رابطه بین ریسک با بازده


هیئات نظارت شرعی در طول تاریخ اسلام چگونه به بلوغ رسیدند؟

تلاش‌های اولیه برای یکسان‌سازی تفاسیر مختلف در حوزه هیئت‌های نظارت شرعی در اوایل قرن دوم هجری قمری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی به بررسی موضوع استانداردسازی نظرات هیئت نظارت شرعی در طول تاریخ اسلام، مسائل حاکمیت شرکتی در زمینه رابطه بین ریسک با بازده هیئت نظارت شرعی و رابطه بین هیئات نظارت شرعی و سایر تشکل های شرعی می پردازیم.

موضوع استانداردسازی نظرات هیئت نظارت شرعی در طول تاریخ اسلام

مسئله استانداردسازی نظرات هیئات نظارت شرعی در طول تاریخ اقتصادی اسلام هموار مورد توجه بوده است. تلاش‌های اولیه برای یکسان‌سازی تفاسیر مختلف در این حوزه در اوایل قرن دوم هجری قمری آغاز شد؛ هنگامی که یکی از خلافای اسلامی، مالک بن انس ملقب به امام مالک ( فقیه اعلم و مشهور وقت) را به ریاست و مسئول تصمیم گیری هیئت نظارت شرعی منصوب کرد. با این حال، این تلاش با شکست مواجه شد، زیرا وادار کردن مردم به پذیرش یک عقیده یا یک مکتب فکری امکان پذیر نبود. بنابراین، نیاز به تنوع آراء از قرن دوم هجری در سازوکارهای اسلامی به چشم آمد.

در ادامه مسیر، تجربه ی دیگری در تاریخ اقتصادی اسلام رقم خورد. در اواخر قرن نوزدهم پس از میلاد (1877-1926)، خلافت عثمانی مبادرت به انتشار کتابچه راهنمای " الاحکام العدلیه" کرد. هدف از انتشار این نشریه، تبیین قوانین فقهی مورد تائید خلافت در باب معاملات تجاری بود. این حرکت، جامع ترین کنش در حوزه حقوق تجارت اسلامی تا آن زمان بود. پس از انتشار " الاحکام العدلیه"، تصمیم گرفته شد که تمامی ممالک تحت سلطه عثمانی در معاملات تجاری خود مفاد این کتابچه را رعایت کنند. با این حال، این کتابچه نیز به موضوع تنوع آرای شرعی در موضوعات مختلف مکاتب گوناگون توجه چندانی نداشت.

پس از آن تلاش شد چند کتابچه راهنمای مشابه دیگر توسط آکادمی تحقیقاتی دانشگاه الازهر منطبق با مکاتب فکری مختلف انتشار یاید اما باز فراگیر و همه جانبه نبود.

کار در اینجا به پایان نرسید و تا به امروز هم این چالش پابرجاست.

اخیراً دبیرخانه کشورهای اتحادیه عرب تلاش کرد قوانینی را مطابق با شریعت اسلامی در حوزه فقه معاملات تدوین کند. سند مدون مربوط به تراکنش ها، اقدامات و عملکردهای مالی در ۱۳۱۶ ماده تهیه شده. با این حال، این کار نیز آنقدر جهان شمول نبوده است که بتوان از آن به عنوان استانداردی برای نظرات شرعی در مورد موضوعات مختلف مرتبط با صنعت مالی معاصر استفاده کرد.

در حال حاضر یکی از بالاترین مراجع فقه معاملات در صنعت مالی اسلامی، تصمیمات، دستورالعمل ها و ابلاغیه های آکادمی بین المللی اسلامی فقه در سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در جده هست. ابلاغیه هایی که توسط این آکادمی تایید می شود، با احترام و پایبندی فراوان توسط کشورهای عضو مورد تایید قرار می گیرد.

مرجع معتبر بعدی، هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) مستقر در بحرین است. این هیئت به تهیه استانداردهای شرعی برای معاملات تجاری صنعت مالی اسلامی می پردازد. این استانداردهای شرعی با هدف دستیابی به هماهنگی و همگرایی در مفاهیم و کاربردها در میان هیئات نظارت شرعی مؤسسات مالی اسلامی و جلوگیری از تناقض یا ناهماهنگی بین فتاوا و دستورالعمل های مرتبط با این حوزه تهیه می گردد.

مرجع معتبر دیگر، هيئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. این هیئت، یک سازمان بین المللی تنظیم کننده استانداردهای منطبق بر فقه و شرع اسلامی در عملکردهای مختلف تجاری صنعت خدمات مالی اسلامی است. این سازمان، دو مجموعه ی راهنمای کتبی به عنوان منبع معتبر فقه معاملات منتشر کرده است:

 1. انتشار مجموعه "اصول راهنمای مدیریت ریسک" در دسامبر ۲۰۰۵ که ویراست جدید آن در سال ۲۰۱۹ به چاپ رسید
 2. انتشار مجموعه "اصول راهنمای حاکمیت شرکتی" در دسامبر ۲۰۰۶ ویراست جدید آن در سال ۲۰۲۰ به چاپ رسید

توجه داشته باشید که یکپارچگی استانداردهای شرعی ممکن است همه مشکلات این حوزه را حل نکند. چالش فراتر از هماهنگ‌سازی آرای فقهی و تدوین آنها، استانداردسازی کل فرآیند مشاوره و نظارت هیئات شرعی بر عملکرد یک بانک یا موسسه مالی اسلامی است.

مسائل حاکمیت شرکتی در زمینه هیئت نظارت شرعی

تبیین مفهوم استقلال هیئات نظارت شرعی و حسابرسان داخلی و خارجی بانک ها به عنوان یک اصل اساسی در مسئله حاکمیت شرکتی بانک ها و موسسات مالی اسلامی مطرح است. یک هیئت نظارت شرعی (SSB) برای حفظ استقلال خود می بایست عملکردی داشته باشد تا در برابر هرگونه تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن جهت عدم گزارش تخلفات کشف شده مقاومت کند. در این بین، شناخت وظایف هر جایگاه شغلی می تواند در پیشبرد اهداف حوزه حاکمیت شرکتی موثر باشد.

ماهیت و نقش هیئات نظارت شرعی و حساب رسان رابطه بین ریسک با بازده داخلی و خارجی بانک ها مشخص است:

-حسابرس داخلی تائید می کند که آیا صورت های مالی به طور عادلانه نتایج عملیات سازمان را نشان می دهد یا خیر

-هیئت نظارت شرعی تأیید می کند که آیا عملکردهای تجاری با شرع اسلام مطابقت دارد یا خیر

-حسابرس خارجی تأیید می کند که آیا صورت های مالی دید منصفانه ای از وضعیت مالی بانک و نتیجه فعالیت های آن ارائه می دهد یا خیر.

لذا شناخت ماهیت هر کدام از این جایگاه ها، نشان از حیاتی بودن چنین ساختارهایی در روند بانکداری اسلامی دارد. بنابراین نیاز به استقلال، از الزامات موقعیت های شغلی فوق الذکر بویژه برای هیئات نظارت شرعی محسوب می شود.

استاندارد حاکمیت شرکتی هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد که اعضای هیئات نظارت شرعی، پس از تائید صلاحیت علمی و فنی، می‌بایست توسط سهامداران در مجمع عمومی سالانه بانک ها و موسسات مالی اسلامی منصوب شوند. چنین مصوبه ای امکان اینکه اعضای هیئت، نمایندگان و حامیان حقیقی منافع همه ذینفعان بانک یا مؤسسه مالی اسلامی باشند را فراهم می کند. لذا در این صورت اعضای SSB قادر خواهند بود نقش خود را به خوبی ایفا کنند زیرا سهامداران به آنها حق مشروعی برای نظارت بر فعالیت ها و معاملات موسسه رابطه بین ریسک با بازده در رابطه با پایبندی به اصول شریعت داده‌اند.

بنابراین اعضای هیئات نظارت شرعی می بایست استقلال حرفه ای خود را حفظ کنند و از هرگونه اقدامی که ممکن است درک سهامداران را از استقلال آنها کاهش دهد، اجتناب کنند. برای این کار، اعضای SSB باید موضع خود را نسبت به هر یک از ذینفعان (چه سهامداران و چه بانک) بی طرفانه نگه دارند. برای حفظ این استقلال و موضع بی طرفانه نیز تدابیری اندیشیده شده است.

طبق استاندارد حاکمیت شرکتی هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI):

- اعضای هیئت نظارت شرعی نباید در عضویت هیئت مدیره بانک ها و موسسات مالی اسلامی باشند.

- اعضای هیئت نظارت شرعی نباید به عنوان پرسنل در بانک ها و موسسات مالی اسلامی مشغول به کار باشند.

- اعضای هیئت نظارت شرعی نباید سهامدار هیچ بانک یا موسسه مالی اسلامی باشند.

-مرجع تعیین و پرداخت دستمزد آنها، می بایست مجمع عمومی سهامداران باشد.

رابطه بین هیئات نظارت شرعی و سایر تشکل های شرعی

رابطه هیئت نظارت شرعی و مجمع جهانی فقه اسلامی

مجمع جهانی فقه اسلامی (IIFA) یک آکادمی علمی جهانی است. این ارگان تابع سازمان همکاری های اسلامی(OIC) است که به دنبال مصوبه ای در سومین اجلاس سازمان همکاری های اسلامی در 19-22 ربیع الاول 1401 هجری قمری، تأسیس شد. مقر آن در جده است. این آکادمی دارای شخصیت حقوقی است. اعضای آن فقها، علما، محققین و روشنفکران برجسته مسلمان از نقاط مختلف جهان اسلام هستند که در زمینه های فقهی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اقتصادی و اجتماعی تخصص دارند.

مجمع جهانی فقه اسلامی موظف است با استقلال کامل و بر اساس قرآن کریم و سنت شریف پیامبر (ص)، احکام شرعی در مورد مسائل مبتلا به جوامع مسلمانان جهان را استخراج و ارائه کند. این مجمع در طول چهار دهه فعالیت خود، بیست و چهار جلسه با موضوع فقه معاملات برگزار کرده است که خروجی آن، مصوبات، دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی در حوزه عملکردهای تجاری بوده که در اختیار هیئات نظارت شرعی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در سراسر جهان قرار گرفته است.

رابطه هیئت نظارت شرعی با AAOIFI

هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، یک نهاد تنظیم کننده استانداردهای حسابداری مالی اسلامی مستقر در بحرین است که استاندارد های حاکمیت شرعی را برای هیئات نظارت بانک ها و موسسات مالی اسلامی در جهان ارائه می کند. برخی از این استانداردها، به عنوان دستورالعمل های لازم الاجرای مرجع و فراگیر در صنعت مالی اسلامی شناخته می شود.

کمیته تخصصی علمی هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی، نهاد مستقل متشکل از مجتهدین و حقوقدانان متخصص در فقه المعاملات (فقه تجارت اسلامی) است. بسیاری از هیئت های نظارت شرعی مستقر در بانک ها و موسسات مالی اسلامی در جهان، از این نهاد مستقل مشاوره های مستمر در حوزه ی عملکردهای تجاری می گیرند.

بنابراین در سطح جهانی، هر کدام از نهادهای آکادمیک مانند مجمع جهانی فقه اسلامی در جده، هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در بحرین، موسسه بانکداری و بیمه اسلامی( IIBI ) در لندن، موسسه بین المللی اندیشه اسلامی( IIIT ) در قاهره و مجمع فقه اسلامی هندوستان( IIFA)، اقدامات موثری در جهت بهبود عملکرد هیئات نظارت شرعی مستقر در بانک ها و موسسات مالی اسلامی در قالب مصوبات، ابلاغیه ها، دستورالعمل ها، کنفرانس ها، نشست های تخصصی و مجلدات کتبی حقوقی انجام می دهند.

آموزش تصویری «چگونه خودکشی کنیم؟»

پخش عمومی مجموعه درام نوجوانانه «۱۳دلیل برای اینکه» در سال ۲۰۱۷ با بحث‌های زیادی همراه شد و واکنش‌های منفی و متفاوت زیادی را در بین خانواده‌ها و شمار زیادی از تماشاگرانش برانگیخت. اعتراضات بسیار زیادی که در رابطه با محتوای مجموعه در سطحی عظیم صورت گرفت، باعث توقف پخش آن در بسیاری از پلتفرم‌های دیجیتالی و شبکه‌های تلویزیونی شد و کشور‌های زیادی پخش آن‌را ممنوع اعلام و نمایش آن‌را برای سلامت روح و روان جامعه و به‌خصوص نوجوانان خطرناک ارزیابی کردند.

این مجموعه به‌نوعی یکی از اولین کار‌های قاب‌کوچک بود که به موضوع ملتهب و بسیار حساس خودکشی در بین نوجوانان و میزان ریسک این اقدام در بین این گروه از افراد جامعه امروزی می‌پرداخت. روانکاوان عقیده دارند زمان بحث در رابطه با چنین موضوع حساس و ملتهبی باید تمام جوانب کار و احتیاط را در نظر گرفت و به‌ویژه در رابطه با کسانی که احتمالا در فکر انجام چنین کاری هستند، بسیار محتاط عمل کرد. از این منظر، ایرادات بسیار زیادی به ۱۳دلیل برای اینکه گرفته شده و مخالفان مجموعه روی این نکته تاکید و اصرار می‌کنند که کاری تلویزیونی با چنین مضمونی می‌تواند موضوع خودکشی در بین نوجوانان را امری عادی جلوه داده و تاثیرات مخرب و منفی آن‌را کم‌اهمیت و ناچیز جلوه دهد.


«۱۳ دلیل برای اینکه»، داستان جی کلینتون (با بازی دیلان مینه ته) نوجوانی دبیرستانی را تعریف می‌کند که در یک روز معمولی با بسته‌ای سربسته جلوی در ورودی خانه‌شان روبه‌رو می‌شود. او بعد از بازکردن بسته متوجه می‌شود همکلاسی‌اش هانا (کاترین لانگفورد) آن را برایش فرستاده است. هانا که تقریبا دو هفته قبل از این در اقدامی شوک‌آور اقدام به خودکشی کرده، در تعدادی نوار کاست ۱۳دلیلی را که باعث این کار شده برای جی تعریف می‌کند. به دنبال این موضوع، جی تصمیم می‌گیرد به بررسی دلایل هانا پرداخته و کسانی را که به نوعی در مرگش دخیل بوده و شراکت داشته‌اند، به سزای کارشان برساند. نکته جالب در رابطه با این مجموعه، شروع تلاش‌های جدید روانکاوان و اولیای مدارس برای بررسی موضوع تاثیر رسانه‌های گروهی (و به‌ویژه سینما و تلویزیون) بر موضوع خودکشی در بین بچه‌مدرسه‌ای‌ها بود. پرسشی که از سوی بسیاری مطرح شد این بود که آیا رسانه‌ها با نوع نمایش داستان‌های خود در بین مخاطب نوجوان و تقریبا جوان، باعث جاافتادن فکر خودکشی و موجه جلوه‌دادن آن نمی‌شوند؟ به گفته اهل فن، البته این یک موضوع پیچیده و یک کلاف سردرگم است که با یک بحث چندروزه و چندماهه تمام نشده و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.


بااین‌حال، موضوع خودکشی تنها چیزی نیست که صدای اعتراض بسیاری را علیه مجموعه بلند کرده است. در داستان ۱۳ دلیل برای اینکه (که اقتباسی تصویری از داستان رمان جنجالی جی آشر به همین نام است) در کنار این موضوع جنجالی به مسائل تقریبا ممنوعه دیگری همچون خودآزاری، تجاوز و زورگویی و ضعیف‌کشی (که تا حد زیادی در پوسته پنهان داستان از آن دفاع غیرمنطقی می‌شود) هم پرداخته می‌شود و نوع نگاه سازندگانش به این موضوعات نگاهی منطقی و اجتماعی در جهت حمایت از حقانیت خانواده و بنیان آن نیست. به همه این‌ها باید نگاه خشونت گرافیکی سازندگان مجموعه را هم اضافه کرد. این خشونت تصویری که به نوعی مختص کار‌های سینمایی و فیلمسازانی، چون سم پکین‌پا و کوئنتین تارانتینو است (و اکثر مواقع تماشای آن‌ها روی پرده سینما برای افراد کمتر از ۱۷ سال ممنوع است) از همان سکانس ابتدایی مجموعه که با خودکشی تلخ و آزاردهنده هانای نوجوان، یکی از دو شخصیت محوری داستان همراه است، به رخ تماشاگران بخت‌برگشته کشیده می‌شود و تا انتهای مجموعه ادامه دارد. از همان ابتدای پخش مجموعه بسیاری از روانکاوان و حرفه‌ای‌های دنیای پزشکی با هشدار نسبت به نمایش و پخش داستان‌هایی از این دست، دراین‌باره بحث کردند که ۱۳ دلیل برای اینکه از دستورالعمل‌ها و خط‌مشی عمومی مجموعه‌سازی برای تلویزیون و پخش استریم تخطی کرده و پای خود را فراتر از این‌ها گذاشته و با نمایش این‌چنینی خودکشی در رسانه‌ای همگانی و فراگیر، چون تلویزیون، خط قرمز‌های موجود را رد کرده است. به گفته این افراد، رد کردن چنین خط قرمز‌هایی بدون هیچ شک و تردیدی می‌تواند به کشیدن ماشه یک تفنگ پر باشد که عواقب ناخوشایند و غیرقابل‌پیش‌بینی را به دنبال خواهد داشت. برای نمونه، اولین واکنش می‌تواند این باشد که گروهی از بینندگان نوجوان مجموعه به فکر تقلید از شخصیت‌های آن افتاده و دست به خودکشی بزنند یا کسانی را که میل خودکشی در آن‌ها نهفته و توانایی شکوفایی نداشته، داوطلب انجام این کار مذموم کند.


بااین‌حال، دیدگاه عمومی بر این نکته استوار است که فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی تاثیرات بلافاصله و بدون‌قیدوشرطی روی بینندگان‌شان دارند و سازندگان و تهیه‌کنندگان آثار هنری در زمان تولید آثارشان باید کاملا متوجه این نکته و اهمیت کار خود باشند. سازندگان ۱۳ دلیل برای اینکه و کار‌های مشابه ادعا می‌کنند که بیننده دارای فهم، شعور و قدرت انتخاب است و باید زمان تماشای یک اثر هنری توانایی تشخیص خوب از بد را داشته باشد و آن‌ها مسئول عواقب احتمالی تماشای محصولات‌شان نیستند. دو گروه جامعه‌شناسان و روانکاوان این صحبت‌ها را مردود می‌دانند و در پاسخ، اشاره می‌کنند که سازندگان تمام کار‌های سینمایی و تلویزیونی کاملا مسئول آنچه رابطه بین ریسک با بازده ارائه می‌کنند هستند و باید پاسخگوی اتفاقاتی باشند که در رابطه با نمایش و پخش محصولات‌شان رخ می‌دهد.

به گفته این گروه، از همان دقیقه نخست که کلید فیلمبرداری یک فیلم یا مجموعه زده می‌شود تا زمان پخش آن، تمام کسانی که در تولید این کار‌ها دخیل هستند نسبت به جامعه و افراد حاضر در آن و نوع تاثیراتی که کارهای‌شان روی جامعه می‌گذارد، مسئولند و نمی‌توانند از زیر رابطه بین ریسک با بازده بار مسئولیت خاص و مهم خود شانه خالی کنند. اهل فن در این رابطه به گزارش تلخ و تکان‌دهنده مجله «ژورنال آو آکادمی آو چایلد اند آدولنس سایچریتی» اشاره می‌کنند، که در آن آمده است: «نتیجه تحقیقات این مجله نشان می‌دهد خودکشی در بین قشر نوجوان یک ماه بعد از شروع پخش مجموعه ۱۳دلیل برای اینکه، به میزان حدود ۲۹درصد افزایش یافته است.» در گزارش دیگری که گوگل منتشر کرده، صحبت از افزایش ۹۰۰هزار تا ۱.۵میلیونی تمایل به خودکشی در خاک آمریکا بعد از پخش مجموعه است. به نوشته گوگل، گشت‌زنی در اینترنت با سرتیتر «چگونه خودکشی کنیم» و «خودکشی‌کردن» هم یک رشد بی‌سابقه و تعجب‌برانگیز ۳۰درصدی داشته است. به این باید رشد ۹درصدی گشت‌زنی برای سرتیتر «چگونه خودم را بکشم» را هم باید اضافه کرد. روانکاوان و جامعه‌شناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که به‌جز تاثیرات این مجموعه، چه چیز دیگری می‌تواند میل به خودکشی و اقدام برای عملی کردن آن‌را این‌چنین در نوجوانان افزایش داده باشد و چرا قبل از پخش مجموعه چنین رقمی به دست نیامده است؟

تبلیغ خودآزاری در یک بسته جذاب

به دنبال اعتراض پزشکان و روانکاوان به حال‌وهوا و مضمون ۱۳دلیل برای اینکه و مخالفت با پخش آن، بقیه گروه‌های اجتماعی و سازمان‌های مدنی طرفدار سلامت روح و روان وارد کارزار شده و به خانواده‌ها و والدین در رابطه با مضرات و بدآموزی‌های آن در بین فرزندان‌شان هشدار دادند. اشاره آن‌ها به این نکته بود که بحث خودآزاری و آسیب‌رسانی جسمانی به خود در مجموعه اهمیتی کمتر از موضوع خودکشی ندارد و این بخش هم به شکلی پنهان در داستان مجموعه تبلیغ می‌شود و می‌تواند عوارض منفی بسیار زیادی روی نوجوانان داشته باشد. یکی از روانکاوان با تعجب رابطه بین ریسک با بازده چنین می‌گوید: «داستان مجموعه موضوع خودکشی و خودآزاری را به شکلی کاملا رمانتیک و جذاب در معرض نمایش می‌گذارد. نمی‌دانم از چه زمانی انجام این‌گونه کار‌ها تا این حد طبیعی و جذاب شده است! این یک زنگ خطر برای خانواده‌ها و سلامت جامعه است. نمی‌دانم چه کسانی مجوز تولید و نمایش چنین کار‌هایی را صادر می‌کنند. اگر صاحبان حرفه نسبت به سلامت جامعه حساس نیستند و کسب سود و پول بیشتر برایشان اصل است، این طرف ماجرا هم اسلحه پرقدرتی در اختیار دارد. آن اطلاع‌رسانی درباره مضرات چنین چیز‌هایی است. هیچ خانواده و پدر و مادری نمی‌خواهد فرزندش را در یک وضعیت بغرنج و نابسامان شبیه وضعیتی که شخصیت‌های این مجموعه دارند ببیند. وظیفه اندیشمندان، پزشکان و دلسوزان جامعه است که خانواده‌ها را با خطراتی از این دست آشنا کنند و از آن‌ها بخواهند از فرزندان‌شان مراقبت ذهنی و فکری خوب و درستی داشته باشند. زمانی که چنین مجموعه‌ها یا فیلم‌هایی ساخته می‌شوند، تنها راه و بهترین کار این است که به والدین اطلاع‌رسانی کرده و آموزش‌های لازم داده شود تا به کمک فرزندان‌شان آمده و با روشنگری درباره تاثیرات مخرب و مرگبار این نوع کار‌های هنری، مانع از دیده‌شدن آن‌ها توسط فرزندان‌شان شوند. این آگاه‌سازی که از طریق اهل فن به خانواده و والدین منتقل شده و از آن‌ها هم به بچه‌ها منتقل می‌شود، باعث می‌شود تا بیننده نوجوان با اطلاع و آگاهی از محتوای ناسالم این نوع کار‌ها خودش داوطلبانه از دیدن آن‌ها اجتناب ورزد و راه را برای ادامه حیات چنین کار‌هایی ناهموار و سخت کند. هدف سازندگان کار‌هایی از این دست جلب و جذب مخاطب است و زمانی که مخاطبی برای کارهایشان نباشد، آن وقت می‌توان امیدوار بود تهیه‌کنندگان این کار‌ها سراغ کار دیگری بروند که کم‌خطرتر باشد.»

فال امروز؛ فال روزانه شخصی ۳۰ شهریور

فال روزانه همانطور که از نامش پیداست، هر روز تغییر می کند. با مطالعه فال روزانه از اتفاقات مهم پیش روی خود آگاه می شوید.

فال امروز؛ فال روزانه شخصی ۳۰ شهریور

 • فال روزانه واقعی شخصی برای متولدین ۳۰ شهریور:
 • فال روزانه متولدین فروردین
 • فال روزانه متولدین اردیبهشت
 • فال امروز متولدین خرداد
 • فال روزانه متولدین تیر
 • فال و طالع بینی متولدین مرداد
 • فال امروز متولدین شهریور
 • طالع بینی روزانه متولدین مهر
 • فال روزانه متولدین آبان
 • فال روزانه متولدین آذر
 • فال روز متولدین دی
 • فال متولدین بهمن
 • فال روزانه متولدین اسفند

به گزارش اقتصادآنلاین، می توانید فال روزانه امروز (طالع بینی روزانه) خودتان را بر اساس ماه تولد هر روز در اینجا مشاهده کنید.

فال روزانه واقعی شخصی برای متولدین ۳۰ شهریور:

شما در روابط اجتماعی زیادی سخت گیرید، امسال کمی ساده تر بگیرید و قلب تان را به روی دیگران باز بگذارید. اگر روابط عاطفی تان را گسترش دهید، اتفاقات بهتری چه در زمینه کاری و چه عاطفی و دوستان برایتان خواهد افتاد. اگر می خواهید تصمیمات بزرگی در زندگی تان بگیرید، بهتر است اعتماد به نفس خود را بالا ببرید و با بررسی تمام جوانب، بهترین راه را انتخاب کنید. همانقدر که به منطقتان اهمیت می دهید، باید احساسات خود را هم دخیل کنید. تعادل شرط لازم موفقیت شما در هر زمینه ای است. امسال سال خوش شانسی شما است بنابراین به دنبال مهمترین اهداف زندگی خود باشید و آرزوهایتان را با انرژی وافر دنبال کنید. از نظر شرایط مالی، چاله های زیادی در زندگی تان داشته اید که خیلی زود پر می شود. انرژی های منفی را از خود دور کنید و به جای آن مثبت اندیش رابطه بین ریسک با بازده تر باشید. به زودی دریچه ای از عشق به رویتان گشوده می شود که زندگی شما را از این رو به آن رو خواهد کرد. ماههای آبان، دی و خرداد از بهترین ماههاش سال شما خواهند بود.

فال روزانه متولدین فروردین

در محیط کار با فردی برای موضوعی برنامه ریزی می کنید. اگر چه ممکن است که کارهایتان طبق برنامه پیش نرود اما در نهایت تمام آنها به بهترین شکل ممکن عملی می شوند. فقط کافی است که از حرکت نایستید و به راهتان ادامه دهید. اگر امروز احساس کسالت و بی حوصلگی کردید، بهتر است که آخر شب تان را در کنار دوستانتان بگذرانید. آنها انرژی مثبتی را که شما نیاز دارید، به شما منتقل خواهند کرد. برای به دست آوردن کسی که دوستش دارید، تمام تلاش تان را بکنید تا در آینده ای نزدیک پشیمانی به سراغتان نیاید. یک واسطه بدون اطلاع شما برایتان کاری انجام می دهد که به نفعتان است. برای پیشرفت کاری نیاز به کمک دیگران دارید. رودربایستی را کنار بگذارید و از دیگران کمک بگیرید. رفتن به جایی خاطرات قدیمی را برایتان زنده می کند. با شخصی صحبتی می کنید که ختم به کار خیری می شود.

فال روزانه متولدین اردیبهشت

حس می کنید که کلی کار روی سرتان ریخته و هر چه تلاش می کنید به اتمام نمی رسد. اما مراقب باشید زیرا تمام آنها باید با حساسیت بالایی انجام شوند. در جمعی قرار می گیرید و از صحبت های دیگران می فهمید که تنها شمایید که موضوعی را نمی دانید. بهتر است هر سوالی در ذهن دارید را بیان کنید. اگر شریک زندگی تان انتظاری از شما دارد اما نتوانستید هنوز آن را برآورده کنید، بهتر است که در این شرایط با او صحبت کنید و به او بفهمانید که این موضوع از کنترل شما خارج است. در هر شرایطی عجله نکنید تا با خطا مواجه نشوید. شخصی برای مشورت کردن به سراغتان می آید، فقط به او گوش کنید و راهنمایی اش کنید، قضاوت و یا نصیحتش نکنید. شما بعدا فرصت برای این کار خواهید داشت. یک درد جسمی دارید که مزمن شده، آن را جدی بگیرید و با دکتر مشورت کنید. بیهوده به خودتان نپیچید.

فال امروز متولدین خرداد

امروز تلفنی به شما می شود که کمی نگران تان می کند به طوری که تمرکزتان را از دست می دهید. بهتر است که کمی به خودتان وقت دهید تا حقیقت برایتان روشن شود. پس خودتان را سرگرم کنید تا ذهنتان منحرف شود و خیالپردازی نکنید. در رابطه عاطفی خود گیر افتاده اید. احساس می کنید که خیلی از چیزها بر وفق مراد شما پیش نمی رود. از آنجا که شما و خواسته قلبی تان مهمترین چیز است، بهتر است که هر چه سریع تر آن را رها کنید. مطمئن باشید که به نفع هر دویتان است. گذشته های سخت و رنج آلود را چراغی فرا راه خود کنید و محکم و امیدوار به سوی آینده بروید. انجام یک معامله و یا خرید چیزی بسیار خوشحالتان می کند. با شخصی که دلتان هنوز با او صاف نیست درد دل نکنید، پشیمان می شوید. سری را که درد نمی کند، دستمال نبندید.

فالگو

فال روزانه متولدین تیر

کاری برای انجام دادن دارید که دوست دارید هر چه سریع تر آن را به اتمام برسانید اما پیشنهاد ما به شما این است که این کار را نکنید. عجله می تواند بعدها برایتان پشیمانی آورد. خودتان را برای وقوع اتفاقی رابطه بین ریسک با بازده رابطه بین ریسک با بازده آماده کرده اید اما این اتفاق خیلی راحت تر از آنچه شما انتظارش را داشته اید می گذرد. البته شاید مجبور شوید مقداری از پول هایتان را نیز خرج کنید اما نگران نباشید زیرا تمام آنها به دست تان باز خواهد گشت. امروز زمان خوبی برای یک رابطه دو نفره رمانتیک است. آن را از دست ندهید. این روزها پشت سر هم اتفاقاتی می افتد که شما را دل رابطه بین ریسک با بازده نگران می کند. از آنها نهراسید. تا می توانید این روزها در هیچ حالتی جا خالی نکنید و اجازه ندهید سیل حوادث شما را با خودش ببرد. کمی صبور باشید. این دریای طوفانی آرام می شود. درد دل نکنید پشیمان می شوید.

فال و طالع بینی متولدین مرداد

امروز پیغام یا خبر عجیبی دریافت می کنید. اطلاعاتی که در هر حال حاضر در دست دارید شما را گیج کرده است به طوری که نمی دانید چه قدمی بردارید. اگر این موضوع برایتان اهمیت دارد، سعی کنید که از صحت آن اطمینان حاصل کنید سپس قدم های بعدی را بردارید. برنامه های زیادی برای آینده تان دارید. برای انجام آنها بهترین کار این است که با شخصی معتمد مشورت کنید و نظر بخواهید تا بتوانید به نحو احسن آنها را به نتیجه برسانید. اگر چه اکنون سرتان به شدت شلوغ است اما اگر کارهای امروزتان را به فردا موکول کنید، شرایط برایتان سخت تر خواهد شد. پس بهتر است همین امروز برای اتمام کارهای نیمه تمامتان اقدام کنید. اعصابتان از جای دیگری به هم ریخته و عصبانیت تان را جای دیگری بروز می دهید. بهتر است این روزها تا می توانید وارد هیچ بحثی نشوید. کار خیری انجام می دهید و قلبتان آرام می گیرد. شخصی را ملاقات می کنید که به شما پیشنهاد بسیار خوبی می دهد. به حرف های او گوش کنید.

فالگو

فال امروز متولدین شهریور

امروز زمانی ست که باید طرف منطق تان را بگیرید. خبری در رابطه با شرایط مالی به شما می رسد که فکر می کنید خبر بدی ست اما در واقعیت اینطور نیست. قبل از هر اقدامی با اطرافیان تان مشورت کنید سپس با منطق تان تصمیم بگیرید. دیگران شما را به انجام کاری در مورد رابطه عاطفی تان تشویق می کنند اما شما انگیزه لازم را ندارید. بگذارید تا زمانی که دل خودتان کامل به آن رضایت داشت، انجامش دهید. به زودی چند دیدار و ملاقات آینده ساز برایتان پیش می آید که می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گذشته را نمی توان جبران کرد. همه گاهی در جاده زندگی می افتند و گاهی به سرعت به جلو پیش می روند. یک ریسک کاری می کنید که ختم به خیر خواهد شد. از شخصی که نگرانش هستید، کاری در زمانی که توقعش را دارید به پایان نخواهد رسید.

طالع بینی روزانه متولدین مهر

اوضاع اطرافتان کمی بهم ریخته اما سعی کنید که از آنها دوری کنید و تا می توانید از سوتفاهم ها فاصله بگیرید در غیر این صورت اش نخورده و دهن سوخته می شوید. زیرا رابطه بین ریسک با بازده اگر این موضوع دامن شما را نیز بگیرد، رهایی از آن دشوار است. موضوعی در رابطه با روابط عاطفی ذهن تان را درگیر کرده اما تظاهر می کنید که چنین نیست. اینکه سرتان را مانند کبک در برف کرده اید تنها به خودتان آسیب می رساند. پس به جای این که فرصت هایتان را از دست دهید، آگاهانه راهی را که خودتان فکر می کنید درست است پیش بگیرید. اگر چه یک بیماری از سر شما گذشت اما احتیاط شرط لازم است، پس سلامتی تان را جدی بگیرید. در مورد مسئله ای لازم است ایده ها و نظرات آرمانگرایانه و کمال طلبانه تان را کمی تعدیل کنید. هیچکس کامل و بی ایراد نیست. یک مشکل مالی تان برطرف می شود. به دوستان خوب خود بیفزایید و روابط اجتماعی خود را مستحکم تر کنید. از اشتباهات خود در گذشته درس عبرت بگیرید.

فال روزانه متولدین آبان

شخصی قصد دارد که شما را تحت فشار قرار دهد. بهتر است که خیلی بی تفاوت خودتان را نشان دهید و سرتان در کار خودتان باشد. امروز در بیان حرف های خود دچار مشکل می شوید و فکر می کنید که دیگران شما را درک نمی کنند اما در واقع این خود شمایید که باید واضح تر و روشن تر صحبت کنید. اگر این روزها تمرکزتان را بیشتر روی کارتان بگذارید، بازدهی بهتری خواهید گرفت. شریک زندگی شما به زودی موضوعی را با شما در میان می گذارد. به جای این که به سرعت به او پاسخ دهید، اول خوب فکر کنید. از شخصی که حرفش با عملش یکی نیست جانب داری نکنید آبروی شما را جلوی دیگران می برد. در مورد یک مسئله مالی تمام تخم مرغ هایتان را در یک شانه نچینید. منتظر رسیدن مسافر یا بسته ای هستید. از شما برای رفتن به جایی دعوت خواهد شد که این دعوت بسیار خوشحالتان می کند.

فال روزانه متولدین آذر

بر اثر خبرهایی که شنیده اید، کمی ذهن تان درگیر شده است. مطمئنا فردا ذهن شما آزادتر خواهد شد و منطقی تر تصمیم می گیرید بنابراین دور کارهای مهم را خط بکشید. از آنجا که شما عادت دارید ناراحتی تان را پشت کارهایتان پنهان کنید، امروز نیز این اتفاق برایتان می افتد. اما این کار در دراز مدت می تواند نتایج منفی بر جسم و روح تان وارد کند. بنابراین به جای حرص و جوش خوردن بیشتر به فکر سلامتی جسمی و روحی تان باشید. به زودی فردا سر راهتان قرار می گیرد که زندگی تان را دچار تغییرات زیادی خواهد کرد. روزهای پیش رو سرشار از نور و طراوت است بسته به آنکه همچنان پشتکار داشته باشید. از شخصی که به شما بی مهری می کند دوری کنید هر چقدر هم که به او علاقمند هستید، ادامه این روند شما را فرسوده می کند. در جمعی حرفی خواهید شنید، تا می توانید خودتان را کنترل کنید.

فالگو

فال روز متولدین دی

امروز در محیط کار از یکی از اطرافیان حرفی می شنوید که ذهن تان را درگیر می کند. اگر چه شما تا به حال بی تفاوت بوده اید اما این بار جور دیگری عکس العمل نشان می دهید که اصلا در حدتان نیست. بهتر است در این مورد با چند نفر دیگر از دوستان تان مشورت کنید. بر موفقیت در کاری مجبورید که ریسک کنید. حتی اگر در این مورد دودل هستید، بهتر است که جسارت و اعتماد به نفس تان را تقویت کنید و قدم اول را بردارید. مطمئن باشید که بهترین ها برایتان اتفاق خواهد افتاد. دوستی تازه به شما لطفی می کند شک نکنید که نیت او خیر است. یادتان باشد گاهی دریای زندگی مواج و متلاطم است. خوش خلقی و نرم خویی می تواند دایره دوستان شما را وسیع تر کند. با پستی و بلندی زندگی بسازید و نه ناامید شوید و نه مغرور.

فال متولدین بهمن

به زودی تغییری در زندگی تان رخ می دهد که فرصتی برای یک شروع تازه است. سعی کنید که از این فرصت به نحو احسنت استفاده کنید. هر چه بیشتر در این راه دل دیگران را به دست آورید، بهتر است. اختلاف نظر شما با یکی از نزدیکان تان موجب ناراحتی تان شده است. در این شرایط به جای عقب نشینی باید ارتباط تان را بیشتر کنید. این سوتفاهمی است که با حرف زدن برطرف می شود. بنابراین عقب ننشینید. امروز در یکی از کارهایتان فردی دخالت می کند، سعی کنید که با سیاست مانع او شوید. اطرافیانتان در رابطه با تصمیم مهمی که اخیرا در مورد موضوعی سرنوشت ساز در زندگی تان اتخاذ کرده اید مخالفت خود را به صراحت اعلام خواهند کرد. بهتر است تسلیم افکار و نظرات آن ها نشوید و با جرات و جسارت از تصمیم خود دفاع کنید، آن ها اشتباه می کنند.

فال روزانه متولدین اسفند

کلید موفقیت این روزهای شما واقعگرایی ست پس سعی کنید که چشمهایتان را به روی حقایق بازتر کنید. اگر پیشنهادی به شما شد، چشم بسته تصمیم نگیرید. در موردش فکر سپس عمل کنید. چند وقتی است که برخی از کارهایتان را پشت گوش می اندازید اما دیگر بس است. از همین امروز که انرژی زیادی دارید اولین قدم را بردارید. دوستی پس از مدت ها سر وکله اش در زندگی شما پیدا می شود. بهتر است که آزادی عمل سابق را به او ندهید زیرا همان بلای قبلی را سرتان در خواهد آورد. در مورد مسئله ای عاطفی بهتر است کاسه داغ تر از آش نشوید تا بعدا مجبور نشوید حرف های دیگران را هم تحمل کنید. شخصی را ملاقات خواهید کرد که توقعش را ندارید، او به شما کمک بزرگی خواهد کرد. یک بحث و مشاجره کاری پیش خواهد آمد، آرام باشید تا از طوفان بگذرید.

7 عامل مؤثر بر افزایش قیمت لوله استیل

7 عامل مؤثر بر افزایش قیمت لوله استیل

ساعدنیوز: 7 عامل مؤثر بر افزایش قیمت لوله استیل. لوله و پروفایل استیل یکی از مهم‌ترین محصولات جهان در صنعت به شمار می‌آیند. لوله استیل کالایی است که به دلیل نوسانات قیمتی آن شهرت زیادی دارد و عوامل زیادی وجود دارد که قیمت آن را بالا و پایین می‌کند. همه چیز از زمان سال گرفته تا عرضه و تقاضای اولیه، بر قیمت این محصول مهم تأثیر خواهد داشت.

لوله و پروفایل استیل یکی از مهم ترین محصولات جهان در صنعت به شمار می آیند. لوله استیل کالایی است که به دلیل نوسانات قیمتی آن شهرت زیادی دارد و عوامل زیادی وجود دارد که قیمت آن را بالا و پایین می کند. همه چیز از رابطه بین ریسک با بازده زمان سال گرفته تا عرضه و تقاضای اولیه، بر قیمت این محصول مهم تأثیر خواهد داشت. در ادامه با استنلس استیل رخ همراه باشید تا نگاهی به برخی از تأثیرات عمده بر بازار فولاد بیندازیم که بر افزایش قیمت لوله و ورق استیل تأثیر می گذارد.

تصویر

عوامل مؤثر بر افزایش قیمت لوله و ورق استیل

یکی از فلزات بااهمیت و پرکاربرد در صنایع مختلف لوله استیل است. قیمت لوله استیل نیز مانند سایر مقاطع به دلایل مختلف دائماً در حال نوسان است و همین مسئله استعلام قیمت این محصول را به یک چالش تبدیل کرده است. با توجه به اینکه قیمت لوله و ورق استیل به طور مداوم در حال تغییر است برای آگاهی از قیمت محصولات این چنینی می توانید از تیم استنلس استیل رخ کمک بگیرید.

مانند هر محصول یا خدمات دیگری که قصد خرید آن را دارید، قیمت جز عاملی است که برای مواد فولادی یا فلزی که به آن نیاز دارید همیشه مهم خواهد بود. در زیر برخی از فاکتورهای مؤثر بر قیمت لوله استیل را ذکر و به اختصار توضیح داده ایم. مثل:

عرضه و تقاضا

مانند هر کالایی، عرضه و تقاضا عامل بزرگی است که قیمت ورق استیل را تعیین می کند. هر چه تقاضا بیشتر و عرضه کمتر باشد قیمت بالاتر می رود برعکس آن هم وجود دارد. هر چه تقاضا کمتر باشد، عرضه بیشتر باشد، قیمت کمتر می شود.

قیمت ورق استیل نه تنها باعرضه و تقاضای فعلی، بلکه بر اساس عرضه و تقاضای پیش بینی شده تعیین می شود. هرچه اطلاعات بیشتر در دسترس باشد، بهتر می توان آن را پیش بینی کرد و نوسان قیمت ها کمتر خواهد بود. ما همچنین باید تلاش کنیم تا از موجودی در زنجیره تأمین در هر پیوندی از کارخانه های فولاد گرفته تا مصرف کننده نهایی آگاه باشیم. موجودی می تواند در کوتاه مدت تعادل عرضه و تقاضا را جدا و قطع کند.

نرخ ارز

از آن جایی که لوله و ورق استیل جزو کالاهای وارداتی قرار دارد؛ بنابراین نرخ ارز تأثیر مستقیم بر روی این کالا دارد. باتوجه به این که تمامی کالاهای وارداتی تحت تأثیر قیمت دلار قرار می گیرند ورق استیل هم از این امر مستثنا نیست و بیشترین تأثیر بر نوسانات قیمت ورق استیل را می توان نرخ ارز دانست.

بلایای طبیعی و درگیری ها

بلایای طبیعی غیرقابل پیش بینی و توقف ناپذیر می تواند ویرانگر باشد. از این روی جوامع به بازسازی ساختمان ها، پل ها، تأسیسات و غیره نیاز دارند. در پی بلایای طبیعی، تقاضا برای مواد فولادی موردنیاز برای بازسازی می تواند قیمت ها را به طور موقت در سراسر بازار افزایش دهد.

یک نمونه اخیر از یک بلای طبیعی که عرضه و تقاضا را مختل کرد، همه گیری COVID-19 است. تقاضا برای ورق فولادی با سرعت بسیار بیشتری نسبت به عرضه بهبود یافت، زیرا بسیاری از کارخانه های فولادی تولید را در طول همه گیری کاهش دادند. این باعث شد که قیمت ورق فولادی به سرعت افزایش یابد؛ زیرا تقاضا از عرضه موجود پیشی گرفت.

جنگ ها و درگیری ها نیز می توانند از طریق تحریم های اقتصادی یا محدودیت های زنجیره تأمین و تولید، بازار فولاد را مختل کنند. به عنوان مثال، اوکراین و روسیه هر دو تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده مواد خام مورداستفاده برای تولید ورق استیل هستند، بنابراین درگیری بین دو کشور می تواند بر تولید این محصول تأثیر بگذارد. این موارد خوشبختانه نادر هستند، اما بلایای طبیعی و درگیری ها عامل مهمی در تعیین قیمت ورق استیل هستند.

تصویر

هزینه های مواد اولیه

از عناصر به کاررفته در ورق استیل می توان به نیکل آهن کربن و کروم اشاره کرد؛ بنابراین اگر هر یک از این مواد افزایش قیمت پیدا کنند در قیمت نهایی ورق استیل هم تأثیرگذار خواهد بود.

اگر قیمت مواد مورداستفاده در ساخت فولاد - مانند سنگ آهن، آهن خام یا ضایعات فلزی - افزایش یابد، هزینه تولید فولاد نیز افزایش می یابد. اغلب اوقات، تولیدکنندگان فولاد این هزینه های اضافی تولید را با افزایش قیمت مواد به خریداران خود منتقل می کنند.

دردسترس بودن مواد خام نیز بر تولید فولاد تأثیر می گذارد. اگر کمبود ماده خام مورداستفاده برای تولید فولاد وجود داشته باشد، تولید کند می شود و عرضه موجود کاهش می یابد که می تواند بر قیمت ورق فولادی فشار صعودی وارد کند.

هزینه های حمل ونقل

بسیاری از فلزات نیاز به حمل ونقل به نقاط مختلف دارند، حتی برخی از آنها از خارج از کشور وارد می شوند. ورق استیل کالایی وارداتی در بازار فولاد و مقاطع فولادی ایران است و هزینه های حمل ونقل آن نسبت به مقاطعی که تولید در داخل کشور انجام می شود بالاتر است. همچنین قیمت سوخت در سال های اخیر افزایش یافته است که در برخی موارد به این معنی است که حمل ونقل فلزات کمی گران تر خواهد شد. ما همچنین باید ریسک و زمان سررسید مرتبط با یک حالت حمل ونقل معین را در نظر بگیریم. در یک بازار پرتلاطم فولاد، انتخاب یک روش حمل ونقل با زمان ترانزیت طولانی تر می تواند پیامد زیادی داشته باشد.

عوامل فصلی

در بسیاری از مصارف پروفیل استیل، مانند انواع کاربردهای ساختمانی، ماهیت فصلی دارند. به این ترتیب، آنها اغلب نوسانات قیمت را تجربه می کنند. به طور مثال در برخی از ماه های سال شاهد قیمت کمتری خواهید بود؛ اما در فصل اوج تقاضا گران تر عرضه خواهد شد.

هزینه برق و انرژی

نفت و برق به شدت بر تعیین قیمت ورق استیل تأثیر می گذارد. اکثر شرکت ها از نفت و برق به عنوان منابع مهمی برای تأمین انرژی ماشین های خود استفاده می کنند. بااین حال، برای کاهش هزینه ها، شرکت ها به تدریج به سمت کارخانه های خورشیدی حرکت می کنند؛ بنابراین می توان گفت که نوسانات در قیمت نفت باعث تغییرات قیمت ورق استیل می شود.

هزینه نیروی کار

هزینه نیروی کار یک هزینه مهم در صنعت فولاد است. هر چه به نیروی متخصص تری برای تولید ورق استیل نیاز باشد، هزینه های ساخت و تولید افزایش میابد.

عوامل جهانی

دنیای فلز کاملاً جهانی است، تا جایی که تقاضا در صنایع مختلف می تواند تأثیر عمده ای بر هزینه های مواد در سراسر جهان داشته باشد. به عنوان مثال، اگر یک منطقه خاص شاهد افزایش تقاضا برای یک فلز خاص باشد، ممکن است بر قیمت تمام شده این فلز برای سایر مناطق جهان تأثیر بگذارد، زیرا عرضه برای آنها کمتر خواهد بود.

میزان ضخامت ورق استیل

ورق های استیل دارای ضخامت های متنوعی هستند؛ زیرا اندازه های مختلف آن برای کاربردهای مختلف مناسب است. علاوه بر این، با افزایش ضخامت، استحکام و خواص عایق صدا ورق فلزی نیز افزایش می یابد.

ضخامت ورق استیل و آلیاژ آن در گستردگی قیمت این کالا تأثیر مستقیمی دارد. ازآنجایی که ورق های با ضخامت کمتر نسبت به ورق های ضخیم تر نیاز به فراوری بیشتری دارند قاعدتاً قیمت بالاتری هم دارند. ورق استیل با ضخامت ۰/۲میلی متر تا ۱۳۰ میلی متر به صورت رول و با تنوع قیمت بالا در بازار عرضه می شود.

مقررات و سیاست دولت

همچنین مهم است که نقش دولت ها و سازمان های نظارتی در قیمت گذاری فلزات را فراموش نکنید. تعرفه ها و سهمیه های مختلفی ممکن است برای حمل ونقل و واردات ورق استیل وجود داشته باشد که می تواند قیمت را تغییر دهد. علاوه بر این، سیاست های زیست محیطی اغلب بر تولید و تغییر هزینه ها تأثیر می گذارد.

عوامل فصلی

عوامل فصلی بر بسیاری از صنایع مثل تولید لوله استیل تأثیر می گذارد. تعطیلات، آب وهوا و بالا و پایین های فصلی بر تولید محصولات جدید تأثیر می گذارد و تقاضا را افزایش یا کاهش می دهد.

بسیاری از مصارف فلز، مانند انواع کاربردهای ساختمانی، ماهیت فصلی دارند. به این ترتیب، آنها اغلب نوسانات قیمت را تجربه می کنند، جایی که در ماه های کندتر قیمت کمتری دارند، سپس در فصل اوج تقاضا گران تر هستند.

گذشته‌ام در لیورپول، شرایطم را دشوار کرد

رافا بنیتز، سرمربی سابق اورتون، مدعی شد حضور در لیورپول باعث شد شرایطش روی نیمکت دیگر تیم مرسی ساید دشوار شود.

گذشته‌ام در لیورپول، شرایطم را دشوار کرد

به گزارش "ورزش سه"، رافا بنیتز، سرمربی باتجربه و اسپانیایی، از سال 2004 تا 2010 هدایت لیورپول را بر عهده داشته و در این مقطع قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، جام حذفی و سوپر جام اروپا را تجربه کرد. اما رافا بنیتز در ماه ژوئن سال 2021 هدایت اورتون گرفته و خشم هواداران لیورپول را برانگیخت. البته او تنها شش ماه در این سمت دوام آورده و خیلی زود اخراج شد. حالا رافا بنیتز فاش کرد گذشته اش باعث شد شرایط آسانی برای ایجاد تغییرات در اورتون نداشته باشد.

رافا بنیتز گفت: "خیلی زود متوجه شدم که باید شرایط را در داخل باشگاه اورتون تغییر داده و کارهای جدیدی انجام دهم. اما نمی‌توانستم خیلی زود نظراتم را در این رابطه اعمال کنم، زیرا من در گذشته سرمربی لیورپول و در حقیقت قرمز بودم و هر کاری که در اورتون می کردم اینگونه تفسیر می شد که انگار رافا بنیتز آمده و می خواهد یک شبه همه چیز را در این باشگاه تغییر دهد. اگر در باشگاه دیگری بودم چنین تصمیماتی می گرفتم. در گذشته این کار را انجام داده بودم و شما به خوبی می دانید که این راهی برای پیشرفت است، اما در اورتون نتوانستم این کار را انجام دهم.

فکر می‌کردم می‌توانیم همه چیز را در سطوح کادر فنی، تیم و مسائلی از این قبیل بهبود دهیم. تصور می‌کردم می‌توانیم به بهبود اوضاع تیم کمک کنیم. در نهایت دورانم حضورم در اورتون هم تجربه ای خوب و هم دورانی شرم آور بود. وقتی اورتون به من پیشنهاد داد، می دانستم هواداران می گویند که تو در گذشته در لیورپول بودی و این برایم یک مشکل خواهد بود. من دوستان زیادی در اورتون دارم، آنها می‌دانستند که من با تمام توان کار کرده و تلاش می‌کنم تا اوضاع را بهبود ببخشم."اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.