ویژگی‌های سیگنال خوب


مقاله کنفرانس
مقایسه چند روش استخراج ویژگی جهت دسته بندی سیگنال EEG در پیش بینی تشنج صرع

چکیده:
صرع شایع ترین اختلال عصبی است که افراد زیادی در سراسر جهان به آن مبتلا هستند. تشنج های مکرر و ناگهانی ناشی از صرع خطرناک هستند و ممکن است زندگی فرد را تهدید کنند، به همین دلیل پیاده سازی سیستم هایی که بتوانند وقوع تشنج را قبل از روی دادن آن پیش بینی کنند به بیماران صرعی کمک شایانی خواهد کرد. جهت تشخیص تشنج صرع، تجزیه و تحلیل الگوهای سیگنال EEG (Electroencephalogram) رویکردی بدون مداخله است. برای این تجزیه و تحلیل به منظور استخراج یک سری ویژگی از سیگنال EEG و بکارگیری در سیستم های خودکار پیش بینی تشنج، روش های مختلفی وجود دارد. در این مقاله تمرکز آزمایش ها بر روی آن ویژگی‌های سیگنال خوب است که آیا مجموعه ویژگی های انتروپی طیفی، بعد فراکتال هایوچی، مدل رگرسیو خودکار، و قدرت باند که در تشخیص بیماری اسکیزوفرنی صحت خوبی داشته اند (در کنار ویژگی های ساده ای مثل واریانس و ضریب همبستگی) در پیش بینی وقوع تشنج صرع هم خوب عمل می کنند در این تحقیق به جای استفاده از مجموعه داده های مرسوم دانشگاه های بن و فرایبورگ، از مجموعه جدیدتر در سایت کگل استفاده شده است. آزمایش ها نشان دادند که این ویژگی ها در شناسایی حمله صرع موثر بوده و بالاخص به صورت مجزا، ویژگی رگرسیو خودکار و در ترکیبات دوتایی، ترکیب رگرسیو خودکار با قدرت باند، و در ترکیبات سه تایی نیز ترکیب رگرسیو خودکار، قدرت باند و ضریب همبستگی بهترین نتایج را می دهند اما افزودن دیگر مجموعه ویژگی های فوق به این سه مجموعه سازگار نبوده و باعث کاهش صحت تشخیص می شوند.

مفهوم ویژگی، استخراج ویژگی ، بردار ویژگی و مشخصات ویژگی خوب

سلام.. ما در درس شناسایی آماری الگو، و درس یادگیری ماشین با اصطلاح ویژگی خیلی روبرو می‌شویم که یک بحث مهمی است. برای اینکه بتوانیم یک مدل خوب طراحی کنیم لازمه که ویژگی خوبی استخراج کنیم، در این جلسه قصد داریم در مورد ویژگی صحبت کنیم و به سوالاتی از قبیل: ویژگی و استخراج ویژگی چیست؟ چرا باید ویژگی استخراج کنیم؟ و مشخصات ویژگی خوب چیست؟ پاسخ بدهیم.

در شناسایی آماری الگو، ویژگی به یک مشخصه یا خصوصیت قابل اندازه‌گیری از یک پدیده‌ای که مشاهده می‌کنیم گفته می‌شود. از هر پدیده ویژگی‌های مختلفی را اندازه‌گیری می کنیم که به آن پروسه استخراج ویژگی گفته ‌می‌شود. سپس ویژگی های استخراج شده را کنار هم قرار ویژگی‌های سیگنال خوب می‌دهیم که به آن بردار ویژگی گفته میشود.

استخراج ویژگی در یادگیری ماشین

فرض کنید در مثال بالا از هر ماهی عرض و شدت روشنایی ماهی را به عنوان ویژگی در نظر بگیریم، این دو تا ویژگی را از تصویر ثبت شده ماهی اندازه گیری می کنیم و کنار هم قرار میدهیم که در واقع به آن بردار ویژگی می گوییم. سوال اینجاست که چرا باید ویژگی استخراج کنیم؟ آیا نمیتوان داده را مستقیما به مدل ارائه کرد؟ داده ای که تمام اطلاعات داخل آن هست!

بیان مثال برای استخراج ویژگی

اجازه بدهید با یک مثال این مسئله را توضیح بدهم. فرض کنید شما میخواهید یک ماشینی طراحی کنید که کارش تشخیص چهره باشد!

اگر خیلی ساده به مسئله نگاه کنیم در حالت ایده آل ما به چنین سیستمی نیاز داریم:

شناسایی چهره

خب برای اینکه مدل یاد بگیرد ما نیاز به داده داریم، از چهره های مختلفی که قراره سیستم ما چهره آن را تشیخص دهد داده جمع‌آوری می کنیم.

حال نوبت این رسیده است که داده ها را به مدل ارائه دهیم تا مدل یاد بگیرد. اگر بخواهیم از شدت روشنایی هر پیکسل تصویر به عنوان ویژگی استفاده کنیم و خود تصویر به عنوان ورودی به مدل ارائه دهیم، یعنی اطلاعات خود تصویر را مستقیما به مدل ارائه دهیم، لازم است که در ابتدا تصویر را به یک بردار تبدیل کنیم تا بردار ویژگی آن تصویر ساخته شود و بعد به مدل ارائه دهیم. توجه داشته باشیم که مدل یادگیری ماشین ورودی بردار میگیرد نه ماتریس!

فرض کنید تصویر ورودی شما یک ماتریس 4*4 است، در این صورت به صورت زیر به یک بردار 1*16 تبدیل می‌شود.

تبدیل ماتریس به بردار

خب اگر تصویر ما یک ماتریس 50*50 باشد در آن صورت بردار ویژگی ما یک بردار 2500*1 خواهد شد! یک عدد بسیار بزرگ! حال اگر اندازه تصویر بزرگتر شود که این اندازه خیلی بزرگتر هم خواهد شد!

خب ایراد ارائه مستقیم داده خام به مدل در چیست ؟

 • افزایش پیچیدگی محاسباتی: هرچقدر تعداد ویژگی زیاد شود، هزینه محاسباتی افزایش می یابد و همچنین مدل مجبور است رابطه بین خروجی و یک ورودی که ابعاد بسیار بالایی دارد را پیدا کند، که کار بسیار سختی است و رابطه مناسبی پیدا نخواهد کرد. اگر فرض بر این باشد که تمام ویژگی ها خوب هستند و ما توانایی افزایش تعداد نمونه ها را داریم شاید بتوان با افزایش تعداد نمونه ها تا حدودی رابطه دقیق تری بین ورودی و خروجی پیدا کرد. ولی در عمل ما تعداد نمونه ی کمی داریم و محدودیت داده داریم!
 • وابستگی ویژگی ها به تغییرات: اطلاعات داده خام وابسته به تغییرات است! یعنی در واقع ویژگی های استخراج شده که در اینجا اطلاعات هر پیکسل تصویر است به پارامترهای زیادی وابسته است و با تغییر کوچک این پارامترها مقادیر پیکسلها تغییر می کنند و در نتیجه مدل ما درست کار نخواهد کرد! برای مثال اگر شخص ریش داشته باشد! دیگر پیکسلها مقادیر قبیلی را نخواهند داشت! تغییراتی همچون جابجایی، چرخش، نویز، اندازه و غیره تاثیر مستقیمی بر مقادیر پیکسل ها دارند و در نتیجه مدل ما هیچ وقت درست کار نخواهد کرد.

2- وابستگی ویژگی ها به تغییرات

راهکار

به جای اینکه از خود تصویر استفاده کنیم، یا به عبارت دیگر به جای اینکه داده ورودی را مستقیما وارد سیستم کنیم، از ویژگی های آن استفاده کنیم. یعنی یک سری ویژگی که نماینده خوبی برای داده ورودی باشند و در عین حال وابسته به تغییرات نباشند را استخراج کنیم و به عنوان ورودی به مدل ارائه دهیم. در این صورت چنین سیستمی خواهیم داشت.

کلاس بندی

برای مثال در تصویر زیر فاصله های بین نقاط کلیدی تصویر را به عنوان ویژگی در نظر بگیریم.

استخراج ویژگی های صورت

در این صورت هم مشکل پیچیدگی محاسباتی حل می شود و هم ویژگی هایی استخراج می کنیم که وابسته به تغییرات نباشند که این وابسته به شما خواهد بود که چه روشی را برای استخراج ویژگی استفاده کنید.

چه ویژگی هایی استخراج کنیم؟ مشخصات ویژگی خوب چیست؟

ویژگی خوب باید سه شرط زیر را داشته باشد:

 • Informative باشد. یعنی رابطه مستقیمی با خروجی داشته باشد، مثلا در تشخیص چهره دمای اتاق یا رنگ پیراهن هیچ ربطی به خروجی ندارند و نباید استخراج شوند.
 • Discriminant باشد. ویژگی باید مقادیر متفاوتی بین کلاس ها داشته باشد. در حالت کلی ویژگی خوب ویژگی ای است که واریانس درون کلاسی آن حداقل(یعنی بین نمونه های مشابه مقدار یکسان و یا نزدیکی بهم داشته باشند) و واریانس بین کلاسی آن حداکثر(بین نمونه های سایر کلاسهاد مقدار متفاوتی داشته باشند) داشته باشند.

ویژگی های خوب و بد در یادگیری ماشین

 • ویژگی ها از هم مستقل باشند. ویژگی ها اگر مستقل نباشند درواقع بحث افزونگی یا همان redundacy پیش می آید که باعث کاهش عملکرد سیستم می شود. ما ممکن است ویژگی های خوبی استخراج کنیم، ولی این ویژگی ها کنار هم اصلا نمی‌توانند خوب عمل کنند و در نتیجه کارایی مدل کاهش می یابد.

چطور ویژگی خوب استخراج کنیم؟

استخراج ویژگی یکی از مهمترین مراحل یادگیری ماشین است و اگر ما ویژگی خوبی استخراج نکنیم، الگوریتم تصمیم گیرنده ما هرچقدر هم که خوب باشد نمی تواند عملکرد خوبی داشته باشد! پس باید حوسمان باشد که ویژگی های خوبی به مدل تصمیم گیرنده ارائه بدهیم. ولی خب سوال اینجاست که من چگونه ویژگی خوب استخراج کنم؟؟ جواب: گوناگون(مزاح بود)

ما خودمان به سختی میتوانیم یک ویژگی خوب را ویژگی‌های سیگنال خوب تشخیص دهیم. در یادگیری ماشین، الگوریتمهایی داریم که کارشان تشخیص ویژگی خوب هست، پس تا جایی که میتوانید شما ویژگی استخراج کنید و کاری به خوب یا بد بودن آن نداشته باشید، در واقع کورکورانه هر ویژگی ای که میتوانید استخراج کنید بعدا این الگوریتمهای انتخاب ویژگی، ویژگی های خوب را انتخاب کرده و به کلاسبند ارائه میدهند. در یادگیری ماشین برای تشخیص چهره و یا هر تسک شناسایی چه سیگنال و چه تصویر از مدل زیر استفاده میکنند که در جلسه بعدی مفصل در مورد این بخش توضیح خواهم داد.

;کلاس بندی

پس در مرحله استخراج ویژگی، ویژگی ای که استخراج شده لزوما ویژگی خوبی نیست و باید در مرحله انتخاب ویژگی، ویژگی‌های خوب حفظ و ویژگی های بد حذف شوند!

مشخصات ویژگی خوب را هم در بالا توضیح دادیم. برای درک ساده مطلب شما را به مشاهده ویدیو دعوت می‌کنم.

کانال سیگنال ارز دیجیتال

این روزها در پی افزایش اخبار مربوط به نوسانات موجود در ارزهای دیجیتال مختلف، افراد بسیار زیادی به امید کسب سود زیاد به این حوزه روی آورده‌اند. در پی این موضوع، افراد باتجربه‌تر یا افرادی که مدت بیشتری در این بازار فعال بوده‌اند، به دنبال درآمدزایی و ایجاد کسب ‌و کارهای مرتبط با این حوزه هستند. با توجه به نیاز اغلب افراد به کسب دانش و اطلاعات در مورد این حوزه نوظهور، در حال حاضر کسب ‌و کارهای مربوط به آموزش نسبت به دیگر روش‌ها موفقیت و رونق بیشتری داشته‌اند. البته تعداد افرادی که به دنبال لقمه جویده‌ شده و گرفتن سیگنال خرید و فروش از دیگران هستند نیز کم نیست که یکی از رایج‌ترین موارد در این زمینه، استفاده از کانال سیگنال ارز دیجیتال است.

 • سلب‌ مسئولیت: تحریریه‌ی زوم تک در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

سیگنال ارز دیحیتال

ارزهای دیجیتالی یکی از مطمئن‌ترین و بهترین راه‌های سرمایه‌گذاری حال حاضر به شمار می‌آیند. اما این سرمایه‌گذاری مطمئن و خوب می‌تواند در شرایطی برای شما سوددهی نداشته باشد. تمام افراد برای اینکه بتوانند رمز و رازهای ارزهای دیجیتال را کشف کرده و و به سوددهی برسند، ملزم به تحلیل سیگنال ارز دیجیتال می‌باشند. حال با این سوال رو به رو هستیم که سیگنال ارز دیجیتال چیست؟

سیگنال ارز دیجیتال، ابزاری برای ارزیابی بازار در زمان تبادل ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. با استفاده از سیگنال ارز دیجیتال و بررسی دقیق آن، کاربران و دارندگان ارزهای دیجیتال می‌توانند ارزهای خود را به سمت سوددهی سوق دهند. بازار بیت کوین و ارز دیجیتال متشکل از متغیرهای مختلفی مانند میزان تقاضای حال، گذشته و آینده می‌باشد و هر قانونی می‌تواند بازار ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد. کسانی که به پاسخ کافی و کامل سیگنال ارز دیجیتال چیست؟ رسیده‌اند و خود را در زمینه تحلیل سیگنال‌ها خبره و متبحر می‌دانند، قادر به پیشبینی بازار هستند و می‌توانند نظرات عاقلانه‌ای در ارتباط با قیمت‌ها بدهند.

تحلیلگران این حوزه معتقدند که حرکت قیمت‌ها در این زمینه تصادفی نمی‌باشد و این سیگنال ارز دیجیتال است که بالا و پایین شدن قیمت‌ها را به خوبی نشان داده و می­تواند از روندهای بلند مدت و یا کوتاه مدت تبعیت کند.

کانال سیگنال ارز دیجیتال

بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال

هما‌نطور که گفته شد این روزها بازار ارزدیجیتال بسیار رونق گرفته و همه به فکر ترید در این بازار افتاده‌اند. برخی افراد از تجربه و علم کافی برخوردارند و می‌توانند به راحتی در این بازار فعالیت کنند. اما برخی هیچ تجربه و علمی در این خصوص ندارند و به راهنما نیاز دارند. همچنین گفتیم که وارد شدن به بازار رمز ارزها بدون دانش و اطلاعات اولیه و گرفتن سیگنال، می‌تواند ضررهای زیادی را به شما تحمیل کند؛ به همین دلیل باید به دنبال منبعی مطمئن برای گرفتن سیگنال باشید تا بتوانید تریدهای خوب و پرسودی را انجام دهید.

یکی از راه‌های مفید برای حل این مشکل، کمک گرفتن از افراد با تجربه و تحلیل‌گر است. گروه و کانال‌های بسیار زیادی برای این منظور ایجاد شده‌اند که می‌توانید در آن‌ها عضو شوید. اما باید توجه داشته باشید هر کانالی معتبر نیست و ممکن با اطلاعات غلط آن‌ها متضرر شوید که یکی از بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال، کانال سیگنال ارز دیجیتال مدرسان پیشتاز می­باشد که اساتید مطرح کشوری در این کانال فعالیت می­کنند.

بهترین کانال تلگرام سیگنال دهی ارز دیجیتال باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

خرید و فروش ارز دیجیتالی همچون بیت کوین یا سایر کوین و آلت کوین‌ها نیازمند تجریه و قدرت تجزیه و تحلیل است. اینکه شما وقت و علم لازم برای این کار را نداشته باشید بسیار طبیعی است و راه حل دارد. افراد متخصصی وجود دارند که می‌توانند دراین رابطه به شما کمک کنند. در این کانال و گروه‌ها اطلاعات بسیاری زیادی در اختیار شما قرار داده می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره بگیرید اما اگر باز هم برای این کار زمان ندارید، می‌توانید تنها از سیگنال‌های این کانال‌ها استفاده کنید.

با توجه به پر تعداد بودن این کانال‌ها، پیدا کردن و انتخاب کانالی معتبر و قابل اعتماد کمی سخت است. اگر اشتباه انتخاب کنید و با استفاده از سیگنا‌ل‌های این کانال‌ها خرید و فروش کنید قطعا متضرر حواهید شد. در صورت ضرر، هیچ کس مسئولیت این ضرر را بر عهده نخواهد گرفت و مقصر خود شما خواهید بود. لذا باید ابتدا ویژگی‌های بهترین کانال تلگرام سیگنال‌دهی ارز دیجیتال را بدانید و سپس مناسب‌ترین آ‌ن‌ها را انتخاب کنید.

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های کانال تلگرامی معتبر و مناسب به شرح زیر است:

 • کانال‌ها باید دارای بخش سوابق باشند و سوابق سیگنال‌ها با درصد سوددهی قابل مشاهده باشد.
 • سوددهی سیگنال‌های خرید و فروش باید شامل درصدهای بالا و بیشتر از 80 درصد در ماه باشند.
 • آموزش‌های کاربردی برای کاربران ارائه شود.
 • اخبار مهم و اطلاعات مرتبط با ارزهای دیجیتال به صورت مداوم و بروز در اختیار اعضا قرار داده شود.
 • سیگنال‌ها فقط مربوط به یک نوع کوین مثل بیت کوین نباشند؛ بلکه شامل سایر کوین و آلت کوین‌ها نیز باشد.
 • روزانه انواع پست‌های آموزشی درقالب متن و فیلم در رابطه با تحلیل روند قیمتی و شناخت بازار در کانال قرارگیرد.
 • اطلاع رسانی در رابطه با افزایش و کاهش قیمت‌ها به طور دقیق در کانال انجام شود.
 • ارائه سیگنال‌ها به هر دو روش اصلی تحلیل باشد و این تحلیل‌ها سریع و آنلاین در اختیار عضوها قرار گیرد.
 • آنالیز و تحلیل‌های صورت گرفته توسط تیم تحلیل‌گر در اختیار اعضا قرار گیرد.
 • دارای پشتیبانی 24 ساعته در تمام ایام هفته باشد.

که شما می توانید تمامی این خصوصیات را در کانال سیگنال مدرسان پیشتاز دریافت کنید و یکجا داشته باشید.

کانال سیگنال ارز دیجیتال

معایب و مزایای بهترین کانال تلگرام سیگنال دهی ارز دیجیتال

در واقع بهترین کانال‌ها و گروه‌های تگلرامی ارائه دهنده سیگنال ارز دیجیتال باید تمام ویژگی‌های بالا را داشته باشند. به ‌جرات می‌توان گفت بهترین کانال تلگرام سیگنال دهی ارز دیجیتال، آکادمی مدرسان پیشتاز می­باشد که یکی از بهترین کانال‌های ایرانی در این زمینه است. این کانال ویژگی‌هایی که یک کانال سیگنال‌دهی معتبر و مناسب باید داشته باشد را به طور تمام و کمال دارد. سیگنال‌های این تیم قدرتمند با استفاده از دو روش اصلی تحلیل یعنی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می‌شود. سپس نتیجه این تحلیل و سیگنال را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با آگاهی کامل ترید کنید.

کانال سیگنال ارز دیجیتال مدرسان پیشتاز سال‌ها در زمینه ارائه تحلیل و بررسی روند قیمتی بازار ارز دیجیتال فعالیت کرده است. سپس با توجه به موفقیت‌های روز افزون خود به ارائه سیگنال‌ خرید و فروش ارز دیجیتال نیز پرداخته است. این تیم با داشتن کادری از تحلیل‌گران باتجربه و حرفه‌ای تاکنون بیش از هزاران سیگنال موفق را در اختیار کاربران خود قرار داده است. این سیگنال‌ها با دقت بالای 90 درصد آنالیز شده و معرفی می‌شوند تا خریدی پرسود را برای شما رقم بزنند. سیگنال‌های این تیم براساس تحلیل‌های فوق حرفه‌ای و با استفاده از برترین و به‌روزترین سیستم‌های معاملاتی جهان ارائه می‌شوند. یکی دیگر از خدمات این کانال، بررسی اخبار و تحلیل فاندامنتال و گزارشات خبری در این حوزه است. در نتیجه این نکات و ویژگی‌ها باعث شده این کانال جز بهترین‌ها باشد و هر روزه به تعداد کاربران آن اضافه شود.

شناسایی نوع مدولاسیون سیگنال ماهواره توسط یک سیستم ترکیبی هوشمند

شناساگر خودکار نوع سیگنال، عمل تعیین نوع مدولاسیون سیگنال دریافتی را در بین مجموعه ای از مدولاسیون ها به صورت اتوماتیک انجام میدهد و دارای نقش مهمی در تشخیص نوع مدولاسیون (فرمت) سیگنال ماهواره ای دارد. اکثر سیستم های شناساگر خودکار نوع مدولاسیون که تاکنون ارائه شده در شرایط سیگنال به نویز پایین عملکرد مناسبی ندارند و فقط قادرند تا تعداد محدودی از مدولاسیون ها را شناسایی کنند. در این مقاله طراحی یک سیستم بسیار کارا برای تشخیص نوع مدولاسیون تحقیق شده است. در ابتدا یک سیستم موثر پیشنهاد شده است که شامل دو ماژول اساسی می باشد که عبارتند از: ماژول استخراج ویژگی و ماژول طبقه بندی کننده. در ماژول استخراج ویژگی یک ترکیب جدید از ویژگیهای آمارگان مرتبهی بالا(ممانها وکومولانها تا مرتبهی هشتم) به عنوان مشخصات جداساز مدولاسیون پیشنهاد شده است. در ماژول طبقه بندی کننده استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی پیشنهاد شدهاست. نتایج شبیهسازی حاکی از عملکرد خوب سیستم می باشد. اما پارامترهای طبقه بندی کننده و نیز انتخاب ویژگی به روش سعی و خطا انجام می شود که مصالحه بین آنها کار بسیار زمان بر و مشکلی می باشد و نیز درصد موفقیت از یک حدی بیشتر نمی شود. بنابراین در ادامه یک سیستم ترکیبی هوشمند معرفی شده است که یک ماژول بهینه ساز به ماژول های قبلی اضاف می شود. ماژول بهینه ساز، الگوریتم بهینه سازی قوی زنبور عسل می باشد که هم در بهبود عملکرد و هم در کاهش پیچیدگی طبقهبندیکننده استفاده شدهاست. نتایج شبیه سازی ویژگی‌های سیگنال خوب ها نشان می دهد که شناساگر ترکیبی هوشمند پیشنهادی ضمن تشخیص انواع مدولاسیون، در SNR های پایین، درصد موفقیت بسیار بالایی را به دست می دهد

ویژگی یک کابل آنتن خوب

ویژگی یک کابل آنتن خوب

آیا با ویژگی یک کابل آنتن خوب آشنایی دارید؟ می دانید کابل آنتن باعث انتقال داده می شود؟ با خرید درست آن چطور؟ گیرنده هایی نظیر تلوزیون یکی از مهمترین و کاربردی ترین لوازم الکتریکی هستند. که در هر خانه ای وجود دارند. جهت دریافت تصویر و صدا نیاز به آنتن است اما این آنتن چگونه و از چه طریقی داده های اطلاعاتی را دریافت می کند؟

کابل ها مهمترین لوازم الکتریکی هستند. که نقش انتقال داده را بر عهده دارند‌. از این رو اهمیت کابل بالا است. و همین الزامی بودن کابل جهت انتقال داده باعث افزایش سطح فروش آن می شود. یک کابل اما باید دارای مشخصات ویژه ای باشد. تا بتواند با بهترین کیفیت ممکن نقش خود را ایفا کند. اما شما به عنوان یک مشتری با مشخصات کابل آنتن آشنایی دارید؟ آیا می توانید در زمان خرید کابل درجه یک را با مناسب ترین قیمت خریداری نمایید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ویژگی یک کابل آنتن خوب بهتر است ادامه متن را با دقت بالایی بخوانید.

اهمیت استفاده از کابل آنتن

کابل آنتن، یکی از انواع کابل های بسیار پر کاربرد در بازار است. که مخصوص استفاده برای گیرنده هایی نظیر تلوزیون و آنتن تلوزیون می باشد. این کابل را در بازار با نام کابل کواکسیال می شناسند. و خود این محصول بر اساس پارامترهای متفاوتی اقسام بندی می شود. کابل ها معمولا به دستگاه هایی نظیر مودم، روتر، تلفن و غیره اتصال پیدا کرده و از سمت دیگر به آنتن متصل خواهند شد.

کیفیت یک کابل در عملکرد آن بسیار تاثیرگذار است. و بالا بودن سطح کیفی آن باعث افزایش سطح کیفیت تصویر می باشد. در گیرنده ها صدا یا تصویر دریافتی با کمک آنتن ها دریافت می شود. اما آنتن خود به تنهایی قابلیت ارسال گیرنده ها را به صورت داده های تصویری و صدا بر روی تلوزیون، رادیو و … ندارد. اینجاست که اهمیت استفاده از کابل آنتن نشان داده می شود.

این کابل ها با توجه به ساختار خاصی که دارند، به راحتی این گیرنده ها را دریافت و به ساده ترین شکل ممکن به روی گیرنده ها می فرستند. ارائه کیفیت مناسب مهمترین ویژگی یک کابل آنتن خوب است. که این کیفیت خود به پارامترهای بسیار زیادی بستگی دارد. ناگفته نماند که کابل آنتن دارای انواع مختلفی است. و هر یک از آن ها قدرت گیرندگی متفاوتی خواهند داشت.

از طرفی این کیفیت کاربرد و دریافت داده به پارامترهای بسیار زیادی نظیر کیفیت ساختاری کابل، جنس، طول و… بستگی دارد. به همین دلیل توصیه می شود هنگام خرید یک کابل آنتن خوب حتما اول به برند آن توجه کنید. زیرا کابل های تولید شرکت های مطرح دارای کیفیت فوق العاده عالی هستند. پس دلیل اهمیت کاربرد کابل های آنتن به سبب مزیت و اهمیت استفاده از اکثر گیرنده ها می باشد. چرا که در صورت نبود کابل آنتن هیچگونه داده و سیگنالی جابجا نخواهد شد.

انواع کابل کواکسیال

کابل‌ آنتن یکی از انواع کابل های بسیار رایج در بازار است. که همه ما برای گیرنده ها خود از آن ها استفاده می کنیم. این دسته از کابل ها خود بر اساس نوع انتقال به کابل‌ های نوری، کابل‌ های انتقال سیگنال و کابل‌ های انتقال نیرو تقسیم‌ می شوند. اما کابل کواکسیال یا همان کابل آنتن به عنوان یکی ار پر فروش ترین کابل های موجود در بازار جهت انتقال سیگنال از آن استفاده می شود.

این کابل یک نول کابل چند رشته‌ ای با هادی مسی می باشد که این هادی توسط یک لایه نازک آلومینیومی پوشش داده شده است. ویژگی یک کابل آنتن خوب داشتن کیفیت عالی و طول عمر بالا می باشد. کابل های آنتن انواع مختلفی دارند که برخی از آن ها عبارتند از:

کابل کواکسیال thinnet

این کابل ها به عنوان یک کابل کاربردی که در هر خانه ای از آن استفاده می شود دارای انواع مختلفی است. مدل thinnet یکی از انواع کابل های کواکسیال به شمار می رود که دارای انعطاف پذیری بسیار بالایی می باشد. این مدل کابل آنتن را در اندازه قطر ۲۵/۰ اینچ به تولید می رسانند که به سبب نرمی و لطافت بالا کاربرد آن بیشتر از مدل های دیگر است.

انعطاف پذیری کابل باعث راحتی کار کردن با آن می شود و به امین جهت در اکثر شبکه ها از استفاده می شود. کابل های thinnet به گونه ای هستند که می توان آن ها را به صورت مستقیم به کارت شبکه متصل نمود. این کابل خود از لحاظ ابعاد دارای تنوع است و معمولا کابل های مدل نازک، سیگنال‌ ها را بهتر و تا مسافت حدودی ۱۸۵ متر (۶۰۷ فوت) ارسال می کنند.

در شبکه هایی نظیر، تلوزیون و سیستم رادیویی که نیاز به انتقال تصاویر است از این کابل استفاده می شود. ویژگی یک کابل آنتن خوب مدل thinnet پس از قدرت دریافت سیگنال بالا، مقاومت و طول عمر بالای آن است.

ویژگی یک کابل آنتن خوب

ویژگی یک کابل آنتن خوب

کابل کواکسیال thick net پرکاربردترین نوع کابل آنتن

یکی دیگر از انواع کابل های بسیار مطرح بازار که هم دارای انعطاف پذیری خوب و هم قطر مناسب است، شامل کابل کواکسیال thick net است. این نوع کابل آنتن را با قطر ۵/۰ اینچ بر اساس رعایت استانداردها به تولید می رسانند. هسته این نوع کابل ها از جنس مس است و ضخامت بیشتر باعث افزایش سطح مقاومت آن می شود.

اما این ضخامت بیشتر موجب می شود از فاصله دور سیگنال ها را راحت تر دریافت نماید. این توانایی انتقال سیگنال در کابل ها تا مسافت ۵۰۰ متر است و این یک امتیاز مثبت برای این نوع کابل ویژگی‌های سیگنال خوب آنتن محسوب می شود. دیگر ویژگی یک کابل آنتن خوب داشتن قیمت مناسب آن است که برای داشتن یک کابل درجه یک و قیمت مناسب حتما به مراکز معتبر مراجعه نمایید.

ویژگی کابل آنتن خوب

کابل کواکسیال یکی از انواع کابل های باکیفیت و کاربردی در بازار است که کیفیت کارآیی آن به کیفیت محصول بستگی دارد. این کابل چند رشته ای آنتن روی خود دارای یک کابل هم‌ محور است. که یک نوع رسانای کم قطر شناخته می شود. از این رسانا جهت افزایش انعطاف پذیری کابل آنتن استفاده می کنند. همچنین قابلیت جلوگیری از نفوذ نویزهای فضای کابل را نیز بر عهده دارد.

همین پوشش و عایق مناسب کابل موجب می شود تا در زمان گیرندگی هیچگونه نویزی در طول خط انتقال ورود پیدا نکند. کیفیت این کابل به گونه ای است که در زمان فرستندگی نیز اشعه و تابشی به طول کابل وارد نمی شود و موج انتقالی در طول کابل توسط یک شیلد محافظت می گردد. ویژگی یک کابل آنتن خوب مهمترین اصلی است که هنگام خرید باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید. چنانچه بتوانید یک کابل درجه یک و باکیفیت بخرید، قطعا کیفیت دریافتی گیرنده شما نیز افزایش پیدا می کند.

اکثر مشتریان هنگام خرید تنها قیمت ها را مورد برسی قرار نی دهند و در نتیجه با خرید یک کابل بی کیفیت و ارزان به خود ضرر می رسانند. چرا که این کابل قادر به ارائه کیفیت مطلوب نخواهد بود و شما مجبور به انجام خرید مجدد خواهید شد.

توصیه ها و نکات مهم خرید همگی به جهت اهمیت دسترسی به یک کابل درجه یک با قدرت کارآیی بالا است و توجه به آن ها الزامی می باشد. اما برخی از مزایا یک آنتن خوب که هنگام خرید باید به آن ها توجه شود، عبارتند از:

 • کابل آنتن دارای انواع مختلفی است که هر یک از این مدل کابل ها دارای مشخصات و ویژگی های خاصی می باشند. این تنوع حق انتخاب بیشتری به مشتری می دهد. و می توان از میان انواع کابل های آنتن بهترین مدل باکیفیت را متناسب با نوع آنتن و گیرنده خود انتخاب نمود.

ویژگی یک کابل آنتن خوب

بهترین ویژگی یک کابل آنتن خوب و باکیفیت

 • مقاومت زیاد در برابر تمام شرایط آب و هوایی مهمترین ویژگی یک کابل آنتن خوب است که باعث می شود شما این کابل ها را در تمام فواصل سال مورد استفاده قرار دهید.
 • قیمت مناسب و باورنکردنی نیز دیگر مزیت کابل های آنتن است که خود یکی از پارامترهای بسیار محبوب برای مشتریان می باشد. اما بهتر است بدانید، برای دسترسی به کیفیت عالی و قیمت مناسب باید حتما به مراکز فروش معتبری چون فروشگاه برقیجات مراجعه فرمایید.
 • نصب و پیکربندی کابل های کواکسیال نیاز ویژگی‌های سیگنال خوب به تخصص و مهارت خاصی ندارد و شما می توانید با راحتی در کمترین زمان ممکن این نوع کابل ها را نصب کنید.
 • این کابل ها در برابر اختلالات الکترومغناطیسی بسیار قدرتمند هستند. و اجازه ورود هیچگونه نویز را با داخل جریان داخل کابل ویژگی‌های سیگنال خوب نمی دهند.
 • از مهمترین ویژگی یک کابل آنتن خوب می توان به انعطاف پذیری بسیار بالای آن اشاره نمود که باعث راحت بودن کار با آن می شود. همچنین نرمی کابل کواکسیال توانایی شکل گیری آن را نیز افزایش می دهد.
 • داشتن قطر مناسب کابل آنتن باعث می شود تا طول عمر آن افزایش یابد و شما برای مدت زیادی از آن استفاده نمایید.

نتیجه

دنیای امروز، عصر پیشرفته فناوری و اطلاعات است که هر روز شاهد دستخوش تغییرات بسیار زیادی در حوزه های مختلف هستیم. تولید انواع کابل های آنتن با قابلیت و کیفیت جدید و عالی نیز دستاورد همین پیشرفت می باشد. که با تخصص کادر تولید در هم آمیخته است. کابل آنتن یکی از انواع کابل های تولیدی و پر کاربرد است که اهمیت بسیار زیادی از لحاظ نوع کارآیی خود دارد.

کابل آنتن در انواع مدل های مختلفی جهت پاسخگویی به نیاز شما مشتریان‌ گرامی طراحی شده اند. برای داشتن یک کابل آنتن باکیفیت بایستی حتما در زمان خرید به ویژگی یک کابل آنتن خوب توجه شود‌. اما چنانچه قصد خرید یک کابل آنتن درجه یک و قیمت مناسب دارید، بهتر است از بزرگترین فروشگاه لوازم برقی به صورت اینترنتی خرید خود را انجام دهید. برقیجات بهترین شرکت فروش انواع کابل کواکسیال در کشور است که به صورت ۲۴ ساعته میزبان پاسخگویی شما مشتریان عزیز خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.