خالق تتر کیست؟


در میگون، یادم هست، روی كوه بودیم، در كمر كش كوه می رفتیم. یك وقت به وجودم هشداری داده شد، رفتم به بر و بچه ها بگویم در سر پیچ به ماری می رسیم، آن كه جلو می رفت فریاد زد: مار. و یك بار دیگر، در آفتاب صبح، كنار دریاچه تار روی سنگی نشسته بودم. نگاهم بالای زرینه كوه بود، از زمین غافل بودم، به تماشا مكثی داده شد. پیش پایم را نگاه كردم: ماری می خزید و می رفت. كاری نكردم، مرد Tamoul نبودم كه دستها را به هم بپیوندیم. یك mantra از آتار و اودا بخوانم. و یا بگویم: Nalla Pambou. دویدم تا اطاق سر حوضخانه در آن طرف باغ، عموی كوچك را صدا كردم، تفنگ دولول سر پر خود را برداشت و با من تا سر طویله دوید، مارها را دیدیم، عمویم نشانه رفت، عمویم معنی دو مار به هم پیچیده را بلد نبود، نه از اساطیر خبر داشت، و نه تاریخ ادیان خوانده بود، در چاردیواری خانه ما لفظ Ahimsa یا معادل آن بر زبان نرفته بود، قوس قزح كودكی من در بیرحمی فضای خانه ما آب می شد، عمویم نمی دانست كه برخورد با دو كبرای به هم آمیخته برای هندوی جنوب چه معنی بلندی دارد، تا ببیند خود را كنار می كشد، دستها را به هم می پیوندد، زانو می زند، و دعایی می خواند . هندی آمیزش دو حیوان را گرامی می دارد. به همان شكل كه همزیستی انگل وار پاره ای از گیاهان را ازدواج می شمارد ،در آتارداودا. اشوتا انگلی سامی می شود تا تولد یك فرزند نرینه هست شود، در مهابهاراتا، pandu دچار لعنت شد و در هماغوشی از پا درآمد. چون غزال به جفت پیوسته ای را كشته بود، عمویم اینها را نمی دانست.

نویسنده کتاب اتاق آبی کیست؟

نویسنده اتاق آبی کیست؟

اتاق آبی اثر کیست؟ کتاب اطاق آبی، یکی از زیبا ترین کتاب هایی است که به زبان فارسی نوشته شده است و در سال 1369 منتشر شده است. اما یکی از سوالاتی که در این زمانه زیاد پرسیده می شود این است که کتاب اتاق آبی اثر کیست؟ درباره چه چیزی نوشته شده است؟ و به چه نکاتی اشاره دارد؟

اگر بخش هایی از کتاب اتاق آبی را در فضای مجازی، اینترنت یا حتی در کتاب ها و مجلات خوانده باشید می دانید که این کتاب به نثر نوشته شده است. اما آیا می دانید که نویسنده کتاب اتاق آبی کیست؟ شاید برایتان جالب باشد که بدانید، سهراب سپهری؛ شاعر و نقاش ایرانی این کتاب را نوشته است.

احتمالا شما هم فکر نمی کردید که کتاب اتاق آبی را سهراب سپهری نوشته باشد. اما کتاب اتاق آبی نام آخرین اثر سهراب سپهری است که تا قبل از مرگ خود آن را نوشت که بر خلاف هشت کتاب، به نثر نوشته شده است. کتاب اتاق آبی، شامل خاطرات و برداشت های فیلسوفانه سهراب سپهری از دوران کودکی تا پایان زندگی اش می باشد. وی در سال 1359 درگذشت و پیروز سیار توانست این کتاب را ویراستاری کند و در سال 1369 منتشر کند.

در ادامه این مطلب در فروشگاه اینترنتی کتاب سراج، قصد داریم تا کمی درباره اتاق آبی بگوییم و با سهراب سپهری کمی بیشتر آشنا شویم.

کتاب اتاق آبی

در بخش قبلی به پاسخ اینکه کتاب اتاق آبی اثر کیست، رسیدید. سهراب سپهری، شاعر نوپرداز بزرگ کاشانی این کتاب را در سال های پایانی زندگی خود و درباره برداشت های فلسفی که در زمان های مختلف زندگی خود داشته، نوشته است. کتاب اتاق آبی دارای سه بخش مجزا می باشد و هر کدام از آنها مربوط به دوران خاصی از زندگی سهراب است. این بخش ها عبارتند از «اتاق آبی»، «معلم نقاشی ما» و «گفت و گو با استاد» که به ترتیب مربوط به دوران کودکی، نوجوانی و میانسالی او می باشند.

نگارش کتاب اتاق آبی

بخش های سه گانه کتاب اتاق آبی، از نظر شیوه نگارش، یک دست و شبیه به هم نیست. در واقع نویسنده فرصت نیافت تا زبان آنها را که ظاهرا در چند دوره از عمر نویسنده نوشته شده بودند را هماهنگ کند. پیروز سیار هم تلاش داشت تا این کتاب را با کمترین تغییر ویراستاری کند.

درباره کتاب اطاق آبی

«اطاق آبی» در واقع آخرین کتاب سهراب سپهری، در زمان زندگی اش است که فرصت تمام کردن آن را به دست نیاورد، ولی پیروز سیار توانست این کتاب را با موفقیت جمع آوری کرده و حتی بخش های ناکامل آن را نیز به پایان برساند و با کمترین مقدار ویراستاری، آن را منتشر کند. کتاب در واقع توصیف اتاقی است به رنگ آبی که در انتهای باغ خانه ای وجود دارد و سهراب ضمن توصیف دقیق اتاق، آن را مکانی نمادین و همچنین تحت تاثیر اساطیر بودایی و هندویی ، که نمونه ای بسیار کوچک از جهانی است که ر آن زندگی می کنیم و شباهت های زیادی به دنیای ما دارد.

غالب عناصر نمادینی که در کتاب اتاق آبی نوشته شده، در آثار نظم و شعری سهراب نیز به راحتی به چشم می آیند و جایگاه ویژه ای دارند. از جمله این عناصر می توان به استفاده از رنگ هایی مثل آبی، زرد و قرمز برای معنای تمثیلی آنها، حضور مار به عنوان جانور اساطیری و بیان رابطه مار و آب و باروری و غیره که این کتاب را به یکی از زیبا ترین کتاب های جهان تبدیل کرده است.

بخش های مختلف کتاب اتاق آبی

بخش اول؛ اتاق آبی

«اتاق آبی» یکی از بخش های مهم کتاب است که تاریخ نگارش آن را 5 آبان 1355 می دانند. این بخش توصیف یک اتاق آبی است که در انتهای باغ خانه ای که سهراب در آن زندگی می کرده نوشته شده است. اتاقی که ضمن توصیف دقیق، سهراب آن را مکانی نمادین و تحت تاثیر اساطیر بودایی و هندویی، نمونه کوچکی از کیهان می داند و از درک چنین شباهت هایی لذت می برد.

غالب عناصر نمادین در این بخش از کتاب، در آثار دیگر سهراب سپهری نیز نقش های پر رنگی دارند. از جمله استفاده از رنگ هایی مانند آبی، زرد، سپید یا دیگر رنگ های که معنای تمثیلی دارند. یا حضور مار که یکی از جانوران اساطیری شناخته شده است و بیان نکاتی مانند این که رابطه مار و آب به باروری منجر می شود.

در بخشی از بخش اتاق آبی، تاثیر آیین دائورا را نیز می بینیم. در بخشی که سهراب سپهری، تحت تاثیر دین هندوبودایی مار را «ماند الا» می پندارد. معماری اتاق آبی نیز به این شکل وصف می شود:«کف اتاق مربع شکل و طاق ضربی آن مدور بوده» که یاد آور «خانه تقویم» است. در نظر نویسنده، مربع نماد زمین و دایره نماد آسمان است و در واقع اتاق آبی فضایی مقدس است که اتصال زمین به آسمان را توضیح می دهد.

در بخشی از قسمت اتاق آبی می خوانیم:

ته باغ ما ، یك سر طویله بود . روی سر طویله یك اطاق بود ، آبی بود.

اسمش اطاق آبی بود (می گفتیم اطاق آبی) ، سر طویله از كف زمین پایین تر بود. آنقدر كه از دریچه بالای آخورها سر و گردن مالها پیدا بود. راهرویی كه به اطاق آبی می رفت چند پله

می خورد . اطاق آبی از صمیمیت حقیقت خاك دور نبود ، ما در این اطاق زندگی می كردیم. یك روز مادرم وارد اطاق آبی می شود. مار چنبر زده ای در طاقچه می بیند، می ترسد، آن هم چقدر. همان روز از اطاق آبی كوچ می كنیم ، به اطاقی می رویم در شمال خانه، اطاق پنجدری سفید ، تا پایان در این اتاق می مانیم، و اطاق آبی تا پایان خالی می افتد.

کتاب اطاق آبی

بخش دوم؛ معلم نقاشی ما

در بخش دوم کتاب اتاق آبی، نارسایی های و کاستی های نظام آموزشی بیان می شود. سهراب، در این بخش با مرور خاطرات دوران مدرسه، کلاس درس و معلم و کتاب های درسی را با زبانی ساده و طنز گونه، نقد می کند. کلاس های درسی که فضایی سرد و خشک دارند و با طبیعت بیرون بیگانه هستند. چنین فضای سرد و بی روحی، کودکان را دل زده می کند و به همین خاطر است که بیشتر کودکان از مدرسه بدشان می آید.

خشک بودن فضای کلاس همچنین روی یادگیری بچه ها تاثیر دارد. وقتی شما بی حوصله، خسته یا حتی غمگین در کلاسی نشسته اید، خیلی بعید است که بتوانید به خوبی نکته ای را بیاموزید. شخصیت آموزگاران نیز در این سرد بودن تاثیر زیادی دارد. آدم هایی بی عاطفه و ناآشنا با دنیای کودکان که فضای خشک کلاس را با چوب و فلک خشک تر نیز می کردند.

در کلاس های درس در آن موقع و حتی در زمان حال، آموزگار و شاگرد، در دو دنیای کاملا متفاوت از یک دیگر به سر می برند و در هیچ موردی با هم اتفاق نظر ندارند. کتاب های درسی نیز آلبوم هایی پریشان و پر از مفاهیمی که دیگر در زندگی روزمره ما کاربردی ندارند و نمی توانند در رشد فردی به ما کمک کنند.

سهراب نیز مانند دیگر کودکان، از معلمان و درس ها بیزار است و نقاشی را بهترین پناهگاه خود می داند اما مدرسه آن روزگار، برای تخیل، ابتکار و هنر، جایی ندارد. به همین خاطر سهراب تلاش می کند که سبب تنبیه در آموزش و پرورش را در روم و یونان قدیم و بیان آرای نظریات پلوتارک و ارسطو پیدا کند. از سوی دیگر نیز دلایل آن در عرفان اسلامی و مکاتب هندوبودایی را مشرق را میجوید.

بخشی از قسمت معلم نقاشی ما:

دبستان تمام شد. خط هم كنار رفت. ديگر مشق نكرديم. و صرير قلم نشنيديم. دوات مركب خشكيد. و قلم نی گرمی بازارش شكست. فضيلت خط لای كتاب‌ها ماند. چيزنويسی جای خوشنويسی را گرفت. جای قلم نی, قلم فرانسه آمد. جانشين اين يك خودنويس شد. آنگاه بلايی نازل شد: اپيدمی خودكار دنيا را گرفت. خودنويس چندان بيگانه نبود. در اختراع آن ابوالعلا صاعدين حسن بن صاعد پيشقدم بود: «از مخترعات او قلمی آهنين ميان‌تهی بود كه آن را از مداد پر می‌كرد و يك ماه به كار می‌برد بی‌آنكه قلم خشك شود». و اين در قرن پنجم هجری قمری بود. و صاعد شاعر بود.

بخش سوم؛ گفت و گو با استاد

در قسمت سوم کتاب که به میانسالی سهراب اشاره دارد، دیدگاه های نویسنده کتاب اتاق آبی (سهراب سپهری) درباره مکاتب نقاشی، تاریخچه نقاشی در ایران و ویژگی های هنر شرق و غرب و تفاوت های آنها بیان می شود. گفت و گو با استاد در واقع، دنباله سیر تفکرات سهراب سپهری در مجموعه هشت کتاب است و تاثیر و نفوذ بسیاری نیز از آیین ها و اعتقادات شرق و مکاتب هند در آن آشکار است.

سهراب سپهری در این بخش، که ناتمام ماند، با پرسش هایی از استاد فرانسوی خود به توصیف هنر شرق و تفاوت های آن با هنر غرب می پردازد و به چند ویژگی هنر شرق اشاره می کند:

 1. وجود قرینه نگاری و تکرار در نقش های معماری خانه ها، باغ های ایرانی، مساجد، منبت کاری ها، قلم زنی ها، نقاشی ها و حتی شعر ها دیده می شود.
 2. یکسان نگری تصویرگر در پرده نقاشی شرق

حال اینکه در هنر غرب، برای صورتگر مسئله سنجش و اختیار پیش می آید و دیدگان تماشاگر به جهتی خاص هدایت می شود. در نتیجه بخش های دیگر آن از چشم می افتد.

بخش سوم کتاب اتاق آبی سهراب سپهری، بخش ناتمام آن است که پیروز سیار فقط توانست آن را تا حدی کامل کند. سهراب سپهری در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و در 1 اردیبهشت ماه 1359، در بیمارستان پارس تهران، درگذشت. به همین خاطر نتوانست که بخش سوم کتاب خود را به پایان برساند.

زندگی نامه سهراب سپهری

زندگی نامه سهراب سپهری

سهراب سپهری در 15 مهر ماه سال 1307 در کاشان به دنیا آمد. پدربزرگ او، میرزا نصرالله خان سپهری بود که نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدر و مادر او نیز، اسدالله و ماه جبین بودند که هر دو اهل هنر و شعر بودند. اسدالله سپهری، کارمند اداره پست و تلگراف کاشان بود و به بیماری فلج مبتلا شد و در سال 1341 فوت کرد. ماه جبین مادر او نیز در خرداد 1373 درگذشت.

سهراب سپهری یک برادر بزرگ تر به نام منوچهر و سه خواهر با نام های همایون دخت، پری دخت، پروانه داشت که از بچگی هم بازی های وی بوده اند. سهراب سپهری دوران ابتدایی خود را در دبستان خیام و دوران متوسطه و دبیرستان خود را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند و پس از فارغ التحصیلی نیز در خرداد 1322 در دوره دوساله دانش سرای مقدماتی پسران، به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد.

در شهریور 1327، در امتحانات ششم ادبی شرکت کرد و پس از اخذ دیپلم، در دوره دبیرستان، به تهران آمد و در دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران، به تحصیل پرداخت و همزمان با آن نیز به استخدام شرکت نفت تهران درآمد ککه پس از 8 ماه از آن کار استعفا داد.

سپهری در سال 1330 نخستین کتاب از مجموعه هشت کتاب خود را با نام مرگ رنگ، منتشر کرد. همانطور که می دانید، سهراب سپهری یکی از کسانی است که شعر های خود را به سبک شعر های نیمایی یا به عبارتی شعر های نو می سرود. هشت کتاب وی نیز به این سبک سروده شده اند. وی در سال 1332 از دانشکده هنر های زیبا فارغ التحصیل شد و به نویسندگی، سرودن شعر و کشیدن نقاشی پرداخت.

سهراب سپهری به فرهنگ شرقی علاقه بسیار خاصی داشت و سفر هایی به هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و حتی هنر «حکاکی روی چوب» را نیز در ژاپن آموخت. وی همچنین علاقه بسیاری به شعر های کهن ژاپن و چین داشت و تعدادی از آنها را نیز ترجمه کرده است.

سهراب سپهری در سال 1358 به بیماری سرطان خون مبتلا شد. او برای مداوا به انگلستان نیز سفر کرد اما فایده ای نداشت و بیماری وی بسیار پیشرفت کرده بود. پس از بازگشت به تهران پس از ناکام ماندن درمانش در انگلستان، سرانجام در غروب دوشنبه 1 اردیبهشت 1359، در بیمارستان پارس تهران، در گذشت. آرامگاه وی نیز در کنار امامزاده سلطان علی بن محمد باقر روستای مشهد ادهال واقع در اطراف کاشان می باشد. آثار محبوب و شناخته شده سهراب سپهری بزرگ عبارتند از:

 • در کنار چمن یا آرامگاه عشق
 • مرگ رنگ
 • زندگی خواب ها
 • آواز آفتاب
 • شرق اندوه
 • حجم اندوه
 • هشت کتاب
 • اتاق آبی (ویراستاری پیروز سیار)
 • هنوز در سفرم (شعر ها و یادداشت های منتشر نشده سهراب سپهری)
 • جای پای دوست (نامه های دوستان سهراب سپهری به کوشش پری دخت سپهری)

بخشی از متون کتاب اتاق آبی

در میگون، یادم هست، روی كوه بودیم، در كمر كش كوه می رفتیم. یك وقت به وجودم خالق تتر کیست؟ هشداری داده شد، رفتم به بر و بچه ها بگویم در سر پیچ به ماری می رسیم، آن كه جلو می رفت فریاد زد: مار. و یك بار دیگر، در آفتاب صبح، كنار دریاچه تار روی سنگی نشسته بودم. نگاهم بالای زرینه كوه بود، از زمین غافل بودم، به تماشا مكثی داده شد. پیش پایم را نگاه كردم: ماری می خزید و می رفت. كاری نكردم، مرد Tamoul نبودم كه دستها را به هم بپیوندیم. یك mantra از آتار و اودا بخوانم. و یا بگویم: Nalla Pambou.

دویدم تا اطاق سر حوضخانه در آن طرف باغ، عموی كوچك را صدا كردم، تفنگ دولول سر پر خود را برداشت و با من تا سر طویله دوید، مارها را دیدیم، عمویم نشانه رفت، عمویم معنی دو مار به هم پیچیده را بلد نبود، نه از اساطیر خبر داشت، و نه تاریخ ادیان خوانده بود، در چاردیواری خانه ما لفظ Ahimsa یا معادل آن بر زبان نرفته بود، قوس قزح كودكی من در بیرحمی فضای خانه ما آب می شد، عمویم نمی دانست كه برخورد با دو كبرای به هم آمیخته برای هندوی جنوب چه معنی بلندی دارد، تا ببیند خود را كنار می كشد، دستها را به هم می پیوندد، زانو می زند، و دعایی می خواند . هندی آمیزش دو حیوان را گرامی می دارد. به همان شكل كه همزیستی انگل وار پاره ای از گیاهان را ازدواج می شمارد ،در آتارداودا. اشوتا انگلی سامی می شود تا تولد یك فرزند نرینه هست شود، در مهابهاراتا، pandu دچار لعنت شد و در هماغوشی از پا درآمد. چون غزال به جفت پیوسته ای را كشته بود، عمویم اینها را نمی دانست.

در این مطلب در وب سایت سراج بوک؛ مرجع خرید اینترنتی کتاب، تلاش داشتیم تا پاسخ سوال «کتاب اتاق خالق تتر کیست؟ آبی اثر کیست؟» را به شما بدهیم و شما را به طور کامل با کتاب اتاق آبی و نویسنده اتاق آبی یعنی سهراب سپهری بیشتر آشنا کنیم.

کلامی برتر از كلام مخلوق و پایین‌ تر از كلام خالق

کلامی برتر از كلام مخلوق و پایین‌ تر از كلام خالق

- نویسنده كتاب «الطراز» (امیر یحیى علوى) در كتاب خود جمله‌اى از جاحظ نقل مى‌كند، مى‌گوید: «این مرد كه یكّه تاز میدان فصاحت و بلاغت بود، در سخنى چنین گفته: هرگز كلامى بعد از كلام خدا و پیامبرش به گوش من نخورده، مگر این كه با آن مقابله به مثل كرده‌ام، جز كلمات امیر المؤمنین «كرّم اللّه وجهه» كه من توان مبارزه با آن را هرگز در خود نیافتم، سخنانى همچون: «ما هلك امرء عرف قدره، كسى كه ارزش وجود خود را بشناسد هرگز هلاك نمى‌شود»، «من عرف نفسه عرف ربّه، آن كس كه خویش را بشناسد پروردگارش را شناخته است»، «المرء عدوّ ما جهل، انسان دشمن چیزى است كه نمى‌داند» و «و استغن عمّن شئت تكن نظیره و احسن الى من شئت تكن امیره و احتج الى من شئت تكن اسیره، از هر كس مى‌خواهى بى‌نیاز شو تا همانند او باشى و به هر كس مى‌خواهى نیكى كن تا امیر او باشى و به هر كس مى‌خواهى نیازمند باش تا اسیرش شوى»!

«محمّد غزالى» نویسنده معروف، در كتاب «نظرات فی القرآن» جمله‌اى از یازجى در سفارش به فرزندش نقل مى‌كند كه عین عبارت این است: «اذا شئت ان تفوق اقرانك فى العلم و الادب و صناعة الانشاء فعلیك بحفظ القرآن و نهج البلاغة، اگر مى‌خواهى از اقران و همطرازان در علم و ادب و نویسندگى برتر باشى در حفظ قرآن و نهج البلاغه بكوش»

سپس مى‌افزاید: «به انصاف جاحظ در این گفتارش نگاه كن و این دلیلى ندارد جز این كه بلاغت سخنان على (علیه السلام) پرده‌هاى گوش او را تكان داده و عقل او را به خاطر اعجاز و فصاحتش حیران ساخته، هنگامى كه جاحظ با آن ید بیضایى‌ كه در بلاغت دارد چنین باشد تكلیف دیگران روشن است». [الطراز، جلد 1، صفحه 165- 168] بى‌جهت نیست كه همین دانشمند زیدى (صاحب كتاب الطّراز) اظهار شگفتى مى‌كند از بزرگان علماى معانى و بیان كه در طریق دستیابى به فصاحت و بلاغت بعد از كلام خدا و كلام پیامبر (صلی الله و علیه وآله) تكیه بر دیوانهاى شعراى عرب و كلمات خطبا كرده‌اند و كلمات على (علیه السلام) را به دست فراموشى سپرده‌اند، در حالى كه مى‌دانسته‌اند در بالاترین سطح فصاحت و بلاغت است و آنچه مى‌خواهند در آن موجود است استعاره، تمثیل، كنایه، مجازهاى زیبا و معانى دقیق همه در آن جمع است. [همان مدرك]
- «محمّد غزالى» نویسنده معروف، در كتاب «نظرات فی القرآن» جمله‌اى از یازجى در سفارش به فرزندش نقل مى‌كند كه عین عبارت این است: «اذا شئت ان تفوق اقرانك فى العلم و الادب و صناعة الانشاء فعلیك بحفظ القرآن و نهج البلاغة، اگر مى‌خواهى از اقران و همطرازان در علم و ادب و نویسندگى برتر باشى در حفظ قرآن و نهج البلاغه بكوش». [نظرات فى القرآن، صفحه 154، طبق نقل نهج البلاغه، جلد 1، صفحه 91]
- درست به همین دلیل «شهاب الدین آلوسى» مفسّر معروف- هنگامى كه به نام نهج البلاغه مى‌رسد- مى‌گوید: «انتخاب این نام براى این كتاب، به خاطر آن است كه مشتمل بر سخنانى است كه انسان تصوّر مى‌كند برتر از كلام مخلوق و پایین‌تر از كلام خالق متعال است، سخنانى كه به مرحله اعجاز نزدیك شده و ابداعات و ابتكاراتى در حقیقت و مجاز دارد». [از كتاب «الجریدة الغیبیة» به نقل از مصادر نهج البلاغه، جلد 1]
- استاد «محمّد محیى الدین عبد الحمید» در توصیف نهج البلاغه چنین مى‌گوید:
«كتابى است كه در درون خود چشمه‌هاى جوشان بلاغت و فنون آن را جاى داده و اسباب فصاحت را براى بینندگان فراهم ساخته و زمان چیدن میوه‌هاى شیرینش فرا رسیده، زیرا از سخنان فصیحترین خلق خدا بعد از رسول اللّه تراوش كرده، كسى كه قدرتش از همه بیشتر و منطقش قویتر و تسلّطش بر لغات از همه فزونتر است، به طورى كه هر گونه مى‌خواست آنها را به گردش در مى‌آورد، حكیمى كه فنون حكمت از بیانش خارج مى‌شود، خطیبى كه سحر بیانش دلها را پر مى‌كند، عالم و دانشمندى كه بر اثر همنشینى با پیامبر و كتابت وحى و دفاع از دین با شمشیر و زبان از طفولیتش چنان امكاناتى براى او فراهم شده كه براى غیر او دست نداده است». [مصادر نهج البلاغه، جلد 1، صفحه 96] منبع:
پیام امام امیر المومنین علیه السلام نویسنده : ناصر مكارم شیرازى جلد : 1 صفحه : 35

مخترع Blockchain در مورد اینکه چرا Satoshi Nakamoto مخترع بلاکچین نیست بحث می کند و همچنین میگوید من Satoshi Nakamoto نیستم.

wxq31dt - مخترع Blockchain در مورد اینکه چرا Satoshi Nakamoto مخترع بلاکچین نیست بحث می کند و همچنین میگوید من Satoshi Nakamoto نیستم.

اغلب مردم شبکه‌ی بلاک‌ چین را با بیت‌ کوین و قابلیت‌های آن شناختند. این در حالی است که اولین شبکه‌‌ی بلاک‌ چین سال‌ها قبل از تولد بیت‌ کوین فعال بوده است.

به نقل از زومیت، آشنایی اکثر کاربران دنیای فناوری و مردم عادی با شبکه‌ی بلاک‌ چین، به خاطره‌ای از یک دوست و همکار که از مزایا و افزایش قیمت بیت‌ کوین صحبت می‌کرده است، باز می‌گردد. در واقع اغلب ما ابتدا یکی از محصولات بلاک چین را شناختیم و سپس به کارایی زیربنای اصلی یعنی همان دفتر کل توزیع شده علاقه‌مند شدیم. اگرچه بیت کوین نقش مهمی در شهرت این نوع از شبکه‌ها داشته است؛ اما نمی‌توان آن را پیشگامی در استفاده از قابلیت‌های بلاک‌ چین نامید.

در واقع، اولین شبکه‌ی بلاک‌ چین جهان، ۱۳ سال پیش از پیدایش بیت‌ کوین وجود داشته است. این شبکه، به‌صورت مخفی و هفتگی، در بخش آگهی‌های یکی از مشهورترین روزنامه‌های جهان یعنی نیویورک تایمز چاپ می‌شده است.

مخترع blockchain درمورد معنای نام “Satoshi Nakamoto” و اینکه چرا او مخترع بلاکچین نیست ، بحث می کند.

لیست سفید Whitepaper اصلی Bitcoin BTC به هشت اثر اشاره دارد. یکی از آنها یک کتاب کلی در مورد احتمال است ، بقیه مربوط به فضای رمزنگاری است. سه مورد از این آثار توسط استورنتا تألیف شدند. استورنتا و شریک دیرینه وی استوارت هابر در مقاله ای در سال 1991 با عنوان “چگونه به یک سند دیجیتال تمبر بزنیم” یک طرح غیر متمرکز را پیشنهاد کردند که اجازه می دهد هنگام ایجاد پرونده یا تغییر پرونده ، تأیید شود:

“ما روشهای محاسباتی عملی را برای تمیزكردن دیجیتالی چنین اسنادی پیشنهاد می كنیم تا برای یك کاربر غیرمجاز باشد كه تاریخ خود را به عقب بیاندازد یا تاریخ خود را به روز ببرد.”

برای نمایش تاریخچه blockchain – ارجاعات مقاله توسط دریافت کننده جوایز آینده تورینگ و بنیانگذار الگورند (ALGO) Silvio Micali کار می کند.

بسیاری از اصول ارائه شده در این و مقالات بعدی بعدا توسط ساتوشی ناکاموتو مورد استفاده قرار گرفت. با این حال ، مدتها قبل از بیت کوین ، هوبر و استورنتا شبکه blockchain خود را که از نظر نوع اول به حساب می آید ، راه اندازی کردند.

“ساتوشی ناکاموتو”
استورنتا زمانی که من به ژاپن رفتم به زبان ژاپنی مسلط شدم و بعداً به عنوان مترجم ثبت اختراع به من شغل دادند.

استورنتا گفت: درباره تعابیر احتمالی درباره نام “Satoshi Nakamoto” ، گفت:

“شما می توانید یک فرهنگ لغت کامل را بخرید که دقیقاً مربوط به یک نام ژاپنی باشد. و بنابراین Satoshi می تواند 20 کانجی مختلف داشته باشد که از آن نسخه پشتیبان تهیه کنند. اما من به طور طبیعی تمایل دارم که فکر کنم “satoru” یک کلمه ژاپنی است – و دانستن ان نیاز به هوش دارد.

از طرف دیگر ، نام خانوادگی “ناکاموتو” یک نام ژاپنی بسیار رایج است ، دقیقاً “مانند اسمیت یا جانسون”. با این حال ، اگر کسی آن را به درون کانژیس ها تجزیه کند ، یک تعبیر ممکن است:

“” ناکا “، بدیهی است که مرکز” موتو “منشاء آن است.”

تفسیرهای مشابه ، این ایده را توطئه می کند که بیت کوین توسط آژانس اطلاعات مرکزی ایجاد شده است.

در مورد اینکه چرا او ساتوشی ناکاموتو نیست
گر چه کار او و تسلط او به زبان ژاپنی ، استورنتا را به کاندیدای کامل ساتوشی تبدیل می کند ، اما همواره به طور واضح آن را انکار کرده است. علاوه بر این ، او استدلال عقیدتی را مطرح كرد كه چرا او ساتوشی نیست:

“و بنابراین بخش خوبی از تمرکز ما به توانایی تجدید دائماً یکپارچگی رکورد با گذشت زمان منجر شد تا سوابق در طول قرنها ادامه یابد ، اگر نه قرن ها ، و ما در محاسبات مقاوم به کوانتومی و تمام آن چیزها زنده خواهیم ماند. و این چیزی است که Satoshi به هیچ وجه توجه نکرد. “

اگرچه او می گوید هویت Satoshi Nakamoto را نمی داند ، اما ادعای کریگ رایت را رد کرد:

“من فکر نمی کنم کریگ رایت باشد ، بیایید اینگونه عمل کنیم.”

استورنتا معتقد است که باید تلاش کنیم و دید ساتوشی را برای بیت کوین درک کنیم تا ببینیم چگونه می توان به جلو حرکت کرد. همچنین ، او بر این عقیده است که بیت کوین بیشتر هنر است تا علم:

وی گفت: “من معتقد هستم كه آنچه با بیت کوین انجام شد مطمئناً نبوغ بود. اما بیشتر شبیه به یک اثر هنری است ، یک کار هنری مهندسی است که درهای بسیاری از فرصتها را می گشاید اما به هیچ وجه راه حل نهایی یا بهترین راه حل ساخته شده نیست. “

اگرچه ممکن است استورنتا ساتوشی ناکاموتو نباشد ، اما کار او برای بیت کوین و کل زمینه رمزنگاری اساسی بود.

چکیده خبر
ساتوشی ناکاموتو خالق واقعی بلاک چین نیست. ساتوشی ناکاموتو از Scott Stornetta در ساخت بلاکچین الهام گرفته است-ناکا به معنی مرکز و موتو به معنی منشاء میباشد- اولین شبکه‌ی بلاک‌ چین جهان۱۳ سال پیش از پیدایش بیت‌ کوین وجود داشته است-هم اکنون این سوال وجود دارد ایا دولت امریکا سازنده اصلی بلاکچین و بیت کوین است؟-Scott Stornetta ادعای کریک رایت را مبنی بر اینکه من خالق بیت کوینم را رد کرد- Scott Stornetta گفت من خالق بیت کوین نیستم-

نهنگ ارز دیجیتال کیست؟ آشنایی با غول‌های مهم و بزرگ بازار

نهنگ ارز دیجیتال

فلسفه ارزهای دیجیتال از بین بردن تمرکز است. این دارایی‌ها ساخته شدند تا تمرکز در مدیریت اقتصاد را از بین ببرند. این هدف جذاب هرچند تا حدودی در بخش‌های زیادی محقق شد اما رسیدن به نقطه ایده‌آل آن ممکن نیست.

نهنگ ارز دیجیتال مهم‌ترین فعال بازار است. ارزهای دیجیتال بازار متمرکزی نیستند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را به‌صورت متمرکز مدیریت کند. این یعنی یک نهاد یا شخص نمی‌تواند قوانین بازار را تعیین کند. اجتماع دارایی اما در هر بازاری باعث قدرت گرفتن نقطه تجمع خواهد شد. در هر بازار اقتصادی افرادی که بیشترین دارایی را دارند، قدرت بیشتری هم دارند. خبر خوب اینکه در بازار ارزهای دیجیتال برخلاف سایر بازارهای موازی قدرت این قدرتمندان کم‌تر است. در این بازار هر خرید و فروش ارز دیجیتال می‌تواند مثل موجی در یک اقیانوس، رفته رفته قدرت بگیرد.

در این مقاله مفهوم قدرت در بازارهای اقتصادی یا آن‌طور که جامعه می‌گوید «نهنگ» را بررسی می‌کنیم. در این بررسی به یک پرسش بسیار حساس و مهم پاسخ می‌دهیم:

آیا بازار ارزهای دیجیتال را نهنگ‌ها اداره و مدیریت می‌کنند؟

تمرکز سرمایه و بحران‌های ناشی از آن

ساتوشی ناکاموتو بیت کوین را برای حذف تمرکز در دنیای اقتصاد خلق کرد. ایده اصلی این است که کسی نتواند دارایی‌های مردم عادی را کنترل کند. کسی نباشد که به آن‌ها بگوید حق دارند چقدر دارایی داشته باشند و چه زمانی مجبور خواهند بود دارایی خود را بفروشند. برای اینکه بدانیم چرا این مسئله برای نابغه‌ای مثل ساتوشی و تیم نوابغ همراهش تا این حد مهم بود، بد نیست نگاهی به تاریخ داشته باشیم:

سال ۲۰۰۸ اقتصاد جهان شاهد بدترین بحران مالی قرن بود. این بحران بسیار پیچیده که اثرات آن هنوز هم دیده می‌شود به دلایل متعددی بروز کرد. چارلز موری اقتصاددان و فیلسوف اما تمام این پرونده چند میلیون صفحه‌ای را در چند جمله خلاصه کرد:

آمریکا یک بحران اقتصادی بیشتر ندارد و آن دولت فدرال است. آن‌ها با قدرت بی انتهایی که دارند اقتصاد این کشور و کل اقتصاد دنیا را گروگان گرفته‌اند. افراد باهوش از فشاری که دولت فدرال به اقتصاد جهانی وارد می‌کند استفاده کردند و مردمی که نمی‌توانستند وام‌شان را پس بدهند، مجبور کردند دوباره وام بگیرند.

تعریف موری یک ستون فقرات دارد: تمرکز دولت فدرال آمریکا روی اقتصاد. تریلیون‌ها دلار ضرر، میلیون‌ها بیکار و میلیاردها جان از دست رفته در اثر بحران‌های اقتصادی ثمره نهایی این تمرکز بودند. ساتوشی اولین نفری نبود که به فکر تغییر افتاد؛ او در واقع اولین نفری بود که موفق شد محصولی غیرمتمرکز خلق کند که واقعا کار می‌کرد.

نهنگ ارز دیجیتال و تولدِ ترس دوباره از تمرکز

اکوسیستم ارزهای دیجیتال در سال‌های ابتدایی هیچ شباهتی به اکوسیستم اقتصاد بین‌الملل نداشت. دنیایی غیر متمرکز که کوچک‌ترین فعالیت در آن باید به تایید گروه زیادی از انسان‌ها می‌رسید. هرچند بسیاری تلاش کردند بیشتر از ۵۰ درصد قدرت شبکه بیت‌ کوین را در اختیار بگیرند و آن را به نفع خود تغییر دهند اما هرگز موفق نشدند.

اوضاع از زمانی که خالق تتر کیست؟ بیت کوین بحران سال ۲۰۱۷ را پشت سر گذاشت اما تغییر کرد. بازگشت قیمت به محدوده‌های بالای هزار دلار، نگاه‌ها را دوباره به ارزهای دیجیتال معطوف کرد. کاربران زیادی به امید تکرار نشدن بحران سال ۲۰۱۷ شروع به خرید بیت کوین کردند. آن‌ها مدتی بعد و با رسیدن بیت کوین به مرز ۲۰ هزار دلار افراد ثروتمندی بودند.

وال ارز دیجیتال

تجمع ثروت بین تعداد بسیار محدودی کاربر و تولد نهنگ ارز دیجیتال باعث شد وحشت بروز بحران وارد دنیای رمز ارزها شود. مدتی بعد اما این وحشت فروکش کرد. نهنگ‌های این بازار اغلب در کف اقیانوس آرام گرفتند. فعالیت آن‌ها اغلب به خریدهای مختصر محدود بود. این رفتار یعنی آن‌ها به آینده امیدوارند و زمانی که بیشتر سود خودشان مطرح باشد، آسیبی به بازار نخواهند زد. تعریف نهنگ در بازار هر ارزی متفاوت است. برای مثال کاربرانی که بیشتر از هزار بیت کوین داشته باشند نهنگ بیت کوین نامیده می‌شوند. این معیار برای ارزهایی که هارد کپ بالاتری دارند، بسیار بالاتر است. برای مثال یک نهنگ دوج کوین بیشتر از ۳۶ میلیارد کوین در اختیار دارد.

نهنگ‌های رمز ارزی به کاربران کمک می‌کنند

فعالیت تمام کاربران دنیای ارز دیجیتال زیر ذره‌بین همه قرار دارد. اوضاع در بازارهای مهمی مثل بیت کوین داغ‌تر هم هست. کوچک‌ترین فعالیتی توسط هزاران سایت و حساب کاربری توییتر رصد می‌شود. نهنگ‌های بازار بسیار بیشتر از کاربران دیگر تحت نظر قرار دارند. هرچند اغلب نهنگ‌های رمز ارزی ناشناس فعالیت می‌کنند اما کوچک‌ترین تلاش آن‌ها برای دستکاری بازار ممکن است به سقوطی بزرگ تبدیل شود. این سقوط بزرگ ثروت این نهنگ‌ها را از بین خواهد برد. در نتیجه نفع آن‌ها در کنترل رفتارهای خود است.

کارشناسان توصیه می‌کنند کاربران همیشه رفتارهای نهنگ‌ها را زیرنظر داشته باشند. ناگفته پیداست که اخبار مهم پیش از عموم جامعه به آن‌ها می‌رسد. انجام تراکنش توسط نهنگ‌ها ممکن است نشانه‌ای بر تغییر روند بازار باشد. همچنین تمایل نهنگ‌ها به نگه داشتن یک توکن حتما نشانه پیش‌بینی مناسب برای آن توکن خواهد بود.

شناخت انواع نهنگ ارز دیجیتال

اغلب نهنگ‌های رمز ارز در یکی از این پنج گروه قرار می‌گیرند:

صرافی‌های بزرگ

تمام صرافی‌های ارز دیجیتال بزرگ دنیا حجم قابل توجهی از مهم‌ترین ارزهای دیجیتال را در اختیار دارند. این دارایی‌ها علاوه‌بر اینکه پشتیبانی مالی این مراکز به‌شمار می‌روند، ممکن است به آن‌ها در انجام معامله‌های مختلف کمک کنند.

ثروتمندان

امروزه بسیاری از افراد ثروتمند به ارزهای دیجیتال علاقه نشان داده‌اند. هیچ‌کدام از این افراد به دلایل امنیتی درباره دارایی‌های رمز ارزی خود صحبت نمی‌کنند اما گفته می‌شود دستکم ۵۰ درصد افراد حاضر در لیست ۱۰ ثروتمند جهان، نهنگ یکی از ارزهای دیجیتال است.

استیبل کوین‌های مهم

استیبل کوین‌هایی مانند تتر، نهنگ‌های غول‌پیکر بازار به‌شمار می‌روند. این کوین‌ها می‌توانند در طول زمانی کوتاه توکن ایجاد کنند یا توکن سوزی کنند. البته نقل و انتقال‌هایی که در اثر ایجاد یا توکن سوزی انجام می‌شود، نتیجه دیگری به جز انجام تراکنش‌ها ندارد. خرید تتر توسط کاربران به قدرت گرفتن این نهنگ بازار کمک زیادی می‌کند.

خلافکارها

امروزه پلیس بین‌الملل اغلب نهنگ‌های بزرگ بازارهای ارز دیجیتال که دارایی خود را از راه خلاف به دست آورده‌اند شناسایی و غیرفعال کرده است. مشهورترین آن‌ها بازار راه ابریشم بود که در سال ۲۰۱۳ تعداد ۱۴ هزار و ۴۰۰ بیت کوین داشت. مهم‌ترین نهنگ خلافکار فعال، سارق صرافی بیتفینیکس است. این سارق سال ۲۰۱۶ تمام دارایی این صرافی را سرقت کرد. در حال حاضر این وال توسط مراکز رصد به‌شدت زیرنظر است و کاربران شبکه از انجام تراکنش با آن منع شده‌اند.

خریداران باستانی

کاربرانی که در ابتدای عرضه یک ارز دیجیتال حجم زیادی از آن را در قیمت‌های بسیار پایین خریده‌اند و این دارایی را هنوز حفظ کرده‌اند، گروه دیگری از نهنگ‌های بازار به‌شمار می‌روند. بسیاری از این نهنگ‌ها که به آن‌ها نهنگ‌های باستانی گفته می‌شود مدت‌ها پیش فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. برای مثال تعدادی ولت بیت کوین با دارایی‌های چند هزار بیت کوینی از سال ۲۰۱۰ تا امروز دست‌نخورده باقی مانده‌اند.

مهم‌ترین نهنگ ارز دیجیتال و یک سوال بزرگ

مهم‌ترین نهنگ بازار کسی نیست جز شخص ساتوشی ناکاموتو. پیش‌بینی می‌شود خالق بیت کوین یک میلیون کوین در اختیار داشته باشد. ارزش این دارایی در تابستان ۱۴۰۰ بیش از ۴۰ میلیارد دلار است. نکته مهم اما نه ارزش مادی این ولت بلکه ارزش مدیریتی آن است. امروزه تهیه چنین دارایی بیت کوینی تقریبا محال است. در واقع چنین حجمی از بیت کوین هرگز در بازار وجود نخواهد داشت. نرخ استخراج باتوجه به سختی شبکه هرگز از سطحی که بتوانیم این حجم از بیت کوین در بازار داشته باشیم پایین‌تر نخواهد آمد. هیچ نهنگی هم حاضر نخواهد بود حجم مورد نیاز برای ساخت چنین ولت غول‌آسایی را تامین کند.

ساتوشی ناکاموتو در واقع با ساخت این ولت خود را برای همیشه به قدرتمندترین چهره شبکه تبدیل کرده است. شاید این ولت اصلا در دسترس نباشد و دارایی‌های آن برای همیشه از دست رفته باشند اما در شبکه‌ای که ۲۱ میلیون هارد کپ دارد، ولت یک میلیونی همه کاره است.

ویتالیک بوترین خالق روس اتریوم هم نهنگ بسیار مهم به‌شمار می‌رود. این نابغه جوان ۳۴۴ هزار توکن در اختیار دارد و مهم‌ترین نهنگ اتریوم جهان است. جد مک‌کالب بنیان‌گذار ریپل هم بیش از ۴.۴ میلیارد دلار ریپل در اختیار دارد.

نهنگ ارز دیجیتال بازار را کنترل نمی‌کند

مهم‌ترین پرسشی که درباره نهنگ‌ها وجود دارد این است که آیا آن‌ها بازار را کنترل می‌کنند؟ پاسخ دقیق و شفاف به این پرسش، ممکن نیست. در تئوری آن‌ها می‌توانند بازار را کنترل کنند. کوچک‌ترین تحرکی در دارایی‌های یک نهنگ مي‌تواند روی روند بازار تاثیر داشته باشد. در عمل اما در بسیاری موارد چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. بازار ارزهای دیجیتال برپایه اعتماد عمومی استوار است. هر ارزی فقط زمانی رشد می‌کند و به جایگاه مناسبی می‌رسد که اعتماد عمومی را جلب کرده باشد. کوچک‌ترین خدشه به این اعتماد به معنی پایان کار آن ارز خواهد بود. به همین دلیل است که پروژه‌های تازه در ابتدای کار تیم فنی و برنامه‌های خود را عمومی می‌کنند. این کار باعث افزایش اعتماد می‌شود.

بازار بیت کوین

در چنین شرایطی فعالیت مخرب یک نهنگ می‌تواند تمام رشته‌ها را پنبه کند. اگر جامعه بداند که گروهی متشکل از چند نفر محدود می‌خواهند با تبانی قیمت ارز X را پایین بیاروند و بعد از اینکه خرید کردند دوباره با تبانی آن را بالا ببرند، هرگز سراغ آن ارز نخواهد رفت. ارزهای دیجیتال در نبود استخراج‌کننده، کاربر و NODE، هرچقدر هم با ارزش باشند خیلی زود از بین خواهند رفت. اولین ضرر در چنین شرایطی متوجه نهنگ ارز دیجیتال خواهد بود.

به‌بیان دیگر باید گفت نهنگ‌های یک ارز دیجیتال می‌توانند قیمت‌ها را دستکاری کنند اما با اینکار خیلی زود خود را نابود کرده‌اند. البته این مسئله درباره تمام ارزها صادق نیست. ارزهای مهمی مثل بیت کوین، اتریوم و ریپل به راحتی تحت تاثیر نهنگ‌ها قرار نمی‌گیرند. اساسا نهنگ‌های این ارزها رقبا یکدیگر به‌شمار می‌روند و منافع مشترکی ندارند که برای آن‌ها تبانی کنند.

ویلی وو تحلیل‌گر برجسته ارزهای دیجیتال در این‌باره می‌‌گوید:

همان‌طور که از نمودار هفتگی جریان ورودی بیت کوین سرمایه‌گذاران کوچک (با موجودی کمتر از یک بیت کوین) پیداست، این سرمایه‌گذاران خرد هستند که روندهای صعودی را راه می‌اندازند. زمانی که آنها دست از خرید بردارند به معنی هشداری برای شکل‌گیری یک روند نزولی است. آن‌ها دست از خرید بر نمی‌دارند. نهنگ‌ها تنها روندهای کوتاه‌مدت را در دست دارند و این یکی از ثابت‌ترین الگوهای رفتاری [بازار] است. در بازه‌های زمانی گسترده‌تر نهنگ‌ها، دلفین‌ها و کوسه‌ها (سرمایه‌گذاران متوسط) را به‌عنوان محرک روند صعودی بازار در نظر می‌گیرم. اما این جریان سرمایه‌گذاران خرد است که میانه و پایان مسیر روند صعودی بازار را رهبری می‌کند.

ردیابی نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال

بسیار مهم است که بدانیم نهنگ‌ها چه رفتارهایی دارند. این دانش کمک می‌کند رفتارهای بعدی این بازیگرانِ مهم بازار را پیش‌بینی کنیم. البته آنالیز رفتار نهنگ‌ها کار ساده‌ای نیست. برای این کار باید بازار را لحظه به لحظه و دقیق زیرنظر داشته باشیم. آنالیز هر اتفاق کوچک یا بزرگ در بازار در نهایت به آنالیز رفتاری نهنگ‌ها ختم می‌شود. چنین تسلطی روی بازار برای هیچ کاربری ممکن نیست. رسیدن به چنین سطحی از تسلط در واقع نیازمند منابع مالی بسیار قوی و صرف زمان بسیار زیاد خواهد بود. پس راه حل چیست؟ گروهی از دانشمندان ابزارهایی طراحی کرده‌اند که با صرف وقت و هزینه بسیار کم‌تر نسبت به حالت عادی نهنگ‌های بازار را زیرنظر می‌گیرند.

whale-alert

مهم‌ترین مرجع بررسی دقیق رفتار نهنگ‌ها، پلتفرم whale-alert است. این پتلفرم رایگان با کمک داده‌های بلاک چین تمام تراکنش‌ها را بررسی و آنالیز می‌کند. whale-alert تراکنش‌های بزرگ یا تراکنش‌هایی که از ولت‌های باستانی انجام شوند را به اطلاع عموم می‌رساند. با توجه به حجم معاملات و اطلاعاتی که این وبسایت ارائه می‌دهد به راحتی می‌توانیم متوجه جابه جایی ها بزرگ رمزارزها و یا حرکت وال ها باشیم.

پلتفرم Whalemap رایگان نیست. این پلتفرم به کاربرانی که هزینه ساخت حساب کاربری ویژه را پرداخت کنند اطلاعات دقیق و موثقی از فعالیت‌های انجام شده روی بلاک چین ارائه می‌کند.

می‌خواهم یک نهنگ باشم

وسوسه تبدیل شدن به نهنگ ارز دیجیتال در وجود هر علاقه‌مندی دیده می‌شود. چطور می‌شود به یک نهنگ تبدیل شد؟ اگر شما هم این پرسش را دارید همین ابتدا باید گفت که ارزهای بزرگ را فراموش کنید. نه ما نه خیلی از ثروتمندان جهان نمی‌توانیم به نهنگ بیت کوین یا نهنگ اتریوم تبدیل شویم. چرا؟ چون حجم کوین مورد نیاز برای تبدیل شدن ما به نهنگ در بازار وجود ندارد. از کجا می‌توانید بیشتر از هزار بیت کوین پیدا کنید؟ فقط شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری غول‌آسا (شرکت‌هایی بزرگ‌تر از مایکروسافت) می‌توانند چنین خریدهایی انجام دهند.

پس باید نهنگ شدن را فراموش کنیم؟ نه لزوما. هنوز ارزهای جذابی در بازار وجود دارند که قیمت چندانی ندارند. هرکسی می‌تواند با دانش اقتصادی و سرمایه کافی برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهد و به نهنگ این ارزها تبدیل شود.

اگر تصمیم گرفتید بخشی از سرمایه خود را به نهنگ شدن اختصاص دهید فراموش نکنید که در حال رقابت با کوسه‌ها و دلفین‌ها هستید؛ این رقابت ممکن است به برد یا باخت منجر شود پس خیلی مراقب سرمایه خود باشید.

زندگینامه عباس معروفی و دانلود کتاب های او

عکس عباس معروفی نویسنده مشهور ایرانی

عباس معروفی نویسنده شناخته شده و پرکاری است که در عرصه‌های مختلفی مانند روزنامه نگاری، نمایشنامه نویسی و شعر فعالیت دارد. او متولد سال 27 اردیبهشت سال 1336 در تهران است و دیپلم ریاضی و فیزیک دارد اما تحصیلات خود را در رشته ادبیات دراماتیک در دانشکده هنرهای زیبا به اتمام رسانده است. قبل از آنکه زندگی کاری و هنری او دچار فراز و نشیب های فراوان شود به مدت 11 سال معلم ادبیات دبیرستان خوارزمی و هدف بود.

اگرچه عباس معروفی در یک خانواده مرفه به دنیا آمده است اما در دوران نوجوانی خود شغل‌های مختلفی را امتحان کرد و به کارهای یدی زیادی جمله طلاسازی روی آورد. اما همیشه در رویای نوشتن به سر می‌برد. او زمانی که تنها 18 سال داشت به سختی تلاش می‌کرد با بزرگان ادبیات ایران ارتباط برقرار کند تا اینکه در سال 1358 توانست به یکی از آرزوهای خود برسد و هوشنگ گلشیری را ملاقات کند. اقبال با او همراه بود چرا که توانست با محمد سپانلو نیز ملاقات داشته باشد و از آنها بیاموزد. او تنها یک سال پس از این ملاقات توانست اولین داستان کوتاه خود را با نام روبه‌روی آفتاب منتشر کند.

عباس معروفی بنیانگذار ماهنامه‌ای فرهنگی ادبی و اجتماعی به نام گردون در سال 1369 بود. این نشریه فعالیت خود را تا سال 1374 ادامه داد. اما به دلیل شکایات زیادی که علیه محتوای آن انجام گرفته بود این نشریه توقیف و عباس معروفی از هر عالیت فرهنگی منع شد. تعطیلی این ماهنامه، مهاجرت ناخواسته را برای عباس معروفی رقم زد. او که به آلمان مهاجرت کرده بود نشریه گردون را مجددا در آن کشور افتتاح کرد.

هم چنین او در سال 1371 در مجله ادبی آیینه اندیشه فعالیت خود را شروع کرد این نشریه نیز در سال ۱۳۷۱ پس از سه شماره چاپ، منتقل شد.

همسر عباس معروفی

اکرم ابویی در سال 1343 در تهران متولد شد. او فارغ التحصیل آکادمی هنر در آلمان است و در برلین زندگی می‌کند. اکرم ابویی علاوه بر تدریس نقاشی تاکنون نمایشگاه های انفرادی و گروهی مختلفی را برگزار کرده است هم چنین او سه کتاب از مجموعه آثار خود با نام‌های نگاهی به آن سوی جهان، طرح‌ها و اینک تولد منتشر کرده است.

آثار عباس معروفی

نام عباس معروفی به سمفونی مردگان گره خورده است. سمفونی مردگان نام معروف ترین اثر عباس معروفی است که او را نه تنها در ایران بلکه در سطح بین الملل نیز به شهرت رساند. این اثر به زبان های مختلفی از جمله آلمانی، ایتالیایی و یونانی نیز ترجمه شده است. عباس معروفی رمان سمفونی مردگان را در سال 1363 آغاز کرد اما این اثر 5 سال بعد و در سال 1368 منتشر شد که به خوبی بازتاب دهنده سبک کاری شاخص اوست.

کتاب سال بلوا از دیگر آثار برجسته عباس معروفی است که در سال 1371 منتشر شده است. اگرچه این کتاب نیز یک رمان عاشقانه است اما مضامین دیگری چون مردسالاری را به تصویر می‌کشد. عباس معروفی به مدت 10 سال فعالیت فرهنگی کمی داشت که می‌توان آن را تا حدودی به مهاجرت و چالش های آن مرتبط دانست. او در سال 1381 با کتاب پیکر فرهاد، فعالیت خود را ادامه داد و در سال 1382 کتاب فریدون سه پسر داشت را منتشر کرد. تماما مخصوص نام کتاب دیگر اوست که در نگاه اول شباهت زیادی با داستان زندگی خودش دارد. داستان از این قرار است، روزنامه نگاری که به جرم فعالیت های سیاسی به مهاجرت اجباری محکوم شده است.

مجموعه داستان‌ها و نمایشنامه‌های عباس معروفی در سایه رمان‌های برجسته او کمی ناشناخته مانده و کمتر کسی به آن پرداخته است. او تاکنون 7 مجموعه داستان و 6 نمایشنامه از خود به یادگار گذاشته است. دریاروندگان جزیره آبی تر یکی از شناخته ترین مجموعه داستان های او و خداوند گاو را آفرید آخرین نمایشنامه او است که در سال 1397 منتشر شد.

جوایز عباس معروفی

آثار معروفی به زبان های مختلفی ترجمه شده است و از این جهت تاثیر زیادی در شناساندن ادبیات فارسی به جهان داشته است. او در کارنامه خود جوایز بین المللی متفاوتی ثبت کرده است. اولین جایزه بین المللی او، جایزه هلمن/هامت بود که به صورت مشترک با هوشنگ گلشیری در سال 1996 به آنها اختصاص داده شد. در همین سال او از جانب اتحادیه روزنامه نگاران کانادا جایزه رونامه نگار آزاد را از آن خودش کرد. سمفونی مردگان که شاهکاری از عباس معروفی است در سال 2001 جایزه بنیاد انتشارات ادبی فلسفی سورکامپ را کسب کرد .

اشعار عباس معروفی

عباس معروفی به شعر نیز علاقه زیادی دارد و فردوسی یکی از شعرای مورد علاقه اوست. او در سال های اخیر فعالیت خود به شعر نیز پرداخته است. کتاب شعر نامه‌های عاشقانه و منظومه‌ی خالق تتر کیست؟ عین‌القضات و عشق در سال 2001 و چهل ساله تر از پیامبر در سال 2018 از او منتشر شد. عشق در اشعار او ساده و دوست داشتنی به دور از هرگونه تکلف و پیچیدگی توصیف می‌گردد.البته بخشی از منتقدان به شیوه شعرنویسی معروفی انتقاد داشته‌اند و بسیاری از این نوشته‌ها را شعر نمی‌دانند.

ﺗﻮ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﻧﺒﻮدي
عشق من !
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻮدي
ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮕﻴﺰة ﻣﺎﻧﺪﻧﻢ
در اﻳﻦ واﻧﻔﺴﺎي ﺷﻠﻮغ
در اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.