چرخه هاي زماني در بورس


چرخه هاي زماني در بورس

امروزه مسئولیت­پذیری اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر فعالیت­های تجاری در سراسر جهان تبدیل شده است. در این پژوهش به بررسی تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر بر مسئولیت­ پذیری اجتماعی شرکت­ها پرداخته شده است. همچنین از منابع و قابلیت­ های مالی سازمانی چهارگانه اندازه شرکت، سودآوری، منابع نقدی و اهرم مالی به­عنوان متغیر تعدیلگر استفاده شده است. به­منظور نیل به اهداف پژوهش، نمونه ­ای متشکل از 777 سال – شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می ­دهد که در مراحل رشد و بلوغ شرکت­­ها مسئولیت­ پذیری اجتماعی را بیشتر رعایت می ­کنند. اما در مرحله رکود، نتیجه­ ای دال بر رعایت مسئولیت­پذیری اجتماعی توسط شرکت­ها یافت نشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در مرحله بلوغ متغیرهای تعدیلگر اندازه شرکت و اهرم مالی بر تأثیر چرخه عمر شرکت بر مسئولیت­ پذیری اجتماعی شرکت­ها مؤثرند اما متغیرهای تعدیلگر سودآوری و منابع نقدی تأثیری ندارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در ایران، شرکت­ها برای ایجاد مزیت رقابتی، جلب اعتماد عمومی و نیز جذب سرمایه و منابع لازم در مراحل رشد و بلوغ به انجام سرمایه­ گذاری در فعالیت­های مسئولی ت­پذیری اجتماعی مبادرت می ­ورزند.

1. احمدپور، احمد و فرمانبردار، مریم. (1393)، بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و قیمت بازار سهام، دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت.

2. اخگر، محمدامید و شادی آلاق، حسن. (1394)، بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه، مجله بررسی‌های حسابداری، دوره 3، شماره 9، صص 1-22.

3. ایزدی‌نیا، ناصر؛ کیانی، غلامحسین؛ میرزائی، مهدی. (1394)، تأثیر ویژگی‌های مراحل چرخه عمر شرکت بر عدم تقارن زمانی جریان نقدی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش حسابرسی، سال پانزدهم، شماره 59، صص 57-76.

4. جامعی، رضا و عزیزی، بنیامین. (1397)، بررسی تأثیر افشاء مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد از طریق ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک در شرکت-های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دوفصلنامه علمی پژوهشی پیشرفت‌های حسابداری، 10(2)، آماده انتشار ، doi: 10.22099/jaa.2018.26965.1620

5. جعفرپور، محمود. (1391)، تبیین و ارزیابی رابطه دارایی‌های ناملموس و عملکرد تجاری سازمان‌های بازرگانی، فصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره 7، صص 20-53.

6. حاجیها، زهره و سرافراز، بهمن. (1393)، بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت-ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (14)، صص 105-123.

7. حساس یگانه، یحیی و برزگر، قدرت‌اله. (1393)، مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و پارادیم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال هفتم، شماره 22، صص 133-190.

8. حساس یگانه، یحیی؛ باباجانی جعفر؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ آرین پور، آرش. (1397)، تحلیل عملکرد پایدار زیست‌محیطی و تأثیر آن بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال سوم، شماره پنجم، صص 1-39.

9. خواجوی، شکراله؛ بایزیدی، انور؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1390)، بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، دوره 3، شماره 1، صص 29-54.

10. دارابی، رؤیا؛ وقفی، سید حسام؛ سلمانیان، مریم. (1395)، بررسی ارتباط گزارشگری مسئولیت‌ اجتماعی با ارزش و ریسک شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال اول، شماره 2، صص 193-213.

11. دهقانی، رضا و گریوانی، سمیرا. (1396)، تأثیر معیارای ارزیابی عملکرد بر بازده سالانه سهام در مراحل چرخه عمر شرکت، مجله مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 2، صص 299-308.

12. ذبیحی، علی و دریاباری، آناهیتاسادات. (1396)، بررسی رابطه بین افشاء ابعاد مختلف مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها بر اساس مدل نیروانتو و ریسک سقوط سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال ششم، شماره 21، صص 61-76.

13. رمضان نیا، حسن و رضایی، فرزین. (1396)، بررسی اثر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک: با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها، دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال دوم، شماره 4، صص 189-214.

14. فروغی، داریوش؛ میرشمس شهشهانی، مرتضی؛ پورحسین، سمیه. (1387)، نگرش مدیران درباره افشا اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 52، صص 55-70.

15. مشایخی، بیتا و چرخه هاي زماني در بورس حاجی عظیمی، فرزاد. (1397)، اثربخشی توانایی‌های مدیریتی بر عملکرد شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال هفتم، شماره 27، صص 29-53.

16. مهدوی، غلامحسین؛ دریائی، عباسعلی؛ علی‌خانی، رضیه؛ مران‌جوری، مهدی. (1394)، بررسی رابطه بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات زیست‌محیطی و اجتماعی، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال چهارم، شماره 15، صص 87-103.

17. ناصریان، فهیمه؛ ایمانی، ذکوان؛ همایون، علی. (1395)، بررسی رابطه بین بازده سهام و مسئولیت اجتماعی طی چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره 11، صص 167-180.

نظریه گن در چرخه های بازار 2

با تداوم سقوط لیر و دخالت‌های بی‌وقفه اردوغان در هدایت سیاست‌های پولی ترکیه، این کشور لحظه‌به‌لحظه به پرتگاه سقوط و ورشکستگ.

Card image cap

رزرو بانک استرالیا در مسیر بهبود!

گزارش اخیر رزرو بانک استرالیا نشان می‌دهد که استرالیا، بدترین وضعیت را پشت سر گذاشته و اقتصاد این کشور با موج‌های منفی مختلفی روبرو بوده ا.

Card image cap

چرا افزایش قیمت نفت به‌زودی باعث آشفتگی بازار سهام می‌شود؟

به گفته یکی از تحلیلگران وال‌استریت، افزایش قیمت نفت می‌تواند باعث تغییر عملکرد بخشی از بازار سهام شود. استدلال این تحلیلگر آن است که قیمت.

Card image cap

نیم نگاهی به پژوهش تی دی بانک

پژوهش تی دی بانک در مورد استراتژی‌های معاملاتی ترجیحی خود در کوتاه مدت بحث می‌کند. تی دی بانک اعلام کرد: «طبق تحلیل‌های تیم ما.

image description

  • خرید از طریق شتاب
  • ضمانت نامه ارسال
  • وضعیت موجودی: ناموجود
  • نظریه گن در چرخه های بازار 2

امروزه کار کردن با سیکل ها در بازارهای مالی به صورت گسترده ای مورد تحقیق و مطالعه بوده و معامله گران و سرمایه گذاران زیادی با توجه به اهمیت آن در معاملات خود از قوانین مربوط به سیکل ها پیروی کرده و با ان کار می کنند، با توجه به گستردگی زیاد این مبحث، در این کتاب اشاره ای خواهیم داشت به مبانی اولیه تئوری سایکل ها و موج ها و همچنین نکات مهمی که آقای گن در این خصوص به آنها اشاره کرده است تا امکان بهره برداری بهتری از این روش را داشته باشیم. گن اهمیت زیادی برای سیکل های زمانی قائل بود و به انها توجه خاصی داشت و درباره سایکل های بازار می گفت ک بازارها را در گذشته مقایسه کرده ام، بعد از سال ها تحقیق و آزمایش ها عملی بسیار، کشف کردم که چرخه های پشت سر هم قابل اعتمادترین سیکل ها برای استفاده هستند. تحلیل گرانی که از سایکل ها یا چرخه های بازار استفاده می کنند مدت زمان روندهای گذشته را محاسبه می کنند و تکرار منظم آنها را در دوره های بعدی کنترل می کنند و در صورت تکرار منظم واقعه مزبور، آن بازه زمانی را به عنوان یک سیکل شناسایی می کنند و در دوره های بعدی با استفاده از آن، انتظار وقوع وقایع قبلی را در بازه زمانی مشابه دارند. مانند فاصله زمانی بین پایین ترین نرخ بازار مربوط به یک شاخص و یا سهام یا کالای مشخص تا بالاترین نرخ بازار و یا فاصله زمانی بین پایین ترین نرخ بازار تا پایین ترین نرخ بعدی بازار. روشهای متنوعی برای تعیین چرخه های بازار و استفاده از سیکل ها وجود دارد مانند : سیکل های سالانه، ماهیانه، سیاره ای، اعداد فیبوناچی و .

فهرست مطالب :

فصل اول : چرخه های تکنیکال و بازار سهام
سایکل های شناخته شده بازار
چرخه کوندراتیف
چرخه ی جاگلار
چرخه ی کیت چین
چرخه ی گوشت خوک،چرخه ی گاو
مدل تار عنکبوت
موج کوزنتس
چرخه ی بنر
سیکل بحران 54 ساله
تطابق ای جی فراست
سیکل های ریاست جمهوری

فصل دوم : رش های شناسایی سایکل ها با استفاده از رفتار امواج
رفتار موج
شناسایی موج
توزیع نرمال
کارکردن با موج ها
طبقه بندی موج ها
تبدیلات موج
شیفت زمانی موج
معکوس شدن موج
فشرده شدن زمان یک موج
موج های پریودیک (متناوب)
موج های مرکب
درک ریتم
موج مرکب
آنالیز و ترکیب سایکل ها
شناسایی سایکل ها
1- سایکل های افزایشی یا جمع شده
2- موج های مربوط به سایکل های هارمونیک
3- موج های همزمان و غیر همزمان
4- موج های متناسب و هارمونیک
5- استفاده از سری های ریاضی برای رسم سایکل
6- موج های بی ثبات و ناپایدار
7- موج های قراردادی و رسمی .

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان جی مورفی

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به قلم جان جی مورفی یکی از مراجع اصلی و کارآمد در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازار بورس است. این کتاب در سال 1999 میلادی توسط موسسه مالی نیویورک به چاپ رسید و بیش از 7 سال عنوان پرفروش‌ترین کتاب در زمینه سرمایه‌گذاری (مرتبط با بازارهای مالی) را به خود اختصاص داده است، به دلیل استقبال مخاطبان کتاب در سرتاسر دنیا تاکنون به چندین زبان رسمی مختلف دنیا ترجمه و تجدید چاپ شده است.جان جی مورفی در این کتاب به بررسی اصول کلی تحلیل تکنیکال در بازار های مالی می پردازد. این کتاب به‌عنوان کتاب مقدس تحلیل گران تکنیکال نام برده می شود.

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

جان جی مورفی کیست؟

جان جی مورفی، ملقب به پدر تحلیل تکنیکی بین‌ بازاری، تحلیل‌گر مالی معروف آمریکایی است. وی به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین تحلیل‌گران بازار مالی کتاب‌های معتددی در زمینه تحلیل بازارهای بورس تألیف و منتشر نموده است. او نویسنده کتاب‌های تجزیه و تحلیل فنی بازارهای آینده (پیش‌بینی بازار) است.

در ادامه سرفصل‌های اصلی کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه را که به جرئت یکی از کامل‌ترین منابع آموزشی در زمینه تحلیل نموداری دارایی‌ها و استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه مانند بورس و رمزارزها است، نام بردیم.کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه شامل ۱۸ فصل و 2 پیوست است که در هر فصل به روش‌‌های تحلیل تکنیکال می‌پردازد:

متخصصان در زمینه‌های سرمایه گذاری، بازارهای مالی و… می‌توانند با مطالعه این کتاب با مبانی و اصول تحلیل تکنیکال آشنا بشوند و کلیه الگو‌ها و نظریاتی را که تاکنون در این زمینه ارائه شده است، بیاموزند.

نگاهی به چرخه تجاری بازار کامودیتی‌ها در سال جدید

کامودیتی

سال مالی جدید برای بسیاری از شرکت‌های بازار سهام در حالی شروع شده است که بازارهای جهانی در آخرین هفته سه ماهه اول سال هستند و پیش‌بینی‌های جهانی پس از گذشت قریب به سه ماه از تحولات کم سابقه، کم کم سمت‌وسوی خود را پیدا می کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، افزایش تورم جهانی، برنامه افزایش نرخ‌های بهره و تنش ژئوپلتیک بین قدرت های اقتصادی، سه بازیگردان اصلی بازارهای مالی هستند. در میان همه بازارها، بازار کامودیتی ها یا کالاهای اساسی، بویژه فلزات اساسی و گرانبها، بطور ویژه‌ای با ثبت رشد های دو و سه رقمی در حال ثبت رکوردهای صد ساله هستند. حال پرسش اصلی این است که آیا رشد قیمتی می تواند ادامه داشته باشد، یا این شروع غافلگیرکننده، فورانی آتشفشانی بوده که به‌زودی فرو می نشیند؟

ممکن است درباره نوسانات شدید قیمتی در بازار نفت و ثبت رکورد ده ساله با لمس ۱۳۰ دلار و برگشت دوباره هر اونس طلا به رکورد تاریخی ۲۰۷۰ دلار شنیده باشید. ولی گذشته از این، رالی قیمتی بازار فلزات کمیاب را هم بی نصیب نگذاشته است. بطوری که آلومینیوم، مس، لیتیوم، پلاتینیوم، پالادیوم، روی و اورانیوم هم به بالاترین رکوردهای تاریخی شان رسیدند.

بهای گاز طبیعی در ایالات متحده در سه ماهه اخیر دو برابر افزایش یافت تا قوی ترین رالی قیمتی اش را از ۲۰۰۹ به این سو ثبت کرده باشد. در همین حال بهای گاز طبیعی اروپا هم با رشد ۹۰ درصدی یک رکورد جدید به جا نهاد. با این حال از بین ۲۷ کامودیتی قابل معامله در بازارهای جهانی، بالاترین رشد قیمتی از آن نیکل بوده که بدنبال تهاجم روسیه به اوکراین در یک روز ۲۵۰ درصد جهش را تجربه کرد، تا بزرگترین جهش روزانه قیمت در تاریخ ثبت شده کالاهای اساسی را رقم بزند. بطوری که ناظران بورس کالای لندن مجبور به توقف معاملات آن شدند.

چرخه‌های بازار کامودیتی

چرخه های صعودی بازار اشاره به روندهای بلندمدت قیمت در جهت صعودی دارند و همانطور که «داو» تبیین کرده به عنوان روند غالب بازار شناخته می شوند و یک دوره ی طولانی بین ۱۰ تا ۵۰ سال ادامه می یابند. سه چرخه صعودی مشهور در بازار کامودیتی ها را می توان برشمرد.

دوره اول مربوط به اواخر قرن ۱۸ میلادی زمانی که دوران صنعتی در ایالات متحده به اوج می رسید.

دوره بعد از جنگ جهانی دوم یا نیمه قرن بیستم که اروپا و ژاپن شروع به بازسازی شهرهای خود کردند.

دو دهه بین قرن بیستم و بیست و یکم که دوران تحول اقتصاد چین با تکیه بر صنعت بود و در نتیجه به رشد تقاضا و شروع یک چرخه صعودی جدید در بازار کامودیتی ها دامن زد.

نگاهی به چرخه تجاری بازار کامودیتی‌ها در سال جدید

در شرایط کنونی سه کاتالیزور قابل توجه برای دامن زدن به تسریع رشد قیمت کامادیتی‌ها و شروع یک چرخه بلندمدت می توان در نظر گرفت. تقاضای رو به رشد شرکت‌های رها شده از همه‌گیری و لاک داون های سراسری، با تحولات تکنولوژی با محوریت کنترل تغییرات اقلیمی و اختلالات زنجیره تامین یا محدودیت عرضه اکنون در بستری از نرخ های بهره نزدیک به صفر قرار گرفته اند.

پیش بینی نرخ های فروش گروه فلزات

تنها تهدیدی که می‌تواند این چرخه صعودی را به تعویق بیندازد، رشد نرخ‌های بهره فراتر از انتظارات سرمایه‌گذاران است که می‌تواند با افزایش هزینه تسهیلات، موجب کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و کاهش سرعت رشد اقتصادی شود ولی از آنجا که منشا اصلی تورم رشد پایه پولی از محل افزایش بسته های حمایتی پولی در دوران همه‌گیری بوده است، انتظار می‌رود که فشار تورمی برای مدتی بیشتر از آنچه که بانکداران گمان می‌کنند ادامه یابد که می‌تواند محرک عموم قیمت ها از جمله کامودیتی ها باشد. از اینرو، انتظار می رود نرخ فروش شرکت‌های گروه فلزات کماکان برای ادامه سال ۱۴۰۱ در یک سیکل صعودی قرار داشته باشد.

چرخه زمانی ویلیام گن W.D. Gann و کاربرد آن در بازارهای مالی

چرخه زمانی ویلیام گن W.D. Gann و کاربرد آن در بازارهای مالی

از آنجا که این مطلب در مورد چرخه زمانی گان است ، در مورد آن مطالبی را خواهیم گفت پس، چرخه های Gann Time به پیش بینی آینده بازار کمک می کند.

پیش بینی

هر حرکتی در بازار نتیجه قانون طبیعی و علتی است که مدتها قبل از وقوع اثر وجود دارد و سالها پیش قابل تعیین است. آینده تنها تکرار گذشته است.

به شما توصیه میشود از نرم افزار گن زیلا استفاده کنید. در این صفحه میتوانید آخرین نسخه این نرم افزار را به همراه آموزش گن زیلا دریافت کنید.

چرخه های زمان اصلی

همیشه باید یک بزرگ و یک جزئی ، یک بزرگ و کوچک ، یک مثبت و منفی وجود داشته باشد. برای اینکه در پیش بینی آینده دقیق باشید ، باید چرخه های اصلی را بشناسید. بیشترین پول در صورت حرکت سریع و نوسانات شدید در پایان چرخه های بزرگ بدست می آید.

من بازارهای گذشته را آزمایش کرده و مقایسه کرده ام تا چرخه های اصلی و کوچک را تعیین کرده و مشخص کنم چه سالهایی در چرخه ها در آینده تکرار می شوند. پس از سالها تحقیق و آزمایشات عملی ، من دریافته ام که چرخه های زیر قابل اطمینان ترین استفاده هستند:

چرخه زمانی ویلیام گن W.D. Gann و کاربرد آن در بازارهای مالی

چرخه بزرگ – مدت زمان مستر – 60 سال گن:

این بزرگترین و مهمترین چرخه دیگر است که هر 60 سال یا در پایان چرخه 20 ساله سوم تکرار می شود. با مراجعه به دوره جنگ از 1861 تا 1869 و وحشت پس از 1869 اهمیت این امر را مشاهده خواهید کرد. همچنین 60 سال بعد – 1921 تا 1929 – بزرگترین بازار گاو نر در تاریخ و بزرگترین وحشت تاریخ به دنبال داشت. این صحت و ارزش این دوره زمانی عالی را اثبات می کند.

چرخه 50 ساله گن:

یک چرخه اصلی هر 49 تا 50 سال یک بار اتفاق می افتد. یک دوره “جوبلی” با قیمت های پر نوسان ، که از 5 تا 7 سال به طول می انجامد ، در پایان چرخه 50 ساله اتفاق می افتد. “7” تعداد کشنده ای است که بارها در کتاب مقدس به آن اشاره شده است. این باعث انقباض ، افسردگی و وحشت می شود. هفت برابر “7” برابر با 49 است که به عنوان یک سال بد مرگبار نشان داده می شود و باعث نوسانات شدید می شود.

سیکل 30 ساله گن:

چرخه 30 ساله بسیار مهم است زیرا نیمی از چرخه 60 ساله یا Great Great است و شامل سه چرخه 10 ساله است. در تهیه پیش بینی سالانه سهام ، همیشه باید مقایسه کنید با رکورد 30 سال قبل.

چرخه 20 ساله گن :

یکی از مهمترین چرخه های زمانی چرخه 20 ساله یا 240 ماه است. بیشتر سهام و میانگین ها بیشتر از بقیه سهام به این چرخه کار می کنند.

چرخه 15 ساله گن:

پانزده سال سه چهارم یک چرخه 20 ساله است و مهمترین دلیل آن 180 ماه یا یک و نیم دایره است.

چرخه 10 ساله گن:

چرخه مهم بعدی چرخه 10 ساله است که نیمی از چرخه 20 ساله و یک ششم چرخه 6 ساله است. همچنین از آنجا که 120 ماه یا یک سوم دایره است بسیار مهم است. نوساناتی از همان طبیعت اتفاق می افتد که هر 10 سال یکبار زیاد یا کم تولید می کنند. سهام در هر چرخه حتی 10 ساله به طرز چشمگیری نزدیک می شوند.

چرخه 7 ساله گن:

این چرخه 84 ماه است. شما باید 7 سال از هر بالا و پایین مهم را تماشا کنید. 42 ماه یا نیمی از این چرخه بسیار مهم است. اوج های زیادی را در حدود ماه 42 پیدا خواهید کرد. 21 ماه یا ¼ از این چرخه نیز مهم است. این واقعیت که برخی از سهام 10 یا 11 ماه از بالا یا پایین قبلی در بالا یا پایین هستند ، به این دلیل است که این دوره یک هشتم چرخه 7 ساله است.

یک چرخه 84 ساله وجود دارد که 12 برابر چرخه 7 ساله است که تماشای آن بسیار مهم است. نیمی از این چرخه 42 سال است – ¼ 21 سال است و 1/8 10. سال است. این یکی از دلایل بازه زمانی نزدیک به 11 سال از انتهای آگوست 1921 تا انتهای ژوئیه 1932 است. تغییراتی از این نوع اغلب در پایان یک چرخه بزرگ یا 60 سال اتفاق می افتد. پایین و بالا اغلب با زاویه 135 درجه یا تقریباً در ماه 135th یا دوره های 11 ¼ ساله از هر بالا یا پایین مهم ظاهر می شوند.

چرخه 5 ساله گن:

این چرخه بسیار مهم است زیرا نیمی از چرخه 10 ساله چرخه هاي زماني در بورس و ¼ چرخه 20 ساله است. کوچکترین چرخه رقابت یا تمرین در بازار 5 سال است.

چرخه های کوچک گن:

چرخه های جزئی 3 سال و 6 سال است. کوچکترین چرخه یک سال است که اغلب تغییر در ماه 10 یا 11 را نشان می دهد.

قوانین مربوط به چرخه های آینده

سهام در چرخه های 10 ساله حرکت می کنند ، که در چرخه های 5 ساله کار می کنند – یک چرخه 5 ساله و یک 5 ساله پایین. با انتهای فوقانی و پایین انتهای شدید شروع به شکل دادن به تمام چرخه ها ، بزرگ یا کوچک کنید.

قانون 1 – یک رقابت گاو نر به طور کلی 5 سال – 2 سال بالا ، 1 سال پایین و 2 سال بالاتر ، با اتمام یک دوره 5 ساله ادامه دارد. پایان یک فعالیت 5 ساله در ماه 59 یا 60 است. همیشه منتظر تغییر ماه 59 باشید.

قانون 2 – یک چرخه خرس اغلب 5 سال پایین می رود – اولین حرکت 2 سال پایین ، سپس 1 سال بالا ، و 2 سال پایین ، 5 سال نزولی را تکمیل می کند.

قانون 3 – مبارزات گاو نر یا خرس به ندرت بیش از 3 تا 3 up سال بالا یا پایین می روند بدون اینکه 3 تا 6 ماه یا یک سال در جهت مخالف حرکت کنند ، مگر در پایان چرخه های بزرگ ، مانند 1869 و 1929. در بیست و سومین ماه به اوج خود رسید ، دو سال تمام تمام نشد. نمودارهای هفتگی و ماهانه را تماشا کنید تا مشخص کنید که آیا اوج در 23 ، 24 ، 27 یا 30 ماه حرکت یا در مبارزات شدید در سی و چهارم 35 یا 41 و 42 ماه رخ می دهد.

قانون 4 – با افزودن 10 سال به هر ردیف ، این به شما چرخه 10 ساله بعدی را می دهد و تقریباً همان نوسانات متوسط ​​را تکرار می کند.

قانون 5 – با افزودن 10 سال به هر پایین ، پایین ترین چرخه 10 ساله بعدی را به شما می دهد ، تکرار همان نوع سال و تقریباً همان نوسانات متوسط.

قانون 6 – مبارزات خرس اغلب در دوره های 7 ساله یا 3 سال و 4 سال از انتهای کامل به پایان می رسد. از پایین ترین قسمت یک چرخه ، چرخه هاي زماني در بورس ابتدا 3 سال اضافه کنید تا ته بعدی را بدست آورید. سپس 4 سال به آن قسمت پایین اضافه کنید تا انتهای چرخه 7 ساله را بدست آورید. به عنوان مثال پایین 1914 – اضافه کردن 3 سال ، می دهد 1917 ، هراس کم ؛ سپس 4 سال به سال 1917 اضافه کنید ، در سال 1921 ، کمترین افسردگی دیگر است.

قانون 7 – به هر رشته نهایی یا فرعی نهایی ، 3 سال اضافه کنید تا بالاترین سطح را بدست آورید. سپس 3 سال به آن قله اضافه کنید ، که به سومین قله می رسد. 4 سال به سومین بخش اضافه کنید تا بالاترین چرخه 10 ساله را بدست آورید. گاهی اوقات قبل از پایان دوره زمانی منظم تغییر روند از هر نقطه اوج اتفاق می افتد ، بنابراین باید شروع به تماشای ماههای 27 ، 34 و 42 کنید تا یک روند معکوس انجام شود.

قانون 8 – با افزودن 5 سال به هر بالایی ، قسمت بعدی یک چرخه 5 ساله خواهد بود. برای رسیدن به چرخه 5 ساله بعدی ، 5 سال را به هر پایین اضافه کنید. به عنوان مثال ، 1917 ته یک کارزار بزرگ خرس بود. اضافه کردن 5 سال می دهد 1922 ، در بالای یک رقابت کوچک گاو نر. چرا می گویم: “بالای یک کارزار گاو نر کوچک؟” زیرا قرار بود کارزار اصلی گاو نر در سال 1929 پایان یابد.
1919 عالی بود با افزودن 5 سال به سال 1919 ، 1924 به عنوان پایین ترین چرخه خرس 5 ساله است. به قوانین 1 و 2 مراجعه کنید ، که به شما می گوید یک کارزار گاو نر یا خرس به ندرت بیش از 2 تا 3 سال در همان جهت اجرا می شود. مبارزات انتخاباتی خرس ها از سال 1919 2 سال پایین بود – 1920 و 1921. بنابراین ، ما فقط انتظار داریم یک سالگرد تجمع یک ساله در سال 1922 باشد. سپس دو سال پایین تر – 1923 و 1924 که دوره 5 ساله خرس را کامل می کند. با نگاهی به سالهای 1913 و 1914 خواهید دید که سالهای 1923 و 1924 باید سالهای طولانی را سپری کنند تا چرخه 10 ساله از پایین 14-1313 را به پایان برسانید. سپس ، یادداشت 1917 پایین یک سال خرس ؛ با اضافه کردن 7 سال ، 1924 به عنوان پایین ترین چرخه خرس است. سپس ، افزودن 5 سال به سال 1924 باعث می شود که 1929 یک چرخه برتر باشد.

پیش بینی هفتگی حرکت می کند

حرکت هفتگی تغییر جزئی مهم بعدی را ایجاد می کند ، که ممکن است تغییر عمده ای در روند ایجاد شود.

در بازار گاو نر ، سهام اغلب 2 تا 3 هفته و احتمالاً 4 هفته کاهش می یابد ، سپس معکوس می شود و روند اصلی را دوباره دنبال می کند. به عنوان یک قاعده ، روند در اواسط هفته سوم افزایش می یابد و در پایان هفته سوم بالاتر می رود ، سهام فقط 3 هفته در برابر روند اصلی حرکت می کند. در بعضی موارد تغییر روند تا هفته چهارم اتفاق نمی افتد. در این صورت معکوس خواهد آمد و سهام در پایان هفته چهارم بالاتر بسته می شود.

این قانون را در بازار خرس معکوس کنید.

در بازارهای سریعی که حجم زیادی دارند ، یک حرکت اغلب 6 تا 7 هفته قبل از تغییر جزئی روند انجام می شود و در برخی موارد ، مانند سال 1929 ، این حرکت های سریع 13 تا 15 هفته یا ¼ یک سال طول می کشد. اینها حرکت اوج به سمت بالا یا پایین است.

از آنجا که 7 روز در هفته و هفت برابر هفت برابر با 49 روز یا 7 هفته وجود دارد ، این اغلب نقطه عطف مهمی است. بنابراین باید در حدود روز 49 تا 52 مراقب بالا یا پایین باشید ، هرچند گاهی اوقات تغییر از روز 2 به 45 شروع می شود زیرا دوره 45 روز 8/1 سال است. همچنین ، در پایان 90 تا 98 روز مراقب اوج باشید.

پس از 7 هفته کاهش بازار ، ممکن است 2 یا 3 هفته کوتاه در کنار آن باشد و سپس فعالیت خود را آغاز کنید ، که با قانون ماهانه تغییر ماه سوم موافقت می کند.

همیشه روند سالانه سهام را تماشا کنید و در نظر بگیرید که این سال در یک سال گاو نر است یا خرس. در یک سال گاو نر ، با نشان دادن نمودار ماهانه ، چندین بار وجود دارد که سهام 2 یا 3 هفته واکنش نشان می دهد ، سپس 3 یا 4 هفته استراحت می کند ، و سپس به قلمرو جدید می رود و 6 تا 7 هفته بیشتر پیش می رود.

پس از آنکه یک سهام صعود به سطح بالایی کرد و 2 تا 3 هفته واکنش نشان داد ، ممکن است 2 تا 3 هفته افزایش داشته باشد بدون اینکه از اولین سطح بالاتر قرار گیرد ، سپس برای چندین هفته در محدوده معاملات بدون عبور از بالاترین سطح یا شکستن پایین ترین هفته نگه دارید از آن محدوده در مواردی از این دست ، می توانید در نزدیکی نقطه پایین خرید کنید یا در نزدیکی نقطه بالای آن محدوده بفروشید و با دستور توقف ضرر در فاصله 1 تا 3 امتیاز از آن محافظت کنید. با این حال ، یک برنامه بهتر این است که صبر کنید تا سهام روند مشخصی را قبل از خرید یا فروش نشان دهد. سپس سهام را هنگامی که از بالاترین نقطه عبور می کند خریداری کنید و یا زمانی که پایین ترین نقطه آن محدوده تجاری را شکسته ، بفروشید.

پیش بینی روزانه حرکت می کند

حرکت روزانه اولین تغییر جزئی را ایجاد می کند و مطابق با همان قوانین چرخه هفتگی و ماهانه است ، در حالی که این فقط یک قسمت جزئی از آنها است.

در بازارهای سریع ، یک حرکت 2 روزه در جهت مخالف روند اصلی وجود دارد و در روز سوم ، روند صعودی یا نزولی مطابق با روند اصلی از سر گرفته می شود.

یک حرکت روزانه ممکن است روند را معکوس کند و فقط 7 تا 10 روز اجرا شود. سپس دوباره روند اصلی را دنبال کنید. در طی یک ماه ، تغییرات طبیعی روندها در حدود ششم به هفتم 14thhto 15th 23rdto 24th 9thto 10th 19thto 20th 29th to 31st رخ می دهد.

این حرکات جزئی مطابق با بالا و پایین سهام انفرادی اتفاق می افتد.

بسیار مهم است که 30 روز از آخرین بالا یا پایین مراقب تغییر روند باشید. سپس برای تغییرات 60 ، 90 ، 120 روزه از بالا یا پایین تماشا کنید. 180 روز یا شش ماه – بسیار مهم و گاهی اوقات تغییراتی را برای حرکتهای بیشتر نشان می دهد. همچنین در حدود 270 و 330

روز از بالا یا پایین مهم ، باید مراقب تغییرات مهم جزئی و اغلب عمده باشید.

2 تا 7 ژانویه و 15 تا 21:

هر ساله این دوره ها را تماشا کنید و به قیمت های بالا و پایین ساخته شده توجه کنید. تا زمانی که از این قیمت های بالا عبور نکنید یا قیمت های پایین شکسته نشود ، روند رو به بالا یا پایین را در نظر بگیرید.

بسیاری از اوقات که سهام در اوایل ماه ژانویه کم می شود ، این کمترین قیمت تا ژوئیه یا آگوست بعدی شکسته نمی شود و حتی در کل سال کاهش نخواهد یافت. همین قاعده در بازارهای خرسی یا روند نزولی روند اصلی اعمال می شود. قیمت های بالایی که در اوایل ژانویه ساخته می شوند اغلب برای کل سال بالا هستند و تا بعد از جولای یا آگوست از آنها عبور نمی شود. مثلا:

استراتژی U. S. Steel در 2 ژانویه 1930 ، در 166 که در نیمه راه 1921 تا 1929 بود ، افت کرد و دوباره در 7 ژانویه 1930 ، به 167 lined کاهش یافت. وقتی این سطح شکسته شد ، فولاد قیمت های پایین تری را نشان داد. 3 تا 7 و 20 تا 27 جولای: ماه ژوئیه ، مانند ژانویه ، ماهی است که بیشترین سود سهام پرداخت می شود و سرمایه گذاران معمولاً سهام را در اوایل ماه خریداری می کنند. آن دوره ها را در ماه جولای برای بالا یا پایین و تغییر روند تماشا کنید. به نمودارها برگردید و ببینید چند بار تغییر در ماه جولای رخ داده است ، 180 روز از انتهای ژانویه یا پایین. مثلا:

8 ژوئیه 1932 کم بود ؛ 17 ژوئیه 1933 ، اوج؛ و کمترین میزان بازار در 26 ژوئیه 1934.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.