و در زمان واریز وجه با آدرس و کد پستی

فروش اقساطی ایران خودرو از ششم مهرماه

عرضه خودرو در بورس کالا باعث ایجاد ابهام برای خریداران در مورد نحوه انجام خرید و معاملات آن شده که در ادامه به چند سوال در این زمینه پاسخ داده شده است.

طبق تاکیدات مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در ایجاد شرایط عرضه خودرو به مشتریان واقعی، با عرضه هایما S۵ در روز ششم مهرماه، فروش خودرو به صورت اقساطی در شرکت لیزینگ ایران خودرو آغاز می‌شود.

دیرعامل لیزینگ ایران خودرو با اعلام این خبر گفت: به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از سودجویی واسطه گران در فرآیند فروش محصولات، گروه صنعتی ایران خودرو برای فروش به صورت لیزینگی اقدام کرده است.

وی با بیان این که از ششم مهرماه، بخشی از تولیدات روزانه هایما S۵ به صورت اقساطی عرضه خواهد شد، گفت: در این طرح فروش هایما S۵ با اعطای تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی در بازه زمانی سه ساله و با سود ۲۱ درصد بدون کارمزد و در قالب ۹ چک چهار ماهه در نظر گرفته شده است و سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت لیزینگ ایران خودرو خواهد بود.

وی افزود: مشتریان برای خرید این محصول می توانند با مراجعه به درگاه فروش اینترنتی ایران خودرو یا نمایندگی های مجاز، نسبت به ثبت نام اقدام کنند و پس از اعتبار سنجی، فرآیند دریافت اسناد، ثبت نام نهایی و تحویل خودرو به متقاضی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان این که متقاضیانی که دارای پلاک فعال خودرو هستند نیز می توانند در فروش های لیزینگ شرکت کنند، بر رعایت موضوع عدم خرید از خودروسازان داخلی ظرف ۱۸ ماهه اخیر تاکید کرد و گفت: جهت رفاه حال مشتریان خودرو تا پایان اقساط سه ساله دارای بیمه و گارانتی خواهد بود.

مدیرعامل لیزینگ ایران خودرو به مزایای این روش برای مشتریان اشاره کرد و گفت: در شرایطی ‌که مشتریان امکان تامین اعتبار برای خرید خودرو را نداشته باشند شرکت ایران خودرو در کنار مشتری قرار گرفته و شرایط مطلوبی را برای خرید خودرو بدون واسطه و به صورت اقساطی فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در مراحل بعدی فروش بر اساس شرایط بازار خودرو، سایر محصولات ایران خودرو به صورت اقساطی به مشتریان عرضه خواهد شد.

وی از فروش لیزینگی خودروهای دست دوم در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این بخش از فروش لیزینگ محدود به محصولات ایران خودرو نبوده و محصولات سایر خودروسازان را نیز در بر می گیرد.

وی از آمادگی برای فروش لیزینگ در سایر حوزه های غیر خودرویی از جمله لوازم خانگی خبر داد و گفت: هماهنگی لازم با شرکت نیرومحرکه ایران خودرو برای فروش لیزینگی موتور سیکلت نیز صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در طرح های فروش لیزینگی، هماهنگی لازم برای تامین اعتبار صورت خواهد گرفت و دیگر ضرورتی برای مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات مالی وجود ندارد.

وی در پایان گفت: هماهنگی برای فروش محصولات سایر خودروسازان از طریق لیزینگ ایران‌خودرو صورت گرفته و در آینده نزدیک نوع محصول و شرایط عرضه آن اعلام خواهد شد.

آغاز فروش فوری ایران خودرو بدون قرعه کشی

عرضه خودرو در بورس کالا باعث ایجاد ابهام برای خریداران در مورد نحوه انجام خرید و معاملات آن شده که در ادامه به چند سوال در این زمینه پاسخ داده شده است.

پس از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا در شورای‌عالی بورس و اعلام آمادگی شرکت گروه بهمن برای عرضه ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مردادماه، گروه خودروسازی سایپا نیز برای عرضه در همان هفته (هفته چهارم مردادماه) اعلام آمادگی برای عرضه خودرو در بورس کالا کرد.

شاهین از جمله محصولاتی بود که در تاریخ ۲۴ اسفندماه گذشته در یک‌صد و چهلمین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار اصلی بورس کالای ایران پذیرش شد

همچنین در جلسه روز ۲۴ مرداد هیات پذیرش بورس کالای ایران، خودروهای هایما در دو مدل S۷ و S۵ از گروه ایران خودرو، لاماری ایما از گروه آرین پارس موتور، دایون y۵ از گروه خودروسازی ایلیا، وانت دو کابین کاپرا از گروه بهمن موتور، کامیونت ۶ تن فاو تایگر (Tiger V) و کشنده تک محور CA۴۱۸۰ از گروه سیباموتور، کامیون فورس و امپاور هم از گروه کارگزاران تجارت کپی کنید بهمن دیزل، هشت محصول خودروی جدید از ۶ گروه خودروسازی بودند که در بورس کالای ایران پذیرش شدند.

عرضه خودرو در بورس کالا باعث ایجاد ابهام برای خریداران در مورد نحوه انجام خرید و معاملات آن شده که در ادامه به چند سوال در این زمینه پاسخ داده شده است.

پس از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا در شورای‌عالی بورس و اعلام آمادگی شرکت گروه بهمن برای عرضه ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مردادماه، گروه خودروسازی سایپا نیز برای عرضه در همان هفته (هفته چهارم مردادماه) اعلام آمادگی برای عرضه خودرو در بورس کالا کرد.

شاهین از جمله محصولاتی بود که در تاریخ ۲۴ اسفندماه گذشته در یک‌صد و چهلمین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار اصلی بورس کالای ایران پذیرش شد

همچنین در جلسه روز ۲۴ مرداد هیات پذیرش بورس کالای ایران، خودروهای هایما در دو مدل S۷ و S۵ از گروه ایران خودرو، لاماری ایما از گروه آرین پارس موتور، دایون y۵ از گروه خودروسازی ایلیا، وانت دو کابین کاپرا از گروه بهمن موتور، کامیونت ۶ تن فاو تایگر (Tiger V) و کشنده تک محور CA۴۱۸۰ از گروه سیباموتور، کامیون فورس و امپاور هم از گروه بهمن دیزل، هشت محصول خودروی جدید از ۶ گروه خودروسازی بودند که در بورس کالای ایران پذیرش شدند.

در ادامه انجام چنین معاملاتی، تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز (چهارشنبه، ۲۶ مرداد ) میزبان عرضه ۱۷۵ دستگاه خودرو فیدلیتی ۵ نفره، ۱۷۵ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره، ۲۵۰ دستگاه دیگنیتی بود که این اقدام با استقبال مطلوب خریداران خودرو همراه شد و ۶۰۰ دستگاه از محصولات گروه بهمن در رقابت ۴ ساعته خریداران مورد معامله قرار گرفت.

به دنبال عرضه‌های پیاپی محصولات شرکت های خودروسازی به این بازار، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۳۱ مرداد ماه از عرضه های ۲ خودروی ایران خودرو خر داد و اعلام کرد: در حوزه عرضه خودرو در بورس با موانعی مواجه بودیم که مشکلات برطرف شد و موفق به عرضه برخی از خودروها در این بازار شدیم و ایران خودرو هم وارد تالار بورس کالا می‌شود و همان زمان بورس کالای ایران اطلاعیه ای منتر و اعلام کرد: ۵۰۰ دستگاه خودروی هایما S۷ روز یکشنبه ۶ شهریور ماه در بورس کالای ایران عرضه می شود.

براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم مشکی)، ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم قرمز)، ٣٨ خودروی دیگنیتی مشکی (تریم مشکی)، دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) هر یک با قیمت پایه ٨٢١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان روز چهارشنبه (٣٠ شهریور ماه) روی تابلو می‌رود.

انجام چنین اقداماتی و نیز گستردگی ورود خودرهای مختلف به بورس روزنه ای از امید را میان افرادی ایجاد کرد که ترس از قیمت گذاری دستوری داشتند و معتقد بودند این مساله زمینه ساز نفوذ دلالان و رانت خواران در بازار این محصول خواهد بود که دولت با تصمیم درست و به موقع خود توانست مانع از نفوذ دلالان به بازار خودرو شود.

باتوجه به عرضه پیش‌روی خودرو در بورس کالا در هفته جاری سوالات مبهمی در راستای نحوه خرید خودرو میان سرمایه گذاران وجود دارد که تلاش کردیم با پاسخ این سوالات، نقطه مبهم خریداران را برطرف کنیم.

۱- آیا امکان خرید خودرو صرفا با داشتن کد بورسی خرید سهام وجود دارد؟

خیر. برای خرید خودرو از بورس کالا باید علاوه بر احراز هویت سجام، کد بورسی بازار فیزیکی بورس کالا را نیز دریافت کنید.

۲- مبلغ پیش پرداخت خرید خودرو را چطور باید واریز کرد؟

مبلغ پیش پرداخت را باید به حساب وکالتی که به کارگزاری مورد نظرتان معرفی کردید، واریز کنید.

۳- نام کاربری و رمز عبور ورود به سامانه‌ی بورس کالای کارگزاری را چطور دریافت کنم؟

نام کاربری و رمز عبور بعد از اتمام فرآیند ثبت نام در سامانه بورس کالای کارگزاری و تایید آن، به شماره همراه شما پیامک می‌شود.

4- پس از خرید برای تحویل از نمایندگی چه مدارکی مورد نیاز است؟

اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار

مدارک احراز محل سکونت که باید مطابق با بخشنامه راهور ناجا باشد.

ارائه شماره شبا با تاییدیه بانک مربوطه

5- آیا برای خرید خودرو محدودیتی در بورس کالا وجود دارد؟

در این خصوص ضروری است اطلاعیه عرضه و پیوست آن را مشاهده کنید.

6- اگر خرید انجام نشود، مبلغ بلوکه شده در حساب عملیاتی چگونه آزاد خواهد شد؟

در صورتی‌که در پایان روز عرضه خرید خودرو انجام نشود، مبلغ آن از حالت بلوکه خارج می‌شود.

معاملات سی اف دی فوتبال ؛ خدمتی جدید از آرون‌گروپس

معاملات سی اف دی فوتبال ؛ خدمتی جدید از آرون‌گروپس

معاملات سی اف دی فوتبال یکی از جدیدترین شاخه‌های معاملات فارکس است که می‌تواند برای فوتبال دوستان جذابیت‌های خاصی داشته باشد. همه افرادی که شناخت عمیقی از تیم‌ها، بازیکنان و دنیای فوتبال داشته باشند با این روش می‌توانند از دانش عمیق خود کسب درآمد کنند.

واژه CFD سرواژه عبارت Contract For Difference است و به معنای قرارداد مابه‌التفاوت است. بازار سهام سی‌اف‌دی در واقع شامل قراردادهایی است که بین بروکر و مشتری منعقد می‌شوند و اساسا خارج از بازار بورس بسته می‌شوند و به بازار خاصی متکی نیستند. اما معاملات سی اف دی فوتبال چگونه کار می‌کند؟

معاملات سی اف دی فوتبال

CFD در واقع نوعی توافق است که بین طرفین یک معامله بر مبنای تفاوت مبلغ فعلی و مبلغ پایانی مورد معامله منعقد می‌شود. در مورد سی‌اف‌دی فوتبالی، معمولا مورد معامله بازیکنان سرشناس هستند و فرد باید آن‌ها و عملکردشان را مورد معامله قرار دهد.

این ابزار به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با نوسانات قیمت دارایی پایه به سودآوری برسند. هدف از چنین قراردادی، این است که طرفین بتوانند از نوسانات حداکثر استفاده را ببرند و سود مدنظر خود را بدون اینکه مالک مورد معامله باشند کسب کنند. از دیگر هدف‌های سی اف دی فوتبال، فراهم کردن فرصت برای مشتریانی است که سرمایه کلانی ندارند.

سی‌ اف دی اساسا یک ابزار مشتق شده معاملاتی است، به این معنا که معامله‌گر با آن مستقیما وارد بازار سهام و سرمایه‌گذاری نمی‌شود بلکه هدفش تنها استفاده از اختلاف قیمت‌ یا همان نوسانات است. ارزش این نوع از معاملات بستگی تامی به ارزش پایه دارد. معاملات CFD بر اساس معاملات فیوچرز انجام می‌شود چراکه تحویل کالا بعد از ثبت معامله انجام نمی‌شود بلکه به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌شود.

در یک قرارداد CDS اختلاف قیمت باز و بسته شدن یک معامله ضرب‌در تعداد سهام موجود در قرارداد می‌شود. در معاملات سی اف دی، سهامداران قیمت‌های مختلفی ارائه می‌کنند و شما هم در این بین بایستی نرخ پیشنهادی خود را اعلام کرده و سی اف دی خود را به فروش رسانده کارگزاران تجارت کپی کنید یا خریداری کنید.

برای ایجاد سی اف دی بازیکنان، از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل الگوریتم‌ها، ایجاد شاخص‌های قابل مبادله و محصولات مشتقه استفاده می‌شود و بازیکنان قیمت‌گذاری می‌شوند. بیش از 500 نوع داده مختلف برای هر بازیکن در نظر گرفته می‌شود.

با تجمیع این داده‌ها امکان مقایسه‌های عمیقی بین بایکنان فراهم می‌شود. برای مثال شاخص بازیکنان مانند رونالدو و مسی کنار هم قرار می‌گیرد تا یک قیمت واقعی تولید شود که بر اساس معیارهای عملکردی بازیکنان حرکت می‌کند.

ویژگی‌های معاملات CFD

اما ویژگی‌های سی اف دی چیست و چه مزایایی دارد؟ یکی از ویژگی‌های بنیادین CFD، تجارت‌های مارجینی است. تجارت‌های مارجینی معاملاتی محسوب می‌شوند که امکان استفاده از لوریج یا اهرم را در یک معامله فراهم می‌کنند. در نتیجه شما قادر خواهید بود چند برابر پول خود سرمایه‌گذاری کنید. همچنین در زمان باز کردن یک سهام نیازی به پرداخت کل هزینه تراکنش نیست و فقط مجبور به پرداخت درصد کمی از آن‌ خواهید بود.

از دیگر ویژگی‌های معاملات CFD باید به امکان تجارت در هر شرایطی اعم از long position و یا short position اشاره کرد. مقصود از لانگ پوزیشن مواردی است که انتظار داریم در یک بازه زمانی قیمت محصول مورد نظر بالا برود و شورت پوزیشن، معامله‌ای است که احتمال ریزش قیمت را در آن پیش‌بینی می‌کنیم.

دیگر ویژگی این معاملات، مقرون‌به‌صرفه‌ بودن آن‌ها است. در این نوع از معاملات، چون کالایی به واقع جابجا نمی‌شود، مشمول مالیات نیز نمی‌شود در نتیجه در مقایسه با دیگر معاملات سنتی به مراتب به صرفه‌تر است.

امکان تعیین حد ضرر و جلوگیری از ضرر زیاد از دیگر مزایای این دست معاملات است. علت در نظر گرفتن چنین قابلیتی، ریسک بالای معاملات مارجینی است که می‌تواند ضرر زیادی به همراه داشته باشد.

دیگر ویژگی‌ این معاملات، عدم تناقض با بازار بورس است. همزمان که شما در سی اف دی معامله می‌کنید می‌توانید در بازارهای دیگر چون بورس و فارکس هم سرمایه‌گذاری کنید و این‌ها هیچ تداخل و منافاتی با هم ندارند.

درباره کارمزد معاملات سی‌اف‌دی باید گفت که کارمزد این معاملات هزینه حجم تراکنشی است که در معامله انجام می‌شود و چون این معاملات از نوع مارجینی هستند،‌ به ازای هر شبی که از باز بودن پوزیشن بگذرد، کارمزدی خاص در نظر گرفته می‌شود. هزینه ها مانند سواپ و کمیسیون به صورت درصدی از عدد به دست آمده از ضرب تعداد سهام در قیمت بسته شدن پوزیشن به دست می‌آید.

مزایای معاملات CFD

از مزایای معاملات سی اف دی باید به موارد خاصی اشاره کرد. برای مثال قراردادها با استفاده از معاملات مارجینی انجام می‌شوند که پیش از این از مزایای آن گفتیم. با استفاده از خاصیت اهرم یا لویچ می‌توانید سرمایه‌ خود را چندین برابر کنید. در سی اف دی نیاز به پرداخت تمبرهای مالیاتی نیست.

در این بازار چه بازار صعودی باشد و چه نزولی، در صورتی که هوشمندانه عمل کنید و پیش‌بینی‌های اصولی و درستی انجام دهید، باز هم امکان کسب سود دارید. از سوی دیگر و تنها با یک حساب تجاری می‌توانید در تمامی بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین فراموش نکنید که با امکانات خاص این معملات می‌توانید ضرر خود را به حداقل برسانید.

مشکلات معاملات سی اف دی چیست؟

فراموش نکنید که این معاملات هم مانند معاملات دیگر ریسک بالایی دارند و همین امر برای معاملات CFD، لزوم سرعت عمل و تمرکز را ایجاد می‌کند. ریسک‌ها مربوط به نقدینگی و مارجین است که باید به مابه‌التفاوت‌ آن‌ها تسلط داشته باشید.

در صورتی که نتوانید کاهش‌های ایجاد شده در خصوص ارزش گزینه‌های سرمایه‌گذاری را مدیریت کنید، ممکن است کارگزاری پوزیشن معاملاتی شما را ببندد و شما متحمل پرداخت خسارت شوید.

دیگر ریسک درباره معاملات اهرمی است. بدین شکل که اهرم شما را در معرض سودهای بالقوه بیشتر و به همان میزبان زیان‌های بیشتر قرار می‌دهد. درواقع چنین معاملاتی مانند یک شمشیر دو لبه است. در حالی‌که گزینه‌های مدیریتی فراوانی در خصوص معاملات مانند حد ضرر وجود دارد، اما این امر هم الزاما تضمینی برای عدم زیان نیست!

نکته دیگری که باید در ارتباط با CFD فوتبالی در نظر داشته باشید اینکه این نوع از معاملات در حال حاضر تحلیل تکنیکال ندارند و بیشتر به صورت فاندمنتال پیش می‌رود.

اگر نمی‌دانید باید گفت که تحلیل فاندامنتال، در واقع همان مسابقات فوتبال است. یعنی باید به تماشای رقابت‌ها بنشینید و عملکرد بازیکنان را تماشا کنید. این مورد برای فوتبال دوستان حرفه‌ای بسیار جذاب خواهد بود، اما برای ناآشنایان به دنیای فوتبال می‌تواند دردسرساز باشد.

شما با این روش می‌تواند دقیقا مشابه با مارکت‌های مالی، گزینه‌های مدنظر خود را خریداری کرده یا به فروش برسانید. حال این خرید و فروش همانطور که گفتیم می‌تواند لانگ یا شرت پوزیشن باشد. شما برای هر یک از این موارد یک شاخص جداگانه دارید و می‌توانید عملکرد بازیکن را ارزیابی کرده و نسبت به خرید و فروش آن تصمیم‌گیری کنید.

شاخص آدریکس، میلیون‌ها داده را درباره بازیکنان و مسابقات در یک زمان پردازش می‌کند و برای هر بازیکن یک شاخص منحصربه‌فرد ایجاد می‌کند. این شاخص انفرادی به هر بازیکن این امکان را می‌دهد تا در مقابل گروه همتای خود محک زده شده و بر این اساس یک معیار نسبی از ارزش ایجاد شود.

سخن آخر

قراردادهای سی اف دی، گزینه‌های بسیار جذابی با پتانسیل بالا هستند و ظهور معاملات سی اف دی فوتبال نشان از ظرفیت بالای آن‌ها دارد. CFD فوتبالی یک گام رو به جلو در ایجاد علاقه قوی در حوزه ترید است که در حال حاضر در حال طی کردن مراحل اولیه خود است، اما با توجه به تیم پشتیبانی قوی و عملکرد موفق در پیگیری می‌توان انتظار یک آینده درخشان را برای این ایده نوظهور داشت.

اینکه بخواهیم مدعی شویم معاملات سی اف دی فوتبال در حال حاضر کارگزاران تجارت کپی کنید بسیار کند است یا امیدی به فردای آن نیست اشتباه است چرا که نباید خیل پرشمار طرفداران فوتبال را فراموش کرد که شعار این پلتفرم معاملاتی جدید یعنی «علاقه‌تان را ترید کنید» می‌تواند تحت‌تاثیر قرارشان دهد.

گفتنی است در حال حاضر بروکر آرون گروپس نیز خدمات معاملات سی اف دی فوتبال را ارائه می‌کند. فراتر از این مجموعه قصد گسترش سی اف دی ورزشی را دارد و همین حالا سی اف دی کریکت نیز در این بروکر فارکس ارائه می‌شود.

شما به سادگی و با یک حساب استاندارد و VIP آرون گروپس می‌توانید روی بیش از 1300 ورزشکار رشته فوتبال و کریکت که قیمت‌گذاری شده‌اند معامله کنید. این تعداد شامل 500 فوتبالیست برتر فعال در لیگ‌های معتبر انگلیس، لالیگا، لیگ 1، بوندسلیگا، سری آ، جام حذفی انگلیس، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا یوفا، مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا و جام جهانی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.